« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Studii

Migrația aleșilor locali – înainte și după OUG nr. 55/2014
08.09.2014 | Marius MUREȘAN

Constituirea, organizarea și funcționarea prin Lege specială a Corpului de Avocați din România – premise fundamentale pentru înfăptuirea Justiției
05.09.2014 | Ștefan NAUBAUER, Ştefan NAUBAUER

Rolul procurorului în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de NCPP
05.09.2014 | Ștefan Gheorghe DANIEL | 16 comentarii

Controlul judecătorului asupra dispoziției de redeschidere a urmăririi penale. Cazuri de aplicare a art. 335 alin. 4 din NCPP
02.09.2014 | Alexandra ȘINC

Aspecte privind competenţa procurorului militar
02.09.2014 | Alexandra LĂNCRĂNJAN, Radu SLĂVOIU

Rolul instanței de judecată în realizarea acordului de recunoaștere a vinovăției. Probleme practice și teoretice în desfășurarea procedurii speciale prevăzute de NCPP
26.08.2014 | Ștefan Gheorghe DANIEL

Convenţia de nulitate. Clasificare, domeniu, interdicții și formă
26.08.2014 | Ana PÂRVU

Reflecţii asupra unor situaţii de incompatibilitate a judecătorului în legea procesual-penală
20.08.2014 | Camelia BOGDAN | 14 comentarii

Probleme controversate privind dispozițiile art. 279 din Codul penal
18.08.2014 | Alexandra ȘINC

Notă critică la Decizia nr. 3915/2015 a ICCJ ref. nulitatea absolută a hotărârii AGA
16.08.2014 | Ciprian POPA

Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de orice persoană interesată, inclusiv de asociații care s-au abținut sau care au votat pentru adoptarea hotărârii
15.08.2014 | Petre PIPEREA | 33 comentarii

Limitele competenței parchetelor militare în cauzele în care urmărirea penală se efectuează și față de civili
04.08.2014 | Alexandra ȘINC

Privire critică asupra modului de receptare şi popularizare a jurisprudenţei CEDO în doctrina şi jurisprudenţa românească, în materia efectelor juridice ale tehnicilor de reproducere umană asistată medical (RUAM) cu privire la filiaţia copiilor născuţi prin metode artificiale de reproducere umană
01.08.2014 | Lidia BARAC

Prezumţiile şi ficţiunile în Drept, arc peste timpuri şi vremuri…
29.07.2014 | Lidia BARAC

Instituția liberării condiționate a persoanei condamnate la pedeapsa închisorii prin prisma noilor reglementări
29.07.2014 | Dan Adrian ZURBĂU

Consecinţele declarării neconstituţionalităţii art. 650 alin. 1 din NCPC
25.07.2014 | Viorel Mihai CIOBANU, Viorel Mihai CIOBANU, Traian Cornel BRICIU, Liviu Gheorghe ZIDARU | 2 comentarii

Abonarea la newsletter-ul JURIDICE.ro este gratuită
JURIDICE.ro

Aplicabilitatea art. 718 alin. 4 pct. 1 NCPC în cazul unei executări silite în baza unui contract de împrumut neajuns la scadență
25.07.2014 | Vlad ȘTEFAN

Efectele admiterii, în principiu, a cererii de redeschidere a procesului penal asupra cursului prescripţiei răspunderii penale
23.07.2014 | Alexandra ȘINC

Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (II)
18.07.2014 | Traian-Cornel BRICIU, Traian-Cornel BRICIU, Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE)

Imunitatea Președintelui. Imunitate reală sau indusă?
18.07.2014 | Marian | 13 comentarii

Sancțiunile administrative. Situații tranzitorii
16.07.2014 | Alexandra ȘINC

Unele aspecte problematice în noile reglementări privind vânzarea-cumpărarea de terenuri în extravilan
15.07.2014 | Horațiu Dan DUMITRU, Horațiu Dan DUMITRU, Claudiu ȚÂMPĂU

Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (I)
14.07.2014 | Traian-Cornel BRICIU, Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE)

Abaterile disciplinare ale magistraților (III). Atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii
10.07.2014 | Ioan GÂRBULEȚ, Ioan GÂRBULEȚ, Paula-Andrada COȚOVANU | 1 comentariu

Despre apărarea independenţei justiţiei de imixtiunea politicului autohton şi a celui străin
09.07.2014 | Ion POPA | 3 comentarii

Legea nr. 82/2012 privind reținerea datelor de trafic este neconstituțională
09