Secţiuni » Jurisprudenţă » ÎCCJ » Recurs în interesul legii
ÎCCJ. Recurs în interesul legii

RIL admis. Evaluarea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare în raport cu criteriile prevăzute de art. 488.5 alin. (2) din CPP, în cauzele cu autori necunoscuţi
16.05.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Judecătorul de cameră preliminară este competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a emis soluţia de clasare a admis-o, a infirmat soluţia procurorului de caz şi a dat o nouă soluţie de clasare, pentru alte motive decât cele invocate de petent, în raport cu dispoziţiile art. 339 alin. (5) CPP
12.05.2022 | Andrei PAP

Aspecte de neconstituționalitate referitoare la (im)posibilitatea instanței de a analiza proporționalitatea sancțiunii complementare constând în suspendarea dreptului de a conduce
10.05.2022 | Andrei BĂCĂUANU, Cosmin CADAR

RIL admis. Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private nu este încadrat ope legis în condiţii speciale de muncă
09.05.2022 | Andrei PAP


EVERSHEDS SUTHERLAND ROMANIA is looking for lawyers act BOTEZATU ESTRADE PARTNERS is looking for a lawyer | Energy & Competition VOINESCU LAWYERS recruits lawyers CHIUARIU & ASOCIAȚII is recruiting an attorney-at-law | Litigation ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii VOICU & FILIPESCU is looking for junior and mid-level business lawyers VASS Lawyers is looking for lawyers ANTICO & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Consultanţă SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an associate | Employment VOLCIUC • IONESCU is looking for associates bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează avocat | Dreptul muncii BĂNCILĂ, DIACONU și ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Criminal law JTI is looking for a specialist | Contract and corporate law NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocaţi POPESCU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi | Consultanţă BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a senior lawyer | Regulatory KINSTELLAR is looking for a lawyer | Employment STOIAN PARTNERS recrutează avocați definitivi BĂICULESCU & ASOCIAȚII is looking for junior lawyers | White collar crime & compliance COJOCARU & ASOCIAȚII recrutează avocat KINSTELLAR is looking for lawyers | M&A & Corporate GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat | Consultanţă MAN & PARASCHIV recrutează avocaţi definitivi GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează paralegal / avocat stagiar TONCESCU & ASOCIAȚII – KPMG Legal is seeking a Senior Associate | Technology, IP & Data privacy TONCESCU & ASOCIAȚII – KPMG Legal is seeking an Associate | Technology, IP & Data privacy DOMOKOS PARTNERS is recruiting a lawyer | Dispute resolution GUNE & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for junior lawyers VERNON | DAVID is looking for new law associates KINSTELLAR is looking for a lawyer | Real estate ONV LAW recrutează avocat stagiar | Drept administrativ ONV LAW recrutează avocat definitiv | Drept administrativ GHERGULESCU LAW OFFICE recrutează avocat definitiv | Litigii STAN ELISABETA LAW OFFICE recrutează avocat stagiar TONCESCU & ASOCIAȚII – KPMG Legal is seeking a Managing Associate | Technology, IP & Data privacy GHERASIM ANDREI-GHEORGHE recrutează avocați LUŢU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi NNDKP is recruiting lawyer | Corporate, M&A NNDKP is recruiting lawyer | Data protection HAȘOTTI MÎNERAN ȘERB & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar CARGUS recrutează asistent(ă) juridic(ă) D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocați stagiari | Litigii GRIGORESCU CRISTIANA & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv | Consultanţă DELI & ASOCIAȚII recrutează avocat | Litigii BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a senior lawyer | Litigation BULBOACĂ & ASOCIAŢII is looking for a senior lawyer | Banking & Finance TURCU & TURCU recrutează avocat definitiv SÎRBU & VORNICU LAW is hiring a junior/ associate lawyer | Construction & Litigation BARBU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar ALMAJ, IORDACHE is looking for a junior lawyer NOWIUM LEGAL recrutează avocați MUȘETESCU & ASSOCIATES recrutează asistent manager SIMION & BACIU is looking for an associate | Consumer Protection & Advertising SIMION & BACIU is looking for an associate | Corporate, M&A TUDOSE, GHEORGHE & ASOCIAŢII îşi măreşte echipa PAVEL, BERBECARIU & ASOCIAȚII recrutează avocați PLĂCINTESCU RITI & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv VERJEL TĂNASĂ & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii PAULOPOL ATTORNEYS & COUNSELORS recrutează avocat DALINA IOANA TERZI recrutează avocat stagiar LTJ & PARTNERS recrutează avocat stagiar LUCA MIHAI CĂTĂLIN recrutează avocați AVRAM, AVRAM & STROE recrutează avocat stagiar / paralegal CABINET DE AVOCAT recrutează personal secretariat
Cariere juridice
Cariere juridice

