« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale
20.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” în interpretarea ÎCCJ-DCD din 18 iunie 2018
18.05.2022 | JURIDICE.ro

Supraviețuirea ipotecii în cazul creanței prescrise (în așteptarea soluționării recursului în intersul legii, dosar nr. 471/1/2022)
18.05.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7) din Codul de procedură civilă
17.05.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

Ordonanță președințială. Ștergerea unui articol de presă on-line cu conținut defăimător. Invocarea faptului că articolul reprezintă un pamflet
17.05.2022 | Paula-Alina LUPU

ÎCCJ. Competența în cazul acțiunii privind cheltuielile de judecată, solicitate pe cale separată
17.05.2022 | Alina MATEI

Tribunalul Timiș. Sentimentul de iubire și dorința de a întemeia o familie nu constituie motive temeinice pentru autorizarea căsătoriei minorului
17.05.2022 | Cristina BLACIOTI

Schimbarea de sex pe cale judiciară. Lipsa unor intervenții chirurgicale de schimbare de sex
16.05.2022 | Andrei LĂSCĂRACHE-ȚIFREA | 1 comentariuÎCCJ. Judecătorii nu se pot eschiva de la motivarea hotărârii
16.05.2022 | Alina MATEI

Contract de mandat încheiat cu o societate de colectare debite. Nulitate absolută
12.05.2022 | Cătălin MUNTEANU

ÎCCJ. Regulatorul de competență are caracter obligatoriu
12.05.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Hunedoara. Exercitarea autorității părintești când unul dintre părinți prezintă dezinteres față de minor
12.05.2022 | Oana Elena GHIDICEANU

ÎCCJ. Nelegala respingere ca inadmisibil a unui apel incident
11.05.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Satu Mare. Concubinaj în timpul căsătoriei. Prezumția paternității
11.05.2022 | Cristina BLACIOTI

ÎCCJ. DCD de respingere privind admiterea cererii de chemare în judecată prin care se solicită instanţei să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în situaţia în care nu a fost finalizată procedura administrativă şi în lipsa unei hotărâri a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
09.05.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența în cazul contestării sancţiunii disciplinare a reclamantului care face parte din categoria personalului din unităţile din justiţie (şef serviciu la Serviciul de probaţiune)
06.05.2022 | Alina MATEIAcțiunea ipotecară. Prescripția dreptului material la acțiune. Prescripția dreptului de a obține executarea silită
05.05.2022 | Cristian TĂNASĂ

ÎCCJ. Secția de muncă și asigurări sociale vs. Secția de contencios administrativ
05.05.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exceptarea hotărârii de respingere a cererii în situația nerespectării unui caz de litisconsorțiu obligatoriu de la calea de atac a recursului
04.05.2022 | JURIDICE.ro

AXENTE ȘTEFĂNESCU SPARL se consolidează ca un actor important în practicile de insolvență și agribusiness
04.05.2022 | JURIDICE.ro

Suspendarea executării silite în situația notificărilor de dare în plată nelegale: efectul culpei grave (sau a intenției?)… legiuitorului
04.05.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

ÎCCJ. Exercitarea dreptului de acces la arbitraj
04.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Ploiești. Nerespectarea de către instanțe a Ghidului onorariilor minimale ale avocaților
04.05.2022 | Alexandru SIMA

Practică ÎCCJ. Optica ÎCCJ referitoare la necesitatea expertizei judiciare. Casarea cu trimitere spre rejudecare
03.05.2022 | Cristian RADU

ÎCCJ. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant
03.05.2022 | Alina MATEI

Fideiusorul, prescripția și insolvența debitorului
02.05.2022 | Cristian TĂNASĂ | 1 comentariuImpactul intrării în vigoare a Legii privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Consecințe asupra sistemului judiciar. Necesitatea unui control de constituționalitate a priori
29.04.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Tribunalul București. Certificatul de divorț echivalează cu o sentință judecătorească, în sensul reglementărilor UE
29.04.2022 | Cristina BLACIOTI

CCR pendinte: atacarea încheierii de încuviințare a executării silite – art. 666 alin. (6) din Codul de procedură civilă
29.04.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Domnule Președinte, restul de taxă-l mai plătesc?
28.04.2022 | Ioan Mircea DAVID

ÎCCJ. Hotărârea instanței trebuie să se bazeze pe probe administrate direct de instanță
27.04.2022 | Alina MATEI

Tribunalul București. Libertatea de exprimare vs. dreptul la respectarea vieții private
27.04.2022 | Alexandru SIMA

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. modul de stabilire a taxei judiciare de timbru în ceea ce priveşte soluţionarea unei cereri de recuzare
26.04.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Sectorului 4 București. Exercitarea autorității părintești
26.04.2022 | Oana Elena GHIDICEANU

Piperea și Asociații a obținut anularea Ordinului prin care a fost revocat Acad. Nicolae-Victor Zamfir din funcția de director general și președinte al Consiliului de administrație al proiectului „Laserul de la Măgurele”
22.04.2022 | JURIDICE.ro

Dacă pârâtul nu se prezintă la interogatoriu, îi mai dăm vreo șansă?
21.04.2022 | Ioan Mircea DAVIDÎCCJ. Admiterea în parte a acțiunii nu justifică reducerea onorariului avocațial
20.04.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 3 București. Furnizarea contului soției pentru virarea unui împrumut nu justifică emiterea unui ordin de plată în sarcina sa
20.04.2022 | Cristina BLACIOTI

Contestația la executare
19.04.2022 | Mihai VĂCARU SORA

ÎCCJ. Scutirea de taxa de timbru în cazul litigiilor de muncă nu se extinde și asupra incidentelor procedurale
19.04.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Onești. Expertiza medico-legală de stabilire a filiației
19.04.2022 | Oana Elena GHIDICEANU

ÎCCJ. Îmbolnăvirea avocatului poate justifica repunerea în termenul de recurs?
15.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul anulării proceselor-verbale de contravenție emise de CNAIR
14.04.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Iași. Revocarea donației. Motive medicale care conduc la imposibilitatea executării sarcinii
14.04.2022 | Paula-Alina LUPU

ÎCCJ. În materia conteciosului administrativ, nu se poate deroga de la competența teritorială exclusivă
13.04.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Târgu Mureș. Situația cand se poate invoca în recurs incompatibilitatea
13.04.2022 | JURIDICE.roExcepție de neconstituţionalitate respinsă ref. art. 680 alin. 2 C. proc. civ. (intrarea executorului judecătoresc în locuința debitorului)
12.04.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Citație pentru repunerea cauzei pe rol. Discutarea la termen a perimării
12.04.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Petent aflat în penitenciar. Respingere cerere ajutor public judiciar
12.04.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel de București. Ordonanță președințială. Termen de judecată acordat după 28 de zile de la înregistrarea ordonanței. Cerere de preschimbare termen. Respingere…
11.04.2022 | JURIDICE.ro

Cărţi juridice. Ultimele apariţii editoriale

Evenimente recente