Curtea de Apel București. Motivarea „deciziile CCR produc efecte doar pentru viitor” este pur teoretică. Greșită aplicare a legii. Achitare
 11 septembrie 2023 | Andreea COMAN

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 519 şi art. 521 C. proc. civ.
8 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Analiza unor practici ale organelor judiciare care contravin prevederilor procesual penale, reglementărilor europene și jurisprudenței CEDO legate de măsurile preventive. Jurisprudența contradictorie: Tribunalul Hunedoara – Tribunalul Sibiu
 8 septembrie 2023 | Ioan LAZĂR

Intrarea în legalitate a construcțiilor edificate fără autorizație de construire ori cu nerespectarea prevederilor acesteia
 8 septembrie 2023 | Larisa-Maria OGREZEANU

Comerțul efectuat în baza autorizațiilor prevăzute de lege. Constituționalitate
 8 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Prim termen de judecată: probe, dezbateri pe fond, rămânere în pronunțare, repunere pe rol pentru invocarea excepţiei necompetenţei materiale
 8 septembrie 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice
7 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CMS obține o hotărâre importantă în materia procesului civil internațional. Tribunalul București a respins cererea de formulare a unei întrebări preliminare și a admis excepția necompetenței instanțelor române, demonstrând o bună înțelegere a reglementării unionale
 7 septembrie 2023 | Horia DRAGHICI, Andrei CRISTESCU, Diana CEAUȘU

Misiune imposibilă? Piața unică digitală în România între așteptări și realitate
 7 septembrie 2023 | Alina-Florentina FASOLE, Sebastian-Andrei COFAS

ÎCCJ. Obligarea FGA la emiterea deciziei ref. admiterea/respingerea pretențiilor
 6 septembrie 2023 | Alina MATEI

Despre forța probantă a înscrisurilor semnate cu active stylus touch pen
 5 septembrie 2023 | Andrei SĂVESCU

Mobbing-ul sau hărțuirea psihologică la locul de muncă: o formă subtilă de abuz și impactul său negativ
 5 septembrie 2023 | Vasilică STOINEA

Inspecția fiscală – Componenta administrativă în combaterea consecințelor în materia răspunderii juridice de natură fiscală
 5 septembrie 2023 | Mirabela NICULI

ÎCCJ. Solicitarea de încheiere a contractului de concesiune cu ADS
 5 septembrie 2023 | Alina MATEI

Invocarea prescripţiei. Constituționalitate
 4 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Suspendarea judecății, deși apelanta a depus note de ședință
 4 septembrie 2023 | Alina MATEI

Despre unele limitări ale efectului direct al directivelor Uniunii Europene
 1 septembrie 2023 | Răzvan CRĂCIUNAȘ

Data reluării plății îndemnizației pentru limită de vârstă, prevăzută de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, ca efect al deciziei Curții Constituționale a României nr. 261/2022
 1 septembrie 2023 | Vasilică STOINEA

Comisionul de acordare și de administrare a creditului în lumina practicii judiciare
 1 septembrie 2023 | Evelina CLIMINTE

Violența împotriva animalelor – un precursor al tendinței la criminalitate. Perspectivă criminologică
 1 septembrie 2023 | Gabriela-Elena STAN

ÎCCJ. Tulburare de posesie
 1 septembrie 2023 | Alina MATEI

Executarea provizorie a hotărârilor judecătorești în jurisdicția muncii
 31 august 2023 | Cristian DIMA

Securitatea în spațiul aerian. Norme care ajută la menținerea și întărirea acesteia
 31 august 2023 | Cristina-AnaMaria BĂDINA

Valențe contemporane ale dreptului la un proces echitabil
 31 august 2023 | Ruxandra Ștefania GRĂJDAN, Aisha-Roxana-Violeta MAHMOOD

ÎCCJ. Cerere de retrocedare, nesoluționată 20 de ani
 31 august 2023 | Alina MATEI

„Conservatorship” și tutela specială ca măsuri de ocrotire. Analiză comparativă
 30 august 2023 | Andra-Cristina SMIRNOV

ÎCCJ. Prejudiciu creat de un minister. Competența în cazul recuperării
 30 august 2023 | Alina MATEI

Prescripția răspunderii penale în dreptul național prin prisma Deciziei CJUE C-107/23PPU / Lin din 24 iulie 2023
 29 august 2023 | Versavia BRUTARU, Raul Alexandru NESTOR

ÎCCJ. Spălare de bani. Modalități normative alternative. Unitate infracțională
 29 august 2023 | Andreea COMAN

Judecătoria Timișoara. TVA este o obligație fiscală care nu trebuie inclusă în despăgubiri – Asigurare CASCO
 29 august 2023 | Igor LĂCĂTUŞ 2 comentarii

Prescripția răspunderii penale în lumina deciziilor CCR și CJUE. Scurte considerații
 28 august 2023 | Luiza MOISESCU

Răspunderea civilă în cadrul exercitării unei profesii medicale. Malpraxisul și consecințele juridico-sociale ale admiterii sale
 28 august 2023 | Andra-Cristina SMIRNOV

Autoritatea de lucru judecat. Constituționalitate
 28 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Întâmpinare necusută la dosar, ci anexată pe coperta dosarului și necomunicată
 28 august 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Nulitatea absolută a înregistrărilor efectuate cu camere video montate pe corpul denunțătorului
 28 august 2023 | Claudiu MINCIC

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. timbrarea cererii de recuzare
25 august 2023 | Alina MATEI

Un nou (posibil) subiect de drept: Delta Dunării!
 25 august 2023 | Mircea DUŢU

Plângerea prealabilă – calculul termenului de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei
 25 august 2023 | Gabriel PETRACHE

Absența actelor doveditoare în materia compensațiilor bănești prevăzute de Legea nr. 290/2003 față de prevederile Legii nr. 164/2014
 25 august 2023 | Ali Cătălin DIEAC

ÎCCJ. Infractiunea de bancrută frauduloasă. Tipicitate
 25 august 2023 | Camelia SUTIMAN

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. OUG privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
24 august 2023 | Alina MATEI

Practica Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași 2017-2022
 24 august 2023 | Roxana PRISACARIU, Oana BURLACU

ÎCCJ. Neatacarea cu recurs a încheierii interlocutorii prin care s-au respins obiecțiunile la expertiză
 24 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
23 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea unei hotărâri a Secției pentru procurori a CSM
 23 august 2023 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 1 București. Prescripția răspunderii penale. Înșelăciune. Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități
 23 august 2023 | Claudia STANCIU

ÎCCJ. Motivarea actului administrativ emis de un consiliu județean
 22 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 31 din OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
21 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încetarea măsurilor privind declararea ca persoane indezirabile a unor cetățeni străini
 21 august 2023 | Alina MATEI

Curtea de Apel Bacău. Tentativă de omor. Provocare
 21 august 2023 | Andreea COMAN

 

 Evenimente ⁞ 
Selected ⁞ 
       Studii şi note de studiu
Tribunale ⁞ 


Proiecte speciale