Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Revista de note şi studii juridice (RNSJ)
Condiţii de publicareDespre revistă
 
JURIDICE

Implicațiile pe care natura obiectivă a răspunderii pentru fapta lucrului le are asupra apărărilor de forță majoră ce pot fi aduse de paznicul acționat în judecată de victimă
29.09.2017 | Vladimir DIACONIȚĂ

Onorariile minimale pentru avocați. Câteva considerații
27.09.2017 | Dan Virgil PASCU, Valentin MIRCEA | 3 comentarii

Utilizarea dronei. Faptă penală, sau nu
23.09.2017 | Artin SARCHIZIAN

Nulitatea deciziei de concediere
22.09.2017 | Dragoș BREZEANU

Unele probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în cazul modificării compunerii completului de judecată în materie penală
20.09.2017 | Voicu-Ionel PUȘCAȘU

Accize. Produse energetice scutite/nescutite de la plata accizelor. Situații și condiții
20.09.2017 | Emanuel ALBU | 1 comentariu

Suspendarea executării actelor administrative. Admisibilitatea cererii formulate după soluționarea acțiunii în fond
20.09.2017 | Șerban DUMITRESCU, Bianca VIEZA

Legalitatea și valoarea probatorie a rapoartelor de constatare întocmite de către inspectorii ANAF
20.09.2017 | Mihai-Adrian DINU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Contractul de finanţare a procesului de către un terţ/Third party funding din perspectiva dreptului românesc
19.09.2017 | Marius STANCIU

Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal
16.09.2017 | Ilie-Adrian GHIRDOVEANU, Florian HĂRĂBOIU

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Indemnizația pentru creșterea copilului în cazul mamelor care au desfășurat activitate dependentă în afara României
14.09.2017 | Irina MARINESCU, Iulia PUȘCAȘU

Drept comparat: Retragerea autorității părintești exercitată de mamă. Stabilirea autorității părintești în sarcina exclusivă a tatălui pentru considerente de „alienare parentală”. Province de Québec, Cour d’appel
14.09.2017 | Claudiu-Octavian ULICI

Apărarea dreptului la viață privată prin mijloace de drept penal
11.09.2017 | Andra HUIDAN

Conceptul de libertate din perspectiva măsurilor preventive și a prezumției de nevinovăție
08.09.2017 | Petru CRUCIU

Jurisprudență inedită CITR (21): Adunarea Creditorilor poate confirma planul de reorganizare în locul judecătorului?
08.09.2017 | Adrian Ștefan CLOPOTARI

Dreptul martorului de a nu se acuza
06.09.2017 | George-Dominic POP

Dreptul la paternitatea operei în epoca plagiatului  
06.09.2017 | Nicolaie ADAM | 1 comentariu

Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
05.09.2017 | Valeriu STOICA

Probleme de drept privind răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții aplicabile judecătorilor și procurorilor. Privire specială asupra cumulării de „funcții”
04.09.2017 | Lucian MIHAI

Revizuirea hotărârii după ce Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției invocate în acea cauză. Constituționalitate
04.09.2017 | Bogdan GUBICI

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Procedura aplicării sechestrului în procesul penal cu privire la obiectele din metale sau pietre prețioase  
04.09.2017 | Florian HĂRĂBOIU, Ilie-Adrian GHIRDOVEANU

Rectificarea tabulară în sistemul Codului civil actual – considerații privind condițiile de admisibilitate
01.09.2017 | Alexandru-Radu TOGAN

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, avantaje și dezavantaje
31.08.2017 | Daniela ȘUIU

Standarde comune minime privind procedura civilă în Uniunea Europeană. Impactul asupra Codului de procedură civilă al României
30.08.2017 | Luminița OLTEANU

România și Republica Moldova. Garanțiile speciale în cazul arestării preventive și diligența autorităților publice pentru asigurarea acestora prin prisma CEDO
30.08.2017 | Vasile SOLTAN | 1 comentariu

Unele considerații privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicțional internă și europeană (2014-2017)
29.08.2017 | Marin VOICU

Poate fi rezoluțiunea în baza unui pact comisoriu considerată o formă a rezoluțiunii unilaterale?
28.08.2017 | Alexandru-Radu TOGAN

Tratamentul fiscal al beneficiilor acordate de angajatori sub forma serviciilor medicale
25.08.2017 | Andrada PLEŞ

Perimarea executării silite în reglementarea noului și vechiului Cod de procedură civilă. Modalități de invocare și efecte. Practică și doctrină relevantă – Partea a II-a
24.08.2017 | Valentin-Viorel RĂDOI

Considerații privind exercitarea dreptului de a invoca rezoluțiunea unilaterală
21.08.2017 | Alexandru-Radu TOGAN

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

AVOCATUL în jurisprudența CEDO. Noi accente asupra libertății de exprimare a avocatului privind modul de înfăptuire a justiţiei
19.08.2017 | Marin VOICU

Cum ne afectează definirea bunului imobil din perspectiva TVA. Atenţie la încadrarea corectă a serviciilor prestate în legătură cu bunurile imobile. Autorităţile fiscale din România nu rambursează Taxa pe valoare adăugată facturată incorect
18.08.2017 | Mihaela HAMPU-CURCĂ

Cauza Breyer, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: adrese IP și definirea sintagmei „date personale”
18.08.2017 | Alina NEGULESCU

„Soluții stranii” în viața judiciară
17.08.2017 | Marin VOICU

Nulitatea relativă. Un concept foarte relativ și (ne)constituțional
17.08.2017 | Vasile NESTER, Dragoș-Cătălin BORCEA

Aspecte de nelegalitate a hotărârilor de consiliu local adoptate la nivelul municipiului Cluj-Napoca în legătură cu noul Plan Urbanistic General
16.08.2017 | Horațiu-Adrian BRISC

Considerații privind operarea rezoluțiunii de plin drept
14.08.2017 | Alexandru-Radu TOGAN

Dreptul penal al Uniunii Europene. Două noi Directive semnificative și de mare actualitate. Urgența transpunerii în dreptul penal român
11.08.2017 | Marin VOICU

Obținerea de informații ori înscrisuri de la instituțiile de credit în cursul urmăririi penale
10.08.2017 | Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE), Gabriel MARIN

Răspunderea statului pentru erori judiciare
10.08.2017 | Cristian IONESCU | 7 comentarii

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Plata defalcată a TVA – care este efectul asupra creșterii gradului de colectare la buget?
10.08.2017 | Ioana IORGULESCU

Convenția de la Istanbul: analiză și implicații
10.08.2017 | Adina PORTARU

Conflict de interese când nu mai este imparţial inspectorul fiscal
09.08.2017 | Daniel UDRESCU

Considerații cu privire la obligația inculpatului de a se prezenta la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa în cadrul măsurii controlului judiciar
08.08.2017 | Cătălin LUNGĂNAȘU

Stadiul executării hotărârilor CEDO – iunie 2017, sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, și reformele interne adoptate de România  
07.08.2017 | Marin VOICU

O poveste actuală de iubire şi ură: arbitrajul ICSID în mrejele dreptului UE. Particularităţile cazului Micula
07.08.2017 | Alexandra-Luiza IONESCU | 1 comentariu

20 de ani de regim constituțional, legal și legitim al pensiilor de serviciu ale judecătorilor (1997-2017)
02.08.2017 | Marin VOICU

Digital Banking în România. Acum este momentul potrivit
02.08.2017 | Mihai DUDOIU, Patricia ENACHE

De ce să plătim contribuţii mai mari la stat începând cu 2018?
02.08.2017 | Bogdan MĂRCULEȚ

Despre competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a judeca recursuri. UPDATE: Avatarurile recursului în NCPC
31.07.2017 | Gabriel LEFTER