« Secţiuni « Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Federațiile sportive finanțate de stat au noi obligații în domeniul transparenţei publice
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Instituirea Zilei naționale a lecturii
17.01.2022 | JURIDICE.ro

România le va oferi vize de lungă ședere nomazilor digitali
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Instituirea Zilei naționale a supravieţuitorilor de cancer
17.01.2022 | JURIDICE.ro

Procedura de testare a cunoștințelor de limba română ale cetățenilor UE și SEE în vederea exercitării profesiei de consilier de probațiune în România | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. suportarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în procesul penal
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Completarea obiectului de activitate al CNI în vederea implementării proiectelor din cadrul PNRR | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea OUG privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Stabilirea la valoarea de 700 de lei a taxei pentru aprobarea organismelor de control în agricultura ecologică | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în 2022 | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Conținutul și instrucțiunile de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcționarilor publici | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare | Proiect
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali. UDPATE: Ordinul a fost abrogat
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Norme metodologice generale ref. exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru activitatea de control financiar preventiv propriu | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Schemă de ajutor de stat acordat sub formă de garanții în contextul pandemiei COVID-19
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2 a fost actualizat
14.01.2022 | JURIDICE.ro

5559 de locuri pentru școlile MAI în anul 2022
14.01.2022 | JURIDICE.ro

România va construi patru apeducte pentru alimentarea cu apă potabilă a Republicii Moldova
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Finanțare adițională a Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. constatările tehnico-ştiinţifice efectuate de către inspectorii ANAF în procesele penale
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Noi măsuri la nivelul administraţiei publice centrale ca urmare a reorganizărilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei”
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 13 ianuarie 2022
14.01.2022 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Decrete semnate – 14 ianuarie 2022
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Overview of the recent amendment of the Energy Law by the Government Emergency Ordinance no. 143/2021
14.01.2022 | Vlad CORDEA

Cu mască și fără mască
14.01.2022 | Cristi DANILEȚ

Revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene 
13.01.2022 | Elena ALBU

Provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital
13.01.2022 | Elena ALBU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/20 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea normelor și a procedurilor pentru cooperarea statelor membre cu privire la evaluarea siguranței studiilor clinice intervenționale
13.01.2022 | Elena ALBU

Noi reglementări legislative pentru contractele de vânzare de bunuri
13.01.2022 | Beatrice BEALCU, Raluca ȘTIRBU

Noutăți în domeniul energiei: măsuri suplimentare pentru asigurarea transparenței privind capacitățile de racordare la rețea
13.01.2022 | Paula CORBAN-PELIN, Teodor SĂBĂU

Aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Fondul European de Investiții privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul PNRR | Proiect
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilităţi | Proiect
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Rezoluția Parlamentului European referitoare la protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea prevederilor privind soluționarea cererilor de rectificare a documentelor cadastrale | Proiect
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea Legii privind protejarea monumentelor istorice | Proiect
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Metodologia de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 13 ianuarie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Procedura de avizare a schimbării destinației bunurilor folosite de unitățile de învățământ în primii 3 ani de la întreruperea activităţii educaţionale
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Două noi puncte de tranzitare permanentă a graniței româno-ungare în județul Arad
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Componența Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu OCDE
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 13 ianuarie 2022
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 12 ianuarie 2022
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 12 ianuarie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
12.01.2022 | JURIDICE.ro

Actualizarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti | Proiect
12.01.2022 | JURIDICE.ro

Standardele de cost per elev pentru anul 2022 | Proiect
12.01.2022 | JURIDICE.ro

Rezoluția Parlamentului European referitoare la inteligența artificială în educație, cultură și în sectorul audiovizual
12.01.2022 | JURIDICE.ro