Amendarea art. 402 din Codul de procedură civilă privind pronunţarea hotărârii judecătoreşti în materie civilă. Partea I

11.12.2018 | Daniel MOREANU

Drepturile minorităților: mai-mult-decât-drept. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights de Will Kymlicka

11.12.2018 | Andrei DRAGAN

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii”

11.12.2018 | Andrei PAP

ICCJ. Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară. Inadmisibilitate

11.12.2018 | Adrian ŞANDRU | 3 comentarii

Ziua internațională a munților

11.12.2018 | Cristian JURA, Daniela NICULCEA

Curtea de Apel București. Majorarea salariilor unora dintre salariați nu reprezintă o faptă de discriminare

11.12.2018 | Alina GAJA

IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII recrutează avocați definitivi

11.12.2018 | JURIDICE.ro
Legal Career Training Powered by JURIDICE.ro

Curtea Constituțională și principiul supremației dreptului (Rule of Law). De la garantarea supremației Constituției la denaturarea și rescrierea acesteia: Tempus regit processum

11.12.2018 | Marian NICOLAE

UPDATE VIDEO
dezbateri.juridice.ro (ed. 238)
Despre viața cesionarilor de creanțe / 10 decembrie 2018

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare și funcționare a CSM

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Tribunalul Brașov. Declarațiile martorilor în materie de uzucapiune privind folosința imobilului nu sunt decisive

10.12.2018 | Alina GAJA
Nou: FĂRĂ TAXĂ de participare la evenimentele JURIDICE.ro

Noul cuantum al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând de la 1 ianuarie 2019

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Decizia (UE) a Comisiei de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către CE în domeniul concurenței

10.12.2018 | Vlad BERCU

Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (EIM)

10.12.2018 | Antoanela COSTEA

Legea privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici

10.12.2018 | JURIDICE.ro

ANSPDCP. Hotărâri definitive de menţinere a sancţiunilor aplicate de Autoritatea de Supraveghere

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul (UE) privind utilizarea SIS în domeniul cooperării polițienești în materie penală

10.12.2018 | Elena ALBU

CJUE. C-621/18, Wightman ș.a. v. Secretary of State for Exiting the European Union. Brexit. Concluziile Avocatului general. UPDATE: Hotărârea

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Respectarea vieții private pentru consumatori și întreprinderi în contextul internetului obiectelor

10.12.2018 | Elena ALBU

UNBR va organiza două sesiuni de examene de primire în profesia de avocat în 2019

10.12.2018 | JURIDICE.ro

UNBR. Programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat 2019

10.12.2018 | JURIDICE.ro
Toate evenimentele JURIDICE.ro, inclusiv înregistrarile video ale conferinţelor şi dezbaterilor filmate, sunt accesibile pentru membri şi parteneri. Cheltuială deductibilă fiscal.

Reducere 39,6 euro pentru avocaţii din barourile Bucureşti, Ilfov, Dolj, Timiş, Prahova şi Sibiu. Se acordă 20 de puncte de pregătire profesională. UNBR încurajează extinderea naţională, detalii aici.

Reducere 19,8 euro pentru executorii Camerei Executorilor Bucureşti, membrii UNELM şi notarii Camerei Notarilor Publici Bucureşti.

Noul Catalog Artmark Historical Estate

10.12.2018 | JURIDICE.ro

CJUE. Newsletter – 10-21 decembrie 2018

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Privacy4Press.ro explică jurnaliştilor despre GDPR şi libertatea de exprimare

10.12.2018 | JURIDICE.ro

SNPAP Tîrgu Ocna. Conferința „Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe”

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Consiliul de Mediere. Lista actualizată a mediatorilor

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Investitorii imobiliari europeni sunt tot mai prudenți, pe măsură ce sectorul se îndreaptă spre finalul unui ciclu economic, arată raportul Emerging Trends in Real Estate Europe 2019 realizat de PwC și Urban Land Institute  

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate ref. OUG de completare a Legii privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Italia. Amenzi de până la 10 mil. euro pentru Facebook

10.12.2018 | JURIDICE.ro

carti.juridice.ro
Confiscarea extinsă | Andrei Viorel Iugan

10.12.2018 | Daria NICULCEA

Modificarea Instrucțiunilor privind procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea OUG ref. Fondul pentru mediu | Proiect

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Regulamentul muzicilor militare din Armata României

