« Secţiuni « Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „nu este cercetat disciplinar” din Legea privind Statutul poliţistului
20.01.2022 | JURIDICE.ro

Noul formular-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor de către Agenția Națională Anti-Doping
20.01.2022 | JURIDICE.ro

Valoarea tarifului datorat în anul 2022 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan
20.01.2022 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 19 ianuarie 2022
20.01.2022 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 19 ianuarie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
20.01.2022 | JURIDICE.ro

Bunurile cu elemente digitale („smart goods”). Scurte observații cu privire la garanția pentru conformitate
20.01.2022 | Daniel Alexandru ARAGEA

OUG nr. 129/2021, DPS și amenzile aplicate românilor
20.01.2022 | Iulia COSTINA

Burse elevi: noi criterii de acordare
20.01.2022 | Cristi DANILEȚ

Avizul Băncii Centrale Europene referitor la o propunere de regulament privind obligațiunile verzi europene
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Menținerea acreditării Universităţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Instrucțiunile pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 | Proiect
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Aprobarea Centralizatorului privind disciplinele, domeniile şi probele de concurs din domeniul învăţământului
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Politica urbană a României 2035 | Proiect
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Aprobarea contractării de Ministerul Finanțelor a operaţiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligaţiuni denominate în dolari și a unor împrumuturi pe piețele externe de capital
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Guvernul va aloca 96.000 de lei în 2022 în cadrul schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor | Proiect
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Ordin ANAF privind impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Modelul şi conţinutul declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA | Proiect
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea OG privind organizarea și finanțarea rezidențiatului | Proiect
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă” din Codul de procedură penală
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. termenul până la care se poate face constituirea ca parte civilă în procesul penal
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Declarațiile de avere și de interese vor fi completate și transmise exclusiv online
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. procedura soluționării plângerii împotriva ordonanței de clasare atunci când nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/60 a Consiliului privind mecanismul de coordonare operațională pentru dimensiunea externă a migrației
19.01.2022 | Elena ALBU

Decizia nr. 59/2021 a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor de punere în aplicare referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și a normelor de restricționare a drepturilor persoanelor vizate, în scopul investigațiilor administrative, al procedurilor disciplinare și al procedurilor judiciare
19.01.2022 | Elena ALBU

Inițiativă legislativă privind modalitatea prin care beneficiarii de pensii militare pot primi taloanele de pensie
19.01.2022 | JURIDICE.ro

Viză de ședere pentru nomazii digitali
19.01.2022 | Patricia STEMATE

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

119 – Telefonul copilului
19.01.2022 | Cristi DANILEȚ

Avize emise de Consiliul Legislativ – 18 ianuarie 2022
18.01.2022 | JURIDICE.ro

BNR. Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei / 24 decembrie 2021 – 23 ianuarie 2022
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei
18.01.2022 | JURIDICE.ro

BNR. Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei / 24 ianuarie – 23 februarie 2022
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Regulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor UE sau SEE
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea OUG privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români | Proiect
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Burse „Eugen Ionescu” acordate în anul universitar 2021-2022
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Normele metodologice pentru acordarea majorării salariale cuvenite părinților în situația în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. sintagma „ţinându-se seama de natura şi modul de săvârşire a infracţiunii” din Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Modelul și conținutul formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” | Proiect
18.01.2022 | JURIDICE.ro

UE retrage Argentina, Australia și Canada de pe lista țărilor pentru care ar trebui eliminate restricțiile de călătorie în contextul COVID-19
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Menținerea acreditării unor universități în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat
18.01.2022 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 17 ianuarie 2022
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacție totală linia 116 Livezeni – Simeria” | Proiect
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Finanțarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de școli | Proiect
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exceptarea de la posibilitatea formulării recursului a hotărârilor pronunţate în domeniul Legii nr. 165/2003
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Procedura de încasare a redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor naturale ale statului
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Modificarea HG nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Menținerea acreditării unor universități în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România | Proiect
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Consiliile județene vor putea subvenționa manoperele de sterilizare a câinilor fără stăpân | Proiect
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. condiţiile în care o persoană poate beneficia de pensie de invaliditate
17.01.2022 | JURIDICE.ro

2022 – Anul Smaranda Brăescu
17.01.2022 | JURIDICE.ro