« Secţiuni « Articole « RNSJOpiniiPovestim cărţi
Revista de note şi studii juridice (RNSJ)
Condiţii de publicareDespre revistă
EssentialsNote de studiuStudii
JURIDICE

Scurte considerații privind falimentul societăților de asigurare-reasigurare
28.09.2021 | Andreea-Maria MAXIM

Curtea de Apel Cluj – Căi de atac – Imposibilitatea recalificării de instanță a căii de atac greșit exercitate în considerarea mențiunii inexacte din cuprinsul hotărârii atacate. Obligativitatea pronunțării inadmisibilității unei astfel de căi de atac (art. 457 alin. (3) și (4) Cod proc. civ.). Soarta cheltuielilor de judecată
28.09.2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel București. Nu se încadrează în sfera dispozițiilor art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fapta de a nu formula o cerere de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență
28.09.2021 | Răzvan DOBRIN

ÎCCJ. Soluționarea cererii de recuzare prin încheiere separată sau nu?
28.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Brașov. Lipsa de la termen a avocatului ales al inculpatului. Apărare neefectivă realizată de avocatul din oficiu
28.09.2021 | JURIDICE.ro

Călin-Andrei Zamfirescu: Orice avocat stagiar se confruntă cu aceleași dificultăți
27.09.2021 | Alina MATEI

Considerații asupra săvârșirii infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate
27.09.2021 | Gabriela EVGHENIE

ÎCCJ. Nesemnarea încheierii comunicate nu vizează un motiv de nelegalitate
27.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Frauda informatică este o variantă a înșelăciunii
27.09.2021 | Luciana NEAMȚU

Bunul simț al studentului bun (la Drept)
24.09.2021 | Radu RIZOIU

Termenul de transparență din procedura elaborării actelor administrative normative
24.09.2021 | Mihail C. BARBU

ÎCCJ. Necesitatea existenței unui raport de drept administrativ în cazul refuzului de rezolvare a unei cereri
24.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Suceava. Refuzul de încheiere de către o autoritate publică a contractului individual de muncă nu poate fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ
24.09.2021 | JURIDICE.ro

Starea excepțională şi alerta ordinii de drept. Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19
23.09.2021 | Mircea DUŢU

Dau din cap și consimțământul e dat?
23.09.2021 | Elena SÂRGHI

Curtea de Apel Craiova. Partajul voluntar nu conduce la pierderea de către polițistul de penitenciar a dreptului privind compensarea chiriei
23.09.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Anularea deciziilor de impunere ca urmare a constatării îndeplinirii condițiilor privind radierea de drept
22.09.2021 | Alina-Mihaela ARSENE

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată acordate în cazul constatării perimării
22.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Galați. Drept prevăzut de o ordonanță de urgență, dar acordarea subsumată cuprinderii în bugetul instituției
22.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anularea recursului pentru lipsa motivării
21.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Constanța. Imposibilitatea obiectivă de a achita creanțele fiscale nu este motiv pentru instituirea măsurilor asigurătorii
21.09.2021 | JURIDICE.ro

Divergențe jurisprudențiale în cauzele având ca obiect „punere sub interdicție judecătorească”
20.09.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Critici invocate direct în recurs
20.09.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Constanța. Împrumutarea cu sume de bani a societății de către unul dintre asociați
20.09.2021 | JURIDICE.ro

Valentin-Constantin
Despre legislația românească, cu simpatie
17.09.2021 | Valentin CONSTANTIN

Închiderea procedurii insolvenței în perioada de observație
16.09.2021 | Mihai POPA

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Garanții insuficiente ale Codului de procedură civilă – Procedura de citare
15.09.2021 | Georgian TOADER

Câteva consideraţii privind aplicarea de către instanţele române a art. 166 şi 167 Cod procedură civilă
14.09.2021 | Alexandru-Valentin PETREA

Moțiunea de cenzură și conflictul juridic de natură constituțională
13.09.2021 | Cristian CLIPA

Hotărârea CJUE din 2 septembrie 2021 în cauza C-741/19. Dispozițiile TCE privind soluționarea prin arbitraj a diferendelor referitoare la investițiile efectuate de investitorii Statelor Membre ale UE în regiunile altor State Membre ale UE nu sunt aplicabile în ordinea juridică a UE
13.09.2021 | Șerban SÂRBU

Spre un tratat internațional privind pandemiile
10.09.2021 | Mircea DUŢU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Valentin-Constantin
Umanism ușor depravat
10.09.2021 | Valentin CONSTANTIN

Discernământul în actele juridice, între Codul civil și Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală 
10.09.2021 | Dan-Sorin TĂTARU

Despre reexaminarea deciziei de soluționare a contestației. Sau în ce măsură intențiile bune ale legiuitorului pavează drumul spre sprijinirea contribuabilului și degrevarea instanțelor
10.09.2021 | Simona BRĂILEANU

Infracţiunea de hărţuire telefonică. Constituţională sau nu? – Analiza sintagmelor frecvenţă şi cauzează o temere unei persoane
10.09.2021 | Ruxandra BARBU

Asigurarea protecţiei victimei-copil, martor în cazurile de violenţă în familie
09.09.2021 | Ana SAVU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Blockchain și copyright
09.09.2021 | Dragoș BOGDAN, Mihai STĂNESCU

Studiu de caz: Contractul de consultanță imobiliară reprezintă un contract de agenție, intermediere sau nenumit?
09.09.2021 | Adrian CRISTEA, Adrian ZAMFIR

Prejudiciile derivate din contractele de antrepriză în construcții. Posibilitățile antreprenorilor de limitare a prejudiciilor solicitate de beneficiari
07.09.2021 | Sofia COZAC

Măsurile de conformare dispuse de agentul constatator al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Analiză comparativă cu sancțiunile complementare
06.09.2021 | Alina ZORZOANĂ

Declinul „justiției civile” și preocupări de relansare a sa
03.09.2021 | Mircea DUŢU

Particularităţile tactice privind cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor contra securității naţionale și acte de terorism
03.09.2021 | Doru Ioan CRISTESCU

Completarea sau lămurirea raportului de expertiză vs. o nouă expertiză
03.09.2021 | Elena FILIP

Limitele protecției oferite prin incriminarea ultrajului în legea penală română
02.09.2021 | Raul Alexandru NESTOR

Efectele răspunderii comitentului pentru fapta prepusului
02.09.2021 | Laura SOCOL

Adio, dar rămân cu tine sau clauza de neconcurență în contractele individuale de muncă
02.09.2021 | Raluca COSTACHE, Mădălina PRICOP

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Ipoteca asupra universalității de creanțe – (1) Descrierea bunului ipotecat
02.09.2021 | Bogdan BĂDESCU

Câteva considerații privind propunerea probelor în susținerea apelului
01.09.2021 | Gabriel LEFTER

Jurisprudența internațională privind încălcarea drepturilor omului ca o consecință a schimbărilor climatice
31.08.2021 | Gianina DZIȚAC

Incriminarea ecocidului – crimă internațională
30.08.2021 | Mircea DUŢU