Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Proiecte legislative
 

Regulamentul privind transferul judecătorilor | Proiect
19.06.2019 | JURIDICE.ro

Publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase | Proiect
19.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea conținutului formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” | Proiect
19.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României | Proiect
18.06.2019 | JURIDICE.ro

Declararea proiectului de investiţii “Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei“ ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale | Proiect
17.06.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor | Proiect
17.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinul ministrului justiției pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate | Proiect
14.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind transfuzia sanguină | Proiect
13.06.2019 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Modificarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive | Proiect
13.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului BNR privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare | Proiect
13.06.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Proiect
13.06.2019 | JURIDICE.ro

Suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare | Proiect
12.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea OMAI ref. situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie | Proiect
12.06.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea parcului auto al Inspecției Judiciare | Proiect
12.06.2019 | JURIDICE.ro

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor | Proiect
12.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici | Proiect
10.06.2019 | JURIDICE.ro

Programului național pentru protecția victimelor violenței domestice | Proiect
10.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea ordinului ref. aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii | Proiect
10.06.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea modelului, conţinutului și instrucţiunilor de completare ale formularului „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal” | Proiect
07.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii | Proiect
06.06.2019 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Modificarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 | Proiect
06.06.2019 | JURIDICE.ro

Cadrul naţional de referinţă pentru realizarea interoperabilităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor | Proiect
05.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea anexei nr. 11 la HG pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Proiect
05.06.2019 | JURIDICE.ro

Cheltuielile aferente proiectului de investiții „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață” | Proiect
05.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat | Proiect
05.06.2019 | JURIDICE.ro

Norme privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor | Proiect. UPDATE: Aprobare
04.06.2019 | JURIDICE.ro

Regulament privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Proiect
04.06.2019 | JURIDICE.ro

Ghidul de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass-media | Proiect
04.06.2019 | JURIDICE.ro

Asigurarea continuității alimentării cu gaze naturale către sistemele de distribuţie a gazelor naturale în situaţia depletării zăcămintelor/încetarea/renunțarea la concesiunea petrolieră | Proiect
03.06.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne | Proiect
03.06.2019 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II | Proiect
03.06.2019 | JURIDICE.ro

HG ref. Programele Naționale de Sănătate | Proiect
31.05.2019 | JURIDICE.ro

Codul administrativ al României | Proiect
31.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă | Proiect
30.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației | Proiect
30.05.2019 | JURIDICE.ro

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională a Uraniului S.A. | Proiect
28.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere | Proiect
28.05.2019 | JURIDICE.ro

Schimbarea denumirii amplasamentului obiectivului de investiții din „Esplanada” în „Cartierul pentru Justiție” | Proiect
27.05.2019 | JURIDICE.ro

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură | Proiect
24.05.2019 | JURIDICE.ro

Oferte telecom mai bune pentru persoanele cu dizabilități | Proiect
24.05.2019 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” | Proiect
24.05.2019 | JURIDICE.ro

OUG privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto | Proiect
24.05.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor în cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020 | Proiect
23.05.2019 | JURIDICE.ro

Normativele de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit ”Observarea exercițiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE” | Proiect
23.05.2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii | Proiect. UPDATE: Aprobare
22.05.2019 | JURIDICE.ro | 3 comentarii

Ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență | Proiect
22.05.2019 | JURIDICE.ro

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Aeroporturi – Bucureşti” – S.A. | Proiect
22.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii ref. aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii | Proiect
21.05.2019 | JURIDICE.ro

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societății de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” – S.A. | Proiect
21.05.2019 | JURIDICE.ro

Ordin pentru aprobarea modelului „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” | Proiect
20.05.2019 | JURIDICE.ro