Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

ÎCCJ. Regulatorul de competență are caracter obligatoriu
12.05.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Hunedoara. Exercitarea autorității părintești când unul dintre părinți prezintă dezinteres față de minor
12.05.2022 | Oana Elena GHIDICEANU

ÎCCJ. Nelegala respingere ca inadmisibil a unui apel incident
11.05.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Satu Mare. Concubinaj în timpul căsătoriei. Prezumția paternității
11.05.2022 | Cristina BLACIOTI

ÎCCJ. DCD de respingere privind admiterea cererii de chemare în judecată prin care se solicită instanţei să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în situaţia în care nu a fost finalizată procedura administrativă şi în lipsa unei hotărâri a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
09.05.2022 | JURIDICE.roVOINESCU LAWYERS recrutează paralegal JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Consultanţă VOICU & FILIPESCU is looking for junior and mid-level business lawyers OGLINDĂ & PARTNERS recrutează avocați definitivi ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Banking & Finance BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a senior lawyer | Banking & Finance SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează avocat | Dreptul muncii EVERSHEDS SUTHERLAND ROMANIA is looking for lawyers BĂNCILĂ, DIACONU și ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță DENTONS is looking for associates / senior associates PELI PARTNERS is recruiting law school graduates MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Employment RADU BURLAN & IOANA BURLAN & SILVIU BURLAN recrutează consilier juridic GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv | Consultanţă POPESCU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi | Consultanţă VD LAW GROUP recrutează avocați definitivi D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați definitivi | Consultanţă HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a lawyer | Family law IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi stagiari CABA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Real estate ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for lawyers | Litigation HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a mid-level lawyer ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii VERNON | DAVID is looking for new law associates COJOCARU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for junior lawyers VLAD-ADRIAN MIHALACHE LAW FIRM recrutează avocaţi PETERKA & PARTNERS is recruiting an Attorney at law GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat | Consultanţă D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Data protection SIMION & BACIU is looking for an associate | Consumer Protection & Advertising SIMION & BACIU is looking for an associate | Corporate, M&A ROMPATENT DESIGN recrutează consilier / avocat | Proprietate industrială REWE ROMÂNIA recrutează consilier juridic SÎRBU & VORNICU LAW is looking for lawyers SÎRBU & VORNICU LAW is hiring an Associate lawyer | Public procurement & Litigation BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a legal secretary DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv SIMION, NERE & IORDACHE recrutează avocat MIHAI, LUCIAN și ASOCIAȚII is looking for a definitive lawyer CABINET DE AVOCAT recrutează personal secretariat DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi KREDYT INKASO recrutează avocat definitiv RĂDULESCU CĂTĂLINA MIHAELA recrutează avocat stagiar DURUIAN IONEL recrutează consilier juridic/ secretar/ paralegal PÂRVU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar COMAN MÎNDRU POPESCU recrutează avocat definitiv | Litigii BOGARU CRISTIAN recrutează avocat definitiv BOGARU CRISTIAN recrutează avocat stagiar TUDOR, ANDREI & ASOCIAŢII is recruiting an attorney at law
Cariere juridice
Cariere juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Competența în cazul contestării sancţiunii disciplinare a reclamantului care face parte din categoria personalului din unităţile din justiţie (şef serviciu la Serviciul de probaţiune)
06.05.2022 | Alina MATEI

Acțiunea ipotecară. Prescripția dreptului material la acțiune. Prescripția dreptului de a obține executarea silită
05.05.2022 | Cristian TĂNASĂ

ÎCCJ. Secția de muncă și asigurări sociale vs. Secția de contencios administrativ
05.05.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exceptarea hotărârii de respingere a cererii în situația nerespectării unui caz de litisconsorțiu obligatoriu de la calea de atac a recursului
04.05.2022 | JURIDICE.ro

AXENTE ȘTEFĂNESCU SPARL se consolidează ca un actor important în practicile de insolvență și agribusiness
04.05.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Suspendarea executării silite în situația notificărilor de dare în plată nelegale: efectul culpei grave (sau a intenției?)… legiuitorului
04.05.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

ÎCCJ. Exercitarea dreptului de acces la arbitraj
04.05.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Ploiești. Nerespectarea de către instanțe a Ghidului onorariilor minimale ale avocaților
04.05.2022 | Alexandru SIMA

Practică ÎCCJ. Optica ÎCCJ referitoare la necesitatea expertizei judiciare. Casarea cu trimitere spre rejudecare
03.05.2022 | Cristian RADU

ÎCCJ. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant
03.05.2022 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Fideiusorul, prescripția și insolvența debitorului
02.05.2022 | Cristian TĂNASĂ | 1 comentariu

Impactul intrării în vigoare a Legii privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Consecințe asupra sistemului judiciar. Necesitatea unui control de constituționalitate a priori
29.04.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Tribunalul București. Certificatul de divorț echivalează cu o sentință judecătorească, în sensul reglementărilor UE
29.04.2022 | Cristina BLACIOTI

CCR pendinte: atacarea încheierii de încuviințare a executării silite – art. 666 alin. (6) din Codul de procedură civilă
29.04.2022 | Andrei Alexandru MARCU

Domnule Președinte, restul de taxă-l mai plătesc?
28.04.2022 | Ioan Mircea DAVIDEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Hotărârea instanței trebuie să se bazeze pe probe administrate direct de instanță
27.04.2022 | Alina MATEI

Tribunalul București. Libertatea de exprimare vs. dreptul la respectarea vieții private
27.04.2022 | Alexandru SIMA

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. modul de stabilire a taxei judiciare de timbru în ceea ce priveşte soluţionarea unei cereri de recuzare
26.04.2022 | JURIDICE.ro

Judecătoria Sectorului 4 București. Exercitarea autorității părintești
26.04.2022 | Oana Elena GHIDICEANU

Piperea și Asociații a obținut anularea Ordinului prin care a fost revocat Acad. Nicolae-Victor Zamfir din funcția de director general și președinte al Consiliului de administrație al proiectului „Laserul de la Măgurele”
22.04.2022 | JURIDICE.roMETA ESTATE
Porsche

SERVICII JURIDICE.RO

Dacă pârâtul nu se prezintă la interogatoriu, îi mai dăm vreo șansă?
21.04.2022 | Ioan Mircea DAVID

ÎCCJ. Admiterea în parte a acțiunii nu justifică reducerea onorariului avocațial
20.04.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Sectorului 3 București. Furnizarea contului soției pentru virarea unui împrumut nu justifică emiterea unui ordin de plată în sarcina sa
20.04.2022 | Cristina BLACIOTI

Contestația la executare
19.04.2022 | Mihai VĂCARU SORA

ÎCCJ. Scutirea de taxa de timbru în cazul litigiilor de muncă nu se extinde și asupra incidentelor procedurale
19.04.2022 | Alina MATEIPORTALEX
Codul muncii

SERVICII JURIDICE.RO

Judecătoria Onești. Expertiza medico-legală de stabilire a filiației
19.04.2022 | Oana Elena GHIDICEANU

ÎCCJ. Îmbolnăvirea avocatului poate justifica repunerea în termenul de recurs?
15.04.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul anulării proceselor-verbale de contravenție emise de CNAIR
14.04.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Iași. Revocarea donației. Motive medicale care conduc la imposibilitatea executării sarcinii
14.04.2022 | Paula-Alina LUPU

ÎCCJ. În materia conteciosului administrativ, nu se poate deroga de la competența teritorială exclusivă
13.04.2022 | Alina MATEIFORTINET
SMARTBILL

SERVICII JURIDICE.RO

Curtea de Apel Târgu Mureș. Situația cand se poate invoca în recurs incompatibilitatea
13.04.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. art. 680 alin. 2 C. proc. civ. (intrarea executorului judecătoresc în locuința debitorului)
12.04.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Citație pentru repunerea cauzei pe rol. Discutarea la termen a perimării
12.04.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Petent aflat în penitenciar. Respingere cerere ajutor public judiciar
12.04.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel de București. Ordonanță președințială. Termen de judecată acordat după 28 de zile de la înregistrarea ordonanței. Cerere de preschimbare termen. Respingere…
11.04.2022 | JURIDICE.roInterviuri
VIDEO JURIDICE

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Competența materială privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene. Corecții financiare OUG nr. 66/2011
08.04.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Instituția punerii sub interdicție – incertitudine legală. Necesitatea ca legiuitorul să adapteze dispozițiile art. 164 alin. (1) C.civ. față de Decizia Curții Constituționale
01.04.2022 | Andreea MARCA

ÎCCJ. Instanța competentă în cazul promovării unui litigiu de muncă de un grefier arhivar de la judecătorie
01.04.2022 | Alina MATEI

Discutarea excepțiilor procesuale invocate din oficiu
31.03.2022 | Mihai-Daniel PAVEL

Mirabela Niculi
Despre Arbitraj și Procedura în fața instanței arbitrale
31.03.2022 | Mirabela NICULIImaginarul dreptului
Woman in Law

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Onorariu avocațial redus pentru depunerea unei întâmpinări și neprezentarea la singurul termen
31.03.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Alba Iulia. Declarație de apel înainte de comunicarea motivării. Tardivitatea atacării altor încheieri dacă nu au fost indicate expres în declarația de apel. Inaplicabilitatea art. 470 alin. (5) Cod proc. civ.
31.03.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Litigiu de muncă promovat de un grefier de la parchetul de pe lângă o judecătorie. Competența
30.03.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Renunțarea la cheltuielile de judecată cerute prin acțiunea introductivă. Precizarea că se solicită pe cale separată. Efecte
30.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Imposibilitatea completării hotărârii în cazul casării cu trimitere
29.03.2022 | Alina MATEIRomanian Lawyers Week
SERVICII JURIDICE.RO

SERVICII JURIDICE.RO

Susținere publică teză de doctorat: Laura-Cristina Olteanu / 19 aprilie 2022
28.03.2022 | JURIDICE.ro

Succinte observații critice asupra unor soluții legislative din NCPC-2013 privind căile de atac împotriva hotărârilor arbitrale. Necesitatea specializării arbitrilor și judecătorilor în materie de arbitraj comercial
28.03.2022 | Marin VOICU

INM. Selecție formatori colaboratori la disciplina Drept civil și procesual civil
25.03.2022 | JURIDICE.ro

Acţiunea civilă – condiţii de exercitare
25.03.2022 | Laura Mădălina Marinela PÎRVAN

Tribunalul Timiș. Anularea procesului-verbal de contravenție pentru lipsa semnăturii pe fiecare pagină
25.03.2022 | Alexandru SIMAJURIDICE MOLDOVA
BizLawyer

SERVICII JURIDICE.RO

Judecătoria Constanța. Litigiu privind părți sociale – Interzicerea temporară a dreptului asociatului cesionar de a înstrăina părțile sociale, până la soluționarea procesului privind anularea contractului de cesiune
25.03.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Vlad NICOLAE

Curtea de Apel București. Dreptul la palmares face parte din fondul de comerț?
24.03.2022 | Sasha FAEZI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. aplicarea de penalități prin încheiere definitivă conducătorului autorității publice în temeiul Legii contenciosului administrativ
23.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL-ul privind un articol de lege nu devine caduc după modificarea acelui text
23.03.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Sistarea plății sporului de doctorat. Ordonanță președințială
23.03.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO