ÎCCJ. Depunerea recursului la altă instanță decât cea care a pronunțat hotărârea atacată
 12 iunie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Cerere de revizuire formulată verbal
 11 iunie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind calea de atac a apelului împotriva sentinței de atragere a răspunderii patrimoniale pentru starea de insolvență în ipoteza rămânerii definitive prin neapelare a închiderii procedurii
10 iunie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Renunțare la judecata recursului după comunicarea recursului către intimată. Soarta taxei de timbru
 10 iunie 2024 | Alina MATEI

Judecătoria Cluj-Napoca. Prezumția încheierii unui CAS sau CIM între sportiv și un club sportiv
 10 iunie 2024 | Sabin GHERDAN

ÎCCJ. Cine pierde plătește (în caz de scutire a plății taxei de timbru)
 7 iunie 2024 | Alina MATEI

Ghidul de bune practici în domeniul tehnicilor de audiere a minorilor
6 iunie 2024 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: hotărârea de suspendare a judecării procesului – art. 414 din Codul de procedură civilă
 6 iunie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Revizuire pentru hotărâri potrivnice
 6 iunie 2024 | Alina MATEI

Decăderea creditorilor din dreptul de a emite o decizie de desemnare a practicianului în insolvență ulterior primei ședințe a adunării creditorilor
 5 iunie 2024 | Ioana-Cristina RIEDL

ÎCCJ. Timbrajul și autoritatea de lucru judecat
 5 iunie 2024 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 1 București. Compensarea în cadrul contestației la executare
 4 iunie 2024 | Alexandru FLOREA

CCR pendinte: excepție de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. 4 din Legea nr. 132/2017
 3 iunie 2024 | Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE

ÎCCJ. Probele din cererea de apel: invocate sau atașate?
 3 iunie 2024 | Alina MATEI

Despre durata proceselor în instanțele din România și sofismul generalizării pripite
 31 mai 2024 | Alin ENE

ÎCCJ. Ordinea de soluționare a excepțiilor
 31 mai 2024 | Alina MATEI

Reîncadrarea urbanistică a terenurilor: o soluție iluzorie?
 30 mai 2024 | Oana ZAMĂ, Mircea VASILE

ÎCCJ. Lipsa numărului de dosar de pe factura depusă de avocat
 30 mai 2024 | Alina MATEI

CCR. Posibilitatea suplinirii consimţământului unuia dintre părinţi de către instanţa de tutelă. Constituționalitate
 29 mai 2024 | Irina RIMARU

ÎCCJ. Probă ambiguă
 28 mai 2024 | Alina MATEI

Instanţa nu va mai putea reduce din oficiu partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor. ÎCCJ sesizează CCR. UPDATE: Punct de vedere UNBR
 27 mai 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea vârstelor standard de pensionare în cazul asiguraților care au realizat stagii de cotizare în sistemul pensiilor militare de stat în condiții speciale sau deosebite
27 mai 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hotărâre care nu cuprinde situația de fapt, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția
 27 mai 2024 | Alina MATEI

Soluționarea unor aspecte în materia taxelor de timbru și a ajutorului public judiciar în materie civilă
 24 mai 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea majorării cuantumului brut al salariului de bază cu 30% și personalului militar din cadrul muzeelor de importanță națională
22 mai 2024 | JURIDICE.ro

Judecătorii sunt sfătuiți să recomande concilierea dintre consumatori și bănci la începutul proceselor din instanțe
 22 mai 2024 | JURIDICE.ro

Concluziile Conferinței naționale de Dreptul familiei. Alienarea parentală. Violența în familie. Remedii
 22 mai 2024 | JURIDICE.ro

Tribunalul Călărași. Martor audiat în dosare cu același obiect
 22 mai 2024 | Alexandra IVANCIU

ANTICO & ASOCIAȚII în dialog cu profesioniști la dezbaterea profesională „Copilul – titular de drepturi”
 21 mai 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind persoana care poate fi considerată terț poprit și obligațiile care îi incumbă în această calitate
21 mai 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Culpa procesuală
 21 mai 2024 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 1 București. Creanțele necontestate în sensul legislației europene
 20 mai 2024 | Mihaela IONIȚĂ

CJUE. C-222/23 – Toplofikatsia Sofia. Noțiunea de domiciliu al debitorului. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
 16 mai 2024 | JURIDICE.ro

Numirea expertului prin sistem informatizat
 16 mai 2024 | JURIDICE.ro

Interpretarea și aplicarea art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin prisma deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul mecanismelor privind asigurarea unei practici judiciare unitare. Posibilitatea creditorului obligației de a dobândi penalități
 16 mai 2024 | Gabriel VIZIRU, George VIZIRU

