« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideoArticole autoriRevista de note şi studii juridice (RNSJ)ESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 

Modificarea Directivei 2006/112/CE. Reducerea sau scutirea de la plata TVA pentru vaccinurile împotriva COVID-19
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Norme de aplicare a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

ANAF. Stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii administrate de ANCOM
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Raportul național periodic privind implementarea Convenției Internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Norme tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Norme metodologice generale ref. exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Procedura de depunere, manipulare și depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale prețioase și pietre prețioase, sechestrate și ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal | Proiect
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Republicarea (r7) Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
14.12.2020 | JURIDICE.ro

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu 14 decembrie 2020. Restricţiile aplicabile în perioada sărbătorilor de iarnă
11.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ (RIL admis): „În litigiile de funcție publică pentru obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale nu este necesară procedura prealabilă”
11.12.2020 | Anca VĂRZARU

A fost aprobată Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind transmiterea la distanță a actelor de executare și procedura de comunicare a acestora
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 11 decembrie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

OUG pentru modificarea art. 9 din OG ref. înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență | Proiect
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Procedura de înapoiere la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă decontate potrivit Legii nr. 19/2020 | Proiect
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Măsuri de aplicare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
11.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost modificată Legea finanțelor publice locale. Sumele defalcate din TVA alocate unităţilor administrativ-teritoriale nu vor mai putea fi majorate în situaţii deosebite
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări importante şi numeroase ale Codului de procedură penală cu privire la persoanele minore
11.12.2020 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă privind stimulentele de risc Covid-19 acordate unor categorii de personal medical
10.12.2020 | Anca VĂRZARU

Florin Iordache, noul președinte al Consiliului Legislativ. UPDATE: Publicare hotărâre în Monitorul Oficial. UPDATE: Sesizare de neconstituționalitate respinsă. UPDATE: Decizia motivată
10.12.2020 | JURIDICE.ro | 4 comentarii

S-a modificat Legea pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Incriminarea unor fapte noi şi eliminarea relei-credinţe drept condiţie pentru tragerea la răspundere
10.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări ale unor Regulamente UE. Noutăţi privind ajutoarele de stat pentru întreprinderile aflate în dificultate
10.12.2020 | JURIDICE.ro

UE și Republica Seychelles au încheiat un acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil
10.12.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Noutăţi în domeniul sănătăţii animalelor. Statele membre UE trebuie să raporteze orice boală transmisibilă depistată la animale
10.12.2020 | JURIDICE.ro

Se prelungeşte suspendararea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar până la 23 decembrie 2020
10.12.2020 | JURIDICE.ro

UE acordă sprijin temporar Irlandei pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea valorii de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară | Proiect
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Modificări privind contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Romania is enacting the secondary legislation pertaining to cybersecurity in an effort to avoid european sanctions
09.12.2020 | Flavia ȘTEFURA, Cristina CREȚU

ÎCCJ. DCD respins ref. nulitatea clauzelor din contractele colective de muncă
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 9 decembrie 2020
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea HG nr. 1705/2006. Se actualizează valorile de inventar ale unor bunuri imobile din administrarea Ministerului Justiţiei și a instanțelor judecătorești
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
09.12.2020 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe)
09.12.2020 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)
09.12.2020 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
09.12.2020 | Elena ALBU

ÎCCJ. RIL respins ref. comunicarea informațiilor de interes public în format electronic. Motivarea Deciziei
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă ref. finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

Modificarea și completarea anexelor ordinului pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman | Proiect
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică. Reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de persoane
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Lista funcțiilor și meseriilor cu atribuții și responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu metroul | Proiect
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Modificare ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal | Proiect
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea sancţiunilor aplicate medicilor de familie în cazul neîndeplinirii culpabile a unor obligații
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea ordinului ref. ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie | Proiect
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 8 decembrie 2020
08.12.2020 | JURIDICE.ro