Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 
Proiecte legislative
 

Limitele anuale, aferente anilor 2020, 2021 şi 2022, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate | Proiect
13.11.2019 | JURIDICE.ro

Amendament la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei clădirilor culturale de interes public | Proiect
01.11.2019 | JURIDICE.ro

Normele privind garanţiile de stat acordate în cadrul Programului guvernamental „gROwth – Investim în copii, investim în viitor” | Proiect
01.11.2019 | JURIDICE.ro

Lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ | Proiect
01.11.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. organizarea și funcționarea Ministerului Justiției | Proiect
01.11.2019 | JURIDICE.ro

Completarea Ordinului privind lista specializărilor şi perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională | Proiect
31.10.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor | Proiect
30.10.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor | Proiect
30.10.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 28 octombrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
29.10.2019 | JURIDICE.ro

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată | Proiect
25.10.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între ANAF şi instituţiile financiare nebancare | Proiect
25.10.2019 | JURIDICE.ro

Contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020 | Proiect
25.10.2019 | JURIDICE.ro

Cuantumul ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice | Proiect
24.10.2019 | JURIDICE.ro

Cuantumul și plata cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Intenațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019 – 30 iunie 2020 | Proiect
23.10.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 21 octombrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
22.10.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea criteriilor de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate | Proiect
22.10.2019 | JURIDICE.ro

Completarea Ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din OUG nr. 114/2018 | Proiect
22.10.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune | Proiect
17.10.2019 | JURIDICE.ro

Noi reguli cu privire la voucherele de vacanță | Proiect
15.10.2019 | JURIDICE.ro

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | Proiect
14.10.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 11 octombrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
11.10.2019 | JURIDICE.ro

Lista categoriilor de informații clasificate secrete de stat | Proiect
11.10.2019 | JURIDICE.ro

Transmiterea unui imobil în administrarea DNA | Proiect
08.10.2019 | JURIDICE.ro

Modelul Legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilități | Proiect
08.10.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară | Proiect
07.10.2019 | JURIDICE.ro

Ratificarea Acordului de împrumut între România şi BIRD | Proiect
07.10.2019 | JURIDICE.ro

Tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice | Proiect
04.10.2019 | JURIDICE.ro

Acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte | Proiect
04.10.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 2 octombrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
02.10.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalităţii de Şanse a unor imobile | Proiect
01.10.2019 | JURIDICE.ro

Extinderea regimului de zonă liberă în portul Constanța | Proiect
26.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea anexei la Ordinul ref. aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap | Proiect
25.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe | Proiect
24.09.2019 | JURIDICE.ro

Ghidul de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass-media | Proiect. UPDATE: Varianta intermediară
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto | Proiect
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii Petrolului | Proiect
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Nota de fundamentare ref. necesitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „HUB DE SERVICII MMJS” | Proiect
23.09.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 17 septembrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului BNR ref. cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Rambursarea ratelor de capital pentru cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza Programului CCC | Proiect
20.09.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri | Proiect
19.09.2019 | JURIDICE.ro

Regulament privind transferul judecătorilor | Proiect. UPDATE: Aprobare
18.09.2019 | JURIDICE.ro

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 17 septembrie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
18.09.2019 | JURIDICE.ro

OUG privind siguranța feroviară | Proiect
17.09.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri destinate organizării în anul 2019, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României | Proiect
17.09.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate | Proiect
16.09.2019 | JURIDICE.ro

Atribuţiile autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac | Proiect
16.09.2019 | JURIDICE.ro

Plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina | Proiect
16.09.2019 | JURIDICE.ro