Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Proiecte legislative
 

Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu și personalul vamal care beneficiază de uniformă | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare | Proiect
24.07.2019 | JURIDICE.ro

Contribuția financiară anuală a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki | Proiect
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Nota de fundamentare ref. necesitatea efectuării cheltuielilor aferente SINA | Proiect
23.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătății populaţiei | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Sistemul de Monitorizare a Calităţii Benzinei şi Motorinei | Proiect
22.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătății | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Procedura de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic și consular al României​ | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătății populaţiei | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Ordonanță a Guvernului privind siguranţa feroviară | Proiect
19.07.2019 | JURIDICE.ro

Incriminarea pornografiei din răzbunare | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instituții din sistemul justiției | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii | Proiect
18.07.2019 | JURIDICE.ro

Înființarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică | Proiect
17.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri pentru aplicarea Regulamentului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă | Proiect
16.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

HG privind interoperabilitatea sistemului feroviar | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020 | Proiect
15.07.2019 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Modificarea HG privind condiţiile de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor | Proiect
12.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto | Proiect
12.07.2019 | JURIDICE.ro

Ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare | Proiect
11.07.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind implementarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților | Proiect
10.07.2019 | JURIDICE.ro

HG ref. înființarea Centrului de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în Sud-Estul Europei | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019 | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european | Proiect. UPDATE: Avizul CSM
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Proiect
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii cu privire la actele de stare civilă | Proiect. UPDATE: Avizul CSM
09.07.2019 | JURIDICE.ro

OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative | Proiect. UPDATE: Avizul CSM
09.07.2019 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean | Proiect
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune | Proiect
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din OUG nr. 114/2018 | Proiect
08.07.2019 | JURIDICE.ro

Completarea Anexei la Ordinul ministrului sănătății ref. aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Anexei 1 „Conţinutul cererii de acordare a eșalonăƒrii la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a Anexei 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de cƒtre organul fiscal central” aprobate prin Ordinul președintelui ANAF | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice | Proiect
05.07.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind componența, atribuţiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Procedura de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Ratificarea Protocolul Adițional la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă | Proiect
04.07.2019 | JURIDICE.ro

Măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional | Proiect
03.07.2019 | JURIDICE.ro

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II | Proiect
02.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării | Proiect
01.07.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea MAI | Proiect
01.07.2019 | JURIDICE.ro

Bilanţul general al Trezoreriei Statului | Proiect
28.06.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de mediere și a documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice și financiare | Proiect
28.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. funcționarea Ministerului Afacerilor Externe | Proiect
28.06.2019 | JURIDICE.ro