Secţiuni » Secţiuni speciale
Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesionişti
BarouriInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatReviste juridiceSistemul judiciarUniversitaria
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Lazăr Teofil: Unele considerații teoretice și practice privind respectarea normelor juridice
05.01.2016 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Dragoș Călin: Organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor societăților pe acțiuni admise la tranzacționare
04.01.2016 | Cosmina SIMA

Ioan Griga: Locul şi rolul procurorului în procesul penal şi modificările intervenite în reglementarea fazei de judecată în fond şi apel potrivit Noului Cod de procedură penală
02.01.2016 | Alina Maria HAȚEG

Valerian Cioclei: Pedeapsa girafă
01.01.2016 | Bogdan GUBICI

Ruxandra Adina Gingărașu: Acțiunea în revendicare, acțiunea în evacuare din imobilele ocupate abuziv, cererile posesorii – asemănări și deosebiri
31.12.2015 | Elena ZOIȚA

Șerban Diaconescu: Unele consideraţii cu privire la conflictele de norme civile în timp
30.12.2015 | Alina Maria HAȚEG

Dan Claudiu Dănişor: Justificarea necesității restrângerii exercițiului drepturilor ori libertăților într-o societate liberală
28.12.2015 | Cornelia DĂROI

Ioan Popa: Dreptul de opțiune succesorală
28.12.2015 | Elena ZOIȚA

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Dragoș Alin Călin: Monism, dualism sau pluralism juridic? Receptarea dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică a statelor membre
26.12.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Tax Magazine nr. 12/2015
24.12.2015 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Ovidiu Stelian Milchiș: Internarea medicală nevoluntară. Aspecte teoretice și practice
23.12.2015 | Ana Maria ILIESCU

Corina-Florența Popescu, Marina-Irina Grigore-Rădulescu: Aspecte privind respectarea dreptului la viață privată de către-mass media
22.12.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Norbert Reich: Principii Generale și Drepturi Fundamentale în Dreptul Civil European
21.12.2015 | Ana Maria ILIESCU

Bianca Selejan-Guțan: Despre legea penală mai favorabilă şi „războiul judecătorilor”. Scurte comentarii pe marginea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/2014
20.12.2015 | Irina HORODINCĂ

Ion Ifrim: Intenția depășită în noul Cod penal
16.12.2015 | Bogdan GUBICI

IUSTITIA nr. 2/2015
13.12.2015 | JURIDICE.ro

O nouă revistă juridică: Revista de Drept Constituțional nr. 1/2015
13.12.2015 | JURIDICE.ro

Alina Mihaela Zah: OTP Bank şi abuzurile sale – Perspectiva instanţelor clujene cu privire la modificările unilaterale ale dobânzii
13.12.2015 | Iulia ARDELEAN

Oliviu Puie: Aspecte privitoare la acțiunile în rectificarea înscrierilor din cartea funciară și la practica judiciară în materia soluționării litigiilor privitoare la acestea, în contextul noului Cod civil
10.12.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Sebastian V. Bodu: Elemente de validitate ale contractului de societate
10.12.2015 | Cosmina SIMA

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Ioan Griga: Cu privire la dezincriminarea unor variante normative ale infracţiunii de luare şi dare de mită prevăzute de vechiul Cod penal prin modificarea condiţiilor de incriminare a celor două infracţiuni în noul Cod penal
09.12.2015 | Irina HORODINCĂ

Marius Ioan Floare: Consideraţii de drept comparat privind conceptele îngemănate de „bună-credinţă” şi „rea-credinţă” în materie contractuală
08.12.2015 | Elena ZOIȚA

Georgiana Sitiavu, Cătălin Jigău: Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispoziţiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
06.12.2015 | Alina Maria HAȚEG

Versavia Brutaru: Imputabilitatea ca trăsătură esențială a infracțiunii potrivit noului Cod Penal. Concept. Controverse. Cauze de neimputabilitate
05.12.2015 | Ana Maria ILIESCU

Alina Oprea: Consideraţii privind scrisorile de confort
05.12.2015 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Tax Magazine nr. 11/2015
02.12.2015 | JURIDICE.ro

Lacrima Rodica Boilă: Cercetarea ştiinţifică medicală pe subiecţi umani. Actualitatea Codului de la Nuremberg
01.12.2015 | Cornelia DĂROI | 4 comentarii

Lucian Săuleanu: Răspunderea asociaţilor în societăţile în nume colectiv
30.11.2015 | Cosmina SIMA

Ioana Alina Stanca: Despre natura juridică și uzucapiunea servituților în noul Cod civil
25.11.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Cristian Ionescu: Comentarii pe marginea art. 11 din Constituția României, revizuită
24.11.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Daniela Moțiu: Contractul de muncă în procedura insolvenței
18.11.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Dumitru Dobrev: Acțiunea oblică în noul Cod civil
17.11.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Daniel-Mihail Șandru: Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă
16.11.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Ioana-Laura Toma, Ioan-Luca Vlad: Folosirea ca mijloc de probă a actelor oficiale străine în procesul civil
10.11.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Baroul Dolj invită avocații să scrie pentru revista IUSTITIA
10.11.2015 | JURIDICE.ro

Cristinel Ioan Murzea, Roxana Matefi: Avocatul european – privilegii și îndatoriri
06.11.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Revista ACTA Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia (AULB)
04.11.2015 | JURIDICE.ro

En garde
30.10.2015 | Cosmin Flavius COSTAȘ | 1 comentariu

Tax Magazine nr. 10/2015
30.10.2015 | JURIDICE.ro

Andreea-Maria Maxim: Celeritatea și caracterul special al Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire și insolvență
29.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Simona Petrișor: Aplicarea impreviziunii în contractele de credit bancar
27.10.2015 | JURIDICE.ro

Nadia-Cerasela Aniţei: Ce înţelegem prin noţiunea de aplicaţie imediată sau necesară în dreptul internaţional privat român?
26.10.2015 | Andreea BREBU

Daniela Deteșan: Categoriile de debitori cărora nu li se permite accesul la procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015
23.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Constantin Mihai Banu: Curtea de Justiție a Uniunii Europene și simplificarea dreptului Uniunii Europene. Repere din jurisprudența recentă
21.10.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Ilie Urs: Considerații referitoare la conținutul și întinderea obligației de întreținere reglementat de noul Cod civil
20.10.2015 | Ioana-Bianca TOFAN | 1 comentariu

Luiza-Cristina Gavrilescu: O analiză a conformității legii române a insolvenței personale cu recomandările Comisiei europene sub aspectul reglementării eliberării de datorii a debitorului
14.10.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara inițiază ciclul Conferințelor Internaționale ale Journal of Eastern European Criminal Law
13.10.2015 | JURIDICE.ro

Ionuț-Florin Popa: Remediile abuzului de drept contractual
13.10.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Pledoarie pentru studiul aprofundat al dreptului fiscal
09.10.2015 | Cosmin Flavius COSTAȘ | 4 comentarii

Raluca Dimitriu: Aspecte privind protecţia avertizorilor
09.10.2015 | Andreea BREBU