« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Revista de note şi studii juridice (RNSJ)
Condiţii de publicareDespre revistă
 
JURIDICE

Regulamentul Roma II și provocările aplicării în România
02.02.2021 | George TRANTEA, Loredana CRISTEA, Iulia DOBRE | 2 comentarii

Scurte considerații cu privire la Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil
01.02.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Let me wrap my arms around you: dreptul de acces la datele cu caracter personal
28.01.2021 | Juanita GOICOVICI

Inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268 Cod penal). Practică judiciară
27.01.2021 | Andreea COMAN

Note la Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare: Reexaminarea deciziei de soluţionare a contestaţiei fiscale
26.01.2021 | Cristina-Maria FLORESCU

Reglementarea recursului în casație în materie penală și atribuțiile constituționale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
26.01.2021 | Ovidiu BUDUȘAN, Liana IACOB

Abuzul sexual asupra copiilor între indiferenţa şi incompetenţa statului
25.01.2021 | Marian TRUȘCĂ

Dreptul la un proces echitabil. Probe obținute în mod legal. Înregistrările rezultate din desfășurarea activităților specifice culegerii de informații. Mijloc de probă
25.01.2021 | Dorin CIUNCAN

Determinarea situației de fapt fiscale și posibilitatea modificării temeiului legal al impunerii direct în procedura soluționării contestației fiscale
25.01.2021 | Andrei BOIAN

Reflecții privind caracterul executoriu al anumitor hotărâri judecătorești
25.01.2021 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cerşetoria la limita dintre contravenţional şi penal
25.01.2021 | Alexandru-Valentin PETREA

Dreptul de a fi uitat, astfel cum este reglementat de legislația europeană. Procedura de sesizare a ANSPDCP
22.01.2021 | Alin CHIFOR

About the validity of (integrated) environmental permits in 2021 – some practical points
21.01.2021 | Simona PETRIȘOR, Amalia de LIGENZA

Elemente de neconstituționalitate în Codul de procedură penală. Partea a II-a – Sancțiunea nedesemnării unui avocat din oficiu persoanei vătămate în cazul asistenței juridice obligatorii – dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. f) CPP
21.01.2021 | Vasile COMAN, Daiana Florina BURCĂ

Elemente de neconstituționalitate în Codul de procedură penală. Partea I – Calea de atac împotriva încheierilor prin care instanța de apel dispune asupra măsurilor preventive – dispozițiile art. 206 alin. (1) din Codul de procedură penală
20.01.2021 | Vasile COMAN, Daiana Florina BURCĂ

Revizuirea în procesul penal – Despre persoanele care pot solicita revizuirea, art. 455, C.proc.pen.
20.01.2021 | Mihai-Daniel PAVEL | 1 comentariu

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Scurte considerații asupra cadrului legislativ ce reglementează obligația de identificare și declarare a beneficiarului real în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
18.01.2021 | Daniel Marius STAICU

Obsedantă ca un leitmotiv: examinarea din oficiu a clauzelor abuzive prin prisma principiului disponibilității
18.01.2021 | Juanita GOICOVICI

Mihaela Popoaca
Scurte considerente cu privire la evoluția drepturilor copilului și a noțiunii de viață de familie în jurisprudența CEDO. Modificările aduse procedurii adopției interne (Legea nr. 273/2004) prin Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
15.01.2021 | Mihaela POPOACĂ

Hotărârea CEDO (Marea Cameră) din 1 decembrie 2020 în cauza Guðmundur c. Islandei. Efecte în dreptul intern. Contestația în anulare pentru lipsa jurământului judecătorului, încălcarea principiului repartizării aleatorii sau lipsa imparțialității
15.01.2021 | Manuela GORNOVICEANU

Contractul – principalul izvor de obligații
15.01.2021 | Theodora-Georgiana NICOLĂESCU

Evoluții jurisprudențiale ce vizează diurnele acordate șoferilor din transporturile internaționale de mărfuri
13.01.2021 | Anamaria CHIRU

Codul administrativ și conceptul de colectivitate locală. O abordare pracademică
13.01.2021 | Cristian BITEA

Abordări teoretice privind conceptul de infracțiune gravă
13.01.2021 | Ștefania ZORCĂ

