« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Selected Top Legal
CorporatePlatinum members

CJUE. C-658/19, Comisia/Spania. Pentru că nu a reuşit să transpună în legislaţia naţională regulile UE privind protecţia datelor personale, Spania este obligată să plătească o sumă forfetară de 15 mil. EUR
25.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-604/19, Gmina Wroclaw. Taxa pe valoarea adăugată. Directiva 2006/112/CE. Conversiune prin efectul legii a unui drept de uzufruct perpetuu asupra unui bun imobil în drept de proprietate deplină. Autoritate locală care colectează redevențe pentru conversiune. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-804/19, Markt24. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Competența în materia contractelor individuale de muncă. Lipsa desfășurării unei activități pe întreaga durată a contractului. Locul de executare a contractului. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-615/19 P Dalli/Comisia. Recurs. Acțiune în despăgubire. Comportamentul pretins ilegal al Comisiei Europene și al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Încetarea funcțiilor unui membru al Comisiei. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.roLITIGATORS 2021

INM. Repertoriu probleme de practică neunitară
25.02.2021 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acţiunea în anularea ordinului prefectului prin care se constată încetat de drept mandatul alesului local ca urmare a constatării situaţiei de incompatibilitate sau existenţa unui conflict de interese, printr-un raport de evaluare definitiv întocmit de Agenţia Naţională de Integritate
25.02.2021 | Andrei PAP

Studiu Deloitte: jucătorii din sectorul imobiliar comercial din România vor căuta să încheie contracte pentru perioade mai scurte în viitor
25.02.2021 | JURIDICE.ro

CJUE. C-940/19. Statele membre pot autoriza accesul parțial la una dintre profesiile incluse în mecanismul recunoașterii automate a calificărilor profesionale, între care se numără anumite profesii din domeniul sănătății. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru în completul de judecată
25.02.2021 | JURIDICE.ro


LIVE SOON 25 februarie 2021: Mai bine niciodată decât mai târziu: prescripția/perimarea executării silite a creanțelor bancare [dezb.]
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Privarea chiriașului de posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra unui teren reprezintă o “lipsire de proprietate” în sensul jurisprudenței CEDO
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Cine face legea? Ministrul justiției?
25.02.2021 | Ciprian TIȚA

DOMOKOS PARTNERS is recruiting a lawyer | Corporate, M&A NICULEASA LAW FIRM recrutează front desk officer PAUL DUMBRĂVANU recrutează avocat NNDKP is recruiting lawyer with experience | Intellectual property GRUIA DUFAUT recrutează un avocat senior | Drept societar MANOLACHE & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Consultanţă & Litigii NNDKP is recruiting lawyer with experience | Real estate IONESCU • SAVA recrutează practician în insolvență definitiv SORA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic / avocat JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Corporate, M&A RADU & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari | Consultanță SĂVESCU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii Data Protection CEE Attorneys / BOANȚĂ, GÎDEI & ASOCIAȚII recrutează avocat senior | Dreptul muncii ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS is recruiting a senior associate | Corporate, M&A ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS is recruiting a senior associate | Real estate DLA PIPER DINU is looking for an associate | Corporate, M&A GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită GRIGORAȘ & PARTNERS recrutează avocat DUNCEA, ȘTEFĂNESCU & ASSOCIATES is recruiting an attorney-at-law | Corporate, Regulatory, M&A GRECU & ASOCIAȚII recrutează avocat MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită REFF & ASSOCIATES is looking for a lawyer | Dispute resolution IC LEGAL recrutează avocat definitiv | Consultanţă WOLF THEISS is looking for a highly motivated lawyer DAVO LAW OFFICES recrutează avocat definitiv | Consultanță MAN & PARASCHIV recrutează avocaţi VLĂSCEANU, ENE & PARTNERS in association with LOREDANA VLĂSCEANU Law Office is recruiting lawyers ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii PETERKA & PARTNERS is recruiting an attorney at law with maximum 5 years of experience MARKÓ & UDREA recrutează avocat definitiv IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Corporate, M&A MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Litigii DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi / paralegal VOINESCU LAWYERS recrutează avocați definitivi NCH Capital recrutează avocat definitiv | Consultanţă GLODEANU PARTNERS is looking for lawyers ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Litigation IJDELEA MIHĂILESCU is looking for lawyers act | BOTEZATU ESTRADE PARTNERS is looking for a receptionist DOBRINESCU DOBREV recrutează avocat definitiv HAMMOND PARTNERSHIP is looking for a junior lawyer BDO Business Restructuring is looking for an experienced legal consultant IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi definitivi | Consultanţă IACOB & ALEXANDRU recrutează avocat stagiar MH LAWYERS recrutează avocat CLINCIU & BUCUR recrutează avocat definitiv PAVEL, BERBECARIU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv ARTENIE, SECRIERU & PARTNERS is looking to expand its litigation team | Dispute resolution NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită
 


