ArticoleESSENTIALSRNSJStudiiOpiniiInterviuriInterviuri VIDEOPovestim cărţi
 
 
Studii

Incidența deciziilor CEDO din 26 iunie 2014. Contractele mamă-surogat
03.07.2014 | Alin Samir ORGOAN | 2 comentarii

Noi reguli în materia achiziţiilor publice. OUG nr. 34/2006. Garanţia de bună conduită
02.07.2014 | Adelina VRÂNCIANU

Admisibilitatea unirii excepţiei cu fondul
01.07.2014 | Valentin BULIGA

Transfer de sediu social vs. fuziune transfrontalieră. Caracteristici şi diferenţe semnificative ale celor două operațiuni
01.07.2014 | Mihaela ZLATE

Ce aduce nou în materia brevetelor de invenție Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu
01.07.2014 | Laura LEANCĂ | 1 comentariu

Instanța competentă să deschidă o procedură de prevenirea insolvenței sau de insolvență
30.06.2014 | Marcela COMȘA

Calitatea subiectului activ în cazul infracțiunilor de corupție prevăzute în noul Cod penal
27.06.2014 | Alexandra ȘINC

Incompatibilitatea taxei pe viciu cu Dreptul european
27.06.2014 | Cosmin Flavius COSTAȘ | 1 comentariu

Plata cheltuielilor judiciare în cazul respingerii plângerilor împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror
26.06.2014 | Alexandra ȘINC

Un participant la procedura insolvenței – administratorul special
26.06.2014 | Marcela COMȘA

Definirea fiduciei vs. Trust
26.06.2014 | Daniel MOREANU

Mini ghid pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
25.06.2014 | Alina LEȚIA

Aplicarea pedepsei amenzii în Noul Cod penal. Câteva considerații despre sistemul zilelor-amendă
25.06.2014 | Angelica Daniela CHIRILĂ

Acțiunea salariatului în obligarea angajatorului la plata contribuției de asigurări sociale. Interes. Calitate procesuală (de obicei) activă. Temei juridic. Termen de prescripție
24.06.2014 | Cecilia JABRE | 11 comentarii

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală: dezavantajele unui control cu mai puţine reguli…
24.06.2014 | Luisiana DOBRINESCU | 2 comentarii

Societatea cu răspundere limitată, între societate de persoane şi societate de capitaluri. Discuţie asupra continuării societăţii cu succesorii. Propunere de lege ferenda
24.06.2014 | Adrian-Petru STEPAN, Roberto TURCHETTO, Adrian-Petru STEPAN

O variantă de simplificare și îmbunătățire a impozitării veniturilor realizate din activități independente
23.06.2014 | Doru BĂJAN

Inaplicabilitatea anumitor dispoziții din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
20.06.2014 | Virgil BĂRBULESCU | 1 comentariu

Mici neclarităţi în legislaţia pieţei de capital. Efecte mari?
19.06.2014 | Cătălin OROVICEANU

Executarea silită împotriva instituțiilor publice și a autorităților publice
19.06.2014 | Doru BĂJAN | 3 comentarii

Numirea comisiei de cercetare disciplinară
19.06.2014 | Răzvan VASILIU

Abaterile disciplinare ale magistraților (II). Încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii
18.06.2014 | Ioan GÂRBULEȚ, Ioan GÂRBULEȚ, Paula-Andrada COȚOVANU

Sechestrul asigurător înfiinţat în cadrul unui proces penal asupra unui bun anterior ipotecat nu împiedică executarea silită demarată de creditorul ipotecar
14.03.2014 | Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE), Traian-Cornel BRICIU, Andra-Roxana ILIE | 1 comentariu

Considerații referitoare la jurisprudența născută cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 privind corecțiile financiare în cazul unor neregularități petrecute anterior intrării în vigoare a actului normativ
14.03.2014 | Alexandru DUGNEANU

Grila notarilor sau instrumentalizarea nedreptății?
17.02.2014 | Ciprian PĂUN | 1 comentariu

Interes crescut pentru terenurile agricole și forestiere din România
01.02.2014 | Oana MĂNUCEANU, Eva HEGEDUS-BROWN, Oana MĂNUCEANU

Despre caracterul facultativ al procedurii concilierii directe
10.12.2007 | Ana-Maria PUIU | 1 comentariu