Secţiuni » Articole
ArticoleRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Revista de note şi studii juridice (RNSJ)
Condiţii de publicareDespre revistă
 
JURIDICE

Succinte considerații privind caracterul de interes public al informațiilor referitoare la apartenența magistraților la Marea Lojă Națională din România
15.03.2018 | Camelia BOGDAN | 4 comentarii

Considerații cu privire la relația dintre dreptul subiectiv și interes în legislația muncii în materie contractuală
13.03.2018 | Ion Traian ȘTEFĂNESCU

Succinte considerații privind nelegalitatea dispozițiilor art. 34 alin. (1) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii
13.03.2018 | Camelia BOGDAN

CEDO. Date personale. Sănătate. Divulgare de către medicul psihiatru către jurnaliști și familie. Cauza Mockute c. Lituaniei
09.03.2018 | Dragoș BOGDAN, Irina Andreea MICU

Telemunca. Noutate și nu prea…
09.03.2018 | Mihai ANGHEL

Reflecții pe marginea unor considerente sau ICCJ vs. CCR
09.03.2018 | Dumitru Marcel GAVRIȘ

Succinte considerații privind abrogarea tacită a dispozițiilor cuprinse în art. 71 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor („Legea nr. 303/2004”) 
09.03.2018 | Camelia BOGDAN

ICCJ. Contestație decizie încetare contract individual de muncă. Insolvență. Suspendare de drept
09.03.2018 | Igor LĂCĂTUŞ

Către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. UPDATE: Avize negative din partea procurorilor
08.03.2018 | Dragoș Alin CĂLIN, Ionuț MILITARU

Scurte considerații privind administrarea bunurilor altuia
08.03.2018 | Claudiu-Octavian ULICI

Cum se negociază cu operatorii asociați?
07.03.2018 | Alina MATEI

Câteva reflecții asupra deciziei Curții Constituționale nr. 45/30.01.2018 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată      
06.03.2018 | Lidia BARAC

Încă este respirabil în privința protecției datelor cu caracter personal
06.03.2018 | Andrei SĂVESCU | 1 comentariu

Un pericol la adresa secretului profesional al avocaților: Noul Proiect al legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor
06.03.2018 | Silvia USCOV

Cum preferați: cu cheltuieli de judecată, sau fără?
06.03.2018 | Ionuț DOBRINESCU | 35 comentarii

O scurtă prezentare privind aplicarea GDPR în avocatură
05.03.2018 | Silvia USCOV

Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?
05.03.2018 | Cătălin ONCESCU | 1 comentariu

Operează excluderea probelor întotdeauna prin sancțiunea nulității?
05.03.2018 | George-Dominic POP

Magistrați. Incompatibilitate. Valențe. Forța juridică a unui act administrativ individual. Despre obligația judecătorilor de a-și motiva hotărârile pronunțate, în lumina principiilor statuate în lumina forului de contencios constituțional. UPDATE: Sesizare CCR
02.03.2018 | Camelia BOGDAN | 14 comentarii

O chestiune mai degrabă practică decât teoretică: Sfera noțiunii „operatori de date cu caracter personal”
02.03.2018 | Andrei SĂVESCU

Anulare proces verbal de contravenție emis de CNAIR. (Ne)obligativitatea obținerii acordului prealabil al administratorului drumului și a autorizației pentru întreprinderi
28.02.2018 | Gabriela Petruța ȘTIRBU

Art. 52 NCPP – Chestiunile prealabile în procesul penal
28.02.2018 | Manuela GORNOVICEANU | 11 comentarii

Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri în lumina noilor dispoziții procedurale
27.02.2018 | Adina NICOLAE

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea II
27.02.2018 | Lidia BARAC

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea I
26.02.2018 | Lidia BARAC | 1 comentariu

Cum trebuie să fie DPO (responsabilul cu protecția datelor)
23.02.2018 | Andrei SĂVESCU

Îmblânzirea scorpiei sau cum poate procedura arbitrală simplificată să vină în sprijinul mediului de business din România
20.02.2018 | Andreea MICU, Alin-Gabriel OPREA

Dreptul subcontractanților de a fi plătiți direct de către autoritatea contractantă
16.02.2018 | George TRANDAFIR

Condiția procurorului. Introducere în dialectica relațională
13.02.2018 | Simona FROLU

Considerații privind conflictul de cauze de suspendare de drept și din inițiativa salariatului a contractului individual de muncă
13.02.2018 | Valeriu ZANFIR

Insuficiența unor garanții procesuale în privința informării despre acuzația penală
12.02.2018 | Irinel SAMOILĂ

Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
08.02.2018 | Mihai MAREȘ

Implicațiile Parchetului European prin prisma Directivei (UE) nr. 2017/1371. Partea a II – a, aplicarea Directivei (UE) nr. 2017/1371 prin intermediul EPPO
08.02.2018 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Declaraţia de Independenţă a Kosovo. Opinie consultativă
05.02.2018 | Cătălin PETRESCU

Este sau nu sedință de judecată şedinţa publică de pronunţare a hotărârii judecătoreşti în materie civilă? Se impune a fi înregistrată prin mijloace tehnice audio sau video?
02.02.2018 | Daniel MOREANU | 10 comentarii

Implicațiile Parchetului European prin prisma Directivei (UE) nr. 2017/1371. Partea I – Implicații generale
01.02.2018 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Modificări legislative controversate aduse legilor justiției. O soluție legislativă improvizată: completul de 3 judecători în apel
31.01.2018 | Gheorghe-Liviu ZIDARU, Dumitru Marcel GAVRIȘ | 3 comentarii

Modificări legislative controversate aduse legilor justiției. Despre pensionarea prematură a magistraților
31.01.2018 | Irinel-Axente ANDREI | 17 comentarii

Mai este necesară „Camera preliminară” în procesul penal sau ar fi mai utile două căi de atac devolutive, prin care să fie reexaminate atât chestiunile de fapt, cât și cele de drept (apel și „recurs”)?
31.01.2018 | Cătălin ONCESCU

Masacrul din Srebenica. Decizia Curții de Apel din Haga
30.01.2018 | Cătălin PETRESCU

Despre incidența cazului de incompatibilitate a judecătorului prevăzut de art. 64 alin. (4) C. proc. pen. Consecințe privind absența unor dispoziții tranzitorii
29.01.2018 | Andrei ZARAFIU

Arbitrajul ICSID și arbitraje investiționale
29.01.2018 | Irina RUSU

Modificarea și completarea Codului de procedură penală
26.01.2018 | Ionel HASOTTI

Aplicabilitatea art. 55 din Legea societăților. Limitarea convențională a puterilor organelor cu atribuții de reprezentare. Riscurile societății. Mijloace de protecție
26.01.2018 | Horațiu-Adrian BRISC

Delimitarea maritimă în Marea Neagră (România v. Ucraina): Comentariu (1)
22.01.2018 | Cătălin PETRESCU

Independența ca o hlamidă purpurie. Partea I
18.01.2018 | Ioana TRIPON

Corupția. Control și diminuare prin instrumente juridice internaționale și naționale adecvate
17.01.2018 | Alina LEFTER

Jurisprudenţă CJUE recentă în materie de titlu executoriu european pentru creanţele necontestate (V)
15.01.2018 | Sergiu-Leon RUS

Stadiul de transpunere al directivelor europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercițiului profesiei de avocat (1)
11.01.2018 | Gheorghe FLOREA

Considerations regarding the attributions of the prefect in the field of state aid
11.01.2018 | Irina ALEXE