Secţiuni » Secţiuni speciale
Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesionişti
BarouriInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatReviste juridiceSistemul judiciarUniversitaria
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Sebastian Bodu și Ciprian Bodu: Infracțiunile de bancrută (I) Aspecte comune ale infracțiunilor de bancrută
04.08.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Gheorghe Piperea, Petre Piperea: Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de asociaţii care s-au abţinut sau care au votat pentru adoptarea hotărârii
26.07.2016 | Cosmina SIMA

Studia Universitatis Babeș-Bolyai – IURISPRUDENTIA nr. 2/2016
23.07.2016 | JURIDICE.ro

Loredana Cochior: Denunțarea unilaterală a contractului cu executare instantanee
22.07.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Robert–Adrian Deliu: Faza scrisă a procesului civil în lumina noului Cod de procedură civilă, republicat
20.07.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Lavinia Tec: Examenul jurisprudenţei în materia reprezentării societăţii şi răspunderii civile a administratorilor faţă de societate
19.07.2016 | Cosmina SIMA

Tribuna Juridică nr. 6/2016
15.07.2016 | JURIDICE.ro

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Tax Magazine nr. 6/2016
14.07.2016 | JURIDICE.ro

Dragoș Călin: Unele consideraţii privind exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor prin mandatar
11.07.2016 | Cosmina SIMA

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Szilard Sztranyiczki: Considerații cu privire la dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic, precum și dreptul de abitație special al acestuia
07.07.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Pro Lege nr. 2/2016
06.07.2016 | Irina RÎMARU

Doru Trăilă: Compatibilitatea unui mecanism automat de dare în plată cu executarea contractelor de credit bancar
04.07.2016 | Cosmina SIMA | 1 comentariu

Publicațiile ”Dreptul” la ceas aniversar: 145 de ani
30.06.2016 | Rodica Aida POPA | 1 comentariu

Flaminia Stârc-Meclejan: Responsabilitatea socială corporativă din perspectivă juridică. O discuţie actuală
28.06.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Popa: Despre uzufructul valorilor mobiliare în viziunea noului Cod Civil
23.06.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Tax Magazine nr. 5/2016
15.06.2016 | JURIDICE.ro

Tax Magazine nr. 4/2016
15.06.2016 | JURIDICE.ro

Alin Liviu Andruţ: Considerații privind executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu face prevăzute de art. 903-909 NCPC
09.06.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Dumitru Dobrev: Divizarea societăţilor comerciale – operaţiune în frauda creditorilor. Examen jurisprudenţial
07.06.2016 | Cosmina SIMA

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Sergiu Golub, Nonu-Gheorghe Pușcariu: Câteva considerații cu privire la compensația legală în procedura insolvenței
01.06.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Bogdan Țene: Clauze abuzive în contractele de credit, așa cum rezultă din practica judiciară
31.05.2016 | Cosmina SIMA

Mirela Iovu: Așteptările mediului de afaceri de la Codul Insolvenței
27.05.2016 | Cosmina SIMA

Corneliu Bențe: Considerații privind clauza penală în contractul individual de muncă
26.05.2016 | Ana Maria ILIESCU

Titus Prescure: Unele contribuţii privind clarificarea regimului juridic al majorării capitalului social al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, prin utilizarea procedeului (sursei) compensării unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale acesteia
20.05.2016 | Cosmina SIMA

Oana Murariu: Caducitatea clauzei de risc valutar în contractele de credit în valută
20.05.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ion Deleanu: Participarea procurorului în procesul civil. Disecţia prevederilor art. 92, art. 216 şi art. 394 C. pr. civ.
20.05.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Stelian Ioan Vidu: Câteva aspecte privind evaluarea legală a daunelor-interese moratorii
16.05.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

A apărut Reflets nr. 1/2016. Răspunderea Curții Supreme din Bulgaria pentru refuzul de a sesiza CJUE
16.05.2016 | Mihaela MAZILU-BABEL

Arcadia Hinescu: Achiziția de societate prin efect de levier – (lbo) și fuziunea
11.05.2016 | Cosmina SIMA

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Revista Pro Lege nr. 1/2016
26.04.2016 | Irina RÎMARU

Maria Fodor, Corina Florența Popescu: Cercetarea la fața locului în procesul civil
25.04.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Alexandru Țiclea: Modificări ale legislației muncii prin noile norme penale
22.04.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ion Popa: Aspecte particulare privind suspendarea raporturilor de serviciu. Consecinţe. Daune morale
21.04.2016 | Ana Maria ILIESCU

Mihai Șandru: Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
18.04.2016 | Cosmina SIMA

Ilie Dumitru: Exercitarea unei profesii sau practicarea unei meserii în mod nelegal – analiza răspunderii penale a nerespectării legislației muncii în anumite sectoare de activitatea
13.04.2016 | Ana Maria ILIESCU

Cristina Ioana Florescu: Introducere în probleme de etică privind arbitrii și avocații în arbitrajul internațional
12.04.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ioan Schiau: Profesionistul, un reper al dăinuirii materiei comerciale în cadrul dreptului privat unitar
11.04.2016 | Cosmina SIMA

Studia Universitatis Babeș-Bolyai – IURISPRUDENTIA nr. 1/2016
09.04.2016 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Ioan Schiau: Contractul de intermediere reglementat de noul Cod civil
07.04.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Maria-Irina Grigore–Rădulescu: Analogia legii şi analogia dreptului. Aspecte teoretice şi consecinţe practice
06.04.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Sebastian Bodu: Răspunderea administratorului față de societate
05.04.2016 | Cosmina SIMA

Ștefan Boboc: Infracțiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă în reglementarea noului Cod penal
31.03.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Sebastian Bodu: Nulitatea hotărârii adunării generale (II)
30.03.2016 | Cosmina SIMA

Tax Magazine nr. 3/2016
29.03.2016 | JURIDICE.ro

Dominic Alexandru Gidro: Acțiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul Noului Cod Civil
24.03.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Sebastian Bodu: Nulitatea hotărârii adunării generale (I)
22.03.2016 | Cosmina SIMA

Cristian Paziuc: Răspunderea contractuală și sistemul remediilor pentru neexecutarea obligațiilor contractuale
21.03.2016 | Alina Maria HAȚEG

Lucian Bojin: Modalităţi şi motivaţii ale tehnicii piercing the corporate veil
17.03.2016 | Cosmina SIMA