Radiografie digitală a unei societăți automatizate – Dreptul noilor tehnologii & inteligența artificială
 19 septembrie 2023 | Darius-Alexandru GHIȚĂ

Considerații generale privitoare la răspunderea conducătorilor de instituții publice pentru lipsa nejustificată a furnizării informațiilor solicitate conform Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în lumina modificărilor efectuate regimului executării silite consacrat de Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ de către Legea nr. 84 din 6 aprilie 2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
 13 septembrie 2023 | Iulian BĂICULESCU

Consecințe ale reglementării erorii de drept în legislația penală română
 11 septembrie 2023 | Raul Alexandru NESTOR

Analiza unor practici ale organelor judiciare care contravin prevederilor procesual penale, reglementărilor europene și jurisprudenței CEDO legate de măsurile preventive. Jurisprudența contradictorie: Tribunalul Hunedoara – Tribunalul Sibiu
 8 septembrie 2023 | Ioan LAZĂR

Misiune imposibilă? Piața unică digitală în România între așteptări și realitate
 7 septembrie 2023 | Alina-Florentina FASOLE, Sebastian-Andrei COFAS

Mobbing-ul sau hărțuirea psihologică la locul de muncă: o formă subtilă de abuz și impactul său negativ
 5 septembrie 2023 | Vasilică STOINEA

Inspecția fiscală – Componenta administrativă în combaterea consecințelor în materia răspunderii juridice de natură fiscală
 5 septembrie 2023 | Mirabela NICULI

Despre unele limitări ale efectului direct al directivelor Uniunii Europene
 1 septembrie 2023 | Răzvan CRĂCIUNAȘ

Violența împotriva animalelor – un precursor al tendinței la criminalitate. Perspectivă criminologică
 1 septembrie 2023 | Gabriela-Elena STAN

Executarea provizorie a hotărârilor judecătorești în jurisdicția muncii
 31 august 2023 | Cristian DIMA

Securitatea în spațiul aerian. Norme care ajută la menținerea și întărirea acesteia
 31 august 2023 | Cristina-AnaMaria BĂDINA

Valențe contemporane ale dreptului la un proces echitabil
 31 august 2023 | Ruxandra Ștefania GRĂJDAN, Aisha-Roxana-Violeta MAHMOOD

Prescripția răspunderii penale în dreptul național prin prisma Deciziei CJUE C-107/23PPU / Lin din 24 iulie 2023
 29 august 2023 | Versavia BRUTARU, Raul Alexandru NESTOR

Răspunderea civilă în cadrul exercitării unei profesii medicale. Malpraxisul și consecințele juridico-sociale ale admiterii sale
 28 august 2023 | Andra-Cristina SMIRNOV

Un nou (posibil) subiect de drept: Delta Dunării!
 25 august 2023 | Mircea DUŢU

Plângerea prealabilă – calculul termenului de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei
 25 august 2023 | Gabriel PETRACHE

Absența actelor doveditoare în materia compensațiilor bănești prevăzute de Legea nr. 290/2003 față de prevederile Legii nr. 164/2014
 25 august 2023 | Ali Cătălin DIEAC

Practica Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași 2017-2022
 24 august 2023 | Roxana PRISACARIU, Oana BURLACU

Cadrul legal în Codul Penal actual pentru combaterea delincvenței juvenile. Unele considerații
 17 august 2023 | Mihail TOFAN

Despre carențele reglementării infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor
 16 august 2023 | Ingrid MICLĂUȘ

Câteva aspecte privind cererea de chemare în judecată comunicată către instanța de judecată prin mijloace electronice
 10 august 2023 | Sergiu I. STĂNILĂ

Hotărârea CJCE din 8 aprilie 1976, Gabrielle Defrenne contra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Cauza C-43/75 aka Defrenne contra SABENA: „Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex feminin și lucrătorii de sex masculin”
 9 august 2023 | Rebecca DUNCA

Despre Decizia C-107/23 din 24 iulie 2023 a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția răspunderii penale
 8 august 2023 | Cătălin ONCESCU

Posibilă neconstituționalitate a art. 61 alin. (5) din Codul de Procedură Penală
 8 august 2023 | Mihail TOFAN

Principiul autodeterminării în contextul spațiului cibernetic
 8 august 2023 | Anonda SIMION, Simona UNGUREANU

Impedimente în executarea muncii neremunerate în folosul comunității ca modalitate de individualizare a pedepsei amenzii penale 
 7 august 2023 | Raul Alexandru NESTOR

Principii care guvernează și limitează recuperarea ajutorului de stat
 7 august 2023 | Larisa-Cătălina IONESCU

Calificarea inteligenței artificiale drept Dual-Use Good (DUG). Implicații civile și militare
 7 august 2023 | Cristina-Ioana CORLAN, Maria-Andreea MATEIA

Ce aduce nou Directiva NIS2
 4 august 2023 | Costin BURDUN

Extrădare pasivă. Aplicarea principiului ne bis in idem în relația dintre România și Statele Unite ale Americii
 2 august 2023 | Dan LUPAȘCU, Alexandrin REZNIC

Liberarea condiționată – scurtă prezentare și propuneri pentru modificarea instituției
 2 august 2023 | Daniela SLAPCIU

ChatGPT față în față cu GDPR
 1 august 2023 | Elena LAZĂR, Ioana OLTEAN

Refuzul nejustificat în contenciosul administrativ
 1 august 2023 | Iulia Cristina SCARLAT, Georgian TOADER

Efectele și impactul Hotărârii CJUE C-107/23 PPU | Lin
 31 iulie 2023 | Andreea Sorina BLENDEA, Georgian TOADER

In/admisibilitatea intervenției principale în cauzele privind atribuirea contractelor de achiziție publică
 31 iulie 2023 | Dumitru-Viorel PÂRVU

Are calitate procesuală activă, pentru a solicita revocarea ordinului de protecție, persoana care a cerut instituirea lui?
 31 iulie 2023 | Florin RADU

Mesajul publicitar, între exigențele de ordin lingvistic și anumite neclarități ale legislației care protejează drepturile consumatorului
 28 iulie 2023 | Mihnea-Tudor ORJAN

Condiția juridică a străinului. Persoana fizică și persoana juridică
 28 iulie 2023 | Georgiana OLARU

Elemente de jurisprudență ale apărării dreptului de proprietate intelectuală prin mijloace de drept penal
 28 iulie 2023 | Ioana TĂURECI

Prioritatea derulării procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată față de constatarea renunțării la judecată și închiderea dosarului
 27 iulie 2023 | Alexandru-Valentin PETREA

Războiul ruso-ucrainean: un conflict vechi la timpuri noi. O analiză a intervenției nelegale a Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei prin referire la măsurile adoptate, sau potențial a fi adoptate, la nivelul unor organizații și jurisdicții internaționale
 27 iulie 2023 | Roberta-Andreea MARIN

Reprezentanții profesiilor juridice au reușit să tempereze elanul învolburat a unora și chiar au reușit să se susțină reciproc în fața unor pericole venite din afara domeniului juridic
 26 iulie 2023 | Bogdan CIUCĂ

Azilele Groazei și Dreptul Internațional al Drepturilor Omului. Responsabilitatea autorităților de a preveni acte de tortură și tratamente inumane ori degradante
 26 iulie 2023 | Radu CORNEA

Comisia Fiscală Centrală – filozoful care poate să explice legea fiscală
 25 iulie 2023 | Adela-Lorena VIMAN

Despre specificitatea instituției de tip Ombudsman în Europa
 24 iulie 2023 | Răzvan CRĂCIUNAȘ

Anatomia procedurilor juridice: o analiză comparativă între plângerea administrativă prealabilă și reclamația administrativă
 20 iulie 2023 | Alexandra GURAMBA

AI Act: Provocări și soluții în reglementarea controversatei inteligențe artificiale
 13 iulie 2023 | Victor BUJU, Niura MOISEI SCHAATSCHNEIDER

Administrative practices as an infringement of the law of the European Union
 13 iulie 2023 | Raluca-Andreea TRÎNCĂ-GĂVAN

Creanță fiscală vs. creanță rezultată din raporturi juridice contractuale administrată de instituții publice care au calitatea de organe fiscale. Ce reguli de executare se aplică?
 12 iulie 2023 | Mirabela NICULI

Particularități ale regimului juridic al organismelor de gestiune colectivă
 11 iulie 2023 | Alexandra-Maria SILION