Asigurări pentru avocaţi, Barouri, Citate juridice, Grile juridice, INTERPROFESIONAL, Jurisprudenţă inedită CITR, Legal Days, Legal FUN, Legal Style, NOTARIAT, Revista revistelor juridice, Sistemul judiciar, Studenţi la drept, TOP LEGAL
 
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Marius Eugen Radu: Scurte consideraţii privind sechestrul asigurător în procesul penal
29.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Marius Petroiu: Controlul judecătoresc asupra clasificării informaţiilor, cu începere de la 1 februarie 2014
26.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Paul Pop: Câteva aspecte teoretice și practice ale perimării executării silite
25.02.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Mihai Șandru: Contribuţii privind Consultarea Comisiei europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român
24.02.2016 | Cosmina SIMA

Iulian Bălan. Dreptul la respectarea vieţii private şi supravegherea video, audio sau prin fotografiere – Partea I
22.02.2016 | Alina Maria HAȚEG

Curierul Judiciar nr. 10/2015
18.02.2016 | JURIDICE.ro

Răzvan Dincă. Promisiunea de a vinde un teren agricol situat în extravilan
17.02.2016 | Alina Maria HAȚEG

Ștefan Boboc: Răspunderea penală în dreptul muncii în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal
16.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Mihai Șandru: PROIECT – Consideraţii cu privire la oportunitatea reglementării dreptului societar prin directive. O perspectivă românească
15.02.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Probleme relevante privind exercitarea funcţiei judecătorului de cameră preliminară în noul Cod de procedură penală
14.02.2016 | Irina HORODINCĂ

Radu Rizoiu: Accesoriul poate transforma principalul? Despre natura bunului ipotecat
11.02.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Emil Lupulescu: Corelația dintre răspunderea fiscală și răspunderea penală
11.02.2016 | Ana Maria ILIESCU

Monna-Lisa Belu Magdo: Câteva aspecte de noutate aduse de noul Cod de procedură civilă în procedura arbitrală
10.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ilie Urs: Condiţiile cerute pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract în materia promisiunilor de vânzare
09.02.2016 | Alina Maria HAȚEG | 2 comentarii

Sebastian Bodu: Abuzul de dreptul de vot
09.02.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Locul şi rolul procurorului în procesul penal şi modificările intervenite în reglementarea fazei de judecată în fond şi apel potrivit Noului Cod de procedură penală
07.02.2016 | Irina HORODINCĂ

Revista Penalmente Relevant nr. 1/2016
02.02.2016 | JURIDICE.ro

Dan Ţop: Noi reglementări privind protecţia maternităţii la locul de muncă
01.02.2016 | Andreea BREBU

Florin Ludușan: Considerații privind clauzele abuzive în contractele de adeziune, cu privire specială asupra clauzei penale abuzive
28.01.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Monica Ionaș-Sălăgean: Reflectarea principiilor guvernanței corporatiste în legislația societară
26.01.2016 | Cosmina SIMA

Sebastian Bodu: Numărul de asociați. Simulația pluralității
20.01.2016 | Cosmina SIMA

Jurgen Schwarze: Soft law în dreptul Uniunii Europene
19.01.2016 | Ana Maria ILIESCU

Manole Ciprian Popa: Grupurile de societăți din perspectiva practicii judecătorești
18.01.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Florin Marius Popa: Combaterea corupției ca modalitate de apărare a drepturilor omului în spațiul european
18.01.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Victor Marcusohn: Condiţiile generale ale contractului. Libertatea de a contracta şi limitele acesteia
15.01.2016 | Alina Maria HAȚEG

Dragoș Călin: Drepturile şi obligaţiile derivate din calitatea de proprietar al obligaţiunilor emise de o societate şi cea de emitent al acestora
14.01.2016 | Cosmina SIMA

Bianca Selejan-Guțan: Considerații despre Decizia nr. 418/2014 a Curții Constituționale
13.01.2016 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Florin I. Mangu: Rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor – (I) Reglementare legală, fundamentul, domeniul de aplicare, poziția în ierarhia ”remediilor” contractuale, dreptul de opțiune al creditorului, felurile
11.01.2016 | Elena ZOIȚA

Tribuna Juridică nr. 5/2015
09.01.2016 | JURIDICE.ro

Revista THEMIS nr. 1/2016
08.01.2016 | JURIDICE.ro

Emod Veress: Controverse privind executarea silită a părților sociale ale societăților cu răspundere limitată pentru datoriile personale ale asociaților
08.01.2016 | Cosmina SIMA

Emod Veress: Probleme actuale privind dobânda penalizatoare
07.01.2016 | Alina Maria HAȚEG

Revista Română de Drept European (Comunitar) nr. 1/2015: Aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Prudenţă sau reticenţă? O evaluare a Avizului 2/13 al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Răzvan Horaţiu Radu, Alexandra Georgiana Văcaru
06.01.2016 | Oana TEODORESCU

Lucian Mihali Viorescu: Probleme ivite în practica judiciară cu privire la citarea prin publicitate
06.01.2016 | Alina Maria HAȚEG | 1 comentariu

Lazăr Teofil: Unele considerații teoretice și practice privind respectarea normelor juridice
05.01.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Dragoș Călin: Organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor societăților pe acțiuni admise la tranzacționare
04.01.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Locul şi rolul procurorului în procesul penal şi modificările intervenite în reglementarea fazei de judecată în fond şi apel potrivit Noului Cod de procedură penală
02.01.2016 | Alina Maria HAȚEG

Valerian Cioclei: Pedeapsa girafă
01.01.2016 | Bogdan GUBICI

Ruxandra Adina Gingărașu: Acțiunea în revendicare, acțiunea în evacuare din imobilele ocupate abuziv, cererile posesorii – asemănări și deosebiri
31.12.2015 | Elena ZOIȚA

Șerban Diaconescu: Unele consideraţii cu privire la conflictele de norme civile în timp
30.12.2015 | Alina Maria HAȚEG

Dan Claudiu Dănişor: Justificarea necesității restrângerii exercițiului drepturilor ori libertăților într-o societate liberală
28.12.2015 | Cornelia DĂROI

Ioan Popa: Dreptul de opțiune succesorală
28.12.2015 | Elena ZOIȚA

Dragoș Alin Călin: Monism, dualism sau pluralism juridic? Receptarea dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică a statelor membre
26.12.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Tax Magazine nr. 12/2015
24.12.2015 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Ovidiu Stelian Milchiș: Internarea medicală nevoluntară. Aspecte teoretice și practice
23.12.2015 | Ana Maria ILIESCU

Corina-Florența Popescu, Marina-Irina Grigore-Rădulescu: Aspecte privind respectarea dreptului la viață privată de către-mass media
22.12.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Norbert Reich: Principii Generale și Drepturi Fundamentale în Dreptul Civil European
21.12.2015 | Ana Maria ILIESCU

Bianca Selejan-Guțan: Despre legea penală mai favorabilă şi „războiul judecătorilor”. Scurte comentarii pe marginea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/2014
20.12.2015 | Irina HORODINCĂ

Ion Ifrim: Intenția depășită în noul Cod penal
16.12.2015 | Bogdan GUBICI

IUSTITIA nr. 2/2015
13.12.2015 | JURIDICE.ro