ÎCCJ. Întreruperea executării pedepsei. Competența
 11 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Flexibilitatea principiului proporționalității
 10 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Încălcarea normelor privind reunirea cauzelor – obiect al procedurii de cameră preliminară
 10 mai 2023 | Andreea COMAN

Judecătoria Sibiu. Emitere ordin de protecție solicitat de soră față de fratele criminal
 10 mai 2023 | David IONIȚĂ

Despre răspunderea salariaților în cazul sancționării contravenționale a angajatorului pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal
 9 mai 2023 | Andrei SĂVESCU

Suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de chematul în garanție. Ipoteza respingerii cererii de chemare în garanție ca rămasă fără obiect
 9 mai 2023 | Patricia BEJENARIU

Particularitățile contractului încheiat prin mijloace electronice
 9 mai 2023 | Dermina-Petronela DANCIU

ÎCCJ. Raport de serviciu al unui funcţionar public. Competența materială specială
 9 mai 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motivarea luării de procuror a măsurilor asigurătorii nu trebuie să fie amplă
 8 mai 2023 | Alina MATEI

UCMR-ADA – Dreptul de autor și aprigele dispute pe care le-a generat în domeniul muzical
 5 mai 2023 | Claudia STANCIU, Miruna POPESCU, Cynthia SZÁSZ

ÎCCJ. Retragerea parțială a finanţării nerambursabile. Instanța competentă
 5 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Lipsa vechimii legale în cadrul DNA. Obligație de verificare în cadrul legal al probaţiunii, nu doar la cerere, ci și din oficiu
 5 mai 2023 | Andreea COMAN

Reținerea prescripției răspunderii penale ca temei de nelegalitate în cadrul verificării efectuate de judecătorul camerei preliminare
 4 mai 2023 | Raul Alexandru NESTOR

Criminali în serie. Cauze ereditare. Tulburări de personalitate
 4 mai 2023 | Mădălina IONAȘCU

ÎCCJ. Ordonanță președințială. Aparența de drept este în favoarea reclamantului
 4 mai 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Vaslui. Emitere ordin de protecție solicitat de tată
 4 mai 2023 | David IONIȚĂ

Delictualul din penal. Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate de procesul penal
 3 mai 2023 | Cornel PREDA

ÎCCJ. Argumente vs. motive de recurs
 3 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Modul/condițiile de obținere/folosire/administrare a probelor sunt date în competența judecătorului de cameră preliminară
 3 mai 2023 | Andreea COMAN

Perioada de probă – evoluția reglementării și (ne)protejarea intereselor salariaților cu handicap
 2 mai 2023 | Oana-Denisa VÂLCELARU

ÎCCJ. Standardul de comportament al unui politician
 2 mai 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Bacău. Imposibilitatea schimbării încadrării juridice în apel în contextul încuviințării procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii. Imposibilitatea reducerii pretențiilor civile în contextul recunoașterii acestora de către inculpați
 2 mai 2023 | Radu-Gabriel PATRICHE, Bianca-Cosmina VRABIE

Tribunalul București. Menținerea în funcția publică peste vârsta standard de pensionare – Inaplicabilitatea procedurii aprobării tacite
 2 mai 2023 | Igor LĂCĂTUȘ

Reglementarea doctrinei piercing the corporate veil în dreptul român. Perspective practice
 28 aprilie 2023 | Andreea MITROI, Luka PEROVIĆ

ÎCCJ. Declarație de recunoaștere a faptei și ulterior negare
 28 aprilie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Ordonanța de acordare a statutului de martor amenințat
 28 aprilie 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Contract de bursă. Competența
 27 aprilie 2023 | Alina MATEI

Tribunalul Iași. Ordin de protecție. Violență psihologică. Obligația de a urma un program de consiliere psihologică și dezintoxicare
 27 aprilie 2023 | Paula Alina LUPU

ÎCCJ. Când semnătura de pe împuternicirea avocațială este ilizibilă
 26 aprilie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Verificarea măsurilor de protecție instituite asupra martorului amenințat – obiect al procedurii de cameră preliminară
 26 aprilie 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Contravenție. Două capete de cerere. Competența
 25 aprilie 2023 | Alina MATEI

Vocația de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 lit. a) din Legea 132/2017 sau accidentul intenționat
 24 aprilie 2023 | Mihai-Daniel PAVEL

ÎCCJ. Prezumția judiciară vs. Prezumția legală
 24 aprilie 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

Curtea de Apel Ploiești. Judecătorul nu a examinat chestiunile de nelegalitate ce i-au fost prezentate
 24 aprilie 2023 | Andreea COMAN

Tribunalul Bacău. Invocarea de către procurorul de ședință a relei-credințe a deciziilor Curții Constituționale. Motiv de neaplicare a deciziilor?!
 24 aprilie 2023 | Radu-Gabriel PATRICHE

Enciclopedia metodelor și modelelor științelor aplicate în investigația criminală (II)
 21 aprilie 2023 | Neculai ZAMFIRESCU

ÎCCJ. Curtea de Apel care judecă în complet de apel o cale de atac ce trebuia să fie recurs – casare art. 488 alin. (1) pct. 1 Cod proc. civ.
 21 aprilie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel Bacău. Sesizarea CCR cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (1) C. pen.
 21 aprilie 2023 | Radu-Gabriel PATRICHE

Redobândirea cetățeniei române prin instanță
 20 aprilie 2023 | Igor LĂCĂTUȘ

ÎCCJ. Anularea deciziei unei universități privind recuperarea cheltuielilor de şcolarizare
 20 aprilie 2023 | Alina MATEI

Noi modificări în domeniul construcțiilor, urbanismului și contenciosului administrativ
 19 aprilie 2023 | Irina SUĂTEAN, Ilinca POROJAN-GHEAJĂ

Aspecte privind evacuarea unei firmei din sediu / punct de lucru
 19 aprilie 2023 | Cristina BONCACIU

Acțiune în constatare. Expropriere de fapt. Constrângere din partea autorității în vederea cedării cu titlu gratuit a unui teren proprietate privată. Studiu de caz
 19 aprilie 2023 | Andrei PRUNĂ

ÎCCJ. Îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor nu este motiv de anulare a hotărârii arbitrale
 18 aprilie 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Alterarea integrităţii datelor informatice și transferul lor neautorizat. Achitare
 18 aprilie 2023 | Andreea COMAN

ÎCCJ. Restituirea unui produs confiscat printr-un proces verbal. Competența
 17 aprilie 2023 | Alina MATEI

Pensionarii şi deciziile de debit emise de către casele de pensii
 14 aprilie 2023 | Mihai PAȘCA

ÎCCJ. Cererea privind situația juridică a unui drum are natură civilă sau de contencios administrativ?
 14 aprilie 2023 | Alina MATEI 1 comentariu

Tribunalul București. Ordin de protecție. Strivirea demnității victimei
 14 aprilie 2023 | Renata DUMITRAȘ

Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată şi autoritatea de lucru judecat
 13 aprilie 2023 | Cosmin ȘOVAR 2 comentarii