« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Monitorul Oficial al României
 

Regulamentul de constatare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de ANRE
07.02.2019 | JURIDICE.ro

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial
07.02.2019 | JURIDICE.ro

Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
07.02.2019 | JURIDICE.ro

Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali aferent anului 2019
07.02.2019 | JURIDICE.ro

Ordinul privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice
07.02.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Normei privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate de ASF
07.02.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de calcul de către contribuabili persoane fizice al venitului anual și, după caz, al venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit potrivit prevederilor art. 107 alin. (9) Codul Fiscal
07.02.2019 | JURIDICE.ro

Rectificări aduse Ordinelor ONJN nr. 35/2019 și 34/2019
06.02.2019 | JURIDICE.ro

Stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019
04.02.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului ANAF privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării în scopuri de TVA
04.02.2019 | JURIDICE.ro

Ordinul MAI privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor produse în România
04.02.2019 | JURIDICE.ro

DOMOKOS PARTNERS is recruiting a lawyer | Corporate, M&A NICULEASA LAW FIRM recrutează front desk officer PAUL DUMBRĂVANU recrutează avocat NNDKP is recruiting lawyer with experience | Intellectual property GRUIA DUFAUT recrutează un avocat senior | Drept societar MANOLACHE & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Consultanţă & Litigii NNDKP is recruiting lawyer with experience | Real estate IONESCU • SAVA recrutează practician în insolvență definitiv SORA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic / avocat JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Corporate, M&A RADU & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari | Consultanță SĂVESCU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii Data Protection CEE Attorneys / BOANȚĂ, GÎDEI & ASOCIAȚII recrutează avocat senior | Dreptul muncii GRIGORAȘ & PARTNERS recrutează avocat DUNCEA, ȘTEFĂNESCU & ASSOCIATES is recruiting an attorney-at-law | Corporate, Regulatory, M&A GRECU & ASOCIAȚII recrutează avocat MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită REFF & ASSOCIATES is looking for a lawyer | Dispute resolution IC LEGAL recrutează avocat definitiv | Consultanţă WOLF THEISS is looking for a highly motivated lawyer DAVO LAW OFFICES recrutează avocat definitiv | Consultanță MAN & PARASCHIV recrutează avocaţi VLĂSCEANU, ENE & PARTNERS in association with LOREDANA VLĂSCEANU Law Office is recruiting lawyers ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii PETERKA & PARTNERS is recruiting an attorney at law with maximum 5 years of experience NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Corporate, M&A MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Litigii DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi / paralegal VOINESCU LAWYERS recrutează avocați definitivi NCH Capital recrutează avocat definitiv | Consultanţă GLODEANU PARTNERS is looking for lawyers ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Litigation IJDELEA MIHĂILESCU is looking for lawyers act | BOTEZATU ESTRADE PARTNERS is looking for a receptionist DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a junior lawyer BDO Business Restructuring is looking for an experienced legal consultant IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi definitivi | Consultanţă IACOB & ALEXANDRU recrutează avocat stagiar MH LAWYERS recrutează avocat CLINCIU & BUCUR recrutează avocat definitiv PAVEL, BERBECARIU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv ARTENIE, SECRIERU & PARTNERS is looking to expand its litigation team | Dispute resolution NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită BRAŞOVEANU CERNAT & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Consultanţă BRAŞOVEANU CERNAT & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Litigii
 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Ordinul MAI privind formarea inițială, în anul 2019, în instituțiile de formare ale MAI
04.02.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale MAI
01.02.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private
01.02.2019 | JURIDICE.ro

Procedurile de garantare a sumelor plătite de călători în cazul insolvenței agenției de turism
01.02.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare și funcționare al IML Iași
01.02.2019 | JURIDICE.roMonitor Dosare

Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare ale instituțiilor publice pe anul 2018
31.01.2019 | JURIDICE.ro

Aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire la CMR
31.01.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități
31.01.2019 | JURIDICE.ro

Instrucțiunile privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administrației Naționale a Penitenciarelor
31.01.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar
29.01.2019 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Modificarea Legii educației naționale
28.01.2019 | JURIDICE.ro

Notificarea operatorilor economici – organizatori de jocuri de noroc licențiați pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG nr. 77/2009
28.01.2019 | JURIDICE.ro

Normele de aplicare privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”
28.01.2019 | Vlad BERCU

Modificarea Ordinului președintelui ONJN pentru aprobarea modelelor utilizate de personalul acestuia pentru legitimația de serviciu, insigna, ordinul de serviciu permanent și altele
25.01.2019 | JURIDICE.ro

Numirea în funcție a președintelui Agenției Naționale Anti-Doping
25.01.2019 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Modificarea Legii privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
22.01.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătății
22.01.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018
22.01.2019 | JURIDICE.ro

Ordinul ANAP privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică
21.01.2019 | JURIDICE.ro

Ordinul președintelui ANAF privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF
21.01.2019 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
21.01.2019 | JURIDICE.ro

Legea pentru aprobarea OUG nr. 25/2018, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
21.01.2019 | JURIDICE.ro

Ordinul MAE privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
17.01.2019 | JURIDICE.ro

Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil
17.01.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind Statutul funcționarilor publici
16.01.2019 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Ordinul ANAF pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată
16.01.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului
16.01.2019 | JURIDICE.ro

Susținerea financiară a entităților nonprofit din impozitul anual datorat
16.01.2019 | JURIDICE.ro

Legea pentru aprobarea OUG pentru modificarea Legii educației naționale
15.01.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind expropierea pentru cauză de utilitate publică
15.01.2019 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice și Legii privind pensiile militare de stat
15.01.2019 | JURIDICE.ro

Formă și conținut nou pentru pașapoartele românești
15.01.2019 | JURIDICE.ro

Noi tarife pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
15.01.2019 | JURIDICE.ro

Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare
15.01.2019 | JURIDICE.ro

Legea privind aprobarea OUG pentru modificarea Ordonanței privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
14.01.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe
14.01.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii cooperației agricole
11.01.2019 | JURIDICE.ro

Instituirea Zilei Limbii Romani
11.01.2019 | JURIDICE.ro

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
10.01.2019 | Vlad BERCU