Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 
Noutăţi legislative
 

Directiva (UE) 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE
16.07.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nulitatea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia
16.07.2019 | Andrei PAP

Directiva (UE) 2019/1153 pentru utilizarea informațiilor financiare în scopul depistării infracțiunilor
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2019/1184 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!”
15.07.2019 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) 2019/1157 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor UE
15.07.2019 | Elena ALBU

Modificarea HG ref. funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 12 iulie 2019
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2019/1181 a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
15.07.2019 | Elena ALBU

Publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

HG privind interoperabilitatea sistemului feroviar | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020 | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Desemnare DPO, direcții și registre noi în cadrul ANSPDCP. Modificare ROF
13.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificări privind echipamentele radio: interdicții și sancțiuni
13.07.2019 | JURIDICE.ro

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii
13.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind condiţiile de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor | Proiect
12.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto | Proiect
12.07.2019 | JURIDICE.ro

MFP propune eficientizarea vămii românești
12.07.2019 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 11 iulie 2019
11.07.2019 | JURIDICE.ro

Ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare | Proiect
11.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind implementarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților | Proiect
10.07.2019 | JURIDICE.ro

Decret semnat – 9 iulie 2019
10.07.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 9 iulie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
09.07.2019 | JURIDICE.ro

HG ref. înființarea Centrului de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în Sud-Estul Europei | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019 | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european | Proiect. UPDATE: Avizul CSM
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii cu privire la actele de stare civilă | Proiect. UPDATE: Avizul CSM
09.07.2019 | JURIDICE.ro

OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative | Proiect. UPDATE: Avizul CSM
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Legea nr. 124/2019. Reglementarea transferului schemelor de pensii suplimentare încurajează mobilitatea transfrontalieră a salariaților
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Codul Administrativ al României
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) 2019/1135 de alegere a președintelui Consiliului European
08.07.2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1144 a Comisiei privind ajutorul de stat pus în aplicare de România în favoarea Oltchim SA
08.07.2019 | Elena ALBU

A fost promulgată Legea privind sistemul public de pensii – 8 iulie 2019
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean | Proiect
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune | Proiect
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Decret semnat – 5 iulie 2019
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din OUG nr. 114/2018 | Proiect
08.07.2019 | JURIDICE.ro

MFP aduce modificări importante schemelor de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014
08.07.2019 | JURIDICE.ro

România pregătește strategia națională pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului de ură
06.07.2019 | JURIDICE.ro

O mică încurcătură legislativă în materie de RCA
06.07.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 4 iulie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Completarea Anexei la Ordinul ministrului sănătății ref. aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Anexei 1 „Conţinutul cererii de acordare a eșalonăƒrii la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a Anexei 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de cƒtre organul fiscal central” aprobate prin Ordinul președintelui ANAF | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Stema comunei Sulița din județul Botoșani
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 3 iulie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
04.07.2019 | JURIDICE.ro