« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrepturile omuluiDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Minută de practică neunitară. Consecința invocării în susținerea recursului a unor critici care nu se încadrează în motivele de casare, când recurentul a indicat formal unul dintre aceste texte legale?
06.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Accident de circulație în Germania. Deces. Instanța competentă în cazul acțiunii în pretenți împotriva asigurătorului
06.08.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la principiul potrivit căruia instanța națională trebuie să garanteze drepturi procedurale pentru o protecție efectivă a drepturilor care decurg din dreptul Uniunii (printre altele)
06.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Curtea de Apel Craiova. Limitele principiului disponibilității. Nelegala invocare din oficiu a nulității. Schimbarea cadrului procesual fixat de reclamant prin cererea de chemare în judecată
05.08.2020 | Giulia SOLOGON

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative
04.08.2020 | Andrei PAP

Actele procesuale de dispoziţie în dreptul procesual civil român
04.08.2020 | Alexandru-Valentin PETREA

Minută de practică neunitară. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are calitate procesuală activă în litigiile promovate în numele și pentru membrii săi de sindicat, având ca obiect pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea unor decizii de recalculare pensie?
03.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingere cerere de completare a probatoriului
03.08.2020 | JURIDICE.ro

Tot despre competenţa materială procesuală de soluţionare a apelului reglementat de art. 17 din Legea nr. 136/2020, vizând carantina persoanei şi prelungirea izolării
31.07.2020 | Ana-Maria PUIU | 2 comentarii

Menționarea eronată a instanței competente în soluționarea cererilor întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
31.07.2020 | Virgil BĂRBULESCU

Competența materială procesuală de soluționare a apelului reglementat de art. 17 din Legea nr. 136/2020, vizând carantina persoanei și prelungirea izolării
30.07.2020 | Linda Iulia GADI, Bogdan CRISTEA Comentariile sunt închise pentru Competența materială procesuală de soluționare a apelului reglementat de art. 17 din Legea nr. 136/2020, vizând carantina persoanei și prelungirea izolării

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Minută de practică neunitară. Se datorează taxă de timbru pentru cererile având ca obiect dizolvarea asociațiilor și fundațiilor, publicarea operațiunilor de lichidare a asociațiilor și fundațiilor prin afișare la ușa instanței, remiterea bunurilor și a sumelor rămase de la lichidare, eliberarea certificatului privind descărcarea de gestiune a lichidatorului și radierea asociațiilor și fundațiilor?
29.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Stabilirea unui program telefonic pentru a lua legătura cu minorii. Ordonanță președințială
28.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Când recursul e copy-paste întâmpinarea de la fond
27.07.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la avocatul-persoană impozabilă și autoritatea de lucru judecat. UPDATE: Hotărârea CJUE (dreptul UE se opune dacă …)
27.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la rata dobânzii de întârziere, rambursare anticipată, reziliere, decădere și abuzul de drept (consumator de credit)
27.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este posibilă schimbarea în apel a bunurilor solicitate în compensare, printr-un memoriu depus la dosar după expirarea termenului de apel?
24.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Respingerea probei cu interogatoriu vs. dreptul la apărare
24.07.2020 | JURIDICE.ro

Revista Dreptul nr. 7/2020
23.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Sunt admisibile probe noi în apel?
23.07.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

VIDEO UPDATE Prematuritatea – o excepție precoce [dezb.]
22.07.2020 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Minută de practică neunitară. De la ce dată se calculează penalitățile reglementate de art. 906 C. proc. civ.?
22.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Executarea silită a instituțiilor publice. Calificarea juridică a Anexei 2 la OMFP nr. 2336/2011
17.07.2020 | Razvan Nicolae MICUL

Minută de practică neunitară. Este necesară atașarea ulterioară a cererii de chemare în judecată, semnată de reclamant, în ipoteza trimiterii acesteia pe e-mail/fax?
17.07.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

Minută de practică neunitară. Cererea de de întoarcere a executării silite este supusă regularizării în condițiile art. 200 C. proc. civ.?
15.07.2020 | JURIDICE.ro | 2 comentarii

Informare UNEJ ref. excepția de neconstituționalitate admisă referitoare la dispozițiile articolului unic pct. 3 din Legea pentru aprobarea OUG privind unele măsuri financiar-fiscale
14.07.2020 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Suspendare judecată. Comunicarea încheierii de suspendare, nesemnată
14.07.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cum se apreciează reaua-credință în formularea plângerii contravenționale?
13.07.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Invocarea excepției necompetenței teritoriale la al doilea termen de judecată
13.07.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la combaterea întârzierii în efectuarea plăților și contractul de locațiune. UPDATE: Hotărârea CJUE
13.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Întrebare preliminară cu privire la „locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă” (Volkswagen AG). UPDATE: Hotărârea CJUE
10.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Divizarea parțială a debitorului (societate comercială) ca metoda de a “evada” din procedura de executare silită
09.07.2020 | Eduard PETICARU, Sorin Daniel VASILE

ÎCCJ. Desfacere căsătorie din culpă comună. Instanța competentă teritorial
08.07.2020 | JURIDICE.ro

Temeiul legal pentru a pune întrebări instanței
06.07.2020 | Dan Mihai ȘUTA

ÎCCJ. Contract de credit. Excepția puterii de lucru judecat. Noțiunea de consumator
03.07.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă – sancţiunea nemotivării recursului
03.07.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Care este tipul ședinței și dacă se dispune citarea în cazul anulării cererii de chemare în judecată, conform art. 200 alin. 4 CPC?
30.06.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: dreptul de a formula cerere reconvențională
30.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Diminuarea cheltuielilor de judecată proporţional cu pretenţiile admise
30.06.2020 | JURIDICE.ro

Principiile fundamentale ale procesului civil nu ar trebui încălcate „(…) în scopul respectării regulilor de distanțare socială”
29.06.2020 | Cosmin ȘOVAR, Cătălin COTOROGEA

ÎCCJ. Probă dispusă din oficiu de instanță
29.06.2020 | JURIDICE.ro

Evenimente juridice programate 28 iunie 2020
28.06.2020 | JURIDICE.ro

Câteva aspecte privind facultatea instanţei de a introduce în cauză un terţ la cererea părților conform art. 78 alin. 2 Noul Cod de procedură civilă. Partea a II-a. Aspecte procedurale
26.06.2020 | Gabriel LEFTER

Minută de practică neunitară. Cum se verifică respectarea limitei maxime a onorariului executorului judecătoresc?
26.06.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. În noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea
25.06.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Posibilitatea părţii de a formula critici care vizează amenda judiciară aplicată conform art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
25.06.2020 | Andrei PAP

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Care sunt consecințele nedepunerii actului de procedură la oficiul poștal prin scrisoare recomandată?
25.06.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: revizuirea hotărârii de fond după descoperirea unor înscrisuri doveditoare (art. 509 alin. (1) pct. (5) CPC). UPDATE: decizia Curții Constituționale
25.06.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Respingere refacere raport de expertiză în apel. Încălcarea rolului activ
24.06.2020 | JURIDICE.ro

4 iulie – 31 august 2020: Curs Intensiv Admitere INM/Magistratură și Avocatură [curs]
23.06.2020 | Irina RÎMARU