Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 
Noutăţi legislative
 

OG privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Decret semnat – 23 iulie 2019
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de întocmire a listei cuprinzând aleșii locali de la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu și personalul vamal care beneficiază de uniformă | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Numire judecător la CJUE
23.07.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1199 privind stabilirea sediului Autorității Europene a Muncii
23.07.2019 | Elena ALBU

Contribuția financiară anuală a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki | Proiect
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Poziția Ministerului Justiției ref. promulgarea Legii statutului polițiștilor de penitenciare
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Nota de fundamentare ref. necesitatea efectuării cheltuielilor aferente SINA | Proiect
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Numirea unor judecători la TUE
22.07.2019 | Elena ALBU

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat a fost modificată
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Instituirea Autorității Europene a Muncii
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Noi reglementări ce privesc obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 22 iulie 2019
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
22.07.2019 | JURIDICE.ro

O nouă inițiativă legislativă privind reducerea numărului de deputați
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Avizul CESE privind „Aspecte legate de egalitatea de gen”
22.07.2019 | Elena ALBU

ANAF a aprobat modelul și conținutul unui formular de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Titlurile de doctor pot fi retrase sau anulate doar prin hotărâre definitivă
22.07.2019 | JURIDICE.ro

UNBR. Implicațiile Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului asupra activității avocaților
22.07.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

MCSI a adoptat o metodologie nou privind stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Noi reglementări privind durata mandatului consiliilor locale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătății populaţiei | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Sistemul de Monitorizare a Calităţii Benzinei şi Motorinei | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
20.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătății | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Operatorii vizați sunt obligați să informeze Ministerul Energie privind locul amplasării puncteor de realimentare și de reîncărcare cu combustibili alternativi
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic și consular al României​ | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătății populaţiei | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Ordonanță a Guvernului privind siguranţa feroviară | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Revizuirea Constituției României pentru punerea în aplicare a rezultatului Referendumului din 26 mai. UPDATE: Respingere
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Incriminarea pornografiei din răzbunare | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 18 iulie 2019
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Atribuțiile ANAF în domeniul sancțiunilor internaționale
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instituții din sistemul justiției | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 17 iulie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
17.07.2019 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 17 iulie 2019
17.07.2019 | JURIDICE.ro

Înființarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică | Proiect
17.07.2019 | JURIDICE.ro

Noi reglementări privind reducerea suspendării permisului de conducere
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificări legislative ce privesc activitatea cu caracter ocazional desfășurată de zilieri
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru aplicarea Regulamentului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă | Proiect
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Acordarea unui spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază pentru personalul didactic de conducere
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
16.07.2019 | JURIDICE.ro