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Ordinul pentru aprobarea criteriilor de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Completarea OUG ref. demilitarizarea unităţilor aparatului central al MAI | Proiect

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Statul plătește ratele creditului ipotecar pentru achiziționarea locuinței de către polițiști și militari

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la regularizare TVA. UPDATE: hotărârea CJUE (dreptul Uniunii nu se opune)

10.12.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL

Înființarea Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat Sportiv Român

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Acte normative adoptate de Guvern – 7 decembrie 2018

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Ziua internațională a drepturilor omului

10.12.2018 | Cristian JURA, Alina GAJA

Ministerul Justiției. Tudorel Toader, participant la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la sarcina pecuniară impusă la exportul energiei electrice. UPDATE: Dreptul Uniunii se opune

10.12.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Inteligența artificială pentru Europa

10.12.2018 | Elena ALBU

HG pentru modificarea și completarea unor acte normative | Proiect

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la expresiile verbale adoptate ca marcă (produse vinicole). UPDATE: hotărârea CJUE (se refuză înregistrarea)

10.12.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL

Normele detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Ministerul Justiției. Întrevedere Tudorel Toader – ministrul Justiției din Republica Franceză

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Anunţul de post vacant — Director executiv adjunct

10.12.2018 | Elena ALBU

Întrebare preliminară cu privire la competența unui organ jurisdicțional administrativ de a înlătura de la aplicare norme de drept naționale contrare dreptului Uniunii. UPDATE: hotărâre Marea Cameră

10.12.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Avizul CESE privind propunerea de regulament de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

10.12.2018 | Elena ALBU

SUA. Arest pentru divulgarea inexistenței lui Moș Crăciun

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate ref. Legea privind declasificarea unor documente

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană. Sesizare CJUE ref. nerespectarea obligaţiei de recuperare a ajutoarelor de stat ilegale de către România

10.12.2018 | JURIDICE.ro | 8 comentarii

Ultima zi: LEROY & ASOCIAŢII is looking for an associate | Employment

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Ultima zi: RADU & ASOCIAŢII | EY Law recrutează avocați definitivi | Drept societar / M&A

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Ultima zi: RADU & ASOCIAŢII | EY Law recrutează avocați stagiari | Consultanță

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Avizul CESE privind propunerea de regulament ref. promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

10.12.2018 | Elena ALBU

România la CEDO: cauza pendinte Shammat. Publicarea într-un ziar local a datelor private ale unui contribuabil de către Primărie, acordarea de despăgubiri în valoare de 1.000 de euro ce ulterior au fost reduse la 50 de euro și art. 8 din Convenție

10.12.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Decrete semnate – 7 decembrie 2018

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Avizul CESE pe tema „Impactul subsidiarității și al suprareglementării asupra economiei și ocupării forței de muncă”

10.12.2018 | Elena ALBU

Evaluarea gradului de risc realizată de către personalul din cadrul SPAS/DGASPC în procedura intervenției de urgență în cazurile de violență domestică | Proiect

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: O orânduire juridică este un Stat dacă există la baza lui o voință unitară

10.12.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea „produs biocid”

10.12.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL

Astăzi ar fi fost ziua lui

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Despre alienarea parentală

10.12.2018 | Cătălina DICU

ICCJ. Citarea în cazul domiciliului ales la un cabinet de avocatură

10.12.2018 | JURIDICE.ro

NNDKP recrutează avocat | Litigii

10.12.2018 | JURIDICE.ro

Avizul CESE privind propunerea de modificare a Directivei ref. asigurarea de răspundere civilă auto

09.12.2018 | Elena ALBU

RLWeek December 3-9, 2018: Launch of “InternshipRO2019EU” Program. Adoption of National Strategy for Sustainable Development of Romania 2030. Amendments to the Government Emergency Ordinance on some measures to combat tax evasion. Amendments to the National Education Law. 

09.12.2018 | Alina GAJA

Conferința TNB. Sever Voinescu: Visul lui Pavel. O intuiție despre viitorul Europei

09.12.2018 | JURIDICE.ro

Decalajul digital dintre sexe

09.12.2018 | Elena ALBU

Avizul CESE privind propunerea de directivă de modificare a Directivei privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

09.12.2018 | Elena ALBU

Contract de finanțare semnat de PICCJ ref. combaterea criminalității și a corupției

09.12.2018 | JURIDICE.ro