Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Proiecte legislative
 

Legea privind căutarea persoanelor dispărute | Proiect
04.08.2019 | JURIDICE.ro

Categoriile de informaţii clasificate secrete de stat deţinute de Inspecţia Judiciară | Proiect
01.08.2019 | JURIDICE.ro

Modelul formularului 109 „Declaraţie privind taxa pe active financiare nete” | Proiect
31.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant din sectorul bugetar | Proiect
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Normele tehnice de siguranță privind construcția poligoanelor de tragere | Proiect
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a MFP | Proiect
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Codului de procedură fiscală | Proiect
29.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulament de organizare a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic | Proiect
26.07.2019 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind achizițiile publice | Proiect
26.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea și completarea Legii privind performanța energetică a clădirilor | Proiect
26.07.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești | Proiect
26.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar | Proiect
25.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul | Proiect
25.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe | Proiect
25.07.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de codificare a avertizărilor meteorologice | Proiect
25.07.2019 | JURIDICE.ro

Înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date | Proiect
25.07.2019 | JURIDICE.ro

Ghidul privind serviciile feroviare conexe şi infrastructura de servicii | Proiect
25.07.2019 | JURIDICE.ro

Înfiinţarea Registrului naţional de informare toxicologică | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Completarea Ordinului privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

OG privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de întocmire a listei cuprinzând aleșii locali de la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu și personalul vamal care beneficiază de uniformă | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Contribuția financiară anuală a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki | Proiect
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Nota de fundamentare ref. necesitatea efectuării cheltuielilor aferente SINA | Proiect
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătății populaţiei | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Sistemul de Monitorizare a Calităţii Benzinei şi Motorinei | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătății | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic și consular al României​ | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătății populaţiei | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Ordonanță a Guvernului privind siguranţa feroviară | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Incriminarea pornografiei din răzbunare | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instituții din sistemul justiției | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Înființarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică | Proiect
17.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru aplicarea Regulamentului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă | Proiect
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

HG privind interoperabilitatea sistemului feroviar | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020 | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind condiţiile de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor | Proiect
12.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto | Proiect
12.07.2019 | JURIDICE.ro

Ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare | Proiect
11.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind implementarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților | Proiect
10.07.2019 | JURIDICE.ro

HG ref. înființarea Centrului de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în Sud-Estul Europei | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019 | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european | Proiect. UPDATE: Avizul CSM
09.07.2019 | JURIDICE.ro