Newsletter Evenimente
Newsletter Cariere

Revin cu propunerea mea: desfiinţaţi instanţele
25.02.2021 | Adriana STOICESCU | 1 comentariu

Inteligența artificială produce schimbări epocale și rapide în domeniul mașinilor electrice și cu șofer automat
25.02.2021 | Nicolae GRIGORIE LĂCRIŢA

Minută de practică neunitară. Moștenitorii sezinari pot fi introduși în cauză, ca urmare a decesului părții în timpul procesului, în lipsa emiterii certificatului de moștenitor
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Citatul zilei: În materie penală, termenul de redactare a motivării minutei este maxim cel mult de 30 de zile, prelungirea lui nefiind posibilă
25.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL

ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII is looking for a junior lawyer | Litigation
25.02.2021 | JURIDICE.roMonitor Dosare

ÎCCJ. Aspecte invocate în motivele de apel, neanalizate de instanța de judecată, invocate ulterior în motivele de recurs
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bucureşti. Nulitatea absolută a deciziei penale pentru lipsa procurorului la judecarea cauzei
25.02.2021 | JURIDICE.ro

REFF & ASSOCIATES is looking for a lawyer | Dispute resolution
25.02.2021 | JURIDICE.ro

Prejudecata ca arhetip
24.02.2021 | Vasile ȚIPLE

Parchetul European. Reglementare. Controverse. Explicații | Adrian Șandru, Mihai Morar, Dorel Herinean, Ovidiu Predescu
24.02.2021 | Beatrice-Larisa RUSU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Actualizarea pensiei militare începând cu data de 01.02.2017, raportat la majorarea salariului de funcţie la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată prevăzut de H.G. nr. 1/2017, în contextul emiterii deciziei de pensie în baza Legii nr. 223/2015, anterior modificărilor aduse prin OUG nr. 59/2017
24.02.2021 | JURIDICE.ro

Eliminare indemnizaţie pentru limită de vârstă a deputaţilor şi senatorilor. UPDATE: Promulgarea Legii. Decret semnat – 24 februarie 2021
24.02.2021 | JURIDICE.ro

Transformarea digitală în resurse umane și salarizare – beneficii și provocări
24.02.2021 | JURIDICE.ro

UPDATE VIDEO: Securitatea cibernetică un deziderat între imperativ și facultativ [dezb.]
24.02.2021 | JURIDICE.ro

Sediile fixe – o nouă direcție în inspecțiile fiscale recente. Analiza structurilor de business transfrontaliere, esențială pentru a preveni obligații suplimentare de TVA
24.02.2021 | JURIDICE.ro

 
PLATINUM Signature ✓ Evidenţiere PLATINUM profesionisti.juridice.ro
✓ Consultări cu privire la chestiuni de interes
✓ Semnătura electronică certSIGN Paperless certSIGN Paperless

