« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 

CECCAR. Completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili, ediția a V-a
10.05.2021 | JURIDICE.ro

MApN. Aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor
10.05.2021 | JURIDICE.ro

Încă un pas în implementarea Directivei NIS: a fost aprobat regulamentul pentru atestarea şi verificarea auditorilor de securitate cibernetică
10.05.2021 | Alin RAICU

Procedura de transfer a cadrelor militare şi polițiștilor din alte instituții în administrația penitenciară | Proiect
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Ghidul privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați | Proiect
07.05.2021 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Lege privind acceptarea amendamentelor la art. 8 din Statutului Curții Penale Internaționale | Proiect
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Codului muncii
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. UPDATE: Modificarea Normelor de aplicare a Legii
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 2014-2020
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Completarea Legii îmbunătățirilor funciare ref. cheltuielile cu consumul de energie electrică
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19. UPDATE: În starea de alertă procesele civile și penale se pot desfășura online
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Măsuri temporare ref. concursul de admitere la INM | Proiect. UPDATE: Adoptare. UPDATE: CSM depune la CCR un memoriu amicus curiae. UPDATE: Obiecție de neconstituţionalitate parțial admisă. UPDATE: Decizia motivată
07.05.2021 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 6 mai 2021
07.05.2021 | JURIDICE.ro

OUG privind liberalizarea promovării exportului românesc | Proiect
06.05.2021 | JURIDICE.ro

ANP. Modalitatea de selecționare a formatorilor și de organizare a Registrului formatorilor
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare | Proiect
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Metodologia de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat 2021
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Procedura de acordare a drepturilor salariale, stabilite prin hotărâri judecătorești, pentru personalul din Ministerul Tineretului și Sportului
06.05.2021 | JURIDICE.ro

ANRP. Modificări privind compensarea unor creanțe în domeniul restituirii proprietății | Proiect
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea OG privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
06.05.2021 | JURIDICE.ro

ANSVSA. Aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special şi normelor privind utilizarea acestora | Proiect
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea Nomenclatorului de specialităţi farmaceutice | Proiect
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 5 mai 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Excepțiile de la Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea MAI
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea atribuțiilor structurii care coordonează Programele Operaționale Regionale 2021-2027 | Proiect
06.05.2021 | JURIDICE.ro

Stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ | Proiect
06.05.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ, pasiv, venituri și cheltuieli asupra activității de asigurări generale sau de viață | Proiect
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 5 mai 2021
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificări numeroase privind Statutul rezerviștilor voluntari
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea componenței nominale a Consiliului Național al Cercetării Științifice
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Raportarea DAC6: primele rapoarte, primele concluzii. Ce ar trebui să ia în calcul companiile în continuare?
05.05.2021 | Raluca POPA

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Majorarea limitelor de pedeapsă pentru ultrajul săvârșit împotriva personalului silvic, polițiștilor și jandarmilor | Proiect
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Proiect adoptat de Senat: Modificarea Legii privind reglementarea activității de telemuncă
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Supunerea spre ratificare a Protocolului de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare | Proiect
05.05.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Verificarea periodică a măsurilor asigurătorii în cursul procesului penal
05.05.2021 | Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE)

Romania changes the conditions for submission of ultimate beneficial owner statement
04.05.2021 | Rodica MANEA, Elena ANDREI

Desemnarea Ministerului Justiţiei ca unitate de achiziții publice centralizate | Proiect
04.05.2021 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 4 mai 2021
04.05.2021 | JURIDICE.ro

Aprobarea Acordului privind accesul la datele din Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră | Proiect
04.05.2021 | JURIDICE.ro

ASF. Modificarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor
01.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Legii privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
01.05.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea şi completarea Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe | Proiect
29.04.2021 | JURIDICE.ro

Transpunerea Directivei privind normele comune pentru piața internă de energie electrică | Proiect
29.04.2021 | JURIDICE.ro

HG privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere | Proiect
29.04.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Aprobarea ghidurilor pentru pediatrie | Proiect
29.04.2021 | JURIDICE.ro

Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții | Proiect. UPDATE: Dezbatere publică
29.04.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Legii privind înfiinţarea ANL | Proiect
29.04.2021 | JURIDICE.ro

Semnătura electronică la încheierea contractelor individuale de muncă
29.04.2021 | JURIDICE.ro