Înalta Curte a decis că asociațiile și fundațiile cu statut de organizație de interes public pot organiza arbitraj instituțional „numai dacă sunt autorizate de legiuitor”
 17 iunie 2024 | Cosmin VASILE

ÎCCJ. RIL admis. Măsuri reparatorii pentru imobilele cultelor religioase înstrăinate legal după 1989
 17 iunie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Aplicarea unor dispoziții pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora
 17 iunie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Asociațiile și fundațiile pot avea ca scop/obiectiv organizarea de activități specifice arbitrajului instituționalizat numai dacă sunt autorizate de legiuitor să exercite arbitrajul instituţionalizat
 17 iunie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Timbrajul acțiunilor având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin punerea în aplicare a prevederilor prin care indemnizațiile demnitarilor (primar și viceprimar) au fost înghețate succesiv la același nivel cu cel corespunzător anului 2019, prin raportare la salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în anul 2019, introduse de sindicat în reprezentarea unor salariați, primari sau viceprimari ai unor comune sau orașe
 13 iunie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Informațiile protejate de secretul bancar privind conturile bancare ale unui client defunct
 20 mai 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de preaviz începe să curgă din ziua următoare comunicării notificării de preaviz privind încetarea CIM şi se împlineşte în ultima zi a termenului
 20 mai 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Prestarea activității de reprezentare juridică de către consilierii juridici
 22 aprilie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Decizia RIL-ICCJ nr. 2/26.02.2024 privind obligația de plată a taxei judiciare de timbru pentru cererile anterioare deschiderii procedurii de insolvență însușite de către administratorul/lichidatorul judiciar. Notă critică și efecte practice
 9 aprilie 2024 | Cosmin Alin TURCU

ÎCCJ. RIL respins privind vechimea în muncă a persoanelor înrolate în armata maghiară și care au fost constituite prizonier de către partea sovietică
25 martie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Diferențele salariale rezultate din utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți pentru procurorii DNA și DIICOT sunt despăgubiri supuse plafonului prevăzut de art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017
 11 martie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dispunerea măsurii arestării preventive cu privire la cea de-a doua cauză, în baza art. 233 alin. 1 lit. d) CPP
 4 martie 2024 | Mădălina-Ioana CONSTANTINESCU

ÎCCJ. RIL admis. Însușirea cererii de chemare în judecată sau a căii de atac de către practicianul în insolvență desemnat în procedura ulterior declanșată nu atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
 26 februarie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Avocatul Poporului sesizează ÎCCJ ref. modalitatea de calcul a termenului de preaviz în contextul încetării CIM
 26 februarie 2024 | JURIDICE.ro

Efectele Deciziei ÎCCJ nr. 16/2023 în materia plângerilor contravenționale
 23 februarie 2024 | Andreea DUMITRESCU

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea drepturilor salariale ale personalului poliţiei locale nu trebuie să se facă în acelaşi cuantum cu drepturile salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului
 19 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare a unei contravenţii poate fi motivată până la primul termen de judecată
 9 februarie 2024 | JURIDICE.ro

Considerații cu privire la efectele recursului în interesul legii admis prin Decizia nr. 18/2023 privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 21 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 132/2017
 11 decembrie 2023 | Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE

Asigurări. Înalta Curte de Casație și Justiție clarifică un aspect decisiv pentru litigiile dintre asigurători și unitățile service și stabilește că respingerea cererii de despăgubire pe baza unor obiecții serioase și rezonabile nu poate fi sancționată cu obligarea societății de asigurare la plata penalităților de 0,2% pe zi întârziere
 7 decembrie 2023 | Valentin MOROEANU

Amicus curiae cu privire la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj referitor la penalitățile de întârziere prevăzute de Legea nr. 132/2017. UPDATE: RIL admis
 6 decembrie 2023 | Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE

ÎCCJ. RIL admis. Asistentul personal nu beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
 27 noiembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Măsura arestării preventive în baza art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală
 27 noiembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Sintagma „imobile care au aparținut cultelor religioase” are în vedere exclusiv patrimoniul unităţilor componente ale cultelor religioase
 13 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Calculul perioadei de prizonierat pentru stabilirea bazei de calcul a indemnizației prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990
 13 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Afilierea de noi membri ai unei fundaţii sportive reprezintă o modificare de act constitutiv sau, după caz, de statut
 13 noiembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Deţinerea în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, provenind din contrabandă, fapte anterioare intrării în vigoare a OUG nr. 85/2022, constituie infracţiunea prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal
 6 noiembrie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Penalitǎțile de întârziere în procentaj de 0,2% datorate de asigurǎtori în cazul prejudiciilor produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante
 24 octombrie 2023 | Elin ANDRII

ÎCCJ. RIL admis. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 23 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Penalitățile de 0,2% pe zi de întârziere curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante
 23 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Încadrarea juridică a faptei constând în deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a unui număr de peste 10.000 de țigarete nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, cunoscând că acestea provin din contrabandă
 18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Codul penal privind recidiva internaţională, în situaţia existenţei unei condamnări definitive dispuse de o instanţă străină
 15 septembrie 2023 | Andrei PAP

Competența materială procesuală a instanței de control judiciar
 14 septembrie 2023 | Laura MIHALACHE

RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţii publice înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022, aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
 28 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Cererea de strămutare, de competenţa curţii de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluţionează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 15 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
 10 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Data în raport cu care începe să curgă termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare aplicate de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene şi recunoscute prin hotărâre judecătorească de către autorităţile române este data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de autorităţile din statele membre prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
 8 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 291/2020 privind aprobarea OUG nr. 117/2020 şi aflate în derulare sunt îndreptăţiţi la acordarea sumei de 10.000 lei lunar din bugetul A.N.S.V.S.A
 27 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
 24 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. În situaţia în care titlul executoriu priveşte un dezmembrământ fără personalitate juridică, competenţa teritorială a instanţei de executare poate fi stabilită prin raportare la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, respectiv la sediul acestui dezmembrământ
 5 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar se determină cu respectarea specializării primei instanţe (complet/secţie), care se aplică în mod corespunzător şi în calea de atac
 28 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică / şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi
 26 iunie 2023 | Paul-Augustin PUȘCAȘ

RIL admis. Revine curţii de apel, prin secţia de contencios administrativ sau completurile specializate în litigii de contencios administrativ, competenţa de soluţionare a cererilor privind anularea deciziei directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenţie pentru executarea pedepsei sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul, prin bruierea semnalului aferent acestui sistem, întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/ imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Cererea de strămutare, de competența curții de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluționează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea stării de recidivă internaţională se poate realiza numai în urma parcurgerii procedurii de recunoaştere a hotărârii străine de condamnare, exclusiv pe cale incidentală, iar nu pe baza mențiunilor existente în sistemul european al cazierului judiciar
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după data de 10 septembrie 2022 aparţine secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Dispoziţiile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 sunt aplicabile în absenţa adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 – 23 iulie 2020
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare reprezentând amenzi penale sau administrative aplicate de autorităţile din statele membre UE
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența teritorială a instanței de executare poate fi stabilită la sediul dezmembrământului fără personalitate juridică
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activităţii desfăşurate cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010
 4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
 25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Tribunalul este competent material să judece cauze având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale
 25 aprilie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Instanța competentă material să soluționeze cererea privind anularea deciziei directorului ANP
 24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Determinarea competenței materiale procesuale a instanței de control judiciar
 24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Întâlnirea procurorilor șefi de secție din cadrul PÎCCJ, DNA, DIICOT şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel / 3-4 aprilie 2023
 3 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

RIL promovat de Avocatul Poporului: dacă art. IV alin. 1 din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea art. 15 din OG nr. 42/2004 sunt sau nu aplicabile în absența normelor metodologice de aplicare 
31 martie 2023 | JURIDICE.ro

Recurs în interesul legii ref. aplicarea art. 41 alin. 3 din Codul penal privind recidiva internațională
 24 martie 2023 | Andreea CEAUȘ

RIL 27/2022. Insolvență. Parte din acțiunile de atragere a răspunderii “devin” inadmisibile. O primă hotărâre definitivă
 6 februarie 2023 | Andrei Mihnea GANE

RIL admis – obligația instanței care soluționează cererea de suspendare provizorie a executării de a-și verifica propria competență
 8 decembrie 2021 | Bogdan POPESCU

RIL admis. Posibilitatea instanței de a înlătura sau reduce sancțiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce
 12 aprilie 2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Câteva comentarii la cald cu privire la Decizia nr. 21/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (pronunțată în Complet RIL): disputele fiscale privind impozitul pe profit în care aceasta se aplică în practică și incidența sa în privința altor impozite și taxe
 22 decembrie 2020 | Dan DASCĂLU, Mihail BOIAN

ÎCCJ-RIL. Cameră preliminară. Sancțiunea depășirii termenului judecătoresc
 18 noiembrie 2020 | Andreea COMAN

Înalta Curte repune inspecția fiscală în termenul legal. Avocații Radu și Asociații au contribuit la obținerea deciziei
 21 septembrie 2020 | JURIDICE.ro

Măsura preventivă prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. nu vizează dizolvarea sau lichidarea din procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014*
 8 septembrie 2020 | Andra-Roxana TRANDAFIR, George-Alexandru LAZĂR

Noţiunea de „probe noi în apel”. Privire critică asupra efectelor practice pe care le-ar putea produce recenta Decizie nr. 9/2020 a ÎCCJ în procesele civile
 6 mai 2020 | Alin IONESCU

RIL admis. Imposibilitatea aplicării unor pedepse accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
 3 februarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. sumele destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare şi care nu pot face obiectul executării silite prin poprire
 21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată
 21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

 

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
Parteneri ⁞ 
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Autori ⁞ 
RSS ⁞ 
Proiecte speciale