JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
ÎCCJ. Recurs în interesul legii
JURIDICE

RIL admis. Data la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire de către persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal
23.10.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. caracterul de titlu executoriu al contractului privind serviciile financiare încheiat la distanţă
16.10.2019 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003
16.10.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Renunțarea la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani
01.10.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013
25.09.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Competența funcțională privind soluționarea apelurilor declarate în materia executărilor silite pornite în temeiul art. 260 Cod procedură fiscală
29.07.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura insolvenței, grevate de o cauză de preferinţă în favoarea unui creditor
18.07.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Imposibilitatea pronunţării unei soluţii de achitare în cazul judecării inculpatului în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii
03.07.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. data la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire de către persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal
26.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
26.06.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
13.06.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Încetarea procesului penal în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe săvârşită asupra unui membru de familie prevăzută de art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal
13.06.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Confiscarea specială în ipoteza în care făptuitorul nu a depus arma şi muniţia la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă
11.06.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran
10.06.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale
04.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. începutul termenului de prescripţie extinctivă a acţiunii pentru angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului
03.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. competența funcțională privind soluționarea apelurilor declarate în materia executărilor silite pornite în temeiul art. 260 CPF
03.06.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 55.1 din Legea nr. 254/2013
02.06.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată cererea de revizuire întemeiată pe motivul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
21.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013
21.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. renunțarea la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani
21.05.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp
06.05.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
06.05.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
09.04.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura insolvenței, grevate de o cauză de preferinţă în favoarea unui creditor
09.04.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. încetarea procesului penal în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe săvârşită asupra unui membru de familie prevăzută de art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal
09.04.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. confiscarea specială în ipoteza în care făptuitorul nu a depus arma şi muniţia la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă
09.04.2019 | Andrei PAP

RIL admis: recunoaşterea pe cale judiciară a dobândirii dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate nelegal ca efect al accesiunii nu este posibilă
09.04.2019 | Andreea-Cristina SECU

România la CEDO: cauza pendinte WELLANE LIMITED. Sechestru instituit de parchet pentru o perioadă de 4 ani pentru suma de 1.001.000 euro, lipsă posibilitate contestare pe rolul unei instanțe, posibil RIL contrar CEDO, Curtea de Apel Cluj și dreptul de proprietate
22.03.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL | 1 comentariu

RIL admis. Posibilitatea instanţei de tutelă de a dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta
14.03.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 551 din Legea nr. 254/2013
12.03.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran
12.03.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Elementele de tipicitate ale infracţiunii de mărturie mincinoasă
12.03.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Indemnizația de concediu în cazul asistentului maternal profesionist
22.02.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa de soluţionare a litigiilor privind răspunderea materială a militarilor
14.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. posibilitatea instanţei de tutelă de a dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta
12.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp
12.02.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea pronunţării unei soluţii de achitare în cazul judecării inculpatului în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii
12.02.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Indemnizația prevăzută de art. 26 alin. (4) din OUG nr. 27/2006
21.01.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Deducerea perioadei în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituţie de specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice
21.01.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. elementele de tipicitate ale infracţiunii de mărturie mincinoasă
15.01.2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. competenţa tribunalelor specializate în procedura executării silite
15.01.2019 | Andrei PAP

RIL admis. Dizolvarea unor asociații pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate
21.12.2018 | Andrei PAP

RIL respins. Interpretarea unor dispoziții din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
19.12.2018 | Alexandru MATEI

RIL admis. Obligaţia de declarare prealabilă a adunărilor publice
14.12.2018 | Andrei PAP | 2 comentarii

ICCJ. RIL admis ref. indemnizația prevăzută de art. 26 alin. (4) din OUG nr. 27/2006
27.11.2018 | Andrei PAP

ICCJ. RIL admis ref. indemnizația de concediu în cazul asistentului maternal profesionist
26.11.2018 | Andrei PAP

România la CEDO: cauza pendinte S.C. CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. Sechestru dispus de procuror, lipsă cale de atac pe rolul unei instanțe, RIL posibil contrar CEDO, dreptul de proprietate și articolele 6,7,13 din Convenție
19.11.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina Maria MURGILĂ | 1 comentariu

RIL admis. Competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei
16.11.2018 | Andrei PAP