« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideoArticole autoriRevista de note şi studii juridice (RNSJ)ESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 | Proiect
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman | Proiect
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman | Proiect
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Prelungirea termenului de aplicare a schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor pentru investiții necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Numeroase modificări privind Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte
21.12.2020 | JURIDICE.ro

Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024 | Proiect. UPDATE: Precizări Ministrul Justiției
21.12.2020 | JURIDICE.ro

Completare procedură de anulare a obligaţiilor de plată accesorii | Proiect
21.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate | Proiect
21.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind termenele ce trebuie respectate în vederea obţinerii ajutoarelor de stat de către întreprinderi, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
21.12.2020 | JURIDICE.ro

Intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
21.12.2020 | JURIDICE.ro

CEDO. Cauza Lascău. Condamnare pentru luare de mită fără ascultarea martorilor, obligarea statului la plata a 1500 euro daune morale
18.12.2020 | JURIDICE.ro

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

CSM nu va emite un aviz ref. propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României. UPDATE: Argumentele care au fundamentat soluția Plenului CSM
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind obligațiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind OUG nr. 106/2020 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Reglementarea denumirii și structurii unor instituții de învățământ superior, precum şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licență/master acreditate sau autorizate | Proiect
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 18 decembrie 2020
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Camera Deputaţilor a adoptat: Proiectul de lege prin care evaziunea fiscală se poate sancţiona doar cu amendă, dacă inculpatul achită integral prejudiciul. UPDATE: Ministerul Justiției propune Guvernului atacarea la CCR a modificării Legii 241/2005. UPDATE: ÎCCJ va sesiza CCR pentru controlul constituţionalităţii
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 17 decembrie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. UPDATE: Decizia motivată. UPDATE: Publicarea deciziei în Monitorul Oficial
17.12.2020 | JURIDICE.ro

BNR. Circulara nr. 28/2020 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei, perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2020
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 32/2019. Decret semnat – 17 decembrie 2020
17.12.2020 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Bacalaureat 2021. Recunoașterea examenelor internaționale (Cambridge, IELTS, TOEFL, DELF) la proba competențelor lingvistice în limbi străine
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Condiţii de acordare a garanţiei de stat în favoarea TAROM pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 | Proiect
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea Deciziei CMDR nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei | Proiect
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări ale taxelor încasate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
16.12.2020 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Modificarea și completarea regulamentului BNR ref. autorizarea instituțiilor de credit | Proiect
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea regulamentului BNR ref. cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit | Proiect
16.12.2020 | JURIDICE.ro

S-a modificat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Media ponderată a tarifelor maxime de terminare a apelurilor în rețelele mobile din Uniunea Europeană
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. UPDATE: Amânare pronunțare
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

UNBR. Punct de vedere ref. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
16.12.2020 | JURIDICE.ro

România, printre statele UE care derogă de la aplicarea Regulamentului privind stabilirea unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Semnătura electronică. Utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Decizia privind sistemul de resurse proprii ale UE și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Robert Cazanciuc: Un sistem de drept simplificat, clar, predictibil și aplicabil unitar ne va ajuta să depășim criza de încredere în instituții și lege
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Ordinul nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare
15.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost prelungit termenul de aplicare a programelor naționale de sănătate până la 31 martie 2021
15.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă ref. comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult
15.12.2020 | Anca VĂRZARU

Decrete semnate – 15 decembrie 2020
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea componenței comitetului de masiv pentru dezvoltarea și protecția mediului montan
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Măsuri de sprijin acordate copiilor, precum și soțului/soției polițistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu | Proiect
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Procedura de eliberare și de retragere a cărților de identitate diplomatice şi documentele necesare în vederea emiterii acestora
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Regulamentul de punere în aplicare nr. 2035/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 în ceea ce privește formularul de cerere de intervenție, pentru a se introduce posibilitatea de solicitare a intervenției în Irlanda de Nord
15.12.2020 | JURIDICE.ro

OMAI nr. 173/2020 privind dispoziția/ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Legea nr. 280/2020 pentru aprobarea OUG nr. 75/2020. Prevederile se aplică în mod corespunzător și personalului militar în activitate
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Publicarea Metodologiei de finanțare prin Programul „Generația 28” a activităților de selecție, pregătire și realizare de competiții pentru copii și persoane cu nevoi speciale
14.12.2020 | JURIDICE.ro

HG nr. 1057/2020 pentru abrogarea HG nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Directiva (UE) 2020/2020 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19
14.12.2020 | Elena ALBU

Modificarea Regulamentului de procedură al Consiliului Uniunii Europene
14.12.2020 | JURIDICE.ro