Rezultatele căutării pentru revista romana de drept al afacerilor
 Doriţi să căutaţi altceva?  Sebastian Bodu: Nulitatea hotărârii adunării generale (I)
22.03.2016 | Cosmina SIMA

Lucian Bojin: Modalităţi şi motivaţii ale tehnicii piercing the corporate veil
17.03.2016 | Cosmina SIMA

Câteva observații privind executarea silită a părților sociale și ipoteca mobiliară asupra părților sociale
16.03.2016 | Emod VERESS

Festivitatea de decernare a titlului Profesor Honoris Causa a Universității Petru Maior din Târgu Mureș profesorului Mihai Șandru
14.03.2016 | JURIDICE.ro

Mirela Iovu: Efectele implementării Recomandării Comisiei Europene nr. 135/2014 privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei
10.03.2016 | Cosmina SIMA

Tratamentul fiscal al pierderilor de stocuri în România. Comparație cu reglementările din Uniunea Europeană
09.03.2016 | Radu BUFAN, Daniel IOVESCU

Dragoș Călin: Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea capitalului social
02.03.2016 | Cosmina SIMA

Mihai Șandru: Contribuţii privind Consultarea Comisiei europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român
24.02.2016 | Cosmina SIMA

Adevărul şi dreptatea din perspectivă fiscală
24.02.2016 | George TRANTEA
2 comentarii

Un consumator, o bancă și 3 acte normative
19.02.2016 | Marcela COMȘA
4 comentarii

Mihai Șandru: PROIECT – Consideraţii cu privire la oportunitatea reglementării dreptului societar prin directive. O perspectivă românească
15.02.2016 | Cosmina SIMA

Aplicabilitatea etapei de regularizare la soluționarea cererilor formulate în procedura insolvenței
15.02.2016 | Mihail PETCU

Emil Lupulescu: Corelația dintre răspunderea fiscală și răspunderea penală
11.02.2016 | Ana Maria ILIESCU

Monna-Lisa Belu Magdo: Câteva aspecte de noutate aduse de noul Cod de procedură civilă în procedura arbitrală
10.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Sebastian Bodu: Abuzul de dreptul de vot
09.02.2016 | Cosmina SIMA

Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
09.02.2016 | Luminița TULEAȘCĂ

Bazil Oglindă: Extinderea clauzei de arbitraj la terții nesemnatari ai convenției arbitrale în condițiile doctrinei grupului de societăți
05.02.2016 | Cosmina SIMA

Monica Ionaș-Sălăgean: Reflectarea principiilor guvernanței corporatiste în legislația societară
26.01.2016 | Cosmina SIMA

Sebastian Bodu: Numărul de asociați. Simulația pluralității
20.01.2016 | Cosmina SIMA

Manole Ciprian Popa: Grupurile de societăți din perspectiva practicii judecătorești
18.01.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Dragoș Călin: Drepturile şi obligaţiile derivate din calitatea de proprietar al obligaţiunilor emise de o societate şi cea de emitent al acestora
14.01.2016 | Cosmina SIMA

Emod Veress: Controverse privind executarea silită a părților sociale ale societăților cu răspundere limitată pentru datoriile personale ale asociaților
08.01.2016 | Cosmina SIMA

Dragoș Călin: Organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor societăților pe acțiuni admise la tranzacționare
04.01.2016 | Cosmina SIMA

Ruxandra Adina Gingărașu: Acțiunea în revendicare, acțiunea în evacuare din imobilele ocupate abuziv, cererile posesorii – asemănări și deosebiri
31.12.2015 | Elena ZOIȚA

Limitele libertății de exprimare a avocatului în lumina jurisprudenței CEDO
15.12.2015 | Sorina DOROGA

Sebastian V. Bodu: Elemente de validitate ale contractului de societate
10.12.2015 | Cosmina SIMA

Lucian Săuleanu: Răspunderea asociaţilor în societăţile în nume colectiv
30.11.2015 | Cosmina SIMA

Ioana Alina Stanca: Despre natura juridică și uzucapiunea servituților în noul Cod civil
25.11.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Daniela Moțiu: Contractul de muncă în procedura insolvenței
18.11.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Dumitru Dobrev: Acțiunea oblică în noul Cod civil
17.11.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Cristinel Ioan Murzea, Roxana Matefi: Avocatul european – privilegii și îndatoriri
06.11.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Andreea-Maria Maxim: Celeritatea și caracterul special al Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire și insolvență
29.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Simona Petrișor: Aplicarea impreviziunii în contractele de credit bancar
27.10.2015 | JURIDICE.ro

Daniela Deteșan: Categoriile de debitori cărora nu li se permite accesul la procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015
23.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Luiza-Cristina Gavrilescu: O analiză a conformității legii române a insolvenței personale cu recomandările Comisiei europene sub aspectul reglementării eliberării de datorii a debitorului
14.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Eugenia Florescu: Legea insolvenței persoanei fizice incompatibilă cu dreptul UE și contrară jurisprudenței CJUE. O lege care încalcă dreptul
07.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Anamaria Toma-Bianov: Forum Shopping Revisited: un scenariu încă posibil în acțiunile în despăgubire pentru prejudiciile generate de cartelurile transfrontaliere
02.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Vicențiu Traian Râmniceanu: Drepturile acționarilor în legislația Uniunii Europene
28.09.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

LEGALIS pentru membrii CLUB JURIDICE
15.09.2015 | JURIDICE.ro

Titus Prescure: Reorganizare persoanei juridice în viziunea Noului Cod Civil
08.09.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Dumitru Dobrev: Acțiunea în revendicare imobiliară și acțiunile confesorii în noul Cod Civil
04.08.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Lavinia Tec: Observaţii privind aplicarea dispoziţiilor art. 349 C. civ. în materia societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990
23.07.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Cornel Popa: Stabilirea și ajustarea prețului contractual de către un terț
14.07.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2015
02.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Primele de capital – o abordare teoretică şi practică (III)
02.07.2015 | Cătălin OROVICEANU

Nonu-Gheorghe Pușcariu: Eficacitatea ajutorului public judiciar. Probleme teoretice cu aplicabilitate practică
23.06.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2015
09.06.2015 | Mădălina MIHALCEA

Roxana Dan: Scurte considerații asupra reprezentării convenționale a persoanelor juridice în procesul civil
02.06.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Beneficiarii procedurii insolvenței persoanelor fizice
29.05.2015 | Marcela COMȘA

Raportul de activitate al UNBR în perioada 2014-2015 și materialele supuse dezbaterii la Congresul Avocaților 2015
27.05.2015 | JURIDICE.ro


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti