« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Monitorul Oficial al României
 

Modificarea OUG privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
18.09.2018 | JURIDICE.ro

Hotărârea privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare
12.09.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI
12.09.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind programele de studii universitare de master acreditate
12.09.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
11.09.2018 | JURIDICE.ro

Aprobarea structurii organizatorice a instituției Avocatul Poporului
11.09.2018 | JURIDICE.ro

Republicarea Legii privind accesibilizarea fondului forestier național
11.09.2018 | JURIDICE.ro

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
11.09.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea OG privind înființarea, organizarea și funcționarea CIAS și abrogarea OG privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
10.09.2018 | JURIDICE.ro

Aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploiești-Brașov
10.09.2018 | JURIDICE.ro

Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
10.09.2018 | JURIDICE.ro

Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
10.09.2018 | JURIDICE.ro

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României
10.09.2018 | JURIDICE.ro

Aprobarea modelului de declarație lunară pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc
07.09.2018 | JURIDICE.ro

Metodologia privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare
07.09.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii
06.09.2018 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Ordinul privind aprobarea modelului documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale
06.09.2018 | JURIDICE.ro

ANRE. Ordinul privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a CV consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligației de achiziție de CV pentru anul 2018
05.09.2018 | JURIDICE.ro

Noi reglementări în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice
05.09.2018 | JURIDICE.ro

Normele de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate
04.09.2018 | JURIDICE.ro

Gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020
01.09.2018 | JURIDICE.ro

Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale
01.09.2018 | JURIDICE.ro

Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari
01.09.2018 | JURIDICE.ro

Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice
30.08.2018 | Alexandru MATEI

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România
30.08.2018 | JURIDICE.ro

Convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară
30.08.2018 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Convocarea Senatului în sesiune ordinară
30.08.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii
30.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Procedura de plată a ajutorului de stat
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al ANRSC
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Suplimentarea sumelor pentru exproprierea unor lucrări de utilitate publică pentru Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Plata sumelor având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice
27.08.2018 | JURIDICE.ro

Calculul și plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat
27.08.2018 | JURIDICE.ro

Un set de trei monede a fost lansat în circuitul numismatic
27.08.2018 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Inițiativă legislativă a cetățenilor. Expunere de motive
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Organizarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist. Republicare
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
24.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului ministrului justiției privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018
24.08.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfășurarea de activități comerciale
24.08.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obținerea vizei de lungă ședere în România în vederea desfășurării de activități comerciale
24.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor de igienă privind mediul de viață al populației
21.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
21.08.2018 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Decizia privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
20.08.2018 | JURIDICE.ro

Cerințele minime de SSM pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
20.08.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor
20.08.2018 | JURIDICE.ro

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență. Republicare
17.08.2018 | JURIDICE.ro