CCR. Partea ținută să suporte cheltuielile de executare silită. Constituționalitate
 2 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Curtea de Apel Timișoara. Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 517 alin. (1) lit. d) și alin. 2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 2 octombrie 2023 | Bogdan BURDEA

CCR. Termen unic de prescripţie în vederea introducerii contestaţiei în anulare. Constituționalitate
 29 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune morale pentru genocid. Începutul termenului de prescripție
 29 septembrie 2023 | Alina MATEI

CCR. Creşterea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Constituționalitate
 28 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune morale de 5000 RON pentru o reținere de 24 de ore
 28 septembrie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Bacău. Cerere de valoare redusă. Invocarea prescripției prin cererea de apel. Admiterea excepției
 28 septembrie 2023 | Radu-Gabriel PATRICHE

Judecătoria Sectorului 5 București. Desființarea lucrărilor de construire neautorizate. Termenul de conformare și termenele pentru intrarea în legalitate. Pasivitatea. Caracterul imobilului de unică locuință a familiei
 28 septembrie 2023 | Matei JUVERDEANU-HUBERT

CCR. Când obiectul sesizării instanţei de contencios constituţional se identifică cu obiectul acţiunii introduse în faţa instanţei judecătoreşti
 27 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Acte trimise prin curier(i)
 27 septembrie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Maramureș. Confirmare plan de reorganizare. Distincție între argumente ce țin de nelegalitatea adunării creditorilor de aprobare a planului și  argumente per se privind nelegalitatea planului
 27 septembrie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ modifică condițiile de scutire de TVA pentru activitățile de formare profesională prevăzute în Normele de aplicare a Codului Fiscal
 26 septembrie 2023 | Kinga SCHULLERI

CCR. Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal. Constituționalitate
 26 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Calitatea procesuală a denunțătorului în procesul penal
 26 septembrie 2023 | Camelia SUTIMAN

Quo vadis selectivitatea ajutorului de stat? Deciziile fiscale anticipate analizate de Tribunal în cadrul Hotărârii din 20 septembrie 2023 (T‑131/16 RENV) reprezintă o schemă de ajutor de stat incompatibilă și ilegală
 25 septembrie 2023 | Larisa-Cătălina IONESCU

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
 25 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Prizonieri de război vs. refugiați în România
 25 septembrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Grup infracțional organizat. Achitare
 25 septembrie 2023 | Andreea COMAN

Clarificări ale procedurii și deciziilor anti-doping. Studiu de caz: Simona Halep
 22 septembrie 2023 | Paul-Filip CIUCUR, Lucian BOJIN

CCR. Necesitatea indicării numelui complet şi a adresei martorilor prin însăşi cererea de chemare în judecată / apel. Constituționalitate
 22 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Soluționarea apelului la primul termen vs. dreptul la un proces echitabil
 22 septembrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Măsuri de supraveghere tehnică. Nulitate absolută
 22 septembrie 2023 | Andreea COMAN

CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
 21 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Când în motivarea hotărârii nu se regăseşte nici un argument juridic al instanţei care să fundamenteze soluţia…
 21 septembrie 2023 | Alina MATEI

Observații critice cu privire la împovărarea fiscală excesivă a profesiilor liberale și PFA
 20 septembrie 2023 | Andrei SĂVESCU, Cosmin Flavius COSTAȘ 2 comentarii

CCR. Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni. Constituționalitate
 20 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune morale pentru arestare, solicitate după 10 ani de la luarea măsurii arestului preventiv
 20 septembrie 2023 | Alina MATEI

CCR. Reglementarea contravenţiilor prin HG. Constituționalitate
 19 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. (Ne)citarea intervenientului. Sancțiunea procedurală
 19 septembrie 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 1 București. Accident de circulație. Faptă neconstatată în mod direct și nemijlocit de către agentul constatator. Sarcina probei. Aplicarea principiului in dubio pro reo
 19 septembrie 2023 | Matei JUVERDEANU-HUBERT

Practică judiciară comentată. Prescripţia dreptului material la acțiune pentru pretenţii de natură salarială întemeiate pe dispoziţiile unui act normativ nepublicat în Monitorul Oficial
 18 septembrie 2023 | Gabriel LEFTER

CCR. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive cu privire la latura penală. Constituționalitate
 18 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Competența de judecată când o parte este internată
 18 septembrie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Cluj. Sumele de bani provenite din activități ilicite (nu realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de evaziune fiscală, art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005)
 18 septembrie 2023 | Igor LĂCĂTUȘ

Hotărâre de referință pentru procedurile amiabile interstatale în vederea evitării dublei impuneri: ÎCCJ a dispus obligarea ANAF la demararea MAP cu alte 8 jurisdicții
 15 septembrie 2023 | Vlad GROSU, Adelina URSĂȚEANU

CCR. Timbrarea acţiunilor în justiţie. Constituționalitate
 15 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Cerere de executare silită. Creditorul și debitorul au domiciliul în străinătate
 15 septembrie 2023 | Alina MATEI

Competența materială procesuală a instanței de control judiciar
 14 septembrie 2023 | Laura MIHALACHE

ÎCCJ. Clauza atributivă de competență dintr-un contract
 14 septembrie 2023 | Alina MATEI

CCR. Salarizarea asistenţilor judiciari. Constituționalitate
 13 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune morale pentru traumele psihice suferite ca urmare a decesului fratelui
 13 septembrie 2023 | Alina MATEI

CEDO. Defăimarea Președintelui Ungariei. Dreptul la liberă exprimare
 12 septembrie 2023 | Andreea-Cosmina ȘEULEAN

CCR. Acordarea beneficiului liberării condiţionate. Constituționalitate
 12 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune pretinse de asigurătorul de răspundere facultativă de la șofer
 12 septembrie 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 1 București. Circularea pe drumurile publice fără rovinietă valabilă. Caracterul personal al răspunderii contravenționale – pierderea de către vânzător a calității de utilizator și de subiect activ al contravenției
 12 septembrie 2023 | Matei JUVERDEANU-HUBERT

CCR. Legitimitatea Guvernului de a reglementa în materia pensiilor militare de serviciu pe calea ordonanţelor de urgenţă. Constituționalitate
 11 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Perspective privind constituționalitatea avortului
 11 septembrie 2023 | Georgiana OLARU

ÎCCJ. Recuperarea prejudiciului în cazul anulării intempestive a unei comenzi
 11 septembrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Motivarea „deciziile CCR produc efecte doar pentru viitor” este pur teoretică. Greșită aplicare a legii. Achitare
 11 septembrie 2023 | Andreea COMAN

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 519 şi art. 521 C. proc. civ.
8 septembrie 2023 | JURIDICE.ro