« Secţiuni « Articole « RNSJ « ESSNote de studiuStudii
Studii

Suspendarea planurilor urbanistice zonale coordonatoare. Impactul asupra sectorului imobiliar în București
04.03.2021 | Oana SÂRBU

Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale [art. 155 alin. (1) Cod penal]. Decizia nr. 297/2018 a Curții Constituționale, lex tertia și interpretarea prin analogie în defavoarea persoanei acuzate
04.03.2021 | Cătălin ONCESCU

Nedemnitatea succesorală
02.03.2021 | Stela MIȘINCĂ

Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre. Unele observații privind Mecanismul Statului de Drept 2020 al UE vs. Mecanismul de Cooperare și Verificare – MCV, România și Bulgaria – 2007-2019
26.02.2021 | Marin VOICU

Contractele inteligente vs. Contractele tradiționale. Contractele inteligente. Pacta sunt servanda vs. Deus ex machina (I)
19.02.2021 | Lorena-Elena STĂNESCU, Raluca ONUFREICIUC

Cauzele de neimputabilitate. Aspecte esențiale privitoare la noțiunea de constrângerea morală
18.02.2021 | Ștefania ZORCĂ

Poate interpreta Parchetul Legea fiscală și poate stabili obligații fiscale?
17.02.2021 | Cosmin Flavius COSTAȘ

Exhaeredare humanum est: reprezentarea succesorală a persoanei exheredate
16.02.2021 | Juanita GOICOVICI

Valorificarea bunurilor sechestrare. Ridicarea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor debitoarei
15.02.2021 | Valentin-Tiberiu DRĂGOI

Contractele preparatorii în Codul civil
15.02.2021 | Cristina Nicoleta MUSCĂ

Modificări importante ale Codului mondial anti-doping 2021 (I) – Instituirea categoriei substanțelor de abuz și sancțiunile specifice
12.02.2021 | Ruxandra ARGĂSEALĂ

Evicțiunea în contractul de vânzare-cumpărare
12.02.2021 | Alexandra-Maria ZAMFIR

Remediile în achiziții publice
11.02.2021 | Eugen SÂRBU, Ana-Maria DAMIAN

Procedurile în cauzele cu minori. Faza de judecată
11.02.2021 | Andreea VARODI

Aspecte referitoare la sarcina probei în etapa admisibilității în principiu a contestației în anulare în materie penală
08.02.2021 | Raul Alexandru NESTOR

Noaptea, toate pisicile sunt negre: prelucrarea datelor biometrice ale consumatorilor
08.02.2021 | Juanita GOICOVICI

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Cartea funciară – Pe înțelesul tuturor
08.02.2021 | Bianca BANU

Competența de judecare a măsurilor de protecție specială și alternativă. Cine judecă ce?
05.02.2021 | Anca MOLDOVAN

Regulamentul Roma II și provocările aplicării în România
02.02.2021 | George TRANTEA, Loredana CRISTEA, Iulia DOBRE | 2 comentarii

Scurte considerații cu privire la Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil
01.02.2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Let me wrap my arms around you: dreptul de acces la datele cu caracter personal
28.01.2021 | Juanita GOICOVICI

Inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268 Cod penal). Practică judiciară
27.01.2021 | Andreea COMAN

Note la Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare: Reexaminarea deciziei de soluţionare a contestaţiei fiscale
26.01.2021 | Cristina-Maria FLORESCU

Reglementarea recursului în casație în materie penală și atribuțiile constituționale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
26.01.2021 | Ovidiu BUDUȘAN, Liana IACOB

Abuzul sexual asupra copiilor între indiferenţa şi incompetenţa statului
25.01.2021 | Marian TRUȘCĂ

Dreptul la un proces echitabil. Probe obținute în mod legal. Înregistrările rezultate din desfășurarea activităților specifice culegerii de informații. Mijloc de probă
25.01.2021 | Dorin CIUNCAN

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Determinarea situației de fapt fiscale și posibilitatea modificării temeiului legal al impunerii direct în procedura soluționării contestației fiscale
25.01.2021 | Andrei BOIAN

