Asigurări pentru avocaţi, Barouri, Citate juridice, Grile juridice, INTERPROFESIONAL, Jurisprudenţă inedită CITR, Legal Days, Legal FUN, Legal Style, NOTARIAT, Revista revistelor juridice, Sistemul judiciar, Studenţi la drept, TOP LEGAL
 
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Marco Ferraresi, Mioara Mocanu: Modificări legislative recente ale concedierii individuale în Italia
15.09.2015 | Andreea BREBU

Mihai Bușu: Analiză de piață în domeniul dreptului concurenței. Indicatori și studiu de caz
11.09.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Cristiana-Mihaela Crăciunescu: Dreptul copilului de a-și cunoaște mama, sau drumul de la certitudine la îndoială
10.09.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Titus Prescure: Reorganizare persoanei juridice în viziunea Noului Cod Civil
08.09.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Tax Magazine nr. 8/2015
08.09.2015 | JURIDICE.ro

Alexandru Ţiclea: Cu privire la durata suspendării contractului individual de muncă pe timpul cercetării disciplinare
07.09.2015 | Andreea BREBU

Florin Andrei, Mihail Bușu: Detectarea cartelurilor prin metode analitice
04.09.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Lucia Uță: Executarea silită în natură a obligațiilor
02.09.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Bianca Selejan-Guțan: Sisteme şi drepturi electorale în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului – principii şi reguli
01.09.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Ioan Lucian Alexa, Georgiana Oana Moraru: Efectele concurențiale ale integrărilor verticale
31.08.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Costel Gâlcă: Apariţia şi dezvoltarea sistemului de securitate socială în România
25.08.2015 | Andreea BREBU

Elaine Fahey: Practice and Procedure in Preliminary References to Europe: 30 Years of Article 234 EC Caselaw from the Irish Court
24.08.2015 | Daniel-Mihail ȘANDRU

Mugurel Marius Oprescu, Mihaela Adriana Oprescu: Considerații privind regimul separației de bunuri
24.08.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Tatiana Moșteanu, Oana Maria Romano: Efectul politicii privind controlul concentrărilor economice asupra prețului acțiunilor
20.08.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Ioan Popa: Nulitățile extrinseci în dreptul civil
18.08.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Vlad-Teodor Florea: Conceptul și limitele practicilor concertate în lumina dreptului concurențial al Uniunii Europene
17.08.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Infoletter CSM nr. 3/2015
14.08.2015 | JURIDICE.ro

Tax Magazine nr. 7/2015
13.08.2015 | JURIDICE.ro

Adriana Teodora Enache: Unele consideraţii referitoare la continuarea acţiunii de divorţ de către moştenitori
12.08.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Alex Kis: Opțiunea succesorală. Studiu de drept roman și de drept civil
11.08.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Costel Gâlcă: Demnitatea în muncă
10.08.2015 | Andreea BREBU

Ovidiu Arbureanu, Liviu-Narcis Pîrvu: Natura juridică a contractului soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
05.08.2015 | Andreea BREBU

Dumitru Dobrev: Acțiunea în revendicare imobiliară și acțiunile confesorii în noul Cod Civil
04.08.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Radu Stancu: Greva patronală în dreptul pozitiv european
03.08.2015 | Andreea BREBU

Ioan Lazăr: Înțelegerile anticoncurențiale între întreprinderi în dreptul european al concurenței – Partea a II-a
03.08.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Mugurel Marius Oprescu, Mihaela Adriana Oprescu: Reproducerea umană asistată medical cu terț donator – în reglementarea Codului Civil
30.07.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Ioan Lazăr: Înțelegerile anticoncurențiale între întreprinderi în dreptul european al concurenței. Partea I
29.07.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Revista Română de Drept European nr. 2/2015
29.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche: Scurte considerațiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorț, potrivit art. 388 NCC
28.07.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Alexandra Patricia Braica: Particularităţi privind evaluarea funcţionarului public din administraţia publică centrală
24.07.2015 | Andreea BREBU

Lavinia Tec: Observaţii privind aplicarea dispoziţiilor art. 349 C. civ. în materia societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990
23.07.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Monitorul Jurisprudenţei nr. 55/2015
21.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Alex Kis: Restituiri anormale. Nulități
21.07.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2015
16.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Alexandru Ţiclea: Noli tangere… dreptul muncii
16.07.2015 | Andreea BREBU

Claudiu Constantin Dinu: Aspecte teoretice și practice cu privire la procedura divorțului în noul Cod de Procedură Civilă
15.07.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Cornel Popa: Stabilirea și ajustarea prețului contractual de către un terț
14.07.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Pandectele Române nr. 6/2015
10.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2015
10.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Emanuela Matei: Access to competition file as a precondition of access to justice – A dialectical approach to justice and effective competition
09.07.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Tax Magazine nr. 6/2015
09.07.2015 | JURIDICE.ro

Curierul Judiciar nr. 5/2015
08.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Journal of Law and Administrative Sciences – Special Issue/2015
08.07.2015 | JURIDICE.ro

Victor Marcusohn: Condițiile generale ale contractului. Libertatea de a contracta și limitele acesteia
07.07.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Lazăr Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman: Analiza dispoziţiilor alin. (2) al art. 150 NCC. Problematica instituirii curatelei în situaţia inexistenţei contrarietăţii de interese între minor şi reprezentantul său legal
06.07.2015 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2015
02.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Monitorul Jurisprudenței nr. 54/2015
02.07.2015 | Mădălina MIHALCEA

Iacob Constantin Drăgan: Consideraţii cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor reglementări ale art. 92 alin. (3) şi (4) C. muncii, republicat
01.07.2015 | Andreea BREBU

Andrei Duțu: Considerații privind reglementarea contractului de asigurare în Codul civil român
30.06.2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Radu Ciobanu: Analiza sectoarelor de activitate frecvent întâlnite în operațiunile publice de preluare în România
25.06.2015 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN