« Secţiuni « Noutăţi legislative « Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Monitorul Oficial al României

Modificarea Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii
06.09.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul privind aprobarea modelului documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale
06.09.2018 | JURIDICE.ro

ANRE. Ordinul privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a CV consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligației de achiziție de CV pentru anul 2018
05.09.2018 | JURIDICE.ro

Noi reglementări în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice
05.09.2018 | JURIDICE.ro

Normele de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate
04.09.2018 | JURIDICE.ro

Gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020
01.09.2018 | JURIDICE.ro

Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale
01.09.2018 | JURIDICE.ro

Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari
01.09.2018 | JURIDICE.ro

Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice
30.08.2018 | Alexandru MATEI

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România
30.08.2018 | JURIDICE.ro

Convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară
30.08.2018 | JURIDICE.ro

Convocarea Senatului în sesiune ordinară
30.08.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii
30.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Procedura de plată a ajutorului de stat
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al ANRSC
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Suplimentarea sumelor pentru exproprierea unor lucrări de utilitate publică pentru Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea
29.08.2018 | JURIDICE.ro

Plata sumelor având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice
27.08.2018 | JURIDICE.ro

Calculul și plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat
27.08.2018 | JURIDICE.ro

Un set de trei monede a fost lansat în circuitul numismatic
27.08.2018 | JURIDICE.ro

Ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Inițiativă legislativă a cetățenilor. Expunere de motive
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Organizarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist. Republicare
26.08.2018 | JURIDICE.ro

Intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
24.08.2018 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului ministrului justiției privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018
24.08.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfășurarea de activități comerciale
24.08.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obținerea vizei de lungă ședere în România în vederea desfășurării de activități comerciale
24.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor de igienă privind mediul de viață al populației
21.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
21.08.2018 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Decizia privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
20.08.2018 | JURIDICE.ro

Cerințele minime de SSM pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
20.08.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor
20.08.2018 | JURIDICE.ro

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență. Republicare
17.08.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată
17.08.2018 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România. Republicare
16.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale
16.08.2018 | JURIDICE.ro

Decizia CCR nr. 384/2018. Dispoziții din Legea pentru modificarea Legii administrației publice locale și a Legii privind Statutul aleșilor locali. Neconstituționalitate
15.08.2018 | Alexandru MATEI

Procedura privind punerea în aplicare a prevederilor privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
15.08.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților
15.08.2018 | Vlad BERCU

Contract colectiv de muncă încheiat la nivel de grup de unități sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor
15.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
15.08.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul privind acordarea de despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC
15.08.2018 | JURIDICE.ro

Noi dispoziții ref. la cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică
15.08.2018 | JURIDICE.ro

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice
13.08.2018 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei
11.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului privind organizarea examenului pentru definitivare în funcție a grefierilor și personalului auxiliar
09.08.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Codului silvic
09.08.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul Academiei Române
09.08.2018 | JURIDICE.ro