Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 
Proiecte legislative
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 17 septembrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului BNR ref. cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Rambursarea ratelor de capital pentru cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza Programului CCC | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri | Proiect
19.09.2019 | JURIDICE.ro

Ghidul de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass-media | Proiect
19.09.2019 | JURIDICE.ro

Regulament privind transferul judecătorilor | Proiect. UPDATE: Aprobare
18.09.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 17 septembrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
18.09.2019 | JURIDICE.ro

OUG privind siguranța feroviară | Proiect
17.09.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri destinate organizării în anul 2019, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României | Proiect
17.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate | Proiect
16.09.2019 | JURIDICE.ro

Atribuţiile autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac | Proiect
16.09.2019 | JURIDICE.ro

Plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina | Proiect
16.09.2019 | JURIDICE.ro

Modelul legitimației pentru aleșii locali și modelul semnului distinctiv al calității acestora | Proiect
16.09.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 12 septembrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
13.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a direcției secretariat general a MAI | Proiect
13.09.2019 | JURIDICE.ro

Publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase | Proiect
13.09.2019 | JURIDICE.ro

Normele metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare | Proiect
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind organizarea și funcționarea poliției judiciare | Proiect
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Ratificarea Acordului între Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN | Proiect
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Completarea alin. (2) al art. 61 din OUG privind Codul Administrativ | Proiect
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie | Proiect
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Constituirea Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informații pentru frontieră și securitate | Proiect
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională | Proiect
12.09.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 9 septembrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
10.09.2019 | JURIDICE.ro

Legea privind munca în domeniul pescuitului maritim | Proiect
10.09.2019 | JURIDICE.ro

Condițiile de acordare a recompenselor morale, financiare și materiale cadrelor militare din MAI | Proiect
10.09.2019 | JURIDICE.ro

Tarifele pentru efectuarea expertizelor, constatărilor şi altor lucrări medico-legale | Proiect
09.09.2019 | JURIDICE.ro

Metodologie privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România | Proiect
09.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale | Proiect
05.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între MFP/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică | Proiect
05.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă | Proiect
05.09.2019 | JURIDICE.ro

Taxa: 900 lei + 50% din ce depășeste 10.000 lei. Taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă | Proiect
04.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK | Proiect
04.09.2019 | JURIDICE.ro

Valorea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2019 | Proiect
03.09.2019 | JURIDICE.ro

Informarea consumatorilor de către operatorii economici cu privire la continuarea comercializării produselor ce au făcut obiectul campaniilor promoționale | Proiect
02.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică | Proiect
02.09.2019 | JURIDICE.ro

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire cămin studențesc – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași” | Proiect
30.08.2019 | JURIDICE.ro

Acordarea recompenselor polițiștilor de penitenciare și absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (5) din Legea privind statutul polițiștilor de penitenciare | Proiect
29.08.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 27 august 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
28.08.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Statutului Polițistului | Proiect
28.08.2019 | JURIDICE.ro

Modelul „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” | Proiect
27.08.2019 | JURIDICE.ro

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi BIRD | Proiect
27.08.2019 | JURIDICE.ro

Majorarea capitalului autorizat deţinut de România la BIRD | Proiect
27.08.2019 | JURIDICE.ro

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice | Proiect
26.08.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România | Proiect
26.08.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 210 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ | Proiect
26.08.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei | Proiect
26.08.2019 | JURIDICE.ro

Redenumirea programului „Prima casă” în programul „O familie, o casă” | Proiect
23.08.2019 | JURIDICE.ro