Rezultatele căutării pentru revista romana de drept al afacerilor
 Doriţi să căutaţi altceva?  Dragoș Călin: Unele consideraţii privind exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor prin mandatar
11 iulie 2016 | Cosmina SIMA

Doru Trăilă: Compatibilitatea unui mecanism automat de dare în plată cu executarea contractelor de credit bancar
4 iulie 2016 | Cosmina SIMA
1 comentariu

Ianfred Silberstein: Negocierea între părți a contractului de credit
14 iunie 2016 | Cosmina SIMA

Dumitru Dobrev: Divizarea societăţilor comerciale – operaţiune în frauda creditorilor. Examen jurisprudenţial
7 iunie 2016 | Cosmina SIMA

Liberarea debitorului prin constatarea insolvabilității (deconfiturii)
17 octombrie 2013 | Gheorghe PIPEREA
1 comentariu

Sergiu Golub, Nonu-Gheorghe Pușcariu: Câteva considerații cu privire la compensația legală în procedura insolvenței
1 iunie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Mirela Iovu: Așteptările mediului de afaceri de la Codul Insolvenței
27 mai 2016 | Cosmina SIMA

Titus Prescure: Unele contribuţii privind clarificarea regimului juridic al majorării capitalului social al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, prin utilizarea procedeului (sursei) compensării unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale acesteia
20 mai 2016 | Cosmina SIMA

Arcadia Hinescu: Achiziția de societate prin efect de levier – (lbo) și fuziunea
11 mai 2016 | Cosmina SIMA

Cristina Ioana Florescu: Introducere în probleme de etică privind arbitrii și avocații în arbitrajul internațional
12 aprilie 2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ioan Schiau: Profesionistul, un reper al dăinuirii materiei comerciale în cadrul dreptului privat unitar
11 aprilie 2016 | Cosmina SIMA

Ioan Schiau: Contractul de intermediere reglementat de noul Cod civil
7 aprilie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Sebastian Bodu: Răspunderea administratorului față de societate
5 aprilie 2016 | Cosmina SIMA

Sebastian Bodu: Nulitatea hotărârii adunării generale (I)
22 martie 2016 | Cosmina SIMA

Lucian Bojin: Modalităţi şi motivaţii ale tehnicii piercing the corporate veil
17 martie 2016 | Cosmina SIMA

Câteva observații privind executarea silită a părților sociale și ipoteca mobiliară asupra părților sociale
16 martie 2016 | Emod VERESS

Mirela Iovu: Efectele implementării Recomandării Comisiei Europene nr. 135/2014 privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei
10 martie 2016 | Cosmina SIMA

Tratamentul fiscal al pierderilor de stocuri în România. Comparație cu reglementările din Uniunea Europeană
9 martie 2016 | Radu BUFAN, Daniel IOVESCU

Dragoș Călin: Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea capitalului social
2 martie 2016 | Cosmina SIMA

Mihai Șandru: Contribuţii privind Consultarea Comisiei europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român
24 februarie 2016 | Cosmina SIMA

Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică