Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Suspendarea executării scrisorii de garanție
17.02.2022 | Radu SORA, Andrei BODESCU

Tribunalul București. Formularea cererii de înscriere provizorie a unor creanțe în tabelul definitiv. Inadmisibilitate
17.02.2022 | Răzvan DOBRIN

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. UPDATE: Obiecție de neconstituţionalitate admisă
16.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate admisă privind obligativitatea înscrierii în RNPM a unui înscris sub semnătură privată care are, potrivit legii, caracter de titlu executoriu
16.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Interpretarea sintagmei ”instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită”
15.02.2022 | Alina MATEIVOINESCU LAWYERS recrutează paralegal JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Consultanţă VOICU & FILIPESCU is looking for junior and mid-level business lawyers OGLINDĂ & PARTNERS recrutează avocați definitivi ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Banking & Finance BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a senior lawyer | Banking & Finance SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează avocat | Dreptul muncii EVERSHEDS SUTHERLAND ROMANIA is looking for lawyers BĂNCILĂ, DIACONU și ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță DENTONS is looking for associates / senior associates PELI PARTNERS is recruiting law school graduates MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Employment RADU BURLAN & IOANA BURLAN & SILVIU BURLAN recrutează consilier juridic GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv | Consultanţă POPESCU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi | Consultanţă VD LAW GROUP recrutează avocați definitivi D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați definitivi | Consultanţă HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a lawyer | Family law IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi stagiari CABA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Real estate ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for lawyers | Litigation HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a mid-level lawyer ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii VERNON | DAVID is looking for new law associates COJOCARU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for junior lawyers VLAD-ADRIAN MIHALACHE LAW FIRM recrutează avocaţi PETERKA & PARTNERS is recruiting an Attorney at law GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat | Consultanţă D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Data protection SIMION & BACIU is looking for an associate | Consumer Protection & Advertising SIMION & BACIU is looking for an associate | Corporate, M&A ROMPATENT DESIGN recrutează consilier / avocat | Proprietate industrială REWE ROMÂNIA recrutează consilier juridic SÎRBU & VORNICU LAW is looking for lawyers SÎRBU & VORNICU LAW is hiring an Associate lawyer | Public procurement & Litigation BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a legal secretary DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv SIMION, NERE & IORDACHE recrutează avocat MIHAI, LUCIAN și ASOCIAȚII is looking for a definitive lawyer CABINET DE AVOCAT recrutează personal secretariat DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi KREDYT INKASO recrutează avocat definitiv RĂDULESCU CĂTĂLINA MIHAELA recrutează avocat stagiar DURUIAN IONEL recrutează consilier juridic/ secretar/ paralegal PÂRVU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar COMAN MÎNDRU POPESCU recrutează avocat definitiv | Litigii BOGARU CRISTIAN recrutează avocat definitiv BOGARU CRISTIAN recrutează avocat stagiar TUDOR, ANDREI & ASOCIAŢII is recruiting an attorney at law
Cariere juridice
Cariere juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Ce facem dacă apelantul-reclamant moare în etapa regularizării?
14.02.2022 | Ioan Mircea DAVID

ÎCCJ. Invocarea neîndeplinirii de către lichidatorul judiciar al societăţii aflate în insolvenţă a unor atribuţii legale. Competența litigiului
14.02.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială
11.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. judecarea plângerii formulate împotriva refuzului executorului judecătoresc de a întocmi un anumit act în cadrul procedurii executării silite cu citarea părților
11.02.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa potrivit dispoziţiilor generale, iar în cazul în care constată că nu este competentă să soluţioneze cauza pe fond, trebuie să pronunţe o soluţie de declinare a competenţei în favoarea instanţei de executare
11.02.2022 | Andrei PAPEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

CSM. Jud. Vasile Bozeşan – numit formator cu normă întreagă la disciplina „Drept civil și drept procesual civil
11.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când fiica reclamantului este grefier…
11.02.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Formularea neîncetată a căilor de atac. Sancționarea abuzului de drept procesual prin aplicarea amenzii
11.02.2022 | Alexandru SIMA

ÎCCJ. Deciziile cu obiect similar, dar cu soluții diferite, nu constituie motiv de revizuire
10.02.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea ICCJ-DCD din 18 iunie 2018
09.02.2022 | JURIDICE.roEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Anularea apelului ca netimbrat după mai mult de o jumătate de an de la primul termen de judecată
09.02.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Renunțare la judecată ca urmare a acordului între părți prin intermediul CSALB
09.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. soluționarea cererii de recuzare a expertului în procesul civil
08.02.2022 | JURIDICE.ro

Institutul CEELI – Broşuri privind aplicarea instrumentelor legale ale UE în materie civilă și penală
08.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cauza acțiunii în revendicare mobiliară
08.02.2022 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Judecătoria Iași. Simpla preluare și distribuire a unor articole din presă nu poate constitui prin ea însăși o faptă ilicită
08.02.2022 | Cristina BLACIOTI

Propunere legislativă privind comunicarea hotărârilor judecătorești prin poștă electronică
07.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Taxă de timbru plătită la sediul secundar al apelantului
07.02.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Cluj. Cheltuieli de judecată când „pierzi procesul” dar culpa aparține celeilalte părți. Necesitatea solicitării cheltuielilor DOAR pe cale separată. Imposibilitate de acordare cheltuieli direct în temeiul art. 453 Cod. proc. civ. Autoritate de lucru judecat
07.02.2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ | 1 comentariu

ANAF a valorificat un ansamblu de bunuri imobile cu 163,70% mai mult față de prețul de evaluare
04.02.2022 | JURIDICE.roMETA ESTATE
Porsche

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. inadmisibilitatea exercitării recursului în materie de fond funciar
03.02.2022 | JURIDICE.ro

INM. Repertoriu probleme de practică neunitară
03.02.2022 | JURIDICE.ro

Exercitarea recursului în cadrul procedurii contestației la executare. Decizia Curții Constituționale a României nr. 570/2021
03.02.2022 | Mircea Bogdan POPESCU

ÎCCJ. Calculul taxei de timbru în caz de contestare
03.02.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel București. Calitatea procesuală pasivă în acțiunile privind reconstituirea vechimii în muncă
03.02.2022 | JURIDICE.roPORTALEX
Codul muncii

SERVICII JURIDICE.RO

RIL admis. Revine judecătoriilor competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a cererilor în anulare/contestaţiilor formulate împotriva dispoziţiilor emise de primari în soluţionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă
02.02.2022 | Andrei PAP

Malpraxis medical. Practica neunitară a instanțelor de judecată sub aspectul competenței materiale. Necesitatea pronunțării unui recurs în interesul legii
02.02.2022 | Bianca NASTAC

Curtea de Apel București. Cerere de repunere în termenul de recurs. Condițiile și termenul în care poate fi formulată cererea. ”Motiv temeinic justificat” în accepțiunea art. 186 CPC
01.02.2022 | Daniela-Maria NEGOIȚĂ

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de calcul a termenului de prescripție a unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un litigiu guvernat de prevederile Codului de procedură civilă din 1865 și pusă în executare după intrarea în vigoare a a Codului de procedură civilă din 2013
31.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Perimarea cererii de chemare în judecată în cazul suspendării soluționării cauzei până la pronunțarea de către CJUE a unei decizii preliminare
31.01.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVUFORTINET
SMARTBILL

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. RIL admis. Sintagma „după verificarea (…) respectării condițiilor” vizează verificarea condițiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond
31.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. inadmisibilitatea recursului în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
28.01.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. inadmisibilitatea formulării recursului în materia contestației la executare
28.01.2022 | JURIDICE.ro

Scurtă analiză a jurisprudenței recente a Curții Europene a Drepturilor Omului cu implicații asupra proporţionalităţii cheltuielilor de judecată. Remedii efective care trebuie asigurate în dreptul intern
27.01.2022 | Ionuț MILITARU, Evda-Serena MILITARU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. procedura asigurării dovezilor
26.01.2022 | JURIDICE.roInterviuri
VIDEO JURIDICE

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. executarea hotărârii arbitrale întocmai ca o hotărâre judecătorească
26.01.2022 | JURIDICE.ro

Cambia, biletul la ordin și contestația la executare. Corelații între procedura specială și procedura de drept comun
25.01.2022 | Cristian TĂNASĂ

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. exceptarea de la calea de atac a recursului a cererilor privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
21.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu dispozițiile Codului civil și Codului de procedură civilă
20.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Compensația legală poate fi invocată prin întâmpinare
18.01.2022 | Alina MATEIImaginarul dreptului
Woman in Law

SERVICII JURIDICE.RO

Practica arbitrajului internațional instituționalizat: posibil reper în sprijinul verificării caracterului rezonabil al onorariului avocatului în sensul articolului 451 alineatul (2) al Codului de procedură civilă?
17.01.2022 | Mihnea-Tudor ORJAN

ÎCCJ. Natura juridică a sucursalei este cea a unui sediu secundar
17.01.2022 | Alina MATEI

Italia. Daune de 650.000 de euro pentru lipsa diagnosticării precoce a unei boli oncologice
14.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Pluralitate de debitori cu sedii diferite. Competența de soluționare a unei contestații la executare
14.01.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Cererea avocatului de amânare a cauzei pentru motive medicale constituie o prezumție de continuare a judecății, nu de suspendare
14.01.2022 | JURIDICE.roRomanian Lawyers Week
SERVICII JURIDICE.RO

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Nepronunțarea asupra excepțiilor invocate
13.01.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Târgu-Mureș. (Ne)relevanța prestigiului profesional al expertului
13.01.2022 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 11 ianuarie 2022
12.01.2022 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: cheltuielile de executare – art. 670 alin. (1) și (5) din Codul de procedură civilă
12.01.2022 | Andrei Alexandru MARCU

O notă de subsol… verde – sau despre interpretarea juridică – sau despre cum buturuga mică răstoarnă carul mare
11.01.2022 | Ioana TRIPONJURIDICE MOLDOVA
BizLawyer

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. executarea silită în temeiul unei hotărâri judecătorești nedefinitive
10.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul acțiunii în tăgada paternităţii
10.01.2022 | Alina MATEI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. întoarcerea executării silite prin restabilirea situației anterioare în reglementarea Codului de procedură civilă din 1865
07.01.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sintagma „ultimul domiciliu cunoscut” în vederea stabilirii competenței teritoriale de soluționare a cererii de declarare judecătorească a morţii
07.01.2022 | Alina MATEI

Curtea de Apel Iași. Dosar soluționat anterior stării de urgență, însă amânarea pronunțării are loc în timpul stării de urgență
07.01.2022 | JURIDICE.ro

Cărţi juridice. Ultimele apariţii editoriale

Evenimente recente

Evenimente programate

Anunţuri de recrutare active

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO