Secţiuni » Articole » RNSJ - Revista de note şi studii juridice » Studii
Studii
Condiţii de publicareDespre revistă

Măsurile asigurătorii în procesul penal lovesc cu putere în libertatea oamenilor care nu au fost condamnați
23.09.2022 | Andrei SĂVESCU

Admisibilitatea contestației în anulare vizând incidența prescripției răspunderii penale. Ineficiența analizei făcute în procedura ordinară cu depășirea atribuțiilor puterii judecătorești
22.09.2022 | Manuela GORNOVICEANU, Cătălin CURTEZA

Provocarea la comiterea unei infracțiuni de către organele de urmărire penală
22.09.2022 | Roman BRADU, Cornel PREDA

Despre recentele Recomandări ale Adunării Parlamentare a Uniunii Europene adresate României
19.09.2022 | Ioan LEȘ

Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 140/2022
19.09.2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Reducerea onorariului executorului judecătoresc. Problema calității procesuale pasive în contestația la executare având acest obiect, formulată de către debitor
15.09.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂCariere juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Măsura arestării preventive, o maximă responsabilitate pentru instanțele judecătorești. Opinie critică asupra încheierii Judecătoriei Sectorului 1 București din 10.06.2022 pronunțate în materia măsurilor preventive
14.09.2022 | Ioan LAZĂR

Despre situația juridică a suspectului vizat de măsuri de siguranță cu caracter medical, în contextul în care față de acesta a fost dispusă anterior o soluție de clasare
14.09.2022 | Ingrid MICLĂUȘ

Iulian Dobrinescu
Necesitatea unei reglementări unitare la nivel european a condițiilor de obținere a permisului de conducere
06.09.2022 | Raul Alexandru NESTOR

Iulian Dobrinescu
Legea penală mai favorabilă și prescripția răspunderii penale între pozitivism și interpretivism
05.09.2022 | Vlad NEAGOE

Din nou despre argumentele care determină revirimentul jurisprudenţial în materia prescripţiei
05.09.2022 | Liviu IORDACHE

Curtea de Apel Oradea. Excludere probe și restituire dosar la parchet. Nelegalitatea autorizării unui investigator sub acoperire
29.08.2022 | Cornel PREDA, Cristina SĂVULESCUEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Executorialitatea contractului de împrumut în forma înscrisului sub semnătură privată cu dată certă. Aspecte practice
22.08.2022 | Loredana CRISTEA, Iulia DOBRE

Reducerea onorariului avocatului din oficiu. Sunt judecătorii contabilii Statului? Partea I. Aspecte teoretice
16.08.2022 | Cristian GUTTMANN, Daiana Florina BURCĂ

Prezumția de nevinovăție în dreptul procesual penal român și al Uniunii Europene
15.08.2022 | Ruxandra DINU

Fuziunea societăților comerciale – modalitate de dezvoltare economică a acestora
11.08.2022 | Floriana Alexandra STANCA

Gaură în bugetul de stat din cauza netranspunerii directivelor
11.08.2022 | Luiza-Gabriela MOCANU

Justiția penală și depășirea atribuțiilor puterii judecătorești. Partea I – Biopsia unei controverse juridice: prescripția înainte și după Decizia nr. 297/2018
09.08.2022 | Adrian Toni NEACȘUEvenimente juridice
Evenimente juridice

Servicii  J

Delimitări între garanția contra viciilor ascunse și alte instituții
09.08.2022 | Verginia CHIFIAC

Tribunalul Brașov. Infracțiuni de corupție. Prescripția răspunderii penale. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000
09.08.2022 | Roman BRADU, Cornel PREDA

Particularitățile investigării infracțiunilor contra vieții
08.08.2022 | Ruxandra DINU

Consideraţii privitoare la infracţiunea de abuz în serviciu. Propunere de modificare a textului legal în scopul eliminării interpretărilor deficitare
08.08.2022 | Florin Călin MATEI

Ne bis in idem, double jeopardy sau dreptul de a nu fi sancționat de două ori pentru aceeași faptă
05.08.2022 | Roman BRADU, Cornel PREDA

Instanța competentă în cazul nesoluționării în termen rezonabil a cererilor de plată de către Fondul de Garantare a Asiguraților, în urma preluării de către acesta din urmă a obligațiilor asiguratorului intrat în faliment  
05.08.2022 | Iulia Ioana DRANCAFORTINET
Porsche

Servicii  J

Iulian Dobrinescu
Judecarea cererii de recuzare formulate în materie penală ulterior publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 233/2021  
04.08.2022 | Raul Alexandru NESTOR

Dreptul la un proces echitabil. Un drept indispensabil pentru statul de drept
03.08.2022 | Florin Călin MATEI

Pedeapsa capitală în sistemul de drept penal român şi în cel comparat
01.08.2022 | Florin Călin MATEI

Evaziune fiscală și prețuri de transfer
29.07.2022 | Roman BRADU, Cornel PREDA

Art. 10 din Legea nr. 24/2007 pentru PUZ la inițiativă privată
29.07.2022 | Alexandru PÂNIȘOARĂ

Reglementări în domeniul educaţiei. Sinteze de jurisprudență a Curții Constituționale  
28.07.2022 | Marieta SAFTAPORTALEX
Codul muncii

Servicii  J

Evenimentele legislative în materia urbanismului
28.07.2022 | Alexandru PÂNIȘOARĂ

Imposibilitatea reținerii infracțiunii de abuz în serviciu în lipsa unui prejudiciu cert
20.07.2022 | Mădălin ENACHE, Dan DUMITRACHE

Probleme de neconstituționalitate în arhitectura dispozițiilor articolului 49 din Legea nr. 217/2003 referitoare la instituția revocării/înlocuirii măsurii dispuse prin ordinul de protecție
20.07.2022 | Cristian GUTTMANN, Daiana Florina BURCĂ

Procedura controlului prealabil al constituţionalităţii legilor
20.07.2022 | Alexandru-Valentin PETREA

Let’s go to ECRIS! Acte de procedură – tradiție versus modernitate. Diluarea noţiunii „sală de judecată” sau un nou concept?
15.07.2022 | Liliana Cătălina ALEXE

Abuzul sexual asupra copiilor. Drepturile acuzatului vs. interesul superior al copilului. Modelul norvegian și o soluție echitabilă
13.07.2022 | Alexandru-Adrian ANGHELSMARTBILL
JURIDICE CORPORATE

Servicii  J

Stingerea creanțelor fiscale în insolvență. Prevalența legii insolvenței față de normele codului fiscal
13.07.2022 | Oana Cristina NECULA

Despre efectele juridice ale încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată în alte cazuri decât cele prevăzute de art. 83 din Codul muncii
11.07.2022 | Andrei SĂVESCU

Admisibilitatea probei cu martor soț, rudă sau afin în dreptul contravenţional. Audierea în calitate de martori a soțului, fostului soț, logodnicului, concubinului, rudelor sau afinilor până la gradul al treilea în cauzele având ca obiect anularea proceselor-verbale de constatare şi sancționare a contravenţiilor
07.07.2022 | Anjie-Diana GOH

Iulian Dobrinescu
Criterii de evaluare a pagubei la momentul instituirii măsurilor asiguratorii prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
05.07.2022 | Raul Alexandru NESTOR

Interprofesionalitatea și cererea de servicii integrate. Aspecte legale și deontologice
04.07.2022 | Ruxandra VIȘOIU

Iulian Dobrinescu
Propuneri de lege ferenda privind structura și reprezentativitatea Consiliului Superior al Magistraturii
29.06.2022 | Victor PENTELEEV | 3 comentariiJuristi
JURIDICE pentru studenti

Servicii  J

Recuzarea, un remediu iluzoriu în cazul lipsei de imparțialitate a instanței civile
22.06.2022 | Georgian TOADER

Paralelă între gestiunea de afaceri și contractul de mandat. Partea a II-a. Efecte și concluzii
20.06.2022 | Nicolae-Alexandru POPA

Contradictorialitatea în faza de urmărire penală. Asistarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală
15.06.2022 | Radu-Bogdan CĂLIN

Analiză succintă a efectelor deciziei nr. 176/2022 a Curții Constituționale – probleme invite ori care se vor ivi în practica judiciară și posibile soluții
15.06.2022 | Andrei Radu TRUFAN

Prescripţia răspunderii penale, Decizia nr. 358/2022 pronunțată de Curtea Constituțională și modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile
14.06.2022 | Cătălin ONCESCU

Nevoia depășirii pozitivismului îngust și promovării progresului juridic – De la un constituționalism antropocentrat la unul al viului
13.06.2022 | Mircea DUŢUComunicate profesionisti - avocati, executori, notari
Dezbateri juridice

Servicii  J

Paralelă între gestiunea de afaceri și contractul de mandat. Partea I – Considerații generale
10.06.2022 | Nicolae-Alexandru POPA | 1 comentariu

Sinteză de legislație europeană și de jurisprudență CEDO în materia executării silite
07.06.2022 | Adrian STOICA

Iulian Dobrinescu
Necesitatea stabilirii corecte de către instanță a obligațiilor impuse persoanei condamnate pe durata termenului de supraveghere
06.06.2022 | Raul Alexandru NESTOR

Despre contestarea reprezentativității organizațiilor patronale și sindicale
01.06.2022 | Andrei SĂVESCU, Răzvan CRĂCIUNAȘ

Jurisprudența CJUE și dispozițiile OUG nr. 58/2022 care se referă la imprescriptibilitatea acțiunii în constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractele profesioniștilor încheiate cu consumatorii
31.05.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Tratarea interdisciplinară a răspunderii autorităților. Cod Civil versus Cod Administrativ. Puncte de ”intersecție”
30.05.2022 | Liliana Cătălina ALEXEInterviuri
VIDEO JURIDICE

Servicii  J

Supraviețuirea ipotecii în cazul creanței prescrise (în așteptarea soluționării recursului în intersul legii, dosar nr. 471/1/2022)
18.05.2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ | 1 comentariu

Rațiuni care impun reforma Codului civil (X)
17.05.2022 | Sache NECULAESCU

Top 5 greșeli în implementarea GDPR
17.05.2022 | Andrei SĂVESCU

Internet of Things. Preocupări în materie de concurență
16.05.2022 | Alexandru CHISTRUGA

Semnificația teleologică a revocabilității donațiilor între soți
13.05.2022 | Andrei SĂVESCU

Constituționalismul românesc între 1989 şi 2020
12.05.2022 | Constantin APOPIIArbitraj
BizLawyer

Servicii  J

Cărţi juridice. Ultimele apariţii editoriale

Evenimente recente

Evenimente programate

Anunţuri de recrutare active


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti