Asigurări pentru avocaţi, Barouri, Citate juridice, Grile juridice, INTERPROFESIONAL, Jurisprudenţă inedită CITR, Legal Days, Legal FUN, Legal Style, NOTARIAT, Revista revistelor juridice, Sistemul judiciar, Studenţi la drept, TOP LEGAL
 
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Publicațiile ”Dreptul” la ceas aniversar: 145 de ani
30.06.2016 | Rodica Aida POPA | 1 comentariu

Flaminia Stârc-Meclejan: Responsabilitatea socială corporativă din perspectivă juridică. O discuţie actuală
28.06.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Popa: Despre uzufructul valorilor mobiliare în viziunea noului Cod Civil
23.06.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Tax Magazine nr. 5/2016
15.06.2016 | JURIDICE.ro

Tax Magazine nr. 4/2016
15.06.2016 | JURIDICE.ro

Alin Liviu Andruţ: Considerații privind executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu face prevăzute de art. 903-909 NCPC
09.06.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Dumitru Dobrev: Divizarea societăţilor comerciale – operaţiune în frauda creditorilor. Examen jurisprudenţial
07.06.2016 | Cosmina SIMA

Sergiu Golub, Nonu-Gheorghe Pușcariu: Câteva considerații cu privire la compensația legală în procedura insolvenței
01.06.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Bogdan Țene: Clauze abuzive în contractele de credit, așa cum rezultă din practica judiciară
31.05.2016 | Cosmina SIMA

Mirela Iovu: Așteptările mediului de afaceri de la Codul Insolvenței
27.05.2016 | Cosmina SIMA

Corneliu Bențe: Considerații privind clauza penală în contractul individual de muncă
26.05.2016 | Ana Maria ILIESCU

Titus Prescure: Unele contribuţii privind clarificarea regimului juridic al majorării capitalului social al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, prin utilizarea procedeului (sursei) compensării unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale acesteia
20.05.2016 | Cosmina SIMA

Oana Murariu: Caducitatea clauzei de risc valutar în contractele de credit în valută
20.05.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ion Deleanu: Participarea procurorului în procesul civil. Disecţia prevederilor art. 92, art. 216 şi art. 394 C. pr. civ.
20.05.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Stelian Ioan Vidu: Câteva aspecte privind evaluarea legală a daunelor-interese moratorii
16.05.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

A apărut Reflets nr. 1/2016. Răspunderea Curții Supreme din Bulgaria pentru refuzul de a sesiza CJUE
16.05.2016 | Mihaela MAZILU-BABEL

Arcadia Hinescu: Achiziția de societate prin efect de levier – (lbo) și fuziunea
11.05.2016 | Cosmina SIMA

Revista Pro Lege nr. 1/2016
26.04.2016 | Irina RÎMARU

Maria Fodor, Corina Florența Popescu: Cercetarea la fața locului în procesul civil
25.04.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Alexandru Țiclea: Modificări ale legislației muncii prin noile norme penale
22.04.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ion Popa: Aspecte particulare privind suspendarea raporturilor de serviciu. Consecinţe. Daune morale
21.04.2016 | Ana Maria ILIESCU

Mihai Șandru: Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
18.04.2016 | Cosmina SIMA

Ilie Dumitru: Exercitarea unei profesii sau practicarea unei meserii în mod nelegal – analiza răspunderii penale a nerespectării legislației muncii în anumite sectoare de activitatea
13.04.2016 | Ana Maria ILIESCU

Cristina Ioana Florescu: Introducere în probleme de etică privind arbitrii și avocații în arbitrajul internațional
12.04.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ioan Schiau: Profesionistul, un reper al dăinuirii materiei comerciale în cadrul dreptului privat unitar
11.04.2016 | Cosmina SIMA

Studia Universitatis Babeș-Bolyai – IURISPRUDENTIA nr. 1/2016
09.04.2016 | JURIDICE.ro

Ioan Schiau: Contractul de intermediere reglementat de noul Cod civil
07.04.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Maria-Irina Grigore–Rădulescu: Analogia legii şi analogia dreptului. Aspecte teoretice şi consecinţe practice
06.04.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Sebastian Bodu: Răspunderea administratorului față de societate
05.04.2016 | Cosmina SIMA

Ștefan Boboc: Infracțiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă în reglementarea noului Cod penal
31.03.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Sebastian Bodu: Nulitatea hotărârii adunării generale (II)
30.03.2016 | Cosmina SIMA

Tax Magazine nr. 3/2016
29.03.2016 | JURIDICE.ro

Dominic Alexandru Gidro: Acțiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul Noului Cod Civil
24.03.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Sebastian Bodu: Nulitatea hotărârii adunării generale (I)
22.03.2016 | Cosmina SIMA

Cristian Paziuc: Răspunderea contractuală și sistemul remediilor pentru neexecutarea obligațiilor contractuale
21.03.2016 | Alina Maria HAȚEG

Lucian Bojin: Modalităţi şi motivaţii ale tehnicii piercing the corporate veil
17.03.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Probleme de drept relevante impuse de noul Cod de procedură penală
16.03.2016 | Irina HORODINCĂ

Emod Veress: Compensația – două aspecte controversate
15.03.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Sonia Florea: Consideraţii privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată potrivit noului Cod de procedură civilă
14.03.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI | 3 comentarii

Mirela Iovu: Efectele implementării Recomandării Comisiei Europene nr. 135/2014 privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei
10.03.2016 | Cosmina SIMA

Călina Jugastru: Încheierea căsătoriei în dreptul internațional privat. Evoluții și tendințe
09.03.2016 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Iulian Bălan. Dreptul la respectarea vieţii private şi supravegherea video, audio sau prin fotografiere – Partea a II-a.
09.03.2016 | Alina Maria HAȚEG

Corina Scarlat: Rolul activ al aparatorului în respectarea prezumției de nevinovăție a inculpatului
09.03.2016 | Ana Maria ILIESCU

Tax Magazine nr. 2/2016
08.03.2016 | JURIDICE.ro

Camil Tănăsescu: Aspecte teoretice privind cauzele justificative în contextul noului Cod penal
07.03.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Republica Moldova. Consiliul științific al Revistei Institutului Național al Justiției. Profesor român, membru
04.03.2016 | Irina RÎMARU

Accesul la justiţie în probleme de mediu – repere comparative europene | Cosmina Codrescu, Dacian Dragoş
04.03.2016 | Oana TEODORESCU

Dragoș Călin: Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea capitalului social
02.03.2016 | Cosmina SIMA

Tax Magazine nr. 1/2016
02.03.2016 | JURIDICE.ro