Secţiuni » Secţiuni speciale
Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesionişti
BarouriInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatReviste juridiceSistemul judiciarUniversitaria
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Călina Jugastru: Încheierea căsătoriei în dreptul internațional privat. Evoluții și tendințe
09.03.2016 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Iulian Bălan. Dreptul la respectarea vieţii private şi supravegherea video, audio sau prin fotografiere – Partea a II-a.
09.03.2016 | Alina Maria HAȚEG

Corina Scarlat: Rolul activ al aparatorului în respectarea prezumției de nevinovăție a inculpatului
09.03.2016 | Ana Maria ILIESCU

Tax Magazine nr. 2/2016
08.03.2016 | JURIDICE.ro

Camil Tănăsescu: Aspecte teoretice privind cauzele justificative în contextul noului Cod penal
07.03.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Republica Moldova. Consiliul științific al Revistei Institutului Național al Justiției. Profesor român, membru
04.03.2016 | Irina RÎMARU

Accesul la justiţie în probleme de mediu – repere comparative europene | Cosmina Codrescu, Dacian Dragoş
04.03.2016 | Oana TEODORESCU

Dragoș Călin: Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea capitalului social
02.03.2016 | Cosmina SIMA

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Tax Magazine nr. 1/2016
02.03.2016 | JURIDICE.ro

Robert-Adrian Deliu: Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și a răspunderii părintești în statele membre UE, conform Regulamentului(CE) nr.2201 din 27 noiembrie 2003. Suprimarea exequaturu-lui
01.03.2016 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Marius Eugen Radu: Scurte consideraţii privind sechestrul asigurător în procesul penal
29.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Marius Petroiu: Controlul judecătoresc asupra clasificării informaţiilor, cu începere de la 1 februarie 2014
26.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Paul Pop: Câteva aspecte teoretice și practice ale perimării executării silite
25.02.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Mihai Șandru: Contribuţii privind Consultarea Comisiei europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român
24.02.2016 | Cosmina SIMA

Iulian Bălan. Dreptul la respectarea vieţii private şi supravegherea video, audio sau prin fotografiere – Partea I
22.02.2016 | Alina Maria HAȚEG

Curierul Judiciar nr. 10/2015
18.02.2016 | JURIDICE.ro

Răzvan Dincă. Promisiunea de a vinde un teren agricol situat în extravilan
17.02.2016 | Alina Maria HAȚEG

Ștefan Boboc: Răspunderea penală în dreptul muncii în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal
16.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Mihai Șandru: PROIECT – Consideraţii cu privire la oportunitatea reglementării dreptului societar prin directive. O perspectivă românească
15.02.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Probleme relevante privind exercitarea funcţiei judecătorului de cameră preliminară în noul Cod de procedură penală
14.02.2016 | Irina HORODINCĂ

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Radu Rizoiu: Accesoriul poate transforma principalul? Despre natura bunului ipotecat
11.02.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Emil Lupulescu: Corelația dintre răspunderea fiscală și răspunderea penală
11.02.2016 | Ana Maria ILIESCU

Monna-Lisa Belu Magdo: Câteva aspecte de noutate aduse de noul Cod de procedură civilă în procedura arbitrală
10.02.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Ilie Urs: Condiţiile cerute pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract în materia promisiunilor de vânzare
09.02.2016 | Alina Maria HAȚEG | 2 comentarii

Sebastian Bodu: Abuzul de dreptul de vot
09.02.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Locul şi rolul procurorului în procesul penal şi modificările intervenite în reglementarea fazei de judecată în fond şi apel potrivit Noului Cod de procedură penală
07.02.2016 | Irina HORODINCĂ

Revista Penalmente Relevant nr. 1/2016
02.02.2016 | JURIDICE.ro

Dan Ţop: Noi reglementări privind protecţia maternităţii la locul de muncă
01.02.2016 | Andreea BREBU

Florin Ludușan: Considerații privind clauzele abuzive în contractele de adeziune, cu privire specială asupra clauzei penale abuzive
28.01.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Monica Ionaș-Sălăgean: Reflectarea principiilor guvernanței corporatiste în legislația societară
26.01.2016 | Cosmina SIMA

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Sebastian Bodu: Numărul de asociați. Simulația pluralității
20.01.2016 | Cosmina SIMA

Jurgen Schwarze: Soft law în dreptul Uniunii Europene
19.01.2016 | Ana Maria ILIESCU

Manole Ciprian Popa: Grupurile de societăți din perspectiva practicii judecătorești
18.01.2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Florin Marius Popa: Combaterea corupției ca modalitate de apărare a drepturilor omului în spațiul european
18.01.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Victor Marcusohn: Condiţiile generale ale contractului. Libertatea de a contracta şi limitele acesteia
15.01.2016 | Alina Maria HAȚEG

Dragoș Călin: Drepturile şi obligaţiile derivate din calitatea de proprietar al obligaţiunilor emise de o societate şi cea de emitent al acestora
14.01.2016 | Cosmina SIMA

Bianca Selejan-Guțan: Considerații despre Decizia nr. 418/2014 a Curții Constituționale
13.01.2016 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Florin I. Mangu: Rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor – (I) Reglementare legală, fundamentul, domeniul de aplicare, poziția în ierarhia ”remediilor” contractuale, dreptul de opțiune al creditorului, felurile
11.01.2016 | Elena ZOIȚA

Tribuna Juridică nr. 5/2015
09.01.2016 | JURIDICE.ro

Revista THEMIS nr. 1/2016
08.01.2016 | JURIDICE.ro

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Emod Veress: Controverse privind executarea silită a părților sociale ale societăților cu răspundere limitată pentru datoriile personale ale asociaților
08.01.2016 | Cosmina SIMA

Emod Veress: Probleme actuale privind dobânda penalizatoare
07.01.2016 | Alina Maria HAȚEG

Revista Română de Drept European (Comunitar) nr. 1/2015: Aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Prudenţă sau reticenţă? O evaluare a Avizului 2/13 al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Răzvan Horaţiu Radu, Alexandra Georgiana Văcaru
06.01.2016 | Oana TEODORESCU

Lucian Mihali Viorescu: Probleme ivite în practica judiciară cu privire la citarea prin publicitate
06.01.2016 | Alina Maria HAȚEG | 1 comentariu

Lazăr Teofil: Unele considerații teoretice și practice privind respectarea normelor juridice
05.01.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Dragoș Călin: Organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor societăților pe acțiuni admise la tranzacționare
04.01.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Locul şi rolul procurorului în procesul penal şi modificările intervenite în reglementarea fazei de judecată în fond şi apel potrivit Noului Cod de procedură penală
02.01.2016 | Alina Maria HAȚEG

Valerian Cioclei: Pedeapsa girafă
01.01.2016 | Bogdan GUBICI

Ruxandra Adina Gingărașu: Acțiunea în revendicare, acțiunea în evacuare din imobilele ocupate abuziv, cererile posesorii – asemănări și deosebiri
31.12.2015 | Elena ZOIȚA

Șerban Diaconescu: Unele consideraţii cu privire la conflictele de norme civile în timp
30.12.2015 | Alina Maria HAȚEG