WK FJ WK RRA WK RRDE WK RRDA WK RRDM WK PR WK D
✓ Abonament online şi acces la arhiva revistelor Dreptul, Pandectele române, RRDM, RRDA, RRDE, RRA şi RFJ + facilităţile pachetului GOLD:
✓ Acces la toate înregistrările video şi participare fără taxă la orice eveniment
✓ Newsletter dedicat membrilor
✓ Pagina individuală în catalogul profesionisti.juridice.ro
✓ Posibilitatea de a comenta articole publicate pe juridice.ro
✓ Acces vizualizare articole în pregatire şi programate

Romania launches public consultation on secondary legislation on telemedicine
24.02.2021 | Valentina PÂRVU

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. UPDATE: Amânare pronunțare. UPDATE: Obiecție de neconstituţionalitate admisă ref. sintagma „preexistent calității de asigurat”. UPDATE: Decizia motivată
24.02.2021 | JURIDICE.ro

RLWeek 15-21 February 2021: Law project on preventing and combating doping in sport. Project on best practices guide for purchasing medical devices. New provisions regarding the European Public Prosecutor’s Office: Amendment of the Code of Criminal Procedure and of GEO no. 66/2011. The European Commission. Public consultation on modernizing judicial cooperation between EU countries and the use of digital technology
24.02.2021 | Dragoș Lucian IVAN

Noile reguli privind vânzarea terenurilor agricole extravilane, în contradicţie cu Directiva 2006/123. Jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene într-o cauză similară
24.02.2021 | Adrian-Petru STEPAN, Marco POSOCCO

Zăpada primelor iubiri
24.02.2021 | Ioan IANCU

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită
24.02.2021 | JURIDICE.ro

NNDKP is recruiting lawyer with experience | Real estate
24.02.2021 | JURIDICE.ro

CCR pendinte: daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti – art. 1535 din Codul civil
24.02.2021 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

ÎCCJ. Malxpraxis. Sesizarea direct a instanței de judecată, fără parcurgerea precedurii prevăzute de legea specială
24.02.2021 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Alba Iulia. Nerealizarea scopului exproprierii pentru cauză de utilitate publică
24.02.2021 | JURIDICE.ro

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Fraude la examene: Drept, INM, magistratură
23.02.2021 | Cristi DANILEȚ | 6 comentarii

Azvârlitorul de vină | Mihai Adrian Hotca
23.02.2021 | Beatrice-Larisa RUSU

Excepție de neconstituţionalitate admisă ref. unele dispoziții privind încetarea de drept a raportului de serviciu
23.02.2021 | JURIDICE.ro

Sesizare de neconstituţionalitate admisă ref. Legea privind aprobarea OUG 31/2020 pentru completarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
23.02.2021 | JURIDICE.ro

CtEDO decide: semnarea hotărârii de un alt judecător din complet nu încalcă drepturile omului
23.02.2021 | Cristi DANILEȚ

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Uniunea Internațională a Avocaților se alătură, fără rezerve, avocaţilor români în denunțarea cazului avocatului Robert Roșu
23.02.2021 | JURIDICE.ro

Valerică Tudor: De preferat mai puține substanțe nocive decât fumul de țigară nefiltrat
23.02.2021 | Alina MATEI

Matei Balș. Spital sau loc de tortură?
23.02.2021 | Radu SORA | 1 comentariu

Proiect de lege privind reglementarea tehnologiei blockchain și a contractelor inteligente
23.02.2021 | Lorena-Elena STĂNESCU, Raluca ONUFREICIUC

Inginerie magistrală: revenirea în Justiție pentru pensii
23.02.2021 | Cristi DANILEȚ

Eternul conflict dintre formă și fond sau despre antamarea permanentă a unui concept niciodată implementat. Statul bunăstării pe filieră românească: fracturi ale dezvoltării și rupturi ale memoriei, de Victor Rizescu
23.02.2021 | Adrian BANTAȘ

ÎCCJ. Acțiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză
23.02.2021 | JURIDICE.ro

GLODEANU PARTNERS is looking for lawyers
23.02.2021 | JURIDICE.ro

MANOLACHE & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Consultanţă & Litigii
23.02.2021 | JURIDICE.ro