Secţiuni « Articole » RNSJ - Revista de note şi studii juridice
RNSJ - Revista de note şi studii juridiceNote de studiuStudii
Condiţii de publicareDespre revistă

Imposibilitatea reținerii infracțiunii de abuz în serviciu în lipsa unui prejudiciu cert
20.07.2022 | Mădălin ENACHE, Dan DUMITRACHE

Probleme de neconstituționalitate în arhitectura dispozițiilor articolului 49 din Legea nr. 217/2003 referitoare la instituția revocării/înlocuirii măsurii dispuse prin ordinul de protecție
20.07.2022 | Cristian GUTTMANN, Daiana Florina BURCĂ

Procedura controlului prealabil al constituţionalităţii legilor
20.07.2022 | Alexandru-Valentin PETREA

Curtea de Apel Craiova. Evaziune fiscală. Stabilire prejudiciu
20.07.2022 | Camelia SUTIMAN

Curtea de Apel Alba Iulia. Efectul hotărârilor judecătorești prin care au fost recunoscute drepturi salariale
18.07.2022 | JURIDICE.ro

Let’s go to ECRIS! Acte de procedură – tradiție versus modernitate. Diluarea noţiunii „sală de judecată” sau un nou concept?
15.07.2022 | Liliana Cătălina ALEXE

ÎCCJ. Ultimul domiciliu al defunctului, și nu locul decesului, relevante în materie succesorală
15.07.2022 | Alina MATEICariere juridice
Cariere juridice
Cariere juridice
Evenimente juridice
 

Curtea de Apel Pitești. Malpraxis. Strămutare admisă
15.07.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Delapidare. Prescripția răspunderii penale
14.07.2022 | Andreea COMAN

Abuzul sexual asupra copiilor. Drepturile acuzatului vs. interesul superior al copilului. Modelul norvegian și o soluție echitabilă
13.07.2022 | Alexandru-Adrian ANGHEL

Stingerea creanțelor fiscale în insolvență. Prevalența legii insolvenței față de normele codului fiscal
13.07.2022 | Oana Cristina NECULA

ÎCCJ. Proces-verbal de contravenție întocmit de un comisariat regional pentru protecția consumatorului. Instanța competentă în cazul contestării
13.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Târgu Mureș. Acțiunea unei UAT ref. anularea unor acte emise de Curtea de Conturi este supusă taxei de timbru
13.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu avocațial redus pe motiv că recursul a fost respins ca tardiv…
12.07.2022 | Alina MATEI

Despre efectele juridice ale încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată în alte cazuri decât cele prevăzute de art. 83 din Codul muncii
11.07.2022 | Andrei SĂVESCU

ÎCCJ. Instanța nu poate valida formula de calcul a dobânzii într-un contract de credit
11.07.2022 | Alina MATEI | 1 comentariu

Curtea de Apel Iași. Corecții financiare finanțări UE. OUG nr. 66/2011. Publicarea anunțului procedurii de achiziție fără respectarea termenului minim legal nu implică automat culpa autorității contractante. Obligarea MIPE la restituirea a 1,75 milioane de lei
11.07.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Promisiune de vânzare-cumpărare. Competența în cazul solicitării de obligare la încheierea actului autentinc de vânzare-cumpărare
08.07.2022 | Alina MATEI

Tribunalul Bacău. Emiterea unui ordin de protecție pentru violențe verbale și psihologice
08.07.2022 | Andreea MARCAEvenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
 

Judecătoria Gura Humorului. Lipsa unei cauze de întrerupere a cursului prescripției – lege penală mai favorabilă
08.07.2022 | Renata DUMITRAȘ

Admisibilitatea probei cu martor soț, rudă sau afin în dreptul contravenţional. Audierea în calitate de martori a soțului, fostului soț, logodnicului, concubinului, rudelor sau afinilor până la gradul al treilea în cauzele având ca obiect anularea proceselor-verbale de constatare şi sancționare a contravenţiilor
07.07.2022 | Anjie D. GOH

ÎCCJ. Nelegalitatea art. 30 lit. h) din Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
07.07.2022 | Cătălin MUNTEANU

Curtea de Apel Cluj. Abținere admisă pe motiv de coleg cu reclamanții
07.07.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Semnificația expresiei ”durata estimată a procesului”
06.07.2022 | JURIDICE.ro

Criterii de evaluare a pagubei la momentul instituirii măsurilor asiguratorii prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
05.07.2022 | Raul Alexandru NESTOR

Curtea de Apel Timișoara. Exercitarea fără drept a unei profesii. Prescripția răspunderii penale
05.07.2022 | Andreea COMAN

Tribunalul București. Atragerea răspunderii civile delictuale a executorului judecătoresc în vederea acoperirii prejudiciului cauzat debitorului prin refuzul nejustificat de a permite studierea dosarului de executare silită
05.07.2022 | Constantin DUMITRAȘCU

Interprofesionalitatea și cererea de servicii integrate. Aspecte legale și deontologice
04.07.2022 | Ruxandra VIȘOIU

ÎCCJ. Renunțare la judecată vs. achiesare
04.07.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Înlăturarea răspunderii penale prin efectul prescripției
04.07.2022 | Renata DUMITRAȘ

Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal. Inaplicabilitatea dispozițiilor privind compensația de formare a jucătorilor de fotbal în cazul promovării echipei clubului în eșaloane superioare
04.07.2022 | Marian MIHAILEvenimente juridice
FORTINET
PORTALEX
SMARTBILL
 

Curtea de Apel Brașov. Onorariu avocațial disproporționat (2975 RON)?
01.07.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Nu doar notarul public, ci și instanța poate constata existenţa unei succesiuni vacante
30.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Încetarea procesului penal pentru inexistența oricărui act de întrerupere a termenului prescripției generale a răspunderii penale
30.06.2022 | Renata DUMITRAȘ

Propuneri de lege ferenda privind structura și reprezentativitatea Consiliului Superior al Magistraturii
29.06.2022 | Victor PENTELEEV | 3 comentarii

ÎCCJ. Excepţia autorităţii de lucru judecat poate fi invocată oricând
29.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Anulare amendă aplicată avocatului (5000 RON). Atenție la completarea împuternicirii avocațiale
29.06.2022 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

ÎCCJ. Procesul-verbal de modificare a compunerii completului de judecată nu trebuie depus la dosar
28.06.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Înlocuire administrator judiciar. Solicitare suspendare provizorie înlocuire. Respingere în cazul în care nu se demonstrează un pericol concret. (art. 43.5 lit. g) și 57.4 din Legea nr. 85/2014, art. 450 Cod proc. civ.)
28.06.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Judecătoria Iași. Revendicare imobiliară. Obligația de a ridica gardul edificat pe terenul proprietatea vecinului sau autorizarea reclamantei de a efectua aceste lucrări pe cheltuiala pârâtelor
28.06.2022 | Paula-Alina LUPU

Curtea de Apel Ploiești. Ultraj judiciar săvârșit în mediul online
27.06.2022 | Andreea COMAN

Curtea de Apel București. Compatibilitatea infracțiunii de tâlhărie calificată cu reținerea circumstanței atenuante referitoare la împrejurările legate de fapta comisă care diminuează gravitatea infracțiunii
24.06.2022 | Alina-Mihaela ARSENE

ÎCCJ. Acțiunea în pretenții a consilierului în proprietate industrială pentru reprezentarea în fața OSIM, prescriptibilă în termen de 1 an
23.06.2022 | Alina MATEICodul muncii
Ucraina
Comunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Arbitraj
 

Curtea de Apel Pitești. Încărcătura și volumul de activitate al judecătorilor vs. soluționarea de urgență și cu precădere
23.06.2022 | JURIDICE.ro

Recuzarea, un remediu iluzoriu în cazul lipsei de imparțialitate a instanței civile
22.06.2022 | Georgian TOADER

ÎCCJ. Cerere de reexaminare vs. excepția insuficientei timbrări
22.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Avocat instigator la favorizare și mărturie mincinoasă. Achitare
22.06.2022 | Andreea COMAN

Judecătoria Târgu-Mureș. Încetarea procesului penal ca urmare a prescripției răspunderii penale
22.06.2022 | Renata DUMITRAȘ

ÎCCJ. Insuficienta timbrare a recursului nu poate fi invocată pe calea contestației în anulare
21.06.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Iași. Despăgubiri pentru întârzierea cu mai mult de 3 ore a zborului
21.06.2022 | Paula-Alina LUPU

Paralelă între gestiunea de afaceri și contractul de mandat. Partea a II-a. Efecte și concluzii
20.06.2022 | Nicolae-Alexandru POPA

ÎCCJ. Fluctuaţiile cursului de schimb valutar – chestiune de notorietate
20.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Cererea de strămutare trebuie timbrată, indiferent dacă dosarul a cărui strămutare se solicită este scutit de taxă de timbru
20.06.2022 | JURIDICE.roInterviuri
Woman in Law
Romanian Lawyers Week
JURIDICE Vizual
 

ÎCCJ. Emiterea unui ordin de protecţie ulterior confirmării ordinului de protecţie provizoriu
17.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Abuz de încredere prin fraudarea creditorilor
17.06.2022 | Andreea COMAN | 1 comentariu

ÎCCJ. Soluționare conflict negativ de competență în cazul acțiunii având ca obiect tăgada paternității. Decizia 703/31.03.2022
16.06.2022 | Aura-Andrada LAZA

Contradictorialitatea în faza de urmărire penală. Asistarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală
15.06.2022 | Radu-Bogdan CĂLIN

Analiză succintă a efectelor deciziei nr. 176/2022 a Curții Constituționale – probleme invite ori care se vor ivi în practica judiciară și posibile soluții
15.06.2022 | Andrei Radu TRUFAN

ÎCCJ. Căsătorie în România, divorț în SUA. Instanța competentă în cazul desfacerii căsătoriei
15.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Stabilirea regulilor de drept aplicabile judecății. Principiul disponibilității vs. rolul activ al judecătorului
15.06.2022 | Alexandru SIMA

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro