« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Proiecte legislative
 

Funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional | Proiect
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Lista posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare | Proiect
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Norma privind anumite aspecte referitoare la reasigurare | Proiect
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Forma şi conţinutul unor rapoarte din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor | Proiect
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat. UPDATE: Toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica
21.01.2021 | JURIDICE.ro

Redresarea și rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții | Proiect
20.01.2021 | JURIDICE.ro

Statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti | Proiect
20.01.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Galaţi. Obligaţia autorităţilor de a asigura gratuit medicamente anticanceroase
20.01.2021 | JURIDICE.ro

Ratificarea Deciziei 2020/2053, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale UE | Proiect
19.01.2021 | JURIDICE.ro

Completarea măsurilor privind plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 | Proiect
19.01.2021 | JURIDICE.ro

Organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor | Proiect
19.01.2021 | JURIDICE.ro

 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Înfiinţarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe | Proiect
19.01.2021 | JURIDICE.ro

Notificarea de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal | Proiect
19.01.2021 | JURIDICE.ro

Acordarea de sprijin din fonduri europene agricole în anii 2021 și 2022 | Proiect
18.01.2021 | JURIDICE.ro

Revizuirea standardului ocupațional pentru ocupația de expert achiziții publice | Proiect
18.01.2021 | JURIDICE.ro

Ministerul Justiției ref. legile justiției. UPDATE: Continuarea dezbaterii publice
18.01.2021 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Sprijin financiar din partea UE pentru producătorii din sectorul vitivinicol | Proiect
18.01.2021 | JURIDICE.ro

Cerinţele minime de pregătire profesională pentru utilizarea animalelor în scopuri ştiinţifice | Proiect
18.01.2021 | JURIDICE.ro

Modificări privind recunoaşterea și funcționarea grupurilor de producători agricoli | Proiect
15.01.2021 | JURIDICE.ro

CSM a avizat favorabil modificarea Codului de procedură civilă
15.01.2021 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 15 ianuarie 2021
15.01.2021 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

CSM a avizat favorabil modificarea Codului Penal. UPDATE: Hotărârea
15.01.2021 | JURIDICE.ro

Acordul între România şi SUA privind cooperarea în domeniul nuclearo-electric | Proiect
14.01.2021 | JURIDICE.ro

Atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei | Proiect
14.01.2021 | JURIDICE.ro

Activitatea de control desfășurată de ASF | Proiect
14.01.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor în domeniul asistenței sociale a persoanelor din centre de detenție | Proiect
13.01.2021 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Modificarea normelor metodologice privind regimul juridic al preparatelor stupefiante şi psihotrope | Proiect
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 13 ianuarie 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii educației naționale. UPDATE: Decizia CCR
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie | Proiect
13.01.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor de acordare a unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori | Proiect
12.01.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Ratificarea Acordului între România şi Ucraina privind cooperarea în domeniul tehnico-militar | Proiect
12.01.2021 | JURIDICE.ro

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții DANUBE – Rețea de acces la Dunăre | Proiect
12.01.2021 | JURIDICE.ro

Stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor | Proiect
12.01.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea Codului de procedură civilă | Proiect
11.01.2021 | JURIDICE.ro

Aniversarea a 140 de ani de relații diplomatice între România și Spania | Proiect
11.01.2021 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică | Proiect
11.01.2021 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor metodologice privind promovarea vinurilor | Proiect
11.01.2021 | JURIDICE.ro

Completarea Metodologiei privind înzestrarea cu armament a structurilor MAI | Proiect
11.01.2021 | JURIDICE.ro

Completarea Ordinului ref. activitatea de psihologie în MAI | Proiect
08.01.2021 | JURIDICE.ro

Decrete semnate – 8 ianuarie 2021
08.01.2021 | JURIDICE.ro

Modificare OMS nr. 1202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii | Proiect
08.01.2021 | JURIDICE.ro

Procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România | Proiect
07.01.2021 | JURIDICE.ro

Aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării și înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord | Proiect
07.01.2021 | JURIDICE.ro

Domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022 | Proiect
06.01.2021 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 6 ianuarie 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
06.01.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Condiţiile de acordare a majorării drepturilor salariale cu 75% pentru personalul din MAI, conform OUG nr.147/2020 | Proiect
06.01.2021 | JURIDICE.ro

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea CFR | Proiect
06.01.2021 | JURIDICE.ro

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare pentru 2021-2022 | Proiect
05.01.2021 | JURIDICE.ro

Propunerile privind metodologiile de repartizare a alocațiilor bugetare destinate instituțiilor de învățământ superior pentru anul 2021 | Proiect
05.01.2021 | JURIDICE.ro