ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de soluționare a unei plângeri contravenționale în cazul în care a fost aplicată o sancțiune contravențională peste limita maximă stabilită de lege
25 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
 25 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Necesitatea indicării numelui complet şi a adresei martorilor prin însăşi cererea de chemare în judecată / apel. Constituționalitate
 22 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Soluționarea apelului la primul termen vs. dreptul la un proces echitabil
 22 septembrie 2023 | Alina MATEI

Decizia nr. 50 din 18 septembrie 2023 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă. Demolarea unui mit
 21 septembrie 2023 | Alexandru COROIAN

CCR. Constituirea cauţiunilor prin scrisoare de garanţie. Constituționalitate
 21 septembrie 2023 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Când în motivarea hotărârii nu se regăseşte nici un argument juridic al instanţei care să fundamenteze soluţia…
 21 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. (Ne)citarea intervenientului. Sancțiunea procedurală
 19 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 Cpp nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei
 19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Practică judiciară comentată. Prescripţia dreptului material la acțiune pentru pretenţii de natură salarială întemeiate pe dispoziţiile unui act normativ nepublicat în Monitorul Oficial
 18 septembrie 2023 | Gabriel LEFTER

ÎCCJ. Competența de judecată când o parte este internată
 18 septembrie 2023 | Alina MATEI

INM. Selecţie formator colaborator la disciplina „Drept civil și procesual civil”
15 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de executare silită. Creditorul și debitorul au domiciliul în străinătate
 15 septembrie 2023 | Alina MATEI

Competența materială procesuală a instanței de control judiciar
 14 septembrie 2023 | Laura MIHALACHE

ÎCCJ. Clauza atributivă de competență dintr-un contract
 14 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Daune pretinse de asigurătorul de răspundere facultativă de la șofer
 12 septembrie 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 519 şi art. 521 C. proc. civ.
8 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prim termen de judecată: probe, dezbateri pe fond, rămânere în pronunțare, repunere pe rol pentru invocarea excepţiei necompetenţei materiale
 8 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Obligarea FGA la emiterea deciziei ref. admiterea/respingerea pretențiilor
 6 septembrie 2023 | Alina MATEI

Despre forța probantă a înscrisurilor semnate cu active stylus touch pen
 5 septembrie 2023 | Andrei SĂVESCU

ÎCCJ. Solicitarea de încheiere a contractului de concesiune cu ADS
 5 septembrie 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Suspendarea judecății, deși apelanta a depus note de ședință
 4 septembrie 2023 | Alina MATEI

Executarea provizorie a hotărârilor judecătorești în jurisdicția muncii
 31 august 2023 | Cristian DIMA

ÎCCJ. Prejudiciu creat de un minister. Competența în cazul recuperării
 30 august 2023 | Alina MATEI

Autoritatea de lucru judecat. Constituționalitate
 28 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

ÎCCJ. Întâmpinare necusută la dosar, ci anexată pe coperta dosarului și necomunicată
 28 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. timbrarea cererii de recuzare
25 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Neatacarea cu recurs a încheierii interlocutorii prin care s-au respins obiecțiunile la expertiză
 24 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. plata cheltuielilor judiciare, în cursul urmăririi penale, în cazul pronunţării unei soluţii de clasare
22 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Încetarea măsurilor privind declararea ca persoane indezirabile a unor cetățeni străini
 21 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Adaptarea contractului de credit
 18 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. modalitatea legală prin care o instanţă de judecată poate decide dacă o hotărâre judecătorească este sau nu rezultatul unei erori judiciare
17 august 2023 | Irina RIMARU

Procedura ordonanței președințiale în contencios administrativ
 17 august 2023 | Adrian ZAMFIR 2 comentarii

ÎCCJ. Depunerea a două rânduri de motive de recurs
 17 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Motive de apel vs. note de ședință
 16 august 2023 | Alina MATEI

RIL admis. Cererea de strămutare, de competenţa curţii de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluţionează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 15 august 2023 | Andrei PAP

Tribunalul Hunedoara. Cererea în anulare formulată de debitor privind diminuarea cheltuielilor de judecată (procedura ordonanței de plată)
 14 august 2023 | Igor LĂCĂTUŞ

ÎCCJ. Taxă de timbru neplătită pentru că instituția nu dispune de credite bugetare
 11 august 2023 | Alina MATEI

Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Constituționalitate
 11 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Câteva aspecte privind cererea de chemare în judecată comunicată către instanța de judecată prin mijloace electronice
 10 august 2023 | Sergiu I. STĂNILĂ

ÎCCJ. Recunoașterea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului ca act justificativ
 10 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Revizuire fără indicarea vreunui motiv de revizuire
 9 august 2023 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. calea de atac împotriva încheierii de încuviinţare a cererii de executare silită
8 august 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sediul debitorului
 8 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Demitere din funcția de rector
 7 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Anularea unei facturi fiscale
 4 august 2023 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contract de vânzare-cumpărare din 1998. Rezoluțiune
 3 august 2023 | Alina MATEI

Spețe pentru admiterea la INM/magistratură. Drept civil și drept procesual civil. Ed. 3 | Vasile Bozeșan (coord.)
 2 august 2023 | JURIDICE.ro

5-6 octombrie 2023: The making of a simple and effective civil procedure from obtaining the enforceable title to its enforcement: legislative, doctrinal and case law solutions [conf.]
 1 august 2023 | JURIDICE.ro