« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Piua! Suspendarea judiciară în contenciosul administrativ. Aspecte practice
02.12.2021 | Marieta AVRAM, Alin-Eduard CINCĂ

ÎCCJ. Cazurile în care ordonanța de plată dobândește caracter de titlu executoriu
01.12.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Conflict negativ între judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la un penitenciar și secția de contencios administrativ și fiscal a unei curți de apel. Instanța competentă să soluționeze conflictul
26.11.2021 | Alina MATEI

RIL admis. Stabilirea competenţei teritoriale, în funcţie de interpretarea dată noţiunii de „loc al producerii prejudiciului”, în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, acţiuni având ca obiect obligarea utilizatorilor de a achita remuneraţiile cuvenite pentru comunicarea publică/radiodifuzarea neautorizată a operelor muzicale/fonograme de comerţ sau publicate în scop comercial
25.11.2021 | Andrei PAP

Obligația executorului judecătoresc de verificare a calității de reprezentant al debitorului cu ocazia opoziției la eliberare a sumei consemnate cu afectațiune specială. Verificarea depunerii contestației la executare în termen, potrivit art. 721 alin. (4) C.pr.civ.
25.11.2021 | Victor HĂBĂȘESCU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. termenul de exercitare a căii extraordinare de atac a revizuirii
24.11.2021 | Silvia BĂLAN

Jurisprudenţa unitară a Tribunalului Specializat Argeş în cererile de valoare redusă – unele aspecte de drept recurente privind răspunderea contractuală în cazul unor contracte de furnizare a serviciilor de telecomunicaţii
23.11.2021 | Ciprian TIȚA

ÎCCJ. Invocarea excepțiilor procesuale absolute
22.11.2021 | Alina MATEI

CCR pendinte: înțelesul termenului de hotărâre străină – art. 1094 din Codul de procedură civilă
22.11.2021 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Competența în cazul contestației împotriva deciziei emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase
19.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri de divorț prin acordul părților, pronunțată în Spania
18.11.2021 | Alina MATEI

Rectificare ref. procedura europeană de somație de plată
16.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Apel. Plata taxei de timbru acoperă nesemnarea apelului
16.11.2021 | Alina MATEI | 1 comentariu

Curtea de Apel București. Obligațiile instanței de apel
16.11.2021 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 15 noiembrie 2021
15.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind sintagma ”partea care pierde procesul”, respectiv noțiunea ”procesul” din perspectiva Codului de procedură civilă
15.11.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul acțiunii în răspundere civilă delictuală pentru o faptă săvârșită în mediul online
15.11.2021 | Alina MATEI

RIL admis. Instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu
14.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Competența materială procesuală a secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor de a soluționa în primă instanță cauzele având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora
12.11.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. Acțiune în contencios administrativ. Competența teritorială în cazul în care reclamantul este o UAT
12.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența de soluționare a unei plângeri contravenționale când petentul este judecător
11.11.2021 | Alina MATEI

Scurte consideraţii despre (in)aplicabilitatea art. 454 C.proc.civ. în cadrul unei contestaţii împotriva executării silite înseşi formulate de către debitor
10.11.2021 | Alin PETREA

ÎCCJ. Personalitatea juridică vs. capacitatea unei entităţi de drept public de a emite acte
10.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu de muncă al personalului auxiliar din instanțe. Competența materială și teritorială
09.11.2021 | Alina MATEI

Regulamentul nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale
05.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Completarea hotărârii cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată
05.11.2021 | Alina MATEI

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. verificarea din oficiu a intervenției prescripției dreptului de a cere executarea silită
04.11.2021 | Silvia BĂLAN

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. motivele contestației în anulare
04.11.2021 | Silvia BĂLAN

ÎCCJ. Excepţia de arbitraj se poate invoca doar în fața tribunalului arbitral
04.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Compunerea completului care soluționează o cerere de revizuire a unei hotărâri dintr-un litigiu de asigurări sociale
03.11.2021 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. executarea silită a contractelor de cesiune
02.11.2021 | Marie-Louise ZANFIR

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea suspendării facultative în cazul admiterii sesizării CCR nu echivalează cu o încălcare a dreptului la un proces echitabil
02.11.2021 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. revizuirea pentru autoritate de lucru judecat privind considerentele hotărârii
01.11.2021 | Marie-Louise ZANFIR

Succinte considerații relative la prioritatea dreptului Uniunii Europene în materia civilă și de procedură civilă în raport cu dreptul intern: art. 4-5 NCC și art. 3-4 NCPC vs. art. 148 din Constituție și art. 3-4 și 6 din TUE / art. 288 TFUE
01.11.2021 | Marin VOICU, Adrian STOICA

Curtea de Apel București. Onorariul disproporționat vs. onorariul ridicat
01.11.2021 | Răzvan DOBRIN

Decrete semnate – 29 octombrie 2021
29.10.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică
29.10.2021 | Silvia BĂLAN

Bogdan Dumitrache la Facultatea de Drept din Timișoara. Seria Dialoguri cu practicienii / 10 noiembrie – 24 noiembrie – 8 decembrie 2021
29.10.2021 | JURIDICE.ro

Opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept dezbătute și consemnate în minute. Judecătoria Cluj-Napoca / ianuarie – mai 2018
29.10.2021 | Claudiu-Octavian ULICI

Judecătoria Timișoara. Ordonanță președințială pentru ștergerea adresei de domiciliu dintr-un document publicat pe Facebook/Instagram
29.10.2021 | Cristina BLACIOTI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele prevederi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
28.10.2021 | Silvia BĂLAN

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prezumția că bunurile mobile aflate la sediul ori la reședința debitorului ori la sediul social sau punctul de lucru al debitorului aparțin acestuia din urmă
27.10.2021 | Marie-Louise ZANFIR

ÎCCJ. Competența materială în cazul declinărilor succesive
27.10.2021 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 90 C. proc. civ. și OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
26.10.2021 | JURIDICE.ro

[ Cum a fost ] Codul de procedură civilă – aspecte teoretice şi practice, probleme de practică neunitară, astfel cum se reflectă în activitatea profesiilor juridice / 21-22 octombrie 2021
26.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-109/20, PL Holdings. Dreptul Uniunii interzice încheierea de către un stat membru a unei convenții de arbitraj cu conținut identic cu cel al unei clauze compromisorii nule care figurează într-un tratat bilateral de investiții între state membre
26.10.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 25 octombrie 2021
26.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Prezentarea avocaților aleși în dosar și neprezentarea inculpatului. Semnificație
26.10.2021 | JURIDICE.ro

Dialoguri juridice. Dialogul 1. Dovada cheltuielilor de judecată
25.10.2021 | Cristian TĂNASĂ

ÎCCJ. Invocarea excepției inadmisibilităţii apelului incident la dezbateri, și nu prin întâmpinare
25.10.2021 | Alina MATEI