Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Proiecte legislative
 

OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare | Proiect
17.05.2019 | JURIDICE.ro

Procedura de acordare a bonificaţiei pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit | Proiect
16.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului președintelui ANAF ref. aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere și de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” | Proiect
16.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuțiilor structurilor MAI în vederea aplicării legii privind detașarea experților naționali la instituțiile Uniunii Europene | Proiect
15.05.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanța S.A. | Proiect
15.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului Ministrului Justiției ref. aprobarea situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție | Proiect
14.05.2019 | JURIDICE.ro

OUG privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar | Proiect
13.05.2019 | JURIDICE.ro

OUG pentru modificarea unor acte normative | Proiect
13.05.2019 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Acordarea unor facilități fiscale și modificarea Codului Fiscal | Proiect
10.05.2019 | JURIDICE.ro

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A. | Proiect
09.05.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară | Proiect
09.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului pentru aprobarea atribuțiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență | Proiect
09.05.2019 | JURIDICE.ro

Stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale | Proiect
07.05.2019 | JURIDICE.ro

Completarea Ordinului pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti | Proiect
07.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică | Proiect
06.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului | Proiect
06.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului privind înființarea, organizarea şi funcționarea Registrului Pacienților cu Boală Cronică de Rinichi în Stadiul de Predializă | Proiect
03.05.2019 | JURIDICE.ro

Ordin pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun | Proiect
03.05.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice | Proiect
29.04.2019 | JURIDICE.ro

Bugetul Institutului Naţional de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale | Proiect
26.04.2019 | JURIDICE.ro

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Completarea Legii privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri | Proiect
25.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea ordinului privind formarea inițială a polițiștilor locali | Proiect
25.04.2019 | JURIDICE.ro

Organizarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. | Proiect
24.04.2019 | JURIDICE.ro

Condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare | Proiect
23.04.2019 | JURIDICE.ro

Legea privind registrul comerțului | Proiect
19.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale | Proiect
19.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției | Proiect
19.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea OUG rivind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului | Proiect
19.04.2019 | JURIDICE.ro

Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” | Proiect
18.04.2019 | JURIDICE.ro

Înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A. | Proiect
18.04.2019 | JURIDICE.ro

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Condițiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog și respectiv farmacist pe teritoriul României | Proiect
17.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind eficiența energetică | Proiect
15.04.2019 | JURIDICE.ro

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019 | Proiect
15.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Hotărârii pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” | Proiect
15.04.2019 | JURIDICE.ro

Reformarea contenciosului administrativ | Proiect
12.04.2019 | JURIDICE.ro

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” | Proiect
10.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea salarizării personalului plătit din fonduri publice | Proiect
10.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap | Proiect
10.04.2019 | JURIDICE.ro

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru județul Neamț | Proiect
10.04.2019 | JURIDICE.ro

Lista vaccinurilor achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate | Proiect
09.04.2019 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Modificarea unor acte normative | Proiect
08.04.2019 | JURIDICE.ro

Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței | Proiect
05.04.2019 | JURIDICE.ro

Bugetul Agenției Naționale pentru Locuințe | Proiect
05.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului | Proiect
05.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane | Proiect
03.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătății | Proiect
03.04.2019 | JURIDICE.ro

Actualizarea Anexei la HG ref. aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Proiect
02.04.2019 | JURIDICE.ro

Modificarea Ordinului pentru Aprobarea nomenclatorului de specialități medicale | Proiect
01.04.2019 | JURIDICE.ro

Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public | Proiect
01.04.2019 | JURIDICE.ro

Aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor | Proiect
28.03.2019 | JURIDICE.ro