Despre valabilitatea autorizațiilor (integrate) de mediu în 2021 – câteva aspecte practice
12.01.2021 | Simona PETRIȘOR, Amalia de LIGENZA

Și între noi tăcerea ca șarpele se suie: acceptarea tacită a normelor supletive de către consumatori
11.01.2021 | Juanita GOICOVICI

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Scurtă analiză comparativă între procedura specială a ordonanței președințiale din dreptul românesc și cea similară din dreptul britanic
11.01.2021 | Marian MIHAIL

Modificarea contractului de achiziție publică prin înlocuirea contractantului privat
11.01.2021 | Fabio-Eduard CAMCIUC

Efectele cazului de incompatibilitate a judecătorului de drepturi și libertăți asupra reglementării completului colegial în materie penală
08.01.2021 | Raul Alexandru NESTOR

Transferul de proceduri în materie penală
08.01.2021 | Răzvan-Gabriel DALU

Minorul răspunzător penal și minorul devenit major și instituția pluralității de infracțiuni – pluralitatea sui-generis de infracțiuni
05.01.2021 | Alina GONCESCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Talk in everlasting words and dedicate them all to me: recenzarea produselor de către consumatori
02.01.2021 | Juanita GOICOVICI

Până când moartea ne va despărți: obligația postumă de asistență materială dintre membrii familiei
30.12.2020 | Juanita GOICOVICI

Să luăm lucrurile pe rând. Ordinea executării obligațiilor
30.12.2020 | Ionuț COFARU, Cristian CEALERA

Despre MSN și alți demoni. Proiectul de modificare a Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României
29.12.2020 | Silvia USCOV, Mădălina ION

Despre darea în plată – un subiect cu valențe aparent inepuizabile…
28.12.2020 | George Doru LUCACIU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Succinte considerații privind impactul Regulamentului (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare asupra obligațiilor statului român în materia recuperării produsului infracțiunii. Remedii pentru garantarea dreptulului fiecărui cetățean al Uniunii Europene la un spațiu de libertate, securitate și justiție
24.12.2020 | Camelia BOGDAN

Sunt obligate instituțiile publice să achite cauțiune, atunci când solicită suspendarea executării provizorii a hotărârilor executorii de drept?
24.12.2020 | Florin RADU

Abuzul de bunuri sociale – între delapidare și folosirea cu rea-credință de bunuri sau creditul de care se bucură societatea
24.12.2020 | Elena-Ștefania BALEA | 1 comentariu

Viitoare reglementări privind piața criptoactivelor
22.12.2020 | Lorena-Elena STĂNESCU, Raluca ONUFREICIUC

Imperativul redeschiderii școlilor. Cursurile on line nu se pot „subroga” activităților didactice față în față
21.12.2020 | Ramona BÎRLOG, Cosmin ȘOVAR

Cazul Robert Roşu sau despre anomaliile sistemului judiciar
20.12.2020 | Bogdan MICU, Andrei ZARAFIU

Deosebirile pe teren probator între binomul cheltuieli-venituri și achiziții-livrări/prestări
15.12.2020 | Radu BUFAN

Regimul documentelor justificative în dreptul contabil și în dreptul fiscal
14.12.2020 | Radu BUFAN

Impozitarea tichetelor cadou acordate salariaților partenerilor de afaceri, contradicție între direcțiile ANAF ”lămurită” de legiuitor, ce să înțeleagă contribuabilul?
14.12.2020 | Larisa ANTIMESCU

Noua reformă fiscală – modificări ale Codului de Procedură Fiscală (I)
11.12.2020 | Radu CHIRAN, Andrei NICOLAE

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Inacțiunea statelor în procesul de formare a cutumei (II)
10.12.2020 | Gianina DZIȚAC

Competența instanțelor de judecată în materia constatării fraudelor electorale
10.12.2020 | Ali Cătălin DIEAC

Despre modificarea Codului penal prin Legea nr. 217/2020 sau Codul penal ca o „Carte de bucate”
08.12.2020 | Valerian CIOCLEI

Nici GDPR nu e pentru oricine. Opinie față de un proiect de lege și față de punctul de vedere al UNBR
07.12.2020 | Silvia USCOV, Mirela MORAR