« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Coparticipare procesuală sau iluzia unui proces echitabil?
22.09.2020 | Dan BĂZĂVAN

ÎCCJ. Strămutare pe motiv că avocatul părților a fost judecător la instanța unde se judecă dosarul. Competența materială
22.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Onorariu de avocat solicitat în revizuire
21.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Data de la care se poate face revizuire în cazul prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ.
17.09.2020 | JURIDICE.ro | 4 comentarii

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. hotărârile pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
16.09.2020 | Andrei PAP

Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici, art. 366-388 C. proc. civ. 10 întrebări și răspunsuri
16.09.2020 | Cristina Diana TOMA

ÎCCJ. Excepția de necompetență teritorială. Invocarea ei de instanță
16.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competența materială a cererii de strămutare când o parte este judecător, dar nu la o instanţă din circumscripţia curţii de apel în care se judecă litigiul
15.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Limitele apelului
11.09.2020 | JURIDICE.ro

CJUE. C-98/20 mBank. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Competența instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul are domiciliul. Transferul domiciliului consumatorului după încheierea contractului și înainte de introducerea acțiunii. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
10.09.2020 | JURIDICE.ro

O problemă de executare silită generată de dispozițiile art. 717 alin. (2) CPC  și opinia Curții Constituționale în legătură cu aceasta. Comentariu pe marginea Deciziei CC nr. 137/2020
10.09.2020 | Cristian Daniel David SAMOILĂ | 1 comentariu

ÎCCJ. Revenire asupra probelor încuviințate
10.09.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Curtea a considerat în mai multe rânduri că nu este necesar să se stabilească dacă omisiunea de a comunica un document a cauzat reclamantului un prejudiciu efectiv
10.09.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

UNEJ. Campanie de informare și conștientizare ref. situațiile de executare silită
09.09.2020 | JURIDICE.ro

UNEJ. Cursuri de formare și perfecționare profesională
09.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare recurs
08.09.2020 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Excepţie de necompetenţă teritorială, invocată în apel
07.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată solicitate în recurs, dovedite cu facturi depuse în apel
03.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în soluționarea căii de atac împotriva încheierii prin care a fost admisă strămutarea
01.09.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Cine soluţionează, în primă instanţă, cererile având ca obiect delegarea temporară a exercitării autorităţii părinteşti în favoarea unui terţ/persoană din familia extinsă?
31.08.2020 | JURIDICE.ro

Reflecții doctrinare și jurisprudențiale asupra recursului civil
28.08.2020 | Ioan LEȘ

Minută de practică neunitară. Este admisibilă declarația de abţinere a unui judecător de la judecarea unei contestaţii în anulare îndreptate împotriva a două hotărâri judecătoreşti diferite, una dintre acestea fiind pronunțată de către judecătorul ce se declară incompatibil cu privire la întreaga cauză?
28.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Cerere de completare a hotărârii
28.08.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Aceste instanțe trebuie să analizeze din oficiu motivele de drept care rezultă dintr‑o normă imperativă a Uniunii numai în cazul în care …
26.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. Lipsa motivării clare a recursului
25.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Au ministerele calitate procesuală pasivă în litigiile de muncă având ca obiect drepturi salariale?
24.08.2020 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

ÎCCJ. Anulare recurs ca insuficient timbrat
24.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Motivarea hotărârii prin însușirea opiniei expertului judiciar
21.08.2020 | JURIDICE.ro

ELI-UNIDROIT. Reguli europene de procedură civilă
20.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este admisibil recursul împotriva deciziei pronunțate în apel de către tribunal, în situația în care judecătoria s-a declarat competentă să soluționeze cauza în considerarea naturii litigiului de a fi unul civil, evaluabil în bani, deși acesta este unul de muncă/asigurări sociale?
20.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Solicitare de administrare medicament în străinătate pe calea ordonanței președințiale
20.08.2020 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Cât de vechi sunt noile Coduri? (I) Anomaliile divorțului
19.08.2020 | Cătălin LUNGĂNAȘU | 6 comentarii

Minută de practică neunitară. Care este cuantumul taxei judiciare de timbru datorate pentru cererea având ca obiect suspendarea executării actului administrativ?
14.08.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Sunt admisibile cererile de intervenție principală în conflictele individuale de muncă privind drepturi salariale?
12.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Pretenții izvorând dintr-un contract de prestări servicii imobiliare. Competența teritorială în cazul clauzei atributive de competenţă
12.08.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la acțiunea în restituirea plății nedatorate întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză
11.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Tribunalul Mehedinți. Radiere SRL. Competența în cazul ieșirii din indiviziune asupra bunurilor ce au revenit asociaților
10.08.2020 | Diandra TOMA

Minută de practică neunitară. Sunt scutite de taxă de timbru cererile având ca obiect declararea nulității unui act juridic, formulate de către unităţile administrativ-teritoriale?
10.08.2020 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: instanța competentă să soluționeze cererea pentru emiterea unei ordonanțe de plată
10.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Note la Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic: procedura de judecată şi efectele hotărârii judecătoreşti cu privire la actele administrative având ca obiect carantina persoanelor şi izolarea
07.08.2020 | Cristina-Maria FLORESCU | 1 comentariu

Prematuritatea – o excepție precoce
07.08.2020 | Bazil OGLINDĂ

ÎCCJ. Motivarea recursului
07.08.2020 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: Întrucât judecătorul-raportor era un angajat al Universității, unde lucra ca lector-asociat, reclamantul ar fi putut în mod rezonabil să aibă îndoieli cu privire la imparțialitatea instanței
07.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Minută de practică neunitară. Consecința invocării în susținerea recursului a unor critici care nu se încadrează în motivele de casare, când recurentul a indicat formal unul dintre aceste texte legale?
06.08.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Accident de circulație în Germania. Deces. Instanța competentă în cazul acțiunii în pretenți împotriva asigurătorului
06.08.2020 | JURIDICE.ro

Întrebare preliminară cu privire la principiul potrivit căruia instanța națională trebuie să garanteze drepturi procedurale pentru o protecție efectivă a drepturilor care decurg din dreptul Uniunii (printre altele)
06.08.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Craiova. Limitele principiului disponibilității. Nelegala invocare din oficiu a nulității. Schimbarea cadrului procesual fixat de reclamant prin cererea de chemare în judecată
05.08.2020 | Giulia SOLOGON

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative
04.08.2020 | Andrei PAP

Actele procesuale de dispoziţie în dreptul procesual civil român
04.08.2020 | Alexandru-Valentin PETREA

Minută de practică neunitară. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are calitate procesuală activă în litigiile promovate în numele și pentru membrii săi de sindicat, având ca obiect pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea unor decizii de recalculare pensie?
03.08.2020 | JURIDICE.ro