« Secţiuni « Articole « RNSJ « ESSNote de studiuStudii
Studii

Principalele modificări ale Codului penal şi Codului de procedură penală
09.10.2018 | Radu-Bogdan CĂLIN

GDPR, votanții, partidele și referendumul
06.10.2018 | Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANU

Protocolul PICCJ-SRI, dreptul la informare și efectele procesuale
05.10.2018 | George-Dominic POP

Desemnarea administratorului judiciar provizoriu și OUG nr. 88/2018. Rămâne cum am stabilit!
05.10.2018 | Cosmin Alin TURCU | 1 comentariu

Sfera noțiunii de creanță salarială în procedura insolvenței
03.10.2018 | Ștefan PAVEL

Decizia nr. 358/2018 a Curţii Constituţionale privind conflictul juridic de natură constituţională dintre Ministrul Justiţiei şi Preşedintele ţării – limitele interpretării art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată 
03.10.2018 | Vlad NEAGOE

Spălarea banilor și preconizatele (ne)modificări legislative. Legalitatea incriminării. Prezumția de nevinovăție. Ne bis in idem. Proporționalitatea pedepsei
02.10.2018 | Manuela GORNOVICEANU

Etapele procesului de modificare a contractului
02.10.2018 | Ecaterina Milica DOBROTĂ

Ne îndreptăm spre facultativitatea plângerii administrative prealabile? Câteva observaţii pe marginea modificării neriguroase a art. 7 alin. (5) din Legea cu nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
01.10.2018 | Cristian CLIPA

Dificultăți în interpretarea și aplicarea art. 399 alin. (1), art. 400 alin. (3) Cod civil, din perspectiva exercitării exclusive a autorității părintești de către alte persoane decât părinții copilului
01.10.2018 | Ion DOMILESCU

Abuzul de încredere și înșelăciunea
27.09.2018 | Anjie-Diana GOH

Aspecte de complementaritate între răspunderea fiscală și cea penală în jurisprudența CEDO și CJUE
25.09.2018 | Ioan Dumitru APACHIȚEI | 1 comentariu

GDPR. Modurile în care o companie prelucrează date cu caracter personal
24.09.2018 | Răzvan Nicolae POPESCU

CSM vs. ICCJ și Ministerul Public. Unele antagonisme și complicități
21.09.2018 | Marin VOICU

Salariul minim şi indemnizaţie de detaşare. Plata nedatorată a diurnei
19.09.2018 | Marco POSOCCO, Adrian Petru STEPAN

Înalta Curte de Casație și Justiție față cu retroactivitatea. Studiu critic al Deciziei nr. 52/2018 a ICCJ – completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
19.09.2018 | Cristian TĂNASĂ, Ion CROITORU

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Efectele în timp ale deciziilor curților constituționale
18.09.2018 | Marieta SAFTA, Mihaela MAZILU-BABEL

Acceptarea în procedurile de achiziții publice a societăților aflate în insolvență
18.09.2018 | Ioana CIOBOTĂ

Avertismentul Miranda – Cum a ajuns conceptul preluat din dreptul american să fie indispensabil procedurilor penale din orice stat de drept
17.09.2018 | Sorin-Adrian PREDESCU | 3 comentarii

Forța juridică a actelor emise de Comitetul european pentru protecția datelor / Grupul de lucru articolul 29
13.09.2018 | Laurențiu PETRE, Vlad BERCU

Instituţia Suveranului în secolul XXI
12.09.2018 | Ioan-Luca VLAD

Decizia CCR nr. 562/2017: înțelesul și consecințele sintagmei „persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți”
10.09.2018 | Alin CONSTANTINESCU

Constituirea dreptului de superficie prin renunțarea proprietarului fondului la dreptul de a invoca accesiunea
07.09.2018 | Alin-Ioan AXENTE

Ce trebuie să facă un DPO?
07.09.2018 | Laurențiu PETRE, Alexandru MATEI

Caracterul accesoriu al fideiusiunii. Generalitați. Consecințe
05.09.2018 | Florin CIUTACU

Excepția de neconstituționalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituționale?
05.09.2018 | Dan LUPAȘCU, Mihai MAREȘ

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Infracțiunea de răspândire a bolilor la animale sau plante. Reflecții
04.09.2018 | Artin SARCHIZIAN

Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
03.09.2018 | Lucian Bernd SĂULEANU

Despre câteva absurdități din Legea nr. 239/2018 de modificare a Codului de procedură penală
03.09.2018 | Radu SLĂVOIU

Considerații critice referitoare la Decizia ÎCCJ nr. 24/2017 de soluționare a recursului în interesul legii formând obiectul dosarului nr. 1699/1/2017
27.08.2018 | Dan CHIRICĂ

Arbitrajul în domeniul avocaturii
20.08.2018 | Daniel MANOLACHE

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Accesul la informaţii clasificate, parte a mediului contemporan de securitate națională. Accesul avocatului la informații clasificate în procesul penal
17.08.2018 | Daniel MANOLACHE

Ignorarea de către România a Consultanței (95) 5 din 03.11.1994 a Consiliului Europei privind „Restituirea către foștii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sub regimurile comuniste aflate în țările Europei Centrale și orientale” și efectele sale negative
15.08.2018 | Marin VOICU

Legalitatea protocolului SRI-PICCJ
15.08.2018 | Andrei-Nicolae POPA

Noi reguli ale Colegiului Medicilor din România privind acreditarea furnizorilor de EMC, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de EMC
13.08.2018 | Paul LOSPA, Ramona Cristina DĂNAC

Hotărâre de impact a Curții de Apel București în domeniul protecției datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile angajatorilor de gestionare a adreselor de e-mail ale angajaților, ulterior încetării raporturilor de muncă
13.08.2018 | Ioana-Alina IONICĂ

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Dreptul la un judecător adevărat
13.08.2018 | Artin SARCHIZIAN

Executarea silită în baza Regulamentului CE 4/2009 nu poate avea loc în lipsa procedurii de încuviințare a executării silite de către instanța de executare
13.08.2018 | Ștefan BĂLAN

Respingerea plângerii formulate împotriva soluției de clasare – impediment al redeschiderii, din oficiu, a urmăririi penale?
09.08.2018 | Mihai MITITELU | 1 comentariu

Clasificarea operatorilor de date cu caracter personal
08.08.2018 | Andrei SĂVESCU

Din nou despre subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor: remedii pentru neutralizarea efectelor nerespectării acquis-ului comunitar de către Curtea Constituțională a României
07.08.2018 | Camelia BOGDAN

Comercializarea de substanțe interzise reglementate prin Legea nr. 104/2008 și nedeclararea veniturilor astfel obținute nu intră sub incidența infracțiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de disp. art. 9 alin. (1) lit. a) Legea nr. 241/2005
06.08.2018 | Silvia USCOV

Considerații privind fiscalitatea împrumuturilor intra-grup
06.08.2018 | Geoni-Gheorghe DUMBRAVĂ

Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecătoresc în cadrul unui dosar de executare silită
06.08.2018 | Răzvan Nicolae POPESCU

Este intervenientul accesoriu cu adevărat parte în litigiu?
04.08.2018 | Ioan-Flavius STANCA

Infracțiunea de spălare a banilor în legislația românească și în cea a Republicii Moldova  
03.08.2018 | Dan LUPAȘCU, Mihai MAREȘ

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Toate amenzile contravenționale „neexecutate” se reduc la jumătate din minimul legal, începând cu 24 august 2018? Este Legea nr. 203/2018 o lege contravențională mai favorabilă?
03.08.2018 | Mircea URSUȚA

Uciderea la cererea victimei – între tradiţie şi provocările actualităţii
03.08.2018 | Rareș-Mihail OPREA, Mihnea-Tudor ORJAN

Raportul donațiilor: clauza de raport din art. 1147 Cod Civil
03.08.2018 | Robert Gabriel LUCA

Raporturile dintre debitorul principal şi fidejusor
03.08.2018 | Florin CIUTACU