Publicaţi aici!

RIL admis. Sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală
17.04.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Cuantificarea diurnei de care beneficiază judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, care sunt delegaţi sau detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu
11.04.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Onorariile maximale ale executorului judecătoresc nu includ şi TVA aferentă serviciilor prestate de acesta în cadrul procedurii de executare silită
07.04.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Instanţa de judecată, învestită în baza art. 603 alin. (3) CPC, analizează doar condiţiile formale ale hotărârii arbitrale, iar nu şi pe cele de fond
25.03.2022 | Andrei PAP


Publicaţi aici!

RIL admis. Judecătoria este competentă să soluționeze cauzele privind obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor materiale şi/sau morale pentru malpraxis, în situaţia în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispoziţiile art. 679-685 din Legea nr. 95/2006
24.03.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis privind sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală
21.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins privind interpretarea momentului din care curge termenul de prescripție a dreptului material la acțiune în cazul pretențiilor fundamentate pe un act nepublicat în Monitorul Oficial
21.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis privind autoritatea de lucru judecat
21.03.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Perimarea nu intervine în cazul suspendării facultative, dispuse de instanţă în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 CPC până la pronunţarea de către CJUE a unei hotărâri preliminare, ca urmare a solicitării unei alte instanţe naţionale sau a unei instanţe dintr-un alt stat membru al U.E.
20.03.2022 | Andrei PAP


Evenimente juridice
Evenimente juridice

Publicaţi aici!

ÎCCJ. RIL privind neîncadrarea ope legis a personalului angajat al serviciilor de Urgenţă voluntare/private în condiţii speciale de muncă şi neaplicarea dispoziţiilor art. 1 şi art. 6 din HG nr. 1294/2001 şi art. 2 alin. (2) din OMAI nr. 283/2002 acestei categorii de personal
07.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488 indice 6 alin. (l) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din Codul de procedură penală şi art. 154 din Codul penal
07.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL privind neincluderea TVA în onorariile minimale şi maximale stabilite pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
07.03.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Competenţa instanţei civile de a soluţiona litigii având ca obiect anularea documentului constatator care conţine informaţii referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi la eventualele prejudicii, în condiţiile art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016
24.02.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins privind autoritatea de lucru judecat
21.02.2022 | JURIDICE.ro


FORTINET
SMARTBILL

JURIDICE CORPORATE

ÎCCJ. RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor materiale şi/sau morale pentru malpraxis
21.02.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Competenţa de a cerceta infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 din Codul penal, care a cauzat o pagubă materială mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, comisă de o persoană a cărei calitate nu determină incidenţa dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 43/2002
12.02.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa potrivit dispoziţiilor generale, iar în cazul în care constată că nu este competentă să soluţioneze cauza pe fond, trebuie să pronunţe o soluţie de declinare a competenţei în favoarea instanţei de executare
11.02.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Pentru cuantificarea diurnei de care beneficiază judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, care sunt delegați sau detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu, se va avea în vedere timpul efectiv lucrat, iar nu totalitatea zilelor calendaristice ce intră în calculul perioadei de delegare sau detașare
07.02.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Revine judecătoriilor competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a cererilor în anulare/contestaţiilor formulate împotriva dispoziţiilor emise de primari în soluţionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă
02.02.2022 | Andrei PAP


Porsche
PORTALEX

JURIDICE CORPORATE

ÎCCJ. RIL admis. Perimarea cererii de chemare în judecată în cazul suspendării soluționării cauzei până la pronunțarea de către CJUE a unei decizii preliminare
31.01.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Sintagma „după verificarea (…) respectării condițiilor” vizează verificarea condițiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond
31.01.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Personalul didactic beneficiază de gradaţia de merit sau de majorarea de dirigenţie începând cu data la care salariul de bază devine egal sau mai mare decât cel stabilit potrivit legii pentru anul 2022
27.01.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Stabilirea drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor de penitenciare pentru perioada concediului de odihnă
26.01.2022 | Andrei PAP

RIL admis – obligația instanței care soluționează cererea de suspendare provizorie a executării de a-și verifica propria competență
08.12.2021 | Mircea Bogdan POPESCU


ALPHA BANK

JURIDICE CORPORATE

ÎCCJ. RIL admis privind verificarea propriei competențe de către instanța învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării silite
07.12.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a cererilor în anulare/contestațiilor formulate împotriva dispozițiilor emise de primari în soluționarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă
07.12.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Stabilirea competenţei teritoriale, în funcţie de interpretarea dată noţiunii de „loc al producerii prejudiciului”, în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, acţiuni având ca obiect obligarea utilizatorilor de a achita remuneraţiile cuvenite pentru comunicarea publică/radiodifuzarea neautorizată a operelor muzicale/fonograme de comerţ sau publicate în scop comercial
25.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracțiuni
23.11.2021 | Andrei PAP

Romanian High Court rules on DNA’s jurisdiction to investigate abuse of office crimes
16.11.2021 | Mihai JIGANIE-ȘERBAN, Cosmin CREȚU


Romanian Lawyers Week
Juristi

JURIDICE CORPORATE

RIL admis ref. stabilirea drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor de penitenciare pentru perioada concediului de odihnă
16.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. momentul de la care personalul didactic beneficiază de gradaţia de merit sau de majorarea de dirigenţie
16.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. competenţa instanţei civile de a soluţiona litigii având ca obiect anularea documentului constatator care conţine informaţii referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi la eventualele prejudicii, în condiţiile art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016
16.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. competenţa de a cerceta infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 din Codul penal, care a cauzat o pagubă materială mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, comisă de o persoană a cărei calitate nu determină incidenţa dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 43/2002
16.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu
14.11.2021 | Andrei PAP


JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP

Interviuri Dezbateri Profesionişti

RIL admis. Competența materială procesuală a secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor de a soluționa în primă instanță cauzele având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora
12.11.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Stabilirea unui termen de recomandare în ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcţiei
30.10.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I care beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei
18.10.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004
13.10.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins ref. plata taxei judiciare de timbru în cauzele în care ca urmare a decesului făptuitorului se pronunţă o soluţie de clasare de către procuror
12.10.2021 | JURIDICE.ro


Codul muncii
JURIDICE pentru studenti

JURIDICE CORPORATE

RIL admis. Hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter normativ
01.10.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Suma sporurilor acordate personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea nu trebuie să depăşească limita prevăzută de art. 25 din aceeaşi lege, raportată la ordonatorul de credite care stabileşte drepturile salariale
28.09.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu
27.09.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. competența materială procesuală a secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor de a soluționa în primă instanță cauzele având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora
27.09.2021 | Andrei PAP

RIL admis ref. interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracțiuni
27.09.2021 | Andrei PAP


VIDEO

RIL admis. Stabilirea competenței teritoriale în funcție de interpretarea dată noțiunii de ”loc al producerii prejudiciului” în acțiunile în pretenții formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor
27.09.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 37 din Codul penal, în ipoteza în care se constată existența unei condamnări definitive pentru o infracțiune continuată
22.09.2021 | Andrei PAP