Ajutor de stat pentru închiderea minelor Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan
3 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Modalităţile de stabilire a valorii reparaţiei pentru autovehiculele avariate. Constituționalitate
 3 octombrie 2023 | Irina RIMARU

Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2023
2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Ghid privind reglementările specifice din domeniul deșeurilor
2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Lansarea unei monede din argint cu tema 20 de ani de la adoptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

OUG nr. 77/2023 privind aprobarea continuării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru elevi
2 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Partea ținută să suporte cheltuielile de executare silită. Constituționalitate
 2 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Alex Florenţa și Marian Anghel sunt noii membri ai Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Conducerea Senatului va fi asigurată de Sorin Cîmpeanu / 29 septembrie 2023
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se majorează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CEDO. Oprea și alții împotriva României. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului prin împlinirea termenului de prescripţie achizitivă
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se modifică infracțiunea de incitare la violenţă, ură sau discriminare
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar
 29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Metodologia de identificare și declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători
29 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Termen unic de prescripţie în vederea introducerii contestaţiei în anulare. Constituționalitate
 29 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Biroul permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se extinde termenul de finalizare a lucrărilor la Magistrala 5 de metrou
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se aprobă suplimentarea bugetului SGG pentru Agenţia Naţională pentru Sport
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Amendament la acordul de împrumut privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Recomandările Camerei Deputaţilor ref. aprovizionarea sigură şi durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziţii
28 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Creşterea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Constituționalitate
 28 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Recomandările Senatului privind reformarea legislației UE în domeniul farmaceutic
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Senatul României susţine necesitatea coordonării acţiunilor UE în domeniul spaţial cu cele întreprinse la nivelul NATO
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Hotărârea Senatului ref. propunerea de regulament în ceea ce privește cerințele minime privind pauzele minime și perioadele minime de repaus zilnic și săptămânal în sectorul transportului ocazional de călători
27 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Când obiectul sesizării instanţei de contencios constituţional se identifică cu obiectul acţiunii introduse în faţa instanţei judecătoreşti
 27 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Metodologia de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Opinia Senatului ref. propunerea de regulament privind transferul de proceduri în materie penală
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se înfiinţează Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării jalonului 432
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Opinia Senatului ref. Directiva privind afirmațiile legate de mediu
26 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ modifică condițiile de scutire de TVA pentru activitățile de formare profesională prevăzute în Normele de aplicare a Codului Fiscal
 26 septembrie 2023 | Kinga SCHULLERI

CCR. Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal. Constituționalitate
 26 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Se instituie Registrul AFM-APR
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se actualizează cu rata inflației taxele pentru concesionarea activităților miniere
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Suplimentarea numărului de posturi alocate Structurii de sprijin a Parchetului European în România
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se modernizează Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

OUG privind gestionarea fondurilor europene alocate României pentru implementarea PNRR
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Normele de aplicare și metodologia de colectare a stocurilor de produse agricole şi alimentare
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
 25 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra elevilor
22 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Se suplimentează bugetul MAI pe anul 2023 pentru plata unor drepturi de natură socială
22 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Autoritatea de management a Programului Sănătate poate delega exercitarea unor funcții şi către OIPSI
22 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „Catchball”
22 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Guvernul asigură fondurile pentru plata sprijinului care se acordă populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie
22 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

OUG pentru modificarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
22 septembrie 2023 | JURIDICE.ro
2 comentarii

CCR. Necesitatea indicării numelui complet şi a adresei martorilor prin însăşi cererea de chemare în judecată / apel. Constituționalitate
 22 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România
21 septembrie 2023 | JURIDICE.ro