« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Proiecte legislative
 

Sectoarele ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor | Proiect
29.11.2016 | JURIDICE.ro

Procedura de valorificare a bunurilor sechestrate | Proiect
29.11.2016 | JURIDICE.ro

UNBR. Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român | Proiect
29.11.2016 | JURIDICE.ro

UNBR. Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistență judiciară ale barourilor | Proiect
29.11.2016 | JURIDICE.ro

UNBR. Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat | Proiect
29.11.2016 | JURIDICE.ro

Interzicerea segregării şcolare | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Procedura de transmitere a datelor în registrul public | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Strategia programului ”Prima casă” | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Suplimentarea plafonului pentru ”Prima casă” | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Modelul declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Acordarea statutului de staţiune balneară pentru unele localităţi | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Asigurarea transparenței în sistemul de sănătate | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Mecanismele de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii | Proiect
28.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman | Proiect
25.11.2016 | JURIDICE.ro

Aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide | Proiect
25.11.2016 | JURIDICE.ro

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe | Proiect
24.11.2016 | JURIDICE.ro

CE. Directiva privind insolvența | Proiect
23.11.2016 | Andrei DUMBRAVĂ

Modificare unor acte normative privind regimul străinilor în România | Proiect
23.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind organizarea Ministerului Muncii | Proiect
23.11.2016 | JURIDICE.ro

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat | Proiect
23.11.2016 | JURIDICE.ro

Modelul formularului 101 Declarație privind impozitul pe profit | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

Modelul formularelor „Adeverință de venit” și „Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit” | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

Implementarea Mecanismului de Feedback al Pacientului în spitalele publice | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Medicale | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Modificarea formei și conţinutului permisului de conducere | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

Regulamentul de gestionare a situaţiilor de urgenţă | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

Stabilirea unor valori limită specifice pentru substanţele chimice în jucării | Proiect
22.11.2016 | JURIDICE.ro

Înființarea Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați | Proiect
21.11.2016 | JURIDICE.ro

Atestarea a 10 localități ca stațiuni turistice | Proiect
21.11.2016 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţi | Proiect
21.11.2016 | JURIDICE.ro

Metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate | Proiect
21.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog | Proiect
21.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale | Proiect
21.11.2016 | JURIDICE.ro

Concepția privind dezvoltarea resurselor umane ale MAI pentru perioada 2017-2021 | Proiect
21.11.2016 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Modificarea Metodologiei de organizare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice | Proiect
19.11.2016 | JURIDICE.ro

Programul regional de dezvoltare locală | Proiect
18.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Lege privind aprobarea aderării României ca membru asociat la Proiectul BEPS | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Metodologiei privind calculul prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind organizarea ANA | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind concediul paternal | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de aplicare a Legii privind combaterea traficului ilicit de droguri | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Regulament privind modificarea şi completarea unor acte normative | Proiect
07.11.2016 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind executarea pedepselor | Proiect
06.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea OUG privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale | Proiect
04.11.2016 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea ”Automobile Craiova” SA | Proiect
04.11.2016 | JURIDICE.ro

Clasificarea minelor, zonelor din mină și lucrărilor subterane | Proiect
04.11.2016 | JURIDICE.ro