« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrepturile omuluiDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Întrebare preliminară cu privire la termenul de introducere a acțiunii în despăgubire, efectul retroactiv și estimarea prejudiciului (materia concurenței)
29.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

RIL admis. Apelul sau recursul incident nu poate fi limitat la obiectul apelului sau recursului principal, ci poate viza orice alte soluții cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate și/sau considerentele acesteia
28.09.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Apel declarat de toate părțile. Soarta cheltuielilor de judecată
28.09.2020 | JURIDICE.ro

Competența instanțelor judecătorești în materia divorțului cu minori a soților cu reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene
25.09.2020 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Revizuire în cazul soluționării diferite a cererilor de strămutare
24.09.2020 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Constanța. Protestul magistraților. Cauză neurgentă
23.09.2020 | JURIDICE.ro

Revista Dreptul nr. 9/2020
22.09.2020 | JURIDICE.ro

Coparticipare procesuală sau iluzia unui proces echitabil?
22.09.2020 | Dan BĂZĂVAN

ÎCCJ. Strămutare pe motiv că avocatul părților a fost judecător la instanța unde se judecă dosarul. Competența materială
22.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de avocat solicitat în revizuire
21.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Data de la care se poate face revizuire în cazul prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ.
17.09.2020 | JURIDICE.ro | 4 comentarii

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. hotărârile pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
16.09.2020 | Andrei PAP

Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici, art. 366-388 C. proc. civ. 10 întrebări și răspunsuri
16.09.2020 | Cristina Diana TOMA

ÎCCJ. Excepția de necompetență teritorială. Invocarea ei de instanță
16.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența materială a cererii de strămutare când o parte este judecător, dar nu la o instanţă din circumscripţia curţii de apel în care se judecă litigiul
15.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Limitele apelului
11.09.2020 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

CJUE. C-98/20 mBank. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Competența instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul are domiciliul. Transferul domiciliului consumatorului după încheierea contractului și înainte de introducerea acțiunii. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
10.09.2020 | JURIDICE.ro

O problemă de executare silită generată de dispozițiile art. 717 alin. (2) CPC  și opinia Curții Constituționale în legătură cu aceasta. Comentariu pe marginea Deciziei CC nr. 137/2020
10.09.2020 | Cristian Daniel David SAMOILĂ | 1 comentariu

ÎCCJ. Revenire asupra probelor încuviințate
10.09.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Curtea a considerat în mai multe rânduri că nu este necesar să se stabilească dacă omisiunea de a comunica un document a cauzat reclamantului un prejudiciu efectiv
10.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

UNEJ. Campanie de informare și conștientizare ref. situațiile de executare silită
09.09.2020 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

UNEJ. Cursuri de formare și perfecționare profesională
09.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare recurs
08.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepţie de necompetenţă teritorială, invocată în apel
07.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată solicitate în recurs, dovedite cu facturi depuse în apel
03.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în soluționarea căii de atac împotriva încheierii prin care a fost admisă strămutarea
01.09.2020 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cine soluţionează, în primă instanţă, cererile având ca obiect delegarea temporară a exercitării autorităţii părinteşti în favoarea unui terţ/persoană din familia extinsă?
31.08.2020 | JURIDICE.ro

Reflecții doctrinare și jurisprudențiale asupra recursului civil
28.08.2020 | Ioan LEȘ

Minută de practică neunitară. Este admisibilă declarația de abţinere a unui judecător de la judecarea unei contestaţii în anulare îndreptate împotriva a două hotărâri judecătoreşti diferite, una dintre acestea fiind pronunțată de către judecătorul ce se declară incompatibil cu privire la întreaga cauză?
28.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de completare a hotărârii
28.08.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Aceste instanțe trebuie să analizeze din oficiu motivele de drept care rezultă dintr‑o normă imperativă a Uniunii numai în cazul în care …
26.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Lipsa motivării clare a recursului
25.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Au ministerele calitate procesuală pasivă în litigiile de muncă având ca obiect drepturi salariale?
24.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare recurs ca insuficient timbrat
24.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârii prin însușirea opiniei expertului judiciar
21.08.2020 | JURIDICE.ro

ELI-UNIDROIT. Reguli europene de procedură civilă
20.08.2020 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este admisibil recursul împotriva deciziei pronunțate în apel de către tribunal, în situația în care judecătoria s-a declarat competentă să soluționeze cauza în considerarea naturii litigiului de a fi unul civil, evaluabil în bani, deși acesta este unul de muncă/asigurări sociale?
20.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Solicitare de administrare medicament în străinătate pe calea ordonanței președințiale
20.08.2020 | JURIDICE.ro

Cât de vechi sunt noile Coduri? (I) Anomaliile divorțului
19.08.2020 | Cătălin LUNGĂNAȘU | 6 comentarii

Minută de practică neunitară. Care este cuantumul taxei judiciare de timbru datorate pentru cererea având ca obiect suspendarea executării actului administrativ?
14.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Sunt admisibile cererile de intervenție principală în conflictele individuale de muncă privind drepturi salariale?
12.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Pretenții izvorând dintr-un contract de prestări servicii imobiliare. Competența teritorială în cazul clauzei atributive de competenţă
12.08.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la acțiunea în restituirea plății nedatorate întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză
11.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Tribunalul Mehedinți. Radiere SRL. Competența în cazul ieșirii din indiviziune asupra bunurilor ce au revenit asociaților
10.08.2020 | Diandra TOMA

Minută de practică neunitară. Sunt scutite de taxă de timbru cererile având ca obiect declararea nulității unui act juridic, formulate de către unităţile administrativ-teritoriale?
10.08.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: instanța competentă să soluționeze cererea pentru emiterea unei ordonanțe de plată
10.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Note la Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic: procedura de judecată şi efectele hotărârii judecătoreşti cu privire la actele administrative având ca obiect carantina persoanelor şi izolarea
07.08.2020 | Cristina-Maria FLORESCU | 1 comentariu

Prematuritatea – o excepție precoce
07.08.2020 | Bazil OGLINDĂ

ÎCCJ. Motivarea recursului
07.08.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Întrucât judecătorul-raportor era un angajat al Universității, unde lucra ca lector-asociat, reclamantul ar fi putut în mod rezonabil să aibă îndoieli cu privire la imparțialitatea instanței
07.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL