Secţiuni « Articole » RNSJ - Revista de note şi studii juridice
RNSJ - Revista de note şi studii juridiceNote de studiuStudii
Condiţii de publicareDespre revistă

Prescripţia răspunderii penale, Decizia nr. 358/2022 pronunțată de Curtea Constituțională și modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile
14.06.2022 | Cătălin ONCESCU

ÎCCJ. Momentul de la care curge termenul de prescripție în cazul revocării unei donații pentru neîndeplinirea sarcinilor (vechiul Cod civil)
14.06.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Iași. Ordonanță președințială fără citarea părților. Urgența deplasării și imposibilitatea contactării celuilalt părinte. Suplinirea acordului pentru deplasarea minorului
14.06.2022 | Paula-Alina LUPU

Nevoia depășirii pozitivismului îngust și promovării progresului juridic – De la un constituționalism antropocentrat la unul al viului
13.06.2022 | Mircea DUŢU

Despre obligația de informare a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
13.06.2022 | Andrei SĂVESCU

ÎCCJ. Persoana care nu a fost parte într-un dosar poate formula cerere de revizuire?
13.06.2022 | Alina MATEI | 1 comentariu

Curtea de Apel Oradea. Eșalonarea plăţii onorariului expertului, întrucât iarna cresc cheltuielile de întreținere
13.06.2022 | JURIDICE.ro | 1 comentariuCariere juridice
Cariere juridice
Cariere juridice
Evenimente juridice
 

Tribunalul București. Lipsa procedurii separării de corp în legislația română. Aplicarea Hotărârii C-249/2019 a CJUE în soluționarea divorțului când părțile au reședința în Italia
13.06.2022 | Andreea MARCA

Le formalisme informatif, un formalisme de protection?
10.06.2022 | JURIDICE.ro

Paralelă între gestiunea de afaceri și contractul de mandat. Partea I – Considerații generale
10.06.2022 | Nicolae-Alexandru POPA | 1 comentariu

ÎCCJ. Competența de soluționare a plângerii unui deținut privind respingerea cererii de transfer la un alt penitenciar
10.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Anularea cererii în etapa regularizării. Complinire în soluționarea cererii de reexaminare: prea târziu…
10.06.2022 | JURIDICE.ro

Despre contractele deștepte care de fapt sunt proaste
09.06.2022 | Andrei SĂVESCU | 1 comentariu

ÎCCJ. Încălcarea principiului rolului activ
09.06.2022 | Alina MATEI | 3 comentarii

Curtea de Apel Galați. Relațiile de colegialitate între judecătorii unei instanțe și reclamant impun abținerea tuturor judecătorilor acelei instanțe
09.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Gelozia – de pe tărâm sentimental, pe tărâm infracțional
08.06.2022 | Andrei LĂSCĂRACHE-ȚIFREA

Curtea de Apel București. Amendă GDPR. Conținutul comunicărilor cu clientul. Mesajul de confirmare a comenzii
08.06.2022 | Alexandru SIMA

Sinteză de legislație europeană și de jurisprudență CEDO în materia executării silite
07.06.2022 | Adrian STOICA

ÎCCJ. Competența instanței de executare silită. Executarea silită ține cont de domiciliul din actul de identitate al debitorului sau de domiciliul în fapt al debitorului?
07.06.2022 | Rosemary BĂZĂVAN, Dan BĂZĂVANEvenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
 

Curtea de Apel Timișoara. Soluționarea cauzei pe baza unei excepții nepuse în discuția părților nu este motiv de revizuire
07.06.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Răcari. Au logodnicii obligația de fidelitate? Despăgubiri pentru ruperea abuzivă a logodnei. Fuga logodnicului după petrecerea de logodnă. Restituirea cheltuielilor contractate în vederea căsătoriei
07.06.2022 | Paula-Alina LUPU

Cercetarea științifică a dreptului în căutarea destinului său. Sau despre rezistența și esența în reflecția juridică
06.06.2022 | Mircea DUŢU

Necesitatea stabilirii corecte de către instanță a obligațiilor impuse persoanei condamnate pe durata termenului de supraveghere
06.06.2022 | Raul Alexandru NESTOR

ÎCCJ. Durata procedurilor de 11 ani, nejustificată. Sancțiuni sub minimul prevăzut de lege
06.06.2022 | Andreea COMAN

Curtea de Apel București. Abținere admisă ca urmare a relației de prietenie dintre judecător și fiica reclamantului
06.06.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Procedura insolvenței. Înlocuirea administratorului judiciar inclusiv pentru motive invocate de judecătorul sindic din oficiu fără punerea în discuția părților. Admitere apel fără trimitere spre rejudecare și respingerea cererii de înlocuire
03.06.2022 | Stan TÎRNOVEANU, Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Întreruperea cursului prescripției nu poate fi examinată în recurs
03.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Nu este nevoie ca judecătoarea să se abțină dacă partea este reprezentată de colegul soțului
03.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dreptul la apărare vs. excepția lipsei calităţii de reprezentant
02.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Pitești. Neprecizarea în hotărârea judecătorească a datei de la care să fie recalculate drepturile la pensie
02.06.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Oradea. Contrabanda asimilată. Contestație la executare admisă. Dezincriminarea faptei și punerea în libertate a inculpatului
02.06.2022 | Răzvan DOSEANU, Cosmin BUTAEvenimente juridice
FORTINET
PORTALEX
SMARTBILL
 

Despre contestarea reprezentativității organizațiilor patronale și sindicale
01.06.2022 | Andrei SĂVESCU, Răzvan CRĂCIUNAȘ

ÎCCJ. Suspendarea efectelor actului administrativ
01.06.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Schimbarea temeiului acțiunii prin concluzii scrise
01.06.2022 | JURIDICE.ro

Jurisprudența CJUE și dispozițiile OUG nr. 58/2022 care se referă la imprescriptibilitatea acțiunii în constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractele profesioniștilor încheiate cu consumatorii
31.05.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

ÎCCJ. Decizie de accesorii emisă în baza unei decizii de impunere suspendată
31.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Recurs admis în baza deciziei RIL nr. 15/2018. Incompatibilitate cu prevederile Legii nr. 544/2001
31.05.2022 | Zsolt ERLI

Judecătoria Iași. Sancționarea dezvoltatorului imobiliar pentru solicitarea unei diferențe de preț față de cel indicat în antecontract ca urmare a diferenței de măsurători. Dreptul consumatorului de a achita un preț stabilit cu exactitate dinainte
31.05.2022 | Paula-Alina LUPU

Tratarea interdisciplinară a răspunderii autorităților. Cod Civil versus Cod Administrativ. Puncte de ”intersecție”
30.05.2022 | Liliana Cătălina ALEXE

Despre pedepsirea unor infracțiuni informatice
30.05.2022 | Andrei SĂVESCU, Raluca ONUFREICIUC

Curtea de Apel Ploiești. Mărturie mincinoasă. Achitare
30.05.2022 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Este posibilă completarea motivelor de recurs?
27.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Brașov. Hotărâre comunicată la registratura instituției și trimisă după 5 zile la serviciul juridic. Data de când curge termenul de recurs
27.05.2022 | JURIDICE.roCodul muncii
Ucraina
Comunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Arbitraj
 

ÎCCJ. Solicitarea unei societăți comerciale de comunicare a dosarului administrativ al acesteia nu este secret fiscal
26.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Grup infracțional organizat (virtual și transnațional)
26.05.2022 | Andrei LĂSCĂRACHE-ȚIFREA

ÎCCJ. Calitatea procesuală activă în contecios administrativ
25.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Brașov. Condițiile în care instituțiile publice beneficiază de scutiri de taxă de timbru
25.05.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Buhuși. Inadmisibilitatea cererii de reexaminare întemeiată pe dispozițiile art. 200 C.proc. împotriva Încheierii dată în ședința publică de anulare a cererii reconvenționale
25.05.2022 | Andreea MARCA

Amendă în cuantum de 100.000 euro pentru încălcarea GDPR. Concedierea salariatului vinovat, ca parte a măsurilor de diminuare a gravității faptei
24.05.2022 | Paula-Alina LUPU

ÎCCJ. Când instanța preia concluziile expertului și din răspunsul la obiecțiuni, fără referire la susținerile celeilalte părți
24.05.2022 | Alina MATEI

Tribunalul Sălaj. Acces la informațiile aflate în posesia autorităților publice cu privire la identitatea părinților firești
24.05.2022 | Cristina BLACIOTI

ÎCCJ. Durata nerezonabilă a procesului penal. Pedeapsă orientată spre minimul special. Suspendare sub supraveghere
23.05.2022 | Andreea COMAN

Curtea de Apel Timișoara. Vătămare corporală din culpă. Majorarea daunelor morale
23.05.2022 | JURIDICE.roInterviuri
Woman in Law
Romanian Lawyers Week
JURIDICE Vizual
 

ÎCCJ. Vânzarea unui imobil la un preț inferior valorii reale a bunului nu conduce la îmbogățirea fără justă cauză
20.05.2022 | Alina MATEI | 1 comentariu

Curtea de Apel Iași. Cine stabilește perioada în care se prestează munca în folosul comunității
20.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența în cazul contestării măsurii privind purtarea măștii în spațiile deschise
19.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Timișoara. Amenințări transmise prin mesaje vocale
19.05.2022 | JURIDICE.ro

Supraviețuirea ipotecii în cazul creanței prescrise (în așteptarea soluționării recursului în intersul legii, dosar nr. 471/1/2022)
18.05.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ | 1 comentariu

Curtea de Apel Alba Iulia. Nemenționarea grupei de muncă în carnetul de muncă
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Ploiești. Abandonul de familie
18.05.2022 | Teodora-Elena GÎDOIU

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro