Dreptul și dreapta. Ne face studiul dreptului mai conservatori?
 9 iunie 2023 | Raoul SIMIONESCU

ÎCCJ. Recuperarea cheltuielilor de judecată în cazul achitării
 9 iunie 2023 | Alina MATEI

Studiu comparativ privind funcționalitatea administrativă a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare și a Serviciul de ambulanţă judeţean / Serviciul de ambulanță București-Ilfov
 8 iunie 2023 | Ruxandra DINU

Efectele declanșării procedurii falimentului împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare Euroins Romania S.A. asupra acțiunii civile exercitate în procesul penal
 8 iunie 2023 | Alexandra GHEORGHE

Contract de donație către copilul minor
 8 iunie 2023 | Andreea Mădălina SAVELI 2 comentarii

ÎCCJ. Exprimarea jurnalistului
 8 iunie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Instigare la dare de mită. Fapta nu este prevăzută de legea penală
 8 iunie 2023 | Andreea COMAN

Succinte observații privind ordinea soluționării excepțiilor procesuale cu referire specială la excepția de netimbrare vs. excepția de necompetență și excepția de inadmisibilitate
 7 iunie 2023 | Marin VOICU

Imposibilitatea constituirii ca parte civilă în cazul infracțiunii de ”părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”
 7 iunie 2023 | Carmen PARASCHIV, Oana BRAN

ÎCCJ. Când debitorul a fost radiat
 7 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dovedirea interesului unui acționar minoritar în promovarea acțiunii privind transferul acțiunilor
 6 iunie 2023 | Alina MATEI

Posibilități de remediere aflate la dispoziția instanței în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției
 5 iunie 2023 | Raul Alexandru NESTOR

ÎCCJ. Când în recepția unei clinici se difuzează muzică
 5 iunie 2023 | Alina MATEI

Avocații și juriștii în fața viitorului. Sinteză Wolters Kluwer
 1 iunie 2023 | Marin VOICU

Generațiile viitoare și conceptul de dreptate intergenerațională din perspectiva problemelor de mediu
 1 iunie 2023 | Gianina DZIȚAC

ÎCCJ. Apel respins ca tardiv. Competența contestației în anulare
 1 iunie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuire respinsă ca abuzivă
 31 mai 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Timiș. Nulitate absolută. Încălcarea dispozițiilor privind compunerea completului de judecată
 31 mai 2023 | Igor LĂCĂTUȘ

ÎCCJ. Cameră preliminară. Excluderea probelor. Înregistrările efectuate de părți sau alte persoane
 30 mai 2023 | Camelia SUTIMAN

Curtea de Apel Brașov. Respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției. Prescripția răspunderii penale
 30 mai 2023 | Andreea COMAN

Taxa de solidaritate în contextul crizei energetice – prieten, inamic ori complice?
 29 mai 2023 | Roman BRADU, Noemi CĂDARIU

ÎCCJ. Acțiune în constatare introdusă ulterior acțiunii în realizare
 26 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Analiză formală, prin omisiune și negare de competență. Lipsa motivării hotărârii. Rejudecare. Cameră preliminară
 26 mai 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Cerere de revenire în magistratură. Competența
 25 mai 2023 | Alina MATEI

Cyberlaw. Myosotis scorpioides
 24 mai 2023 | Andrei SĂVESCU

Acordarea de participații salariaților în cadrul societății cu răspundere limitată prin clauze de tipul Put and call option, Good and bad leaver, Drag along / Tag along
 24 mai 2023 | Cristina TICU JIANU, Diana GAITAN

Incompatibilitățile funcțiilor publice
 24 mai 2023 | Ruxandra DINU

ÎCCJ. Judecător: ”Nu mă interesează ce zice Înalta Curte…”
 24 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Audierea martorilor și modul de consemnare a declarațiilor. „Expedierea” excepțiilor invocate printr-o motivare formală
 24 mai 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Moștenire. Domiciliu vs. ultimul domiciliu al defunctului
 23 mai 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Suceava. Emitere ordin de protecție pentru 3 luni pentru violență psihică și verbală. Scurte considerații critice cu privire la jurisprudența în materie
 23 mai 2023 | Mircea GROZAVU

Ponderea crescută a dobânzii contractuale în rata lunară a creditului – caz de impreviziune contractuală sau clauză abuzivă?
 22 mai 2023 | Andreea DUMITRESCU

Managementul situaţiilor de urgenţă – tip specific de management în administrația publică
 22 mai 2023 | Ruxandra DINU

ÎCCJ. Hărțuire prin SMS și apeluri de pe o aplicație
 22 mai 2023 | Alina MATEI

Despre arbitraj din perspectiva protecției datelor cu caracter personal: GDPR – nu, protecția datelor cu caracter personal – da
 21 mai 2023 | Andrei SĂVESCU

Maria și cei 7 pitici: Discord, Messenger, Skype, Snapchat, WhatsApp, Telegram și Viber
 19 mai 2023 | Andrei SĂVESCU

ÎCCJ. Contestație în anulare pentru necompetența instanței
 19 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Analiza respectării condiţiilor legale prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. a)-c) din Codul de procedură penală. Cameră preliminară
 19 mai 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului vs. răspunderea prepusului pentru fapta comitentului
 18 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Abuz de încredere
 17 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Analiza excepției de nelegalitate prin raportare la alte dispoziții legale decât cele invocate. Lipsa examinării efective
 17 mai 2023 | Andreea COMAN

Protecția vieții în devenire. Efectul jurisprudenței CEDO asupra reglementărilor interne
 16 mai 2023 | Bianca-Elena BĂNĂȚEANU, Anda-Andreea ZAMFIR

ÎCCJ. Dispoziții general obligatorii prin hotărârile instanței (funcția publică – daune morale)
 16 mai 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

Scutirea instituţiilor publice de la plata taxei judiciare de timbru când se formulează acţiuni, cereri şi căi de atac care au ca obiect venituri publice. Câteva aspecte procedurale din soluționarea cererilor de reexaminare
 15 mai 2023 | Gabriel LEFTER

Drepturile consumatorilor în contractele online
 15 mai 2023 | Dermina-Petronela DANCIU

ÎCCJ. Ordonanță președințială. Asigurarea accesului la medicaţie cu prescriere off-label
 15 mai 2023 | Renata DUMITRAȘ

Curtea de Apel București. Înlocuirea experților cheie (factor de evaluare) în etapa de evaluare a procedurilor de achiziție publică
 15 mai 2023 | Maria Cristina DINU

ÎCCJ. Bun second-hand vs. deșeu
 12 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Delegarea de către procuror a efectuării tuturor actelor de urmărire penală. Control de legalitate realizat pe baza unei situații premise diferite
 12 mai 2023 | Andreea COMAN

Judecătoria Bacău. Recunoaștere sancțiune pecuniară. Natura juridică a termenului de prescripție a sancțiunii aplicate
 12 mai 2023 | Radu-Gabriel PATRICHE