Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Ploiești. Căsătorie minor
23.03.2022 | Cristina BLACIOTI

Curtea de Apel București. Trimiterea actului pe e-mail la instanță presupune și asigurarea că a fost recepționat
22.03.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. declararea căii de atac a recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea judecății
21.03.2022 | JURIDICE.ro

21 martie 2022: Art. 721 alin. 4 C. Pr. Civ. (suspendarea eliberării sumei consemnate): boală lungă, moarte sigură. Dar a cui? [dezb.] VIDEO
21.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Este posibilă cererea de completare a dispozitivului hotărârii ref. aplicarea amenzii judiciare uneia dintre părți?
21.03.2022 | Alina MATEIVOINESCU LAWYERS recrutează paralegal JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Consultanţă VOICU & FILIPESCU is looking for junior and mid-level business lawyers OGLINDĂ & PARTNERS recrutează avocați definitivi ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Banking & Finance BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a senior lawyer | Banking & Finance SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează avocat | Dreptul muncii EVERSHEDS SUTHERLAND ROMANIA is looking for lawyers BĂNCILĂ, DIACONU și ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță DENTONS is looking for associates / senior associates PELI PARTNERS is recruiting law school graduates MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Employment RADU BURLAN & IOANA BURLAN & SILVIU BURLAN recrutează consilier juridic GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv | Consultanţă POPESCU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi | Consultanţă VD LAW GROUP recrutează avocați definitivi D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați definitivi | Consultanţă HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a lawyer | Family law IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi stagiari CABA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Real estate ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for lawyers | Litigation HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a mid-level lawyer ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii VERNON | DAVID is looking for new law associates COJOCARU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for junior lawyers VLAD-ADRIAN MIHALACHE LAW FIRM recrutează avocaţi PETERKA & PARTNERS is recruiting an Attorney at law GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat | Consultanţă D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Data protection SIMION & BACIU is looking for an associate | Consumer Protection & Advertising SIMION & BACIU is looking for an associate | Corporate, M&A ROMPATENT DESIGN recrutează consilier / avocat | Proprietate industrială REWE ROMÂNIA recrutează consilier juridic SÎRBU & VORNICU LAW is looking for lawyers SÎRBU & VORNICU LAW is hiring an Associate lawyer | Public procurement & Litigation BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a legal secretary DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv SIMION, NERE & IORDACHE recrutează avocat MIHAI, LUCIAN și ASOCIAȚII is looking for a definitive lawyer CABINET DE AVOCAT recrutează personal secretariat DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi KREDYT INKASO recrutează avocat definitiv RĂDULESCU CĂTĂLINA MIHAELA recrutează avocat stagiar DURUIAN IONEL recrutează consilier juridic/ secretar/ paralegal PÂRVU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar COMAN MÎNDRU POPESCU recrutează avocat definitiv | Litigii BOGARU CRISTIAN recrutează avocat definitiv BOGARU CRISTIAN recrutează avocat stagiar TUDOR, ANDREI & ASOCIAŢII is recruiting an attorney at law
Cariere juridice
Cariere juridice

SERVICII JURIDICE.RO

RIL admis. Perimarea nu intervine în cazul suspendării facultative, dispuse de instanţă în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 CPC până la pronunţarea de către CJUE a unei hotărâri preliminare, ca urmare a solicitării unei alte instanţe naţionale sau a unei instanţe dintr-un alt stat membru al U.E.
20.03.2022 | Andrei PAP

Despre rezistența instanțelor la digitalizare – Reflecții asupra art. 149 C. proc. civ.
18.03.2022 | Ana-Miruna NICOLAE

Cosmin-Răzvan Mihăilă: Dosarul electronic trebuie să reflecte în totalitate dosarul fizic
18.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Prorogarea convențională a competenței
18.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Insuficienta timbrare în apel nu are ca efect casarea deciziei din apel
17.03.2022 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Tribunalul București. Procura autentică nu constituie dovada legală a exercitării autorității părintești
17.03.2022 | Cristina BLACIOTI

ÎCCJ. (Im)posibilitatea analizării impreviziunii în recurs
16.03.2022 | Alina MATEI

Tribunalul București. Inserarea unei clauze penale într-un contract de joc pentru baschet profesionist
16.03.2022 | Sasha FAEZI

Curtea de Apel Bucureşti. Anulare marca Sibiu. Origine geografică
15.03.2022 | Laurențiu MODORAN

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. condițiile în care avocatul poate accesa informațiile clasificate secrete de stat
14.03.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exercitarea căii de atac a revizuirii în procesul civil în termen de o lună de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri, care încalcă autoritatea de lucru judecat a celei dintâi
11.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Remediul procedural în cazul pierderii titlului executoriu
11.03.2022 | Alina MATEI

Tribunalul Satu Mare. Plângere contravențională – Achiesarea autorității la plângere prin întâmpinare. Obligarea autorității însă la suportarea cheltuielilor de judecată. Inaplicabilitatea art. 454 Cod proc. civ. privind exonerarea pârâtului de plata cheltuielilor de judecată în cazul recunoașterii până la primul termen în domeniul contravențional
11.03.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Considerații teoretice privind scindarea autorității părintești sau când intervin motive temeinice pentru ca unul dintre părinți să exercite în mod exclusiv autoritatea părintească
10.03.2022 | Andreea MARCA

ÎCCJ. Distincția dintre motive şi argumente
10.03.2022 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. neaplicarea procedurii speciale privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii în cazul posesiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, în interpretarea ÎCCJ-DCD din 5 octombrie 2015
09.03.2022 | JURIDICE.ro

Despre (ne)interpretarea art. 453 Cod proc. civ. Ce înseamnă partea care a câștigat procesul?
09.03.2022 | Vlad NICOLAE

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. competența de soluționare a cererilor privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice
08.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere sesizare CJUE
08.03.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Oradea. Procedura insolvenței. Contract de închiriere imobil. Considerarea creanței creditorului proprietar ca fiind integral născută înainte de deschiderea procedurii, inclusiv pentru folosința și chiriile datorate ulterior deschiderii procedurii. Reflecții asupra acestei interpretări
08.03.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂMETA ESTATE
Porsche

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013
07.03.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. momentul de la care curge termenul de exercitare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea cererii în procesul civil
07.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea practicii judiciare nu poate fi obiect al revizuirii
07.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Partea poate fi amendată doar dacă a fost de rea-credință
04.03.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Necompetența generală a instanțelor române ref. judecarea cauzelor de dopaj în sport
04.03.2022 | Alexandru SIMAPORTALEX
Codul muncii

SERVICII JURIDICE.RO

Judecătoria Iași. Obligația de a efectua reparații. Culpa reclamantei care, deși avea o hotărâre favorabilă, nu a pus-o în executare, perpetuând degradarea imobilului
04.03.2022 | Paula-Alina LUPU

ÎCCJ. Perimare. Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru că instanța nu a stabilit cauza perimării
03.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Nepronunțarea instanței asupra cererii de reducere a cheltuielilor de judecată solicitată de o parte
02.03.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. Perimarea constatată în recurs. Efecte în ceea ce privește calea de atac
01.03.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Buna sau reaua-credință la înregistrarea unei mărci
01.03.2022 | Laurențiu MODORANFORTINET
SMARTBILL

SERVICII JURIDICE.RO

Curtea de Apel Constanța. Exercitarea unei căi de atac vădit netemeinice este abuz de drept
01.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Efectele suspendării obligatorii a executării silite se produc până la data soluţionării în primă instanţă a contestaţiei la executare, iar o cerere având acest obiect nu poate fi reiterată în calea de atac exercitată împotriva hotărârii instanţei de executare
28.02.2022 | Andrei PAP

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. elementele pe care trebuie să le cuprindă întâmpinarea în conformitate cu Codul de procedură civilă
28.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Deces al părții intervenit după închiderea dezbaterilor, dar înainte de data pronunțării (amânate) a hotărârii
28.02.2022 | Alina MATEI

Judecătoria Brezoi. Admiterea cererii de modificare a cererii reconvenționale și disjungerea acesteia
28.02.2022 | Ștefania JIANUInterviuri
VIDEO JURIDICE

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. imposibilitatea de a ataca pe calea revizuirii acele hotărâri care nu evocă fondul, atunci când instanța s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut
25.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. momentul de la care curge termenul de formulare a cererii de revizuire în procesul civil atunci când constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală
25.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. depunerea actelor de procedură înăuntrul termenului prevăzut de lege la un serviciu specializat de comunicare
25.02.2022 | JURIDICE.ro

Repararea prejudiciului penal printr-o „indemnizație adecvată și echitabilă”
25.02.2022 | Ion POPA

ÎCCJ. Este posibilă completarea dispozitivului unei decizii de revizuire cu CNP-ul revizuentei?
25.02.2022 | Alina MATEIImaginarul dreptului
Woman in Law

SERVICII JURIDICE.RO

Tribunalul Vaslui. Inadmisibilitatea apelului. Invocarea în calea de atac a omisiunii instanței de fond de a se pronunța asupra cererii reconvenționale
25.02.2022 | Andreea MARCA

ÎCCJ. Reducere onorariu de avocat
24.02.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. sintagma „de instanţa respectivă” cuprinsă în art. 30 din Codul de procedură civilă din 1865
23.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența în cazul obligației de întreținere poate fi și alternativă
23.02.2022 | Alina MATEI

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea noțiunilor de „terenuri atribuite în folosință” și „actuali titulari ai dreptului de folosință”, prevăzute în art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 republicată
21.02.2022 | JURIDICE.roRomanian Lawyers Week
SERVICII JURIDICE.RO

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. DCD de respingere privind grila notarială aplicabilă pentru evaluarea imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România
21.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea dispozițiilor art. 484 alin. (1) Cod procedură civilă
21.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind facturile emise de operatorii serviciilor de apă și canalizare care sunt titluri executorii
21.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins privind autoritatea de lucru judecat
21.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor materiale şi/sau morale pentru malpraxis
21.02.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVUJURIDICE MOLDOVA
BizLawyer

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Aspecte jurisprudențiale privind competența de soluționare a divorțului când niciuna dintre părți nu mai locuiește în circumscripția ultimului domiciliu comun. Conflict negativ de competență
21.02.2022 | Andreea MARCA

Obligativitatea înscrierii înscrisurilor sub semnătură privată în Registrul Național de Publicitate Mobiliară – ingerință în dreptul de proprietate privată. Decizia Curții Constituționale a României nr. 748/2021
18.02.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Recurs formulat de o persoană fără capacitate procesuală de folosinţă
18.02.2022 | Alina MATEI

Tribunalul Maramureș – Insolvență – Suspendarea măsurii administratorului judiciar de actualizare a tabelului preliminar de creanțe. Procedură fără citare
18.02.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Propunere legislativă privind eliminarea susţinerilor pe scurt ale părţilor din conţinutul hotărârii
17.02.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO