« Secţiuni « Articole « RNSJ « ESSNote de studiuStudii
Studii

Divergențe jurisprudențiale în cauzele având ca obiect „punere sub interdicție judecătorească”
20.09.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Garanții insuficiente ale Codului de procedură civilă – Procedura de citare
15.09.2021 | Georgian TOADER

Câteva consideraţii privind aplicarea de către instanţele române a art. 166 şi 167 Cod procedură civilă
14.09.2021 | Alexandru-Valentin PETREA

Hotărârea CJUE din 2 septembrie 2021 în cauza C-741/19. Dispozițiile TCE privind soluționarea prin arbitraj a diferendelor referitoare la investițiile efectuate de investitorii Statelor Membre ale UE în regiunile altor State Membre ale UE nu sunt aplicabile în ordinea juridică a UE
13.09.2021 | Șerban SÂRBU

Discernământul în actele juridice, între Codul civil și Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală 
10.09.2021 | Dan-Sorin TĂTARU

Despre reexaminarea deciziei de soluționare a contestației. Sau în ce măsură intențiile bune ale legiuitorului pavează drumul spre sprijinirea contribuabilului și degrevarea instanțelor
10.09.2021 | Simona BRĂILEANU

Infracţiunea de hărţuire telefonică. Constituţională sau nu? – Analiza sintagmelor frecvenţă şi cauzează o temere unei persoane
10.09.2021 | Ruxandra BARBU

Asigurarea protecţiei victimei-copil, martor în cazurile de violenţă în familie
09.09.2021 | Ana SAVU

Studiu de caz: Contractul de consultanță imobiliară reprezintă un contract de agenție, intermediere sau nenumit?
09.09.2021 | Adrian CRISTEA, Adrian ZAMFIR

Prejudiciile derivate din contractele de antrepriză în construcții. Posibilitățile antreprenorilor de limitare a prejudiciilor solicitate de beneficiari
07.09.2021 | Sofia COZAC

Măsurile de conformare dispuse de agentul constatator al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Analiză comparativă cu sancțiunile complementare
06.09.2021 | Ionela-Alina ZORZOANĂ

Particularităţile tactice privind cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor contra securității naţionale și acte de terorism
03.09.2021 | Doru Ioan CRISTESCU

Completarea sau lămurirea raportului de expertiză vs. o nouă expertiză
03.09.2021 | Elena FILIP

Limitele protecției oferite prin incriminarea ultrajului în legea penală română
02.09.2021 | Raul Alexandru NESTOR

Efectele răspunderii comitentului pentru fapta prepusului
02.09.2021 | Laura SOCOL

Adio, dar rămân cu tine sau clauza de neconcurență în contractele individuale de muncă
02.09.2021 | Raluca COSTACHE, Mădălina PRICOP

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Ipoteca asupra universalității de creanțe – (1) Descrierea bunului ipotecat
02.09.2021 | Bogdan BĂDESCU

Câteva considerații privind propunerea probelor în susținerea apelului
01.09.2021 | Gabriel LEFTER

Jurisprudența internațională privind încălcarea drepturilor omului ca o consecință a schimbărilor climatice
31.08.2021 | Gianina DZIȚAC

Incriminarea ecocidului – crimă internațională
30.08.2021 | Mircea DUŢU

Rațiuni care impun reforma Codului civil
24.08.2021 | Sache NECULAESCU

Însemnătatea neexecutării obligațiilor – condiție a rezoluțiunii convenționale?
20.08.2021 | Fabian CREȚU

Natura juridică a contractelor smart
16.08.2021 | Andrada-Maria MOCANU, Andreea-Corina MARCU

Aspecte relevante privind emiterea de monedă electronică. E-cash în dreptul penal şi relaţia cu infracţiunea de emitere frauduloasă de monedă
13.08.2021 | Ruxandra BARBU

Indemnizațiile de delegare sau detașare (fie ea și transnațională): o temă veche și abuzuri noi
13.08.2021 | Cosmin Flavius COSTAȘ, Paul SORINCA

Câteva controverse privind evaziunea fiscală. Partea I
11.08.2021 | Doris Alina ŞERBAN

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Legal, decedat sigur, fizic, poate nu
11.08.2021 | Elena SÂRGHI

Implicații de natură procesuală în analiza momentului epuizării infracțiunii continue
10.08.2021 | Ingrid MICLĂUȘ, Ioana BALOG

Neregularități cu privire la măsurile de izolare/carantină a persoanelor în contextul pandemiei de COVID-19
06.08.2021 | Andreea DUMITRESCU

Transferul persoanelor condamnate în vederea executării pedepsei ca factor favorizant al procesului de reabilitare
03.08.2021 | Raul Alexandru NESTOR

Aspecte privind infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Impactul reconfigurării laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu asupra valorilor sociale
02.08.2021 | Vasile NESTER

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor personale, între granularitate și specificitate
26.07.2021 | Dermina-Petronela DANCIU

Neesențialitatea erorii în cazul dolului – o ipoteză justificată de anulare?
22.07.2021 | Fabian CREȚU

Despre o situație particulară a tipicității infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (2) Cod penal
20.07.2021 | Mihai-Costin TOADER

Scurte considerații cu privire la constituționalitatea procedurii examinării fizice în absența consimțământului persoanei examinate. Respectarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la viață privată
20.07.2021 | Cristian ROMAN, Georgiana SAS

A fi sau a nu fi tutore? Aceasta este întrebarea
19.07.2021 | Elena SÂRGHI

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Procedura penală specială privind suspectul sau inculpatul minor
14.07.2021 | Mihai VĂCARU SORA

CCR – Sisif sau Zeus?
14.07.2021 | Elena SÂRGHI

Efectele Deciziei CCR nr. 102/17 februarie 2021 și necesitatea unui demers analitic în cazul invocării excepției autorității de lucru judecat a unei hotărâri nepenale
05.07.2021 | Raul Alexandru NESTOR

Legea nr. 87/2020 – Dobândirea dreptului de proprietate asupra curții
05.07.2021 | Răzvan Nicolae POPESCU

Evaziune fiscală. Infracţiune de rezultat sau infracţiune de pericol? Cauze de reducere a pedepselor şi de nepedepsire reglementate de Legea nr. 55/2021
02.07.2021 | Radu-Bogdan CĂLIN

Vademecum privind investigarea manifestărilor ilicite la adresa și contra securității naționale
28.06.2021 | Doru Ioan CRISTESCU

Actele de stare civilă. Cazul rectificării actelor de stare civilă
28.06.2021 | Georgiana OLARU, Liviu BEJENARU

Granițele nedemnității succesorale
18.06.2021 | Maria-Alexandra ITU

Pater Familias – implicațiile contemporane ale unui concept roman fundamental
18.06.2021 | Renato CRÎȘMAR

Principiul supremației dreptului UE în jurisprudența CJUE și CCR – cu referire specială la Decizia 2006/928 a Comisiei Europene de instituire a MCV – 2007 – România și Bulgaria. Hotărârea CJUE din 18.05.2021 și Decizia CCR nr. 104/2018 evaluată de instanța europeană. Raportul MCV publicat la 09.06.2021 de către Comisia Europeană ca instrument al Mecanismului Statului de Drept – 2020 al UE
15.06.2021 | Marin VOICU

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Rolul fotografiei judiciare operative și de examinare în investigația penală
15.06.2021 | Ștefania ZORCĂ

Dreptul roman aplicat în provincia romană Iudeea: O perspectivă juridică asupra unui proces biblic
15.06.2021 | Alexandra CREȚU | 1 comentariu

Identificarea persoanei făptuitorului prin amprentare. Noțiuni generale
14.06.2021 | Ștefania ZORCĂ

Pedeapsa cu moartea – de la avatarurile conceptuale romane la controversele actuale
14.06.2021 | Delia Ana-Maria FERARU