Secţiuni » Jurisprudenţă » ÎCCJ » Recurs în interesul legii
ÎCCJ. Recurs în interesul legii

RIL 27/2022. Insolvență. Parte din acțiunile de atragere a răspunderii “devin” inadmisibile. O primă hotărâre definitivă
06.02.2023 | Andrei Mihnea GANE | 1 comentariu

RIL admis. Scopul diurnei este compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului statului român, în zonele de operaţii
02.02.2023 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa instanţei de judecată în soluţionarea cauzelor penale având ca obiect infracţiuni săvârşite de judecători şi procurori care au dobândit un grad profesional superior celui al instanţei/parchetului în care îşi desfăşoară efectiv activitatea se determină prin raportare la instanţa/parchetul la care îşi desfăşoară efectiv activitatea magistratul cercetat, şi nu la gradul profesional superior al acestuia
02.02.2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Scopul diurnei este compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului statului român
30.01.2023 | JURIDICE.ro

RIL admis. Procedura insolvenţei nu poate fi închisă înainte de soluţionarea prin hotărâre definitivă a acţiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014
27.01.2023 | Andrei PAP

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
22.12.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Procedura insolvenţei nu poate fi închisă înainte de soluţionarea prin hotărâre definitivă a acțiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă
12.12.2022 | JURIDICE.roCariere juridice
Cariere juridice
Cariere juridice
Evenimente juridice
 

RIL admis. Prelevarea de probe biologice de la persoane condamnate definitiv sau faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunilor cuprinse în anexa Legii nr. 76/2008, are caracter facultativ
21.11.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins privind determinarea competenței materiale procesuale a tribunalelor specializate
14.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Competenţa instanţei de judecată în soluţionarea cauzelor penale având ca obiect infracţiuni săvârşite de judecători şi procurori care au dobândit un grad profesional superior celui al instanţei/parchetului în care îşi desfăşoară efectiv activitatea se determină prin raportare la instanţa/parchetul la care îşi desfăşoară efectiv activitatea magistratul cercetat şi nu la gradul profesional superior al acestuia
14.11.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din OUG nr. 43/2020, astfel cum au fost acestea modificate prin Legea nr. 166/2021
14.11.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului
14.11.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Dispoziţiile art. 52 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 101/2019, nu se aplică persoanelor prevăzute de art. 36 alin. 1 lit. e) şi h) din Legea nr. 80/1995, care au trecut în corpul ofiţerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019
14.11.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Efectele Deciziei CCR nr. 405 din 15 iunie 2016, în cazul salariatului cu privire la care angajatorul a emis decizie de suspendare a contractului individual de muncă
07.11.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Nu se suspendă de drept căile de atac, promovate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care a fost deschisă procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui/unor creditor/creditori pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri
07.11.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins privind calculul drepturilor de pensie
17.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului
17.10.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv are caracter facultativ
17.10.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis privind suspendarea de drept a căilor de atac
03.10.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU | 5 comentariiEvenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
Evenimente juridice
 

ÎCCJ. RIL admis privind posibilitatea invocării de către instanţă, din oficiu, a prescripției executării sancțiunii contravenționale
03.10.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Avocatul Poporului solicită ÎCCJ să stabilească dacă activitatea desfășurată în cadrul Centrelor Teritoriale de Calcul este considerată activitate desfășurată în condiții speciale. UPDATE: RIL respins
03.10.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis privind acordarea gradelor militare
03.10.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Egalizarea la nivel maxim a indemnizaţiilor asistenţilor judiciari nu presupune majorarea indemnizaţiei lunare de încadrare în raport cu vechimea efectivă realizată în funcţie, superioară celei de 5 ani
22.09.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. despăgubirea pe care o primește salariatul când CIM a fost suspendat din inițiativa angajatorului în condițiile art. 52 alin. (2) din Codul muncii
19.09.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă imobiliară, încheiat sub regimul Codului civil din 1864 şi al O.U.G. nr. 99/2006
17.09.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Întrunirea condiţiilor necesare atragerii răspunderii patrimoniale pentru fapta prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014
15.09.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. Recurs în Interesul Legii. În cazul în care pârâtul nu predă documentele contabile practicianului în insolvenţă, după prealabila notificare, se prezumă relativ întrunirea tuturor condiţiilor necesare atragerii răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvenţă
27.06.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis privind egalizarea la nivel maxim a indemnizațiilor asistenților judiciari
06.06.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis privind prescripția dreptului de a obține executarea silită
06.06.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Evaluarea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare în raport cu criteriile prevăzute de art. 488.5 alin. (2) din CPP, în cauzele cu autori necunoscuţi
16.05.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Judecătorul de cameră preliminară este competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a emis soluţia de clasare a admis-o, a infirmat soluţia procurorului de caz şi a dat o nouă soluţie de clasare, pentru alte motive decât cele invocate de petent, în raport cu dispoziţiile art. 339 alin. (5) CPP
12.05.2022 | Andrei PAPEvenimente juridice
Evenimente juridice
FORTINET
PORTALEX
 

Aspecte de neconstituționalitate referitoare la (im)posibilitatea instanței de a analiza proporționalitatea sancțiunii complementare constând în suspendarea dreptului de a conduce
10.05.2022 | Andrei BĂCĂUANU, Cosmin CADAR

RIL admis. Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private nu este încadrat ope legis în condiţii speciale de muncă
09.05.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală
17.04.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Cuantificarea diurnei de care beneficiază judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, care sunt delegaţi sau detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu
11.04.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Onorariile maximale ale executorului judecătoresc nu includ şi TVA aferentă serviciilor prestate de acesta în cadrul procedurii de executare silită
07.04.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Instanţa de judecată, învestită în baza art. 603 alin. (3) CPC, analizează doar condiţiile formale ale hotărârii arbitrale, iar nu şi pe cele de fond
25.03.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Judecătoria este competentă să soluționeze cauzele privind obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor materiale şi/sau morale pentru malpraxis, în situaţia în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispoziţiile art. 679-685 din Legea nr. 95/2006
24.03.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis privind sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de care beneficiază inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală
21.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL respins privind interpretarea momentului din care curge termenul de prescripție a dreptului material la acțiune în cazul pretențiilor fundamentate pe un act nepublicat în Monitorul Oficial
21.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis privind autoritatea de lucru judecat
21.03.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Perimarea nu intervine în cazul suspendării facultative, dispuse de instanţă în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 CPC până la pronunţarea de către CJUE a unei hotărâri preliminare, ca urmare a solicitării unei alte instanţe naţionale sau a unei instanţe dintr-un alt stat membru al U.E.
20.03.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL privind neîncadrarea ope legis a personalului angajat al serviciilor de Urgenţă voluntare/private în condiţii speciale de muncă şi neaplicarea dispoziţiilor art. 1 şi art. 6 din HG nr. 1294/2001 şi art. 2 alin. (2) din OMAI nr. 283/2002 acestei categorii de personal
07.03.2022 | JURIDICE.roSMARTBILL
Codul muncii
Servicii JURIDICE.ro
Comunicate profesionisti - avocati, executori, notari
 

ÎCCJ. RIL privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488 indice 6 alin. (l) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din Codul de procedură penală şi art. 154 din Codul penal
07.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL privind neincluderea TVA în onorariile minimale şi maximale stabilite pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
07.03.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Competenţa instanţei civile de a soluţiona litigii având ca obiect anularea documentului constatator care conţine informaţii referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi la eventualele prejudicii, în condiţiile art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016
24.02.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL respins privind autoritatea de lucru judecat
21.02.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor materiale şi/sau morale pentru malpraxis
21.02.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

RIL admis. Competenţa de a cerceta infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 din Codul penal, care a cauzat o pagubă materială mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, comisă de o persoană a cărei calitate nu determină incidenţa dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 43/2002
12.02.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa potrivit dispoziţiilor generale, iar în cazul în care constată că nu este competentă să soluţioneze cauza pe fond, trebuie să pronunţe o soluţie de declinare a competenţei în favoarea instanţei de executare
11.02.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Pentru cuantificarea diurnei de care beneficiază judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, care sunt delegați sau detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu, se va avea în vedere timpul efectiv lucrat, iar nu totalitatea zilelor calendaristice ce intră în calculul perioadei de delegare sau detașare
07.02.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Revine judecătoriilor competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a cererilor în anulare/contestaţiilor formulate împotriva dispoziţiilor emise de primari în soluţionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă
02.02.2022 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis. Perimarea cererii de chemare în judecată în cazul suspendării soluționării cauzei până la pronunțarea de către CJUE a unei decizii preliminare
31.01.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVUArbitraj
Interviuri
Woman in Law
JURIDICE Vizual
 

ÎCCJ. RIL admis. Sintagma „după verificarea (…) respectării condițiilor” vizează verificarea condițiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond
31.01.2022 | JURIDICE.ro

RIL admis. Personalul didactic beneficiază de gradaţia de merit sau de majorarea de dirigenţie începând cu data la care salariul de bază devine egal sau mai mare decât cel stabilit potrivit legii pentru anul 2022
27.01.2022 | Andrei PAP

RIL admis. Stabilirea drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor de penitenciare pentru perioada concediului de odihnă
26.01.2022 | Andrei PAP

RIL admis – obligația instanței care soluționează cererea de suspendare provizorie a executării de a-și verifica propria competență
08.12.2021 | Mircea Bogdan POPESCU

ÎCCJ. RIL admis privind verificarea propriei competențe de către instanța învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării silite
07.12.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a cererilor în anulare/contestațiilor formulate împotriva dispozițiilor emise de primari în soluționarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă
07.12.2021 | JURIDICE.ro

RIL admis. Stabilirea competenţei teritoriale, în funcţie de interpretarea dată noţiunii de „loc al producerii prejudiciului”, în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, acţiuni având ca obiect obligarea utilizatorilor de a achita remuneraţiile cuvenite pentru comunicarea publică/radiodifuzarea neautorizată a operelor muzicale/fonograme de comerţ sau publicate în scop comercial
25.11.2021 | Andrei PAP

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro