« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Monitorul Oficial al României
 

Prelungirea aplicării schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiții necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice”
23.12.2020 | JURIDICE.ro

Prelungirea aplicării HG nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiții inițiale
23.12.2020 | JURIDICE.ro

Publicarea Legii nr. 297/2020 pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Prelungirea termenului de aplicare a schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor pentru investiții necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice
22.12.2020 | JURIDICE.ro

Numeroase modificări privind Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte
21.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind termenele ce trebuie respectate în vederea obţinerii ajutoarelor de stat de către întreprinderi, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
21.12.2020 | JURIDICE.ro

Intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
21.12.2020 | JURIDICE.ro

CEDO. Cauza Lascău. Condamnare pentru luare de mită fără ascultarea martorilor, obligarea statului la plata a 1500 euro daune morale
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind obligațiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind OUG nr. 106/2020 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
18.12.2020 | JURIDICE.ro

Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. UPDATE: Decizia motivată. UPDATE: Publicarea deciziei în Monitorul Oficial
17.12.2020 | JURIDICE.ro

BNR. Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei, perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2020
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Bacalaureat 2021. Recunoașterea examenelor internaționale (Cambridge, IELTS, TOEFL, DELF) la proba competențelor lingvistice în limbi străine
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea Deciziei CMDR nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști
17.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări ale taxelor încasate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
16.12.2020 | JURIDICE.ro

S-a modificat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Semnătura electronică. Utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
16.12.2020 | JURIDICE.ro

Ordinul nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare
15.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost prelungit termenul de aplicare a programelor naționale de sănătate până la 31 martie 2021
15.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă ref. comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult
15.12.2020 | Anca VĂRZARU

Modificarea componenței comitetului de masiv pentru dezvoltarea și protecția mediului montan
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Procedura de eliberare și de retragere a cărților de identitate diplomatice şi documentele necesare în vederea emiterii acestora
15.12.2020 | JURIDICE.ro

OMAI nr. 173/2020 privind dispoziția/ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
15.12.2020 | JURIDICE.ro

Legea nr. 280/2020 pentru aprobarea OUG nr. 75/2020. Prevederile se aplică în mod corespunzător și personalului militar în activitate
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Publicarea Metodologiei de finanțare prin Programul „Generația 28” a activităților de selecție, pregătire și realizare de competiții pentru copii și persoane cu nevoi speciale
14.12.2020 | JURIDICE.ro

HG nr. 1057/2020 pentru abrogarea HG nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”
14.12.2020 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii administrate de ANCOM
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Republicarea (r7) Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Restricţii aplicabile în perioada sărbătorilor de iarnă
11.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ (RIL admis): „În litigiile de funcție publică pentru obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale nu este necesară procedura prealabilă”
11.12.2020 | Anca VĂRZARU

A fost aprobată Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Modificări privind transmiterea la distanță a actelor de executare și procedura de comunicare a acestora
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Măsuri de aplicare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
11.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost modificată Legea finanțelor publice locale. Sumele defalcate din TVA alocate unităţilor administrativ-teritoriale nu vor mai putea fi majorate în situaţii deosebite
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări importante şi numeroase ale Codului de procedură penală cu privire la persoanele minore
11.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă privind stimulentele de risc Covid-19 acordate unor categorii de personal medical
10.12.2020 | Anca VĂRZARU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Florin Iordache, noul președinte al Consiliului Legislativ. UPDATE: Publicare hotărâre în Monitorul Oficial. UPDATE: Sesizare de neconstituționalitate respinsă. UPDATE: Decizia motivată
10.12.2020 | JURIDICE.ro | 4 comentarii

S-a modificat Legea pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Incriminarea unor fapte noi şi eliminarea relei-credinţe drept condiţie pentru tragerea la răspundere
10.12.2020 | JURIDICE.ro

Se prelungeşte suspendararea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar până la 23 decembrie 2020
10.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017
09.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD respins ref. nulitatea clauzelor din contractele colective de muncă
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea HG nr. 1705/2006. Se actualizează valorile de inventar ale unor bunuri imobile din administrarea Ministerului Justiţiei și a instanțelor judecătorești
09.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. comunicarea informațiilor de interes public în format electronic. Motivarea Deciziei
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă ref. finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică. Reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de persoane
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social în învățământul preuniversitar de stat / an școlar 2020-2021
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea sancţiunilor aplicate medicilor de familie în cazul neîndeplinirii culpabile a unor obligații
08.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost aprobat Programul multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară în perioada 2020-2023
08.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecţii de neconstituţionalitate admise privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale
07.12.2020 | Anca VĂRZARU