Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

ÎCCJ. Apel. Plata taxei de timbru acoperă nesemnarea apelului
16.11.2021 | Alina MATEI | 1 comentariu

Curtea de Apel București. Obligațiile instanței de apel
16.11.2021 | JURIDICE.ro

Avize emise de Consiliul Legislativ – 15 noiembrie 2021
15.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind sintagma ”partea care pierde procesul”, respectiv noțiunea ”procesul” din perspectiva Codului de procedură civilă
15.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența teritorială în cazul acțiunii în răspundere civilă delictuală pentru o faptă săvârșită în mediul online
15.11.2021 | Alina MATEIVOINESCU LAWYERS recrutează paralegal JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Consultanţă VOICU & FILIPESCU is looking for junior and mid-level business lawyers OGLINDĂ & PARTNERS recrutează avocați definitivi ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Banking & Finance BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a senior lawyer | Banking & Finance SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează avocat | Dreptul muncii EVERSHEDS SUTHERLAND ROMANIA is looking for lawyers BĂNCILĂ, DIACONU și ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță DENTONS is looking for associates / senior associates PELI PARTNERS is recruiting law school graduates MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Employment RADU BURLAN & IOANA BURLAN & SILVIU BURLAN recrutează consilier juridic GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv | Consultanţă POPESCU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi | Consultanţă VD LAW GROUP recrutează avocați definitivi D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați definitivi | Consultanţă HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a lawyer | Family law IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi stagiari CABA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Real estate ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for lawyers | Litigation HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a mid-level lawyer ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii VERNON | DAVID is looking for new law associates COJOCARU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for junior lawyers VLAD-ADRIAN MIHALACHE LAW FIRM recrutează avocaţi PETERKA & PARTNERS is recruiting an Attorney at law GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat | Consultanţă D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați | Data protection SIMION & BACIU is looking for an associate | Consumer Protection & Advertising SIMION & BACIU is looking for an associate | Corporate, M&A ROMPATENT DESIGN recrutează consilier / avocat | Proprietate industrială REWE ROMÂNIA recrutează consilier juridic SÎRBU & VORNICU LAW is looking for lawyers SÎRBU & VORNICU LAW is hiring an Associate lawyer | Public procurement & Litigation BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a legal secretary DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv SIMION, NERE & IORDACHE recrutează avocat MIHAI, LUCIAN și ASOCIAȚII is looking for a definitive lawyer CABINET DE AVOCAT recrutează personal secretariat DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi KREDYT INKASO recrutează avocat definitiv RĂDULESCU CĂTĂLINA MIHAELA recrutează avocat stagiar DURUIAN IONEL recrutează consilier juridic/ secretar/ paralegal PÂRVU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar COMAN MÎNDRU POPESCU recrutează avocat definitiv | Litigii BOGARU CRISTIAN recrutează avocat definitiv BOGARU CRISTIAN recrutează avocat stagiar TUDOR, ANDREI & ASOCIAŢII is recruiting an attorney at law
Cariere juridice
Cariere juridice

SERVICII JURIDICE.RO

RIL admis. Instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu
14.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Competența materială procesuală a secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor de a soluționa în primă instanță cauzele având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora
12.11.2021 | Andrei PAP

Apelul în procesul civil | Gabriel Sandu Lefter
12.11.2021 | Adriana URSACHI

ÎCCJ. Acțiune în contencios administrativ. Competența teritorială în cazul în care reclamantul este o UAT
12.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Competența de soluționare a unei plângeri contravenționale când petentul este judecător
11.11.2021 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Scurte consideraţii despre (in)aplicabilitatea art. 454 C.proc.civ. în cadrul unei contestaţii împotriva executării silite înseşi formulate de către debitor
10.11.2021 | Alin PETREA

ÎCCJ. Personalitatea juridică vs. capacitatea unei entităţi de drept public de a emite acte
10.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Litigiu de muncă al personalului auxiliar din instanțe. Competența materială și teritorială
09.11.2021 | Alina MATEI

Regulamentul nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale
05.11.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Completarea hotărârii cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată
05.11.2021 | Alina MATEIEvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. verificarea din oficiu a intervenției prescripției dreptului de a cere executarea silită
04.11.2021 | Silvia BĂLAN

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. motivele contestației în anulare
04.11.2021 | Silvia BĂLAN

ÎCCJ. Excepţia de arbitraj se poate invoca doar în fața tribunalului arbitral
04.11.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Compunerea completului care soluționează o cerere de revizuire a unei hotărâri dintr-un litigiu de asigurări sociale
03.11.2021 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. executarea silită a contractelor de cesiune
02.11.2021 | Marie-Louise ZANFIREvenimente juridice
Evenimente juridice

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Respingerea suspendării facultative în cazul admiterii sesizării CCR nu echivalează cu o încălcare a dreptului la un proces echitabil
02.11.2021 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. revizuirea pentru autoritate de lucru judecat privind considerentele hotărârii
01.11.2021 | Marie-Louise ZANFIR

Succinte considerații relative la prioritatea dreptului Uniunii Europene în materia civilă și de procedură civilă în raport cu dreptul intern: art. 4-5 NCC și art. 3-4 NCPC vs. art. 148 din Constituție și art. 3-4 și 6 din TUE / art. 288 TFUE
01.11.2021 | Marin VOICU, Adrian STOICA

Curtea de Apel București. Onorariul disproporționat vs. onorariul ridicat
01.11.2021 | Răzvan DOBRIN

Decrete semnate – 29 octombrie 2021
29.10.2021 | JURIDICE.roMETA ESTATE
Porsche

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică
29.10.2021 | Silvia BĂLAN

Bogdan Dumitrache la Facultatea de Drept din Timișoara. Seria Dialoguri cu practicienii / 10 noiembrie – 24 noiembrie – 8 decembrie 2021
29.10.2021 | JURIDICE.ro

Opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept dezbătute și consemnate în minute. Judecătoria Cluj-Napoca / ianuarie – mai 2018
29.10.2021 | Claudiu-Octavian ULICI

Judecătoria Timișoara. Ordonanță președințială pentru ștergerea adresei de domiciliu dintr-un document publicat pe Facebook/Instagram
29.10.2021 | Cristina BLACIOTI

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele prevederi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
28.10.2021 | Silvia BĂLANPORTALEX
Codul muncii

SERVICII JURIDICE.RO

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prezumția că bunurile mobile aflate la sediul ori la reședința debitorului ori la sediul social sau punctul de lucru al debitorului aparțin acestuia din urmă
27.10.2021 | Marie-Louise ZANFIR

ÎCCJ. Competența materială în cazul declinărilor succesive
27.10.2021 | Alina MATEI

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 90 C. proc. civ. și OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
26.10.2021 | JURIDICE.ro

[ Cum a fost ] Codul de procedură civilă – aspecte teoretice şi practice, probleme de practică neunitară, astfel cum se reflectă în activitatea profesiilor juridice / 21-22 octombrie 2021
26.10.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-109/20, PL Holdings. Dreptul Uniunii interzice încheierea de către un stat membru a unei convenții de arbitraj cu conținut identic cu cel al unei clauze compromisorii nule care figurează într-un tratat bilateral de investiții între state membre
26.10.2021 | JURIDICE.roFORTINET
SMARTBILL

SERVICII JURIDICE.RO

Avize emise de Consiliul Legislativ – 25 octombrie 2021
26.10.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Prezentarea avocaților aleși în dosar și neprezentarea inculpatului. Semnificație
26.10.2021 | JURIDICE.ro

Dialoguri juridice. Dialogul 1. Dovada cheltuielilor de judecată
25.10.2021 | Cristian TĂNASĂ

ÎCCJ. Invocarea excepției inadmisibilităţii apelului incident la dezbateri, și nu prin întâmpinare
25.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Inadmisibilitatea acţiunilor de reziliere a contractelor cu executare succesivă menţinute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenţei
23.10.2021 | Andrei PAPInterviuri
VIDEO JURIDICE

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Recalificarea din oficiu a cererii de chemare în judecată în apel
22.10.2021 | Alina MATEI

Avize emise de Consiliul Legislativ – 21 octombrie 2021
21.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Sancțiunea în cazul în care procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare este atașat la dosar după termenul de judecată
21.10.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Semnificația noțiunii de „lucru cerut” de la revizuire
21.10.2021 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. termenul de 15 zile în care poate fi formulată contestația la executare silită
20.10.2021 | JURIDICE.roImaginarul dreptului
Woman in Law

SERVICII JURIDICE.RO

CSM și UNEJ vor sesiza Ministerul Justiției cu o propunere de modificare a Codului de procedură civilă
20.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Hotărârea judecătorească dintr-un dosar, mijloc de probă într-un alt dosar
20.10.2021 | Alina MATEI

Curtea de Apel Craiova. Cheltuiala de judecată cu onorariul expertului în cazul admiterii în parte a acțiunii
20.10.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Litigiu între două fonduri de garantare credite. Competența funcțională
19.10.2021 | Alina MATEI

Av. prof. univ. dr. Florea Măgureanu s-a stins. UPDATE: Mesaje de condoleanțe
18.10.2021 | George MĂGUREANURomanian Lawyers Week
SERVICII JURIDICE.RO

SERVICII JURIDICE.RO

ÎCCJ. Motivarea hotărârii prin preluarea argumentelor din cererea de chemare în judecată
13.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Necompetența poate constitui motiv de casare numai dacă a fost invocată în condiţiile legii
12.10.2021 | Alina MATEI

ÎCCJ. Buletinul Casației nr. 1/2021
11.10.2021 | JURIDICE.ro

Tribunalul București. Inexistența obligației practicianului în insolvență de a notifica unii creditori cu privire la deschiderea procedurii falimentului
08.10.2021 | Răzvan DOBRIN

Curtea de Apel București. Indicarea unei adrese de e-mail nu echivalează cu o alegere a locului comunicării actelor de procedură
07.10.2021 | JURIDICE.roJURIDICE MOLDOVA
BizLawyer

SERVICII JURIDICE.RO

INM. Rezultatul selecției pentru ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept civil și procesual civil”
06.10.2021 | JURIDICE.ro

Noțiunea măsură necesară în materia sechestrului judiciar. Interpretarea sistematică a prevederilor art. 973 alin. (1) și (2) Cod proc. civ.
05.10.2021 | Vlad NICOLAE

Contestația la executare. Efecte controversate cu privire la soarta dreptului de proprietate asupra imobilului urmărit
04.10.2021 | Marieta AVRAM, Cristian Daniel David SAMOILĂ

UPDATE VIDEO: Numirea curatorului special în faza de executare silită [dezb.]
30.09.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
30.09.2021 | Andrei Alexandru MARCU

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO