« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideoArticole autoriRevista de note şi studii juridice (RNSJ)ESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Monitorul Oficial al României
 

HG nr. 1057/2020 pentru abrogarea HG nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii administrate de ANCOM
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Republicarea (r7) Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
14.12.2020 | JURIDICE.ro

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu 14 decembrie 2020. Restricţiile aplicabile în perioada sărbătorilor de iarnă
11.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ (RIL admis): „În litigiile de funcție publică pentru obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale nu este necesară procedura prealabilă”
11.12.2020 | Anca VĂRZARU

A fost aprobată Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind transmiterea la distanță a actelor de executare și procedura de comunicare a acestora
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Măsuri de aplicare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
11.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost modificată Legea finanțelor publice locale. Sumele defalcate din TVA alocate unităţilor administrativ-teritoriale nu vor mai putea fi majorate în situaţii deosebite
11.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări importante şi numeroase ale Codului de procedură penală cu privire la persoanele minore
11.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă privind stimulentele de risc Covid-19 acordate unor categorii de personal medical
10.12.2020 | Anca VĂRZARU

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Florin Iordache, noul președinte al Consiliului Legislativ. UPDATE: Publicare hotărâre în Monitorul Oficial. UPDATE: Sesizare de neconstituționalitate respinsă. UPDATE: Decizia motivată
10.12.2020 | JURIDICE.ro | 4 comentarii

S-a modificat Legea pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Incriminarea unor fapte noi şi eliminarea relei-credinţe drept condiţie pentru tragerea la răspundere
10.12.2020 | JURIDICE.ro

Se prelungeşte suspendararea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar până la 23 decembrie 2020
10.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări privind contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017
09.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD respins ref. nulitatea clauzelor din contractele colective de muncă
09.12.2020 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Modificarea HG nr. 1705/2006. Se actualizează valorile de inventar ale unor bunuri imobile din administrarea Ministerului Justiţiei și a instanțelor judecătorești
09.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. comunicarea informațiilor de interes public în format electronic. Motivarea Deciziei
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă ref. finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică. Reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de persoane
08.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
08.12.2020 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Modificarea sancţiunilor aplicate medicilor de familie în cazul neîndeplinirii culpabile a unor obligații
08.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost aprobat Programul multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară în perioada 2020-2023
08.12.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecţii de neconstituţionalitate admise privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale
07.12.2020 | Anca VĂRZARU

A fost republicată Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară
07.12.2020 | JURIDICE.ro

Se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor. Rămân deschise piețele agroalimentare şi volante. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite
07.12.2020 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

S-a modificat OUG nr. 147/2020. Noutăţi privind acordarea zilelor libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice
07.12.2020 | JURIDICE.ro

A fost publicată legea privind ziua naţională a bicicletei
07.12.2020 | JURIDICE.ro

Reuniunea Comitetului permanent al Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, ediţia a 40-a. Ce poziţie adoptă UE
04.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură
04.12.2020 | JURIDICE.ro

BNR lansează în circuitul numismatic o monedă de argint dedicată lui Tudor Arghezi
03.12.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Noutăţi privind alegerile parlamentare. Modificări în privinţa documentelor care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență
03.12.2020 | JURIDICE.ro

Modificări importante şi numeroase privind asociaţiile şi fundaţiile. A fost publicată Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
03.12.2020 | JURIDICE.ro

Consiliul Concurenţei. Completări la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 724/2010
02.12.2020 | JURIDICE.ro

Consiliul Concurenţei. Modificări privind sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 55 din Legea concurenței
02.12.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Decizia nr. 46/2020 privind dezlegarea chestiunii drept a aplicării etapizate a sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare
02.12.2020 | Anca VĂRZARU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Modificări importante ale Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
01.12.2020 | JURIDICE.ro

Retragerea Marii Britanii şi Irlandei de Nord din UE. Ce măsuri adoptă România
26.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Obiecţie de neconstituţionalitate admisă privind finanţarea Academiei Oamenilor de Știință din România
26.11.2020 | Anca VĂRZARU

Noi obligaţii şi sancţiuni privind buna gospodărire a localităților urbane și rurale
26.11.2020 | JURIDICE.ro

A fost promulgată Legea nr. 264/2020 pentru aprobarea obiectivului de investiții „Autostrada Nordului”
25.11.2020 | JURIDICE.ro

UNBR şi UNNPR au fost incluşi în lista utilizatorilor rețelelor de telecomunicații speciale
25.11.2020 | JURIDICE.ro

A fost promulgată Legea privind ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada și UE. Care sunt efectele în România
25.11.2020 | JURIDICE.ro

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar. Modificări privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională
25.11.2020 | JURIDICE.ro

Acordarea ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis pentru sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud-Est
25.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Decizia nr. 186/2020 privind indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
25.11.2020 | Anca VĂRZARU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Ziua de 4 iunie a fost declarată Ziua Tratatului de la Trianon. Publicarea legii în Monitorul Oficial
24.11.2020 | JURIDICE.ro

CEDO. Hotărârea în Cauza Vereș împotriva României, definitivă. Publicarea hotărârii în Monitorul Oficial
24.11.2020 | JURIDICE.ro

CCR. Decizia nr. 503/2020 privind calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare împotriva hotărârilor penale definitive
24.11.2020 | Anca VĂRZARU

CCR. Decizia nr. 277/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
23.11.2020 | Anca VĂRZARU