Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 
Monitorul Oficial al României
 

Regulamentul BNR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Diplome, premii și distincții acordate de președintele Autorității Electorale Permanente
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificări privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență a fost republicat
11.09.2019 | JURIDICE.ro

Susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
11.09.2019 | JURIDICE.ro

Secretariatul General al Guvernului devine responsabil de a aviza proiectele de ordonanță de urgență ale Guvernului
11.09.2019 | JURIDICE.ro

A fost instituită Ziua Autorității Electorale Permanente
11.09.2019 | JURIDICE.ro

Simona-Maya Teodoroiu, numită Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
06.09.2019 | JURIDICE.ro

Ordinul BNR privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul piețelor de instrumente financiare
05.09.2019 | JURIDICE.ro

Nota de fundamentare privind sistemul electronic integrat al ONRC (ONRG v2.0)
05.09.2019 | JURIDICE.ro

Au fost stabilite modelele proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României
04.09.2019 | JURIDICE.ro

Republicarea Statului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, precum și a Codului de Etică
04.09.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, aferente perioadei 2014-2017
30.08.2019 | JURIDICE.ro

Viorel Mocanu, numit Agent guvernamental pentru CEDO. UPDATE: eliberare din funcție
21.08.2019 | JURIDICE.ro

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei pentru perioada 24 iulie – 23 august 2019
21.08.2019 | JURIDICE.ro

Efectivele CERT-RO cresc de 3,5 ori
14.08.2019 | JURIDICE.ro

Înființarea organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive
14.08.2019 | JURIDICE.ro

Decizia CCR nr. 419/2019. Dispozițiile Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 sunt constituționale
08.08.2019 | Andreea COMAN

Decizia ÎCCJ nr. 20/2019 pentru dezlegarea unei chestiuni de drept – suspendarea dreptului de a beneficia de indemnizații/ajutoare conform legii
06.08.2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Decizia CCR nr. 463/2019 asupra propunerii legislative de revizuire a Constituției. Limitarea dreptului de a fi ales pentru cei condamnați definitiv – text integral
06.08.2019 | JURIDICE.ro

Ordonanța privind instituirea unor facilități fiscale – eșalonarea plății obligațiilor fiscale pentru contribuabili aflați în impas financiar
06.08.2019 | JURIDICE.ro

Camera Auditorilor din România a emis o normă care reglementează aplicarea sancțiunilor auditorilor financiari care nu și-au achitat cotizațiile datorate
05.08.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție – text integral
01.08.2019 | JURIDICE.ro

Consiliul Concurenței a adoptat instrucțiuni privind politicile de clemență
31.07.2019 | JURIDICE.ro

Reglementarea statutului polițiștilor de penitenciare
31.07.2019 | JURIDICE.ro

O nouă definiție legală pentru „operațiuni financiare” în sensul Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
30.07.2019 | JURIDICE.ro

S-a înființat Comitetul interministerial privind sistemul apelurilor de urgență 112
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Zilele libere ce urmează a fi recuperate vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern până la data de 15 ianuarie a fiecărui an
29.07.2019 | JURIDICE.ro

O nouă definiție legală: Așezările informale
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Decizia CCR nr. 318/2019. Admiterea obiecției de neconstituționalitate ref. art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri public
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat a fost modificată
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Noi reglementări ce privesc obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
22.07.2019 | JURIDICE.ro

O nouă inițiativă legislativă privind reducerea numărului de deputați
22.07.2019 | JURIDICE.ro

ANAF a aprobat modelul și conținutul unui formular de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Titlurile de doctor pot fi retrase sau anulate doar prin hotărâre definitivă
22.07.2019 | JURIDICE.ro

MCSI a adoptat o metodologie nou privind stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Noi reglementări privind durata mandatului consiliilor locale
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
20.07.2019 | JURIDICE.ro

Operatorii vizați sunt obligați să informeze Ministerul Energie privind locul amplasării puncteor de realimentare și de reîncărcare cu combustibili alternativi
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Atribuțiile ANAF în domeniul sancțiunilor internaționale
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Noi reglementări privind reducerea suspendării permisului de conducere
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificări legislative ce privesc activitatea cu caracter ocazional desfășurată de zilieri
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Acordarea unui spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază pentru personalul didactic de conducere
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
16.07.2019 | JURIDICE.ro

OUG nr. 51/2019 de modificare a unor acte normative în domeniul transportului de persoane
29.06.2019 | JURIDICE.ro

Parlamentul României a adoptat Declarația privind susținerea noului Guvern al Republicii Moldova
28.06.2019 | JURIDICE.ro