Competența specială de soluționare a litigiilor instanței române
 14 mai 2024 | Florin IORDACHE

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii
 13 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Stabilirea instanței competente ca urmare a unei hotărâri de declinare pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 10 mai 2024 | Alina MATEI

Grile Procedură Civilă. Admitere INM, Magistratură, Avocatură | Vasile Bozeşan (coord.)
9 mai 2024 | Cărți.J

ÎCCJ. Preambulul unui act normativ nu reprezintă o normă juridică
 8 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea contravalorii energiei electrice recalculate
 7 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Invocarea în recurs a excepției lipsei calităţii de reprezentant a avocatului unei părți
 6 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Stabilirea unui program de consiliere psihologică pentru minori
 3 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competenţa instanţei de apel se stabileşte în raport cu instanţa ori, după caz, secţia ori completul (specializat sau nu) care a judecat procesul în primă instanţă
 2 mai 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri de divorț pronunțate de o instanță judecătorească din Canada
 1 mai 2024 | Alina MATEI

Sintagma “se dă fără motivare”, din cuprinsul art. 144 alin. (2) Cod de procedură civilă, atacată la Curtea Constituțională
 30 aprilie 2024 | Zsolt-Csaba ERLI

ÎCCJ. Solicitarea tutorelui de a se constata descărcarea sa de gestiune. Competența
 30 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Noțiunea de „ultim domiciliu” al defunctului
 29 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Instanța fondului divorțului (art. 920 C. proc. civ.) vs. instanța ordonanței președințiale (art. 114 C. proc. civ.)
 26 aprilie 2024 | Alina MATEI

CSM respinge propunerea de suspendare din funcție a unei judecătoare de la Judecătoria Mangalia
25 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepția nulității recursului pentru lipsa semnăturii vs. excepția inadmisibilității căii de atac
 25 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Excluderea unui membru dintr-un partid. Competența
 24 aprilie 2024 | Alina MATEI

Proiect legislativ de degrevare a instanțelor
23 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

UNBR: Proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariile avocaților este just, necesar și corespunzător intereselor justiției
 22 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Necunoașterea considerentelor unei hotărâri nu poate constitui temei pentru neexercitarea unei căi de atac
 22 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Semnătura nu poate fi imprimată
 19 aprilie 2024 | Alina MATEI

Recurs în interesul legii: dacă asociațiile și fundațiile pot avea ca scop și/sau ca obiectiv organizarea de activități specifice arbitrajului instituționalizat
 18 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

Aspecte practice privind acțiunea în anulare a unui contract introdusă de o societate aflată în procedura insolvenței
 18 aprilie 2024 | Carmen-Alexandra MUREȘAN, Corina-Ioana ȘERBĂNESCU

ÎCCJ. Încălcarea principiului rolului activ al judecătorului
 18 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Contestarea procesului-verbal privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 17 aprilie 2024 | Alina MATEI

ÎCCJ. Consilieri de probațiune. Stabilire drepturi salariale. Competența
 15 aprilie 2024 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Recurs contencios-administrativ. Nelegalitate v. netemeinicie: „stabilirea stării de fapt rămâne la aprecierea suverană a judecătorului fondului
 15 aprilie 2024 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Asociaţia Magistraţilor din România – Filiala Brăila solicită sesizarea CCR ref. proiectul de lege privind cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor
 12 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

CJUE. C-183/23 – Credit Agricole Bank Polska. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Instanța competentă pentru acțiunea introdusă împotriva unui consumator, resortisant al unui stat terț, cu ultimul domiciliu cunoscut pe teritoriul unui stat membru. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președintă de cameră
 11 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Parchetul General poate contesta o hotărâre a CSM privind transferul unui procuror ca judecător
 11 aprilie 2024 | Alina MATEI

Decizia RIL-ICCJ nr. 2/26.02.2024 privind obligația de plată a taxei judiciare de timbru pentru cererile anterioare deschiderii procedurii de insolvență însușite de către administratorul/lichidatorul judiciar. Notă critică și efecte practice
 9 aprilie 2024 | Cosmin Alin TURCU

ÎCCJ. Modificare raport de serviciu specialist DGA. Ordonanță președințială pentru suspendarea actului administrativ
 9 aprilie 2024 | Alina MATEI

CCR pendinte: imposibilitatea predării silite a bunului
 9 aprilie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

8 aprilie 2024: Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în conflicte de muncă [dezb.] VIDEO
 8 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

CCR. Sintagma „pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul” de la revizuire. Constituționalitate
8 aprilie 2024 | JURIDICE.ro

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale