ÎCCJ. RIL admis. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Încadrarea juridică a faptei constând în deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a unui număr de peste 10.000 de țigarete nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, cunoscând că acestea provin din contrabandă
 18 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Codul penal privind recidiva internaţională, în situaţia existenţei unei condamnări definitive dispuse de o instanţă străină
 15 septembrie 2023 | Andrei PAP

Competența materială procesuală a instanței de control judiciar
 14 septembrie 2023 | Laura MIHALACHE

RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţii publice înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022, aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
 28 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Cererea de strămutare, de competenţa curţii de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluţionează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 15 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
 10 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Data în raport cu care începe să curgă termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare aplicate de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene şi recunoscute prin hotărâre judecătorească de către autorităţile române este data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de autorităţile din statele membre prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
 8 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 291/2020 privind aprobarea OUG nr. 117/2020 şi aflate în derulare sunt îndreptăţiţi la acordarea sumei de 10.000 lei lunar din bugetul A.N.S.V.S.A
 27 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
 24 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. În situaţia în care titlul executoriu priveşte un dezmembrământ fără personalitate juridică, competenţa teritorială a instanţei de executare poate fi stabilită prin raportare la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, respectiv la sediul acestui dezmembrământ
 5 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar se determină cu respectarea specializării primei instanţe (complet/secţie), care se aplică în mod corespunzător şi în calea de atac
 28 iunie 2023 | Andrei PAP

Amicus curiae cu privire la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj referitor la penalitățile de întârziere prevăzute de Legea nr. 132/2017. UPDATE
 26 iunie 2023 | Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE

ÎCCJ. RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică / şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi
 26 iunie 2023 | Paul-Augustin PUȘCAȘ

RIL admis. Revine curţii de apel, prin secţia de contencios administrativ sau completurile specializate în litigii de contencios administrativ, competenţa de soluţionare a cererilor privind anularea deciziei directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenţie pentru executarea pedepsei sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul, prin bruierea semnalului aferent acestui sistem, întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
 26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/ imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Cererea de strămutare, de competența curții de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluționează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea stării de recidivă internaţională se poate realiza numai în urma parcurgerii procedurii de recunoaştere a hotărârii străine de condamnare, exclusiv pe cale incidentală, iar nu pe baza mențiunilor existente în sistemul european al cazierului judiciar
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după data de 10 septembrie 2022 aparţine secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
 19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Dispoziţiile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 sunt aplicabile în absenţa adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 – 23 iulie 2020
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare reprezentând amenzi penale sau administrative aplicate de autorităţile din statele membre UE
 29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența teritorială a instanței de executare poate fi stabilită la sediul dezmembrământului fără personalitate juridică
 15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activităţii desfăşurate cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010
 4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
 25 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Tribunalul este competent material să judece cauze având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale
 25 aprilie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Instanța competentă material să soluționeze cererea privind anularea deciziei directorului ANP
 24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Determinarea competenței materiale procesuale a instanței de control judiciar
 24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Întâlnirea procurorilor șefi de secție din cadrul PÎCCJ, DNA, DIICOT şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel / 3-4 aprilie 2023
 3 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

RIL promovat de Avocatul Poporului: dacă art. IV alin. 1 din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea art. 15 din OG nr. 42/2004 sunt sau nu aplicabile în absența normelor metodologice de aplicare 
31 martie 2023 | JURIDICE.ro

Recurs în interesul legii ref. aplicarea art. 41 alin. 3 din Codul penal privind recidiva internațională
 24 martie 2023 | Andreea CEAUȘ

RIL 27/2022. Insolvență. Parte din acțiunile de atragere a răspunderii “devin” inadmisibile. O primă hotărâre definitivă
 6 februarie 2023 | Andrei Mihnea GANE

RIL admis – obligația instanței care soluționează cererea de suspendare provizorie a executării de a-și verifica propria competență
 8 decembrie 2021 | Bogdan POPESCU

RIL admis. Posibilitatea instanței de a înlătura sau reduce sancțiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce
 12 aprilie 2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Imposibilitatea aplicării unor pedepse accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
 3 februarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. sumele destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare şi care nu pot face obiectul executării silite prin poprire
 21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată
 21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. motivul de recurs privind modalitatea în care instanţa s-a pronunţat asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, conform art. 451 alin. (2) CPC
 21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. situaţia în care amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere
 21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
 21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003
 13 decembrie 2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea instanţei de a consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei
 10 decembrie 2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. incompatibilitatea judecatătorului de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)
 10 decembrie 2019 | Andrei PAP

Citatul zilei: O instanță supremă este instanță ultimă în grad și este obligată să sesizeze Curtea de Justiție chiar și în cazul unui recurs în interesul legii
5 decembrie 2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

ÎCCJ. RIL admis ref. indemnizațiile cuvenite titularilor dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice
 13 noiembrie 2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea aplicării unor pedepse accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
 13 noiembrie 2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. natura juridică a normelor referitoare la cheltuielile indirecte şi de profit, cheltuielile de proiectare şi inginerie, consultanţă şi asistenţă tehnică
 13 noiembrie 2019 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. situația în care instanţa învestită prin hotărârea de declinare a competenţei poate invoca necompetenţa materială procesuală
 13 noiembrie 2019 | Andrei PAP

RIL admis. Recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată cererea de revizuire întemeiată pe motivul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
 11 noiembrie 2019 | Andrei PAP