Ion-Claudiu Teodorescu exercită cu caracter temporar funcţia de secretar general al Ministerului Justiţiei
17 august 2023 | JURIDICE.ro

Germania dorește să legalizeze canabisul în scop recreativ
17 august 2023 | JURIDICE.ro

Aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
17 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. reglementarea contravenţiilor prin hotărâri ale Guvernului
17 august 2023 | JURIDICE.ro

Formulare utilizate în domeniul colectării creanței bugetare reprezentând contribuția anuală a organizatorilor jocurilor de noroc
16 august 2023 | JURIDICE.ro

Regulile și condițiile aplicabile finanțării Investiției – I8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată | Proiect
16 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. liberarea condiţionată
16 august 2023 | JURIDICE.ro

TUE. Criterii pe baza cărora cauzele sunt atribuite camerelor
16 august 2023 | JURIDICE.ro

PE condamnă ferm uciderea avocatului Thulani Maseko
16 august 2023 | JURIDICE.ro

Metodologia pentru organizarea de proiecte de tineret proprii
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Metodologia pentru concursul național de proiecte de tineret și studenți
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Componenţa nominală a Comitetului de supraveghere pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării ulterioare a SGR
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. perioada în care salariatul prestează munca
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior | Proiect
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România | Proiect
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Banca Centrală Europeană – raportul anual pe 2022
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluție ref. înființarea unui organism de etică independent al UE
15 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluția PE din 16 februarie 2023 ref. împlinirea unui an de la începutul invaziei și al războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei
15 august 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Cererea de strămutare, de competenţa curţii de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluţionează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 15 august 2023 | Andrei PAP

Vaccinarea nu este și nu va deveni obligatorie
14 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluția PE ref. elaborarea unei strategii a UE pentru deplasarea cu bicicleta
14 august 2023 | JURIDICE.ro

Contribuția voluntară a României la bugetul Fondului Internațional pentru Diversitate Culturală
14 august 2023 | JURIDICE.ro

BDCE aprobă extinderea graficului de lucrări aferent proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public
14 august 2023 | JURIDICE.ro

Se prelungește până la 30 iunie 2025 termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare a trei monumente istorice
14 august 2023 | JURIDICE.ro

Rezoluția PE ref. condițiile inumane de detenție ale lui Aleksei Navalnîi
14 august 2023 | JURIDICE.ro

Guvernul contra lumii de afaceri și a profesiilor liberale: eficiență socio-economică sau lipsă de previzibilitate financiară?        
 14 august 2023 | Sever-Cristian ENACHE

Rezoluția PE ref. prioritățile UE pentru cea de-a 67-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor
11 august 2023 | JURIDICE.ro

PE solicită autorităților georgiene să-l libereze pe fostul președinte Mihail Saakașvili
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Amendamente la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Se înființează Consulatul General al României la Frankfurt și Hamburg
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Guvernul continuă sprijinirea populației în contextul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Modificări aduse OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Servicii medicale gratuite în vederea diagnosticului de cancer pentru pacienții neasigurați
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Amendamente la Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut
11 august 2023 | JURIDICE.ro

MAI achiziționează 3 elicoptere pentru supravegherea traficului rutier
11 august 2023 | JURIDICE.ro

OUG privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice | Proiect
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Constituirea Comisiei Ministeriale pentru Romi la nivelul MAI | Proiect
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Se modifică Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în SNPAP Târgu Ocna | Proiect
11 august 2023 | JURIDICE.ro

CEDO. Sfîrăială împotriva României. Traumatism toraco-abdominal cauzat de lovituri aplicate cu un obiect contondent în sediul Poliţiei
11 august 2023 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 10 august 2023. UPDATE: Actele normative adoptate
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Marcel Ciolacu: Toată lumea vede că există o scădere semnificativă la alimentele de bază
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. părţile din procesul penal
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Programa școlară pentru disciplina de studiu obligatorie Istoria evreilor. Holocaustul
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Normele metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Se modifică numele premiilor din cadrul Programului “Gala Cercetării Românești” | Proiect
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. nulitatea absolută cu consecinţa excluderii unor mijloace de probă
10 august 2023 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 9 august 2023
10 august 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
 10 august 2023 | Andrei PAP

Abrogarea unui ordin al MS
9 august 2023 | JURIDICE.ro

Noi condiţii pentru acordarea vizei anuale de liberă practică a membrilor CCF
9 august 2023 | JURIDICE.ro