Reflecții privind caracterul executoriu al anumitor hotărâri judecătorești
25.01.2021 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cerşetoria la limita dintre contravenţional şi penal
25.01.2021 | Alexandru-Valentin PETREA

Dreptul de a fi uitat, astfel cum este reglementat de legislația europeană. Procedura de sesizare a ANSPDCP
22.01.2021 | Alin CHIFOR

About the validity of (integrated) environmental permits in 2021 – some practical points
21.01.2021 | Simona PETRIȘOR, Amalia de LIGENZA

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Elemente de neconstituționalitate în Codul de procedură penală. Partea a II-a – Sancțiunea nedesemnării unui avocat din oficiu persoanei vătămate în cazul asistenței juridice obligatorii – dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. f) CPP
21.01.2021 | Vasile COMAN, Daiana Florina BURCĂ

Elemente de neconstituționalitate în Codul de procedură penală. Partea I – Calea de atac împotriva încheierilor prin care instanța de apel dispune asupra măsurilor preventive – dispozițiile art. 206 alin. (1) din Codul de procedură penală
20.01.2021 | Vasile COMAN, Daiana Florina BURCĂ

Revizuirea în procesul penal – Despre persoanele care pot solicita revizuirea, art. 455, C.proc.pen.
20.01.2021 | Mihai-Daniel PAVEL | 1 comentariu

Obsedantă ca un leitmotiv: examinarea din oficiu a clauzelor abuzive prin prisma principiului disponibilității
18.01.2021 | Juanita GOICOVICI

Mihaela Popoaca
Scurte considerente cu privire la evoluția drepturilor copilului și a noțiunii de viață de familie în jurisprudența CEDO. Modificările aduse procedurii adopției interne (Legea nr. 273/2004) prin Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
15.01.2021 | Mihaela POPOACĂ

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Hotărârea CEDO (Marea Cameră) din 1 decembrie 2020 în cauza Guðmundur c. Islandei. Efecte în dreptul intern. Contestația în anulare pentru lipsa jurământului judecătorului, încălcarea principiului repartizării aleatorii sau lipsa imparțialității
15.01.2021 | Manuela GORNOVICEANU

Contractul – principalul izvor de obligații
15.01.2021 | Theodora-Georgiana NICOLĂESCU

Evoluții jurisprudențiale ce vizează diurnele acordate șoferilor din transporturile internaționale de mărfuri
13.01.2021 | Anamaria CHIRU

Codul administrativ și conceptul de colectivitate locală. O abordare pracademică
13.01.2021 | Cristian BITEA

Abordări teoretice privind conceptul de infracțiune gravă
13.01.2021 | Ștefania ZORCĂ

Despre valabilitatea autorizațiilor (integrate) de mediu în 2021 – câteva aspecte practice
12.01.2021 | Simona PETRIȘOR, Amalia de LIGENZA

Și între noi tăcerea ca șarpele se suie: acceptarea tacită a normelor supletive de către consumatori
11.01.2021 | Juanita GOICOVICI

Scurtă analiză comparativă între procedura specială a ordonanței președințiale din dreptul românesc și cea similară din dreptul britanic
11.01.2021 | Marian MIHAIL

Modificarea contractului de achiziție publică prin înlocuirea contractantului privat
11.01.2021 | Fabio-Eduard CAMCIUC

Efectele cazului de incompatibilitate a judecătorului de drepturi și libertăți asupra reglementării completului colegial în materie penală
08.01.2021 | Raul Alexandru NESTOR

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Transferul de proceduri în materie penală
08.01.2021 | Răzvan-Gabriel DALU

Minorul răspunzător penal și minorul devenit major și instituția pluralității de infracțiuni – pluralitatea sui-generis de infracțiuni
05.01.2021 | Alina GONCESCU

Talk in everlasting words and dedicate them all to me: recenzarea produselor de către consumatori
02.01.2021 | Juanita GOICOVICI

Până când moartea ne va despărți: obligația postumă de asistență materială dintre membrii familiei
30.12.2020 | Juanita GOICOVICI