Politica de confidențialitate

Dragi prieteni, stimați colegi, stimați vizitatori,

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Pentru Cookies policy click aici!

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important. De aceea, serverul JURIDICE.ro se află în Uniunea Europeană, iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află în Uniunea Europeană.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Colectarea datelor cu caracter personal
Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți persoane fizice, reprezentanți ai organizațiilor și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv, precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest. Deopotrivă, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor, dar și pentru îndeplinirea sarcinilor pro-bono și de onoare pe care ni le-am asumat sau pe care le considerăm rezonabile.
Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul, în scris, prin mijloace informatice sau când el este făcut public în mod manifest, precum și atunci când legea ne obligă.

Ce date cu caracter personal colectăm
Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și prenumele persoanei de contact, denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi.
Nu dorim să colectăm codul numeric personal și nici alte date numerice unice atribuite de către stat, astfel încât facem asta doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat.

Cum utilizăm datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei JURIDICE.ro doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite.
Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.
Publicăm date cu caracter personal ale persoanelor care le fac publice în mod manifest, precum și ale unor persoane cu privire la activitatea cărora informăm comunitatea JURIDICE.ro.
Transmitem invitații la evenimentele științifice organizate de Societatea de Științe Juridice.
Transmitem către organele profesiei de avocat informări cu privire la participarea avocaților la evenimentele organizate de Societatea de Științe Juridice și accesarea resurselor de documentare juridică, utilizare a datelor cu caracter personal fără de care acordarea punctelor de pregătire profesională pentru avocați ar fi imposibilă.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii și facilități. Firește, le utilizăm și pentru punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către membrii echipei JURIDICE.ro în scopul prestării serviciilor contractate și oferirii de noi servicii și facilități, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor (necontractuale) asumate.
Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a adresa invitații la evenimente cu caracter științific, adresate profesioniștilor.
Colectăm și date personale în scop de recrutare, doar pe bază de consimțământ.
La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor
Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.
În cazul datelor cu caracter personal în scop de recrutare, păstrăm datele cu caracter personal doar cel mult 30 de zile de la închiderea procedurii de recrutare, pentru a putea răspunde candidaților.

Minimizarea
Stocăm cât mai puține date posibil. De exemplu, counterul de citiri pe care îl utilizăm nu stochează deloc date, nici măcar local, pe serverul nostru. Counterul doar numără citirile, nu memorează IP-urile cititorilor. (updated: 27 iunie 2022)

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal
Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

Drepturile persoanelor vizate
În lipsa unor dispoziții legale care să le circumstanțieze, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.
Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Situații speciale
Utilizatori înregistrați
Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare) pe JURIDICE.ro și/sau subdomeniile JURIDICE.ro. Utilizatorii înregistrați sunt persoane cu care avem raporturi contractuale, persoane care acționează pentru persoane cu care avem raporturi contractuale sau persoane care au permisiuni de acces dobândite de-a lungul timpului. Toate aceste persoane și-au făcut publice în mod manifest datele personale în scopul utilizării contului de acces, întrucât utilizatorii înregistrați pot publica pe JURIDICE.ro și subdomenii comentariile lor, iar politica noastră încurajează asumarea comentariilor. După încetarea raporturilor dintre noi, ștergem conturile și totodată informațiile cu caracter personal cuprinse în ele.
Newsletter gratuit
Oferim persoanelor interesate posibilitatea de a primi în căsuța de e-mail newsletterul JURIDICE.ro, care conține informări și linkuri către materiale publicate pe JURIDICE.ro și subdomenii. În acest scop, colectăm, stocăm și utilizăm adresa de e-mail pentru trimiterea de informări. Aceste date cu caracter personal sunt stocate cu grijă, pe un server din Uniunea Europeană, iar furnizorul de servicii tehnice este în Uniunea Europeană. În orice caz, abonații la newsletter se pot dezabona oricând, fie utilizând linkul de dezabonare automată din interiorul fiecărui e-mail, fie scriindu-ne direct.
Abonarea la newsletter are semnificația exprimării consimțământului cu privire la primirea de comunicări comerciale din partea noastră (marketing), însă exclusiv prin texte în corpul mail-ului, trimiterea la articole publicate pe JURIDICE.ro și subdomeniile sale, precum și linkuri externe marcate vizibil și cu atenționare privind politica de privacy. Pentru informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal la nivelul procesatorului de newsletter vă invităm să consultați informațiile de aici.
Newsletter membri
Comunicăm cu membrii JURIDICE.ro în virtutea raporturilor contractuale, pentru a satisface cât mai bine interesele lor, inclusiv în scop de marketing. Cu membrii care nu doresc comunicări colective de tip newsletter comunicăm în mod individual sau în grupuri de interese. Important: Adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm, precum și alte date e contact, atât ale membrilor cât și ale abonaților la newsletter gratuit, nu sunt aduse la cunoștința altor persoane, fie chiar și parteneri ai noștri, sub nicio formă, nici direct și nici indirect. Atunci când comunicările noastre se referă la parteneri ai noștri, această împrejurare este evidențiată fără echivoc. Pentru informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal la nivelul procesatorului de newsletter vă invităm să consultați informațiile de aici.
Alte liste de distribuție
Vă puteți abona, gratuit, și la newsletter evenimente, newsletter cariere. Pentru JURIDICE.ro Newsletters utilizăm serviciile MailerLite, furnizor de servicii cu sediul in Uniunea Europeană. Pentru politica de procesare a furnizorului click aici.
Foto-video
Imaginile profesioniștilor pe care le afișăm sunt facute publice în mod manifest, provin de la aceștia sau ilustrează evenimente publice la care au participat.
J Video added 10 aug. 2019
Proiectul video.juridice.ro grupează înregistrări ale unor evenimente în cadrul cărora protagoniștii își fac publică imaginea în mod manifest.
Pentru această secțiune a JURIDICE.ro am implementat, începând din 18 august 2021, plata cu cardul. Pentru precizări în legătură cu procesarea suplimentară a datelor cu caracter personal în privința plăților cu cardul vă rugăm să cercetați pagina dedicată de pe video.juridice.ro. added 18 aug. 2021
Canalul Youtube
Utilizăm serviciile Youtube pentru publicarea și distribuirea de materiale video pe canalul dedicat https://www.youtube.com/c/videojuridice, care conține date cu caracter personal ale persoanelor care le-au făcut publice în mod manifest. Distribuirea este gratuită. Pentru cercetarea detaliată a politicii de privacy Youtube click aici.
Pagini Facebook
Având în vedere că, potrivit CJUE, administratorul unei pagini pentru fani pe Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica de confidențialitate JURIDICE.ro este aplicabilă și paginilor Facebook administrate de noi, cu toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu cunoaștem identitatea persoanelor care acceseaza paginile Facebook administrate de noi fără să fie logați pe Facebook. Din acest motiv, vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Paginile Facebook administrate de JURIDICE.ro sunt următoarele:
https://www.facebook.com/JURIDICE.ro
https://www.facebook.com/cariere.juridice
https://www.facebook.com/EvenimenteJuridice deleted: 23 oct. 2019
https://www.facebook.com/LawyersWeekRO
https://www.facebook.com/groups/juridice/
Aceste pagini și grupuri au aceleași scopuri ca newsletter-ele.
Pentru politica Facebook de protecție a datelor cu caracter personal vă invităm să consultați pagina furnizorului.
WhatsApp Channel
Puteți primi informări cu privire la articolele publicate pe JURIDICE.ro și utilizând WhatsApp Channel JURIDICE.ro. Vă invităm să consultați și politica de protecție a datelor cu caracter personal WhatsApp Channels, disponibilă aici. (updated: 3 ianuarie 2024)
Reclame
Unele dintre reclamele afișate pe JURIDICE.ro direcționează utilizatorii către alte website-uri. Este posibil ca unele dintre aceste website-uri să monitorizeze activitatea dumneavoastră pe acele website-uri, chiar dacă nu le pot identifica. De exemplu, unele reclame sunt furnizate de agenții de publicitate, cu care colaborăm dar cu care nu suntem afiliați, cum ar fi Universal McCann Worldwide, Inc. („UM”), agenție care are o politică de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă aici. (updated: 30 ianuarie 2024)

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal
Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail privacy@juridice.ro, sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

* JURIDICE.ro este un proiect al Societății de Științe Juridice administrat de JURESSA NET [RO15663826]. Pentru urgențe, vă rugăm să ne contactați: admin [at] juridice.ro. Pentru urgențe majore: 0722.707.951 (Alina Matei, Senior Editor).

* Ultima actualizare a acestei pagini: 30 ianuarie 2024Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership