CCR. Creşterea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Constituționalitate
 28 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune morale de 5000 RON pentru o reținere de 24 de ore
 28 septembrie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Bacău. Cerere de valoare redusă. Invocarea prescripției prin cererea de apel. Admiterea excepției
 28 septembrie 2023 | Radu-Gabriel PATRICHE

Judecătoria Sectorului 5 București. Desființarea lucrărilor de construire neautorizate. Termenul de conformare și termenele pentru intrarea în legalitate. Pasivitatea. Caracterul imobilului de unică locuință a familiei
 28 septembrie 2023 | Matei JUVERDEANU-HUBERT

CCR. Când obiectul sesizării instanţei de contencios constituţional se identifică cu obiectul acţiunii introduse în faţa instanţei judecătoreşti
 27 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Acte trimise prin curier(i)
 27 septembrie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Maramureș. Confirmare plan de reorganizare. Distincție între argumente ce țin de nelegalitatea adunării creditorilor de aprobare a planului și  argumente per se privind nelegalitatea planului
 27 septembrie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ modifică condițiile de scutire de TVA pentru activitățile de formare profesională prevăzute în Normele de aplicare a Codului Fiscal
 26 septembrie 2023 | Kinga SCHULLERI

CCR. Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal. Constituționalitate
 26 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Calitatea procesuală a denunțătorului în procesul penal
 26 septembrie 2023 | Camelia SUTIMAN

Quo vadis selectivitatea ajutorului de stat? Deciziile fiscale anticipate analizate de Tribunal în cadrul Hotărârii din 20 septembrie 2023 (T‑131/16 RENV) reprezintă o schemă de ajutor de stat incompatibilă și ilegală
 25 septembrie 2023 | Larisa-Cătălina IONESCU

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
 25 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Prizonieri de război vs. refugiați în România
 25 septembrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Grup infracțional organizat. Achitare
 25 septembrie 2023 | Andreea COMAN

Clarificări ale procedurii și deciziilor anti-doping. Studiu de caz: Simona Halep
 22 septembrie 2023 | Paul-Filip CIUCUR, Lucian BOJIN

CCR. Necesitatea indicării numelui complet şi a adresei martorilor prin însăşi cererea de chemare în judecată / apel. Constituționalitate
 22 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Soluționarea apelului la primul termen vs. dreptul la un proces echitabil
 22 septembrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Măsuri de supraveghere tehnică. Nulitate absolută
 22 septembrie 2023 | Andreea COMAN

CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
 21 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Când în motivarea hotărârii nu se regăseşte nici un argument juridic al instanţei care să fundamenteze soluţia…
 21 septembrie 2023 | Alina MATEI

Observații critice cu privire la împovărarea fiscală excesivă a profesiilor liberale și PFA
 20 septembrie 2023 | Andrei SĂVESCU, Cosmin Flavius COSTAȘ 2 comentarii

CCR. Regimul sancţionator al concursului de infracţiuni. Constituționalitate
 20 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune morale pentru arestare, solicitate după 10 ani de la luarea măsurii arestului preventiv
 20 septembrie 2023 | Alina MATEI

Radiografie digitală a unei societăți automatizate – Dreptul noilor tehnologii & inteligența artificială
 19 septembrie 2023 | Darius-Alexandru GHIȚĂ

CCR. Reglementarea contravenţiilor prin HG. Constituționalitate
 19 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. (Ne)citarea intervenientului. Sancțiunea procedurală
 19 septembrie 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 1 București. Accident de circulație. Faptă neconstatată în mod direct și nemijlocit de către agentul constatator. Sarcina probei. Aplicarea principiului in dubio pro reo
 19 septembrie 2023 | Matei JUVERDEANU-HUBERT

Practică judiciară comentată. Prescripţia dreptului material la acțiune pentru pretenţii de natură salarială întemeiate pe dispoziţiile unui act normativ nepublicat în Monitorul Oficial
 18 septembrie 2023 | Gabriel LEFTER

CCR. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive cu privire la latura penală. Constituționalitate
 18 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Competența de judecată când o parte este internată
 18 septembrie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Cluj. Sumele de bani provenite din activități ilicite (nu realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de evaziune fiscală, art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005)
 18 septembrie 2023 | Igor LĂCĂTUȘ

Hotărâre de referință pentru procedurile amiabile interstatale în vederea evitării dublei impuneri: ÎCCJ a dispus obligarea ANAF la demararea MAP cu alte 8 jurisdicții
 15 septembrie 2023 | Vlad GROSU, Adelina URSĂȚEANU

CCR. Timbrarea acţiunilor în justiţie. Constituționalitate
 15 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Cerere de executare silită. Creditorul și debitorul au domiciliul în străinătate
 15 septembrie 2023 | Alina MATEI

Competența materială procesuală a instanței de control judiciar
 14 septembrie 2023 | Laura MIHALACHE

ÎCCJ. Clauza atributivă de competență dintr-un contract
 14 septembrie 2023 | Alina MATEI

Considerații generale privitoare la răspunderea conducătorilor de instituții publice pentru lipsa nejustificată a furnizării informațiilor solicitate conform Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în lumina modificărilor efectuate regimului executării silite consacrat de Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ de către Legea nr. 84 din 6 aprilie 2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
 13 septembrie 2023 | Iulian BĂICULESCU

CCR. Salarizarea asistenţilor judiciari. Constituționalitate
 13 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune morale pentru traumele psihice suferite ca urmare a decesului fratelui
 13 septembrie 2023 | Alina MATEI

CEDO. Defăimarea Președintelui Ungariei. Dreptul la liberă exprimare
 12 septembrie 2023 | Andreea-Cosmina ȘEULEAN

CCR. Acordarea beneficiului liberării condiţionate. Constituționalitate
 12 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Daune pretinse de asigurătorul de răspundere facultativă de la șofer
 12 septembrie 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 1 București. Circularea pe drumurile publice fără rovinietă valabilă. Caracterul personal al răspunderii contravenționale – pierderea de către vânzător a calității de utilizator și de subiect activ al contravenției
 12 septembrie 2023 | Matei JUVERDEANU-HUBERT

CCR. Legitimitatea Guvernului de a reglementa în materia pensiilor militare de serviciu pe calea ordonanţelor de urgenţă. Constituționalitate
 11 septembrie 2023 | Irina RIMARU

Consecințe ale reglementării erorii de drept în legislația penală română
 11 septembrie 2023 | Raul Alexandru NESTOR

Perspective privind constituționalitatea avortului
 11 septembrie 2023 | Georgiana OLARU

ÎCCJ. Recuperarea prejudiciului în cazul anulării intempestive a unei comenzi
 11 septembrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Motivarea „deciziile CCR produc efecte doar pentru viitor” este pur teoretică. Greșită aplicare a legii. Achitare
 11 septembrie 2023 | Andreea COMAN

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 519 şi art. 521 C. proc. civ.
8 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Analiza unor practici ale organelor judiciare care contravin prevederilor procesual penale, reglementărilor europene și jurisprudenței CEDO legate de măsurile preventive. Jurisprudența contradictorie: Tribunalul Hunedoara – Tribunalul Sibiu
 8 septembrie 2023 | Ioan LAZĂR