« Secţiuni « Jurisprudenţă « ÎCCJ « Jurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii
ÎCCJ. Recurs în interesul legii
JURIDICE

ÎCCJ. RIL admis ref. pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I care beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei
16.09.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins ref. lămurirea întinderii aplicării dispozitivului Deciziei nr. 22/2020
15.09.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. sistemul unitar de pensii publice
29.06.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 37 din Codul penal, în ipoteza în care se constată existența unei condamnări definitive pentru o infracțiune continuată
28.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal, care reprezintă un act administrativ cu caracter normativ
28.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, care nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii de recuzare
28.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. suma sporurilor acordate personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
28.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat, în termenul acordat, procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcţiei
28.06.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Completul de judecată competent să soluționeze conflictul de competență ivit în calea de atac a apelului sau în calea de atac a recursului are compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual al cauzei în care s-a ivit
28.06.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Instanța de judecată, învestită cu soluționarea plângerii contravenționale, nu are posibilitatea să examineze proporționalitatea sancțiunii complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul
21.06.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere, nu constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004
10.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. excepţia de nelegalitate, care poate fi invocată şi cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004
08.06.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. compunerea completului de judecată competent să soluționeze conflictul de competență ivit în calea de atac a apelului sau în calea de atac a recursului
18.05.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Apelul declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare
22.04.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice
18.04.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. posibilitatea personalului silvic de a beneficia de un spor de risc de 25% din salariul de bază, în absenţa elaborării normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici
13.04.2021 | Andrei PAP

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere, nu constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004
13.04.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Posibilitatea instanței de a înlătura sau reduce sancțiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce
12.04.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU | 1 comentariu

RIL admis. Suspendarea executării silite este limitată în timp până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare
05.04.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Încetarea de drept a mandatului de primar anterior constatării stării de incompatibilitate de către ANI prin raport de evaluare menţinut ca legal printr-o hotărâre judecătorească definitivă
21.03.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. apelul declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare
15.03.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins ref. aplicarea principiului nominalismului monetar
15.03.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Pensia de serviciu cuvenită persoanelor care au ocupat funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi
16.02.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Judecătorul care a pronunţat decizia din apel este incompatibil absolut să soluţioneze cererea de revizuire sau contestaţia în anulare exercitată împotriva deciziei date în recursul declarat împotriva deciziei sale din apel
12.02.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. suspendarea executării silite care este limitată în timp până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare
08.02.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Sporul salarial acordat personalului din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
23.01.2021 | Andrei PAP

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

RIL admis. Competența materială de soluţionare a contestaţiilor privind executarea silită începută de creditorii bugetari în temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014
21.01.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Procurorul general al PÎCCJ nu are în toate situaţiile calitatea expres prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală în care se face referire la „procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia”
19.01.2021 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. încetarea de drept a mandatului de primar anterior constatării stării de incompatibilitate de către ANI prin raport de evaluare menţinut ca legal printr-o hotărâre judecătorească definitivă
18.01.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident
13.01.2021 | Andrei PAP

RIL admis. Procesele începute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
13.01.2021 | Andrei PAP

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

RIL admis. Competenţa materială a secţiilor specializate în judecarea litigiilor privind despăgubirile acordate în baza poliţelor RCA ca urmare a accidentelor de circulaţie
30.12.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar
20.12.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate
11.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins ref. comunicarea informațiilor de interes public în format electronic. Motivarea Deciziei
09.12.2020 | Anca VĂRZARU

ÎCCJ. RIL respins ref. interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003
07.12.2020 | JURIDICE.ro

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. pensia de serviciu cuvenită persoanelor care au ocupat funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi
07.12.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ-RIL. Cameră preliminară. Sancțiunea depășirii termenului judecătoresc
18.11.2020 | Andreea COMAN | 6 comentarii

ÎCCJ. RIL admis ref. reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
10.11.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins ref. instanţa competentă din punct de vedere material procesual de a soluţiona apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în litigiile având ca obiect anularea deciziilor de instituire a carantinei
10.11.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de Legea nr. 50/1991, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției
09.11.2020 | Andrei PAP

RIL admis. Instanța competentă să soluționeze acțiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de angajator, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, de primă instanță, care ulterior este desființată în calea de atac
04.11.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident
27.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. procesele începute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
27.10.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. sporul salarial acordat personalului din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
27.10.2020 | Andrei PAP

VASILIU ȘI MICLEA. RIL admis – Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia
26.10.2020 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. judecătorul învestit să judece o cale extraordinară de atac de retractare împotriva unei decizii date tot într-o cale extraordinară de atac de retractare exercitată succesiv împotriva hotărârii sale din apel sau recurs
20.10.2020 | JURIDICE.ro

RIL admis. Apelul sau recursul incident nu poate fi limitat la obiectul apelului sau recursului principal, ci poate viza orice alte soluții cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate și/sau considerentele acesteia
28.09.2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Procurorul general al PÎCCJ nu are în toate situaţiile calitatea expres prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală în care se face referire la „procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia”
14.09.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate
14.09.2020 | JURIDICE.ro