ÎCCJ. Suspendarea efectelor actului administrativ. Condiția pagubei iminente
 10 noiembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoaşterea hotărârilor de schimbare a numelui pronunțate în SUA
 9 noiembrie 2023 | Alina MATEI

CCR. Susţinerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri avocațiale. Constituționalitate
 8 noiembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Perimarea executării silite
 8 noiembrie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Dolj. Condițiile reținerii omorului calificat prin cruzimi – incendierea victimei
 8 noiembrie 2023 | Valentin NEACȘU

ÎCCJ. Creditor vs. garant
 7 noiembrie 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 3. Agenția de turism rămâne obligată la restituire pentru sejururi  achitate dar neefectuate, chiar dacă a fost amendată de ANPC
 7 noiembrie 2023 | Cristina BLACIOTI

Practică judiciară comentată. Drepturi băneşti cuvenite magistraților la momentul eliberării din funcţie prin pensionare. Efectele încetării suspendării unui actului normativ conform art. 66 din Legea nr. 24/2000 ca urmare a abrogării actului normativ a cărui aplicare a fost suspendată succesiv
 6 noiembrie 2023 | Gabriel LEFTER

Modificarea condițiilor de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 369 din Codul penal – imperativ pentru un cadru normativ aplicabil în combaterea discursului urii
 6 noiembrie 2023 | Raul Alexandru NESTOR

CCR. Luarea sau menţinerea măsurii internării medicale faţă de o persoană în privinţa căreia a fost dispusă o soluţie de clasare. Constituționalitate
 6 noiembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Riscul de confuzie al unei mărci
 6 noiembrie 2023 | Alina MATEI

Contractul de cont curent
 3 noiembrie 2023 | Dermina-Petronela DANCIU

ÎCCJ. Încuviințarea executării silite în baza contractului de asistență juridică
 3 noiembrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Înscrisurile noi justifică revizuirea hotărârii
 3 noiembrie 2023 | Alexandru SOCEANU

Nulitatea căsătoriei – aspecte teoretice și practice
 2 noiembrie 2023 | Cristina-AnaMaria BĂDINA

Clauzele abuzive în contractele cu consumatorii. Cauza Naranjo
 1 noiembrie 2023 | Ruxandra VIȘOIU, Robert BRĂTESCU

Pluralitatea de infracțiuni în cazul delincvenței juvenile
 1 noiembrie 2023 | Mihail TOFAN

ÎCCJ. Măsurile de siguranţă şi măsurile asigurătorii în situația achitării ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale
 1 noiembrie 2023 | Camelia SUTIMAN

HG nr. 834/1991. Certificat de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Titlu de proprietate – Natura juridică
 31 octombrie 2023 | Răzvan Nicolae POPESCU

ÎCCJ. Caracterul determinant al înscrisului nou în cazul revizuirii
 31 octombrie 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Târgu Jiu. Locul săvârșirii contravenției trebuie menționat exact în procesul-verbal
 31 octombrie 2023 | Cristina BLACIOTI

Preluările ostile în materie societară
 30 octombrie 2023 | Bogdan POPESCU, Gabriela BODNĂRESCU

Posibilitatea de intrare în legalitate a construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 50/1991
 30 octombrie 2023 | Ruxandra DATEȘ

CCR. Cuprinsul cererii de apel în procesul civil. Constituționalitate
 30 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Suspendarea pentru lipsa părților în apel nu poate fi atacată cu recurs
 30 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nivel de trai mic = daune morale mici
 27 octombrie 2023 | Alina MATEI

Despre subvenții, subvenții excentrice și beneficiarii lor. Mecanisme de control
 26 octombrie 2023 | Andrei SĂVESCU

CCR. Pensiile personalului auxiliar de specialitate. Constituționalitate
 26 octombrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. (Ne)repunerea în termenul de revizuire
 26 octombrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Radierea numelui de la rubrica „tatăl minorului”. Competența
 25 octombrie 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Onești. Procedura redeschiderii urmăririi penale. Lipsa unei căi de atac. Neconstituționalitatea art. 426 lit. a) teza I C. proc. pen.
 25 octombrie 2023 | Radu-Gabriel PATRICHE, Bianca-Cosmina VRABIE

Codul de procedură administrativă – soluțiile proiectului stabilite prin Tezele prealabile
 24 octombrie 2023 | Dana TOFAN

RIL admis. Penalitǎțile de întârziere în procentaj de 0,2% datorate de asigurǎtori în cazul prejudiciilor produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante
 24 octombrie 2023 | Elin ANDRII

ÎCCJ. Judecătorul nu poate schimba temeiul juridic al acțiunii
 24 octombrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Încălcarea dreptului la viață și sănătate de către Ministerul Sănătății
 24 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Aspecte referitoare la valorificarea, în cadrul executării silite, a creanțelor izvorâte din finanțări acordate în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA
 23 octombrie 2023 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Protejând vocea noilor generații – Convenția privind drepturile copilului
 23 octombrie 2023 | Claudia STANCIU, Miruna POPESCU

CCR. Infracțiunea de amenințare prevăzută de art. 206 Cod Penal. Constituționalitate
 23 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Motivele de casare de ordine publică pot fi invocate doar de instanță în recurs
 23 octombrie 2023 | Alina MATEI

CCR. Condiţiile ajutorului public judiciar în materie civilă. Constituționalitate
 20 octombrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Domiciliul vs. reședința
 20 octombrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Tentativă de omor cu o drujbă
 20 octombrie 2023 | Ștefania-Elena VASILE

Despre continuitatea juridică a organizațiilor patronale în România
 19 octombrie 2023 | Andrei SĂVESCU

Contractul de franciză în România
 19 octombrie 2023 | Ruxandra VIȘOIU, Robert BRĂTESCU

ÎCCJ. Contestatori cu domiciliul în Australia
 19 octombrie 2023 | Alina MATEI

Nume şi număr. Semnătura olografă şi semnătura digitală
 18 octombrie 2023 | Lucian BUTA

Riscurile privind certificatele verzi aflate în contul vânzătorului (și/sau amânate de la tranzacționare) în cazul înstrăinării centralei electrice ce beneficiază de schema de sprijin anterior adoptării Legii 5/2023
 18 octombrie 2023 | Andrada NICOLESCU

ÎCCJ. Minor cu domiciliul stabilit prin hotărâre judecătorească la mamă, dar care locuiește, în fapt, la tată. Competența în cazul schimbării domiciliului minorului
17 octombrie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Recuperarea prejudiciului în caz de fraudă cu fonduri europene. Aplicarea principiului proporționalității 
 17 octombrie 2023 | Răzvan DOSEANU, Cosmin BUTA

ÎCCJ. Introducerea în cauză a părții responsabile civilmente în procesul penal
 16 octombrie 2023 | Camelia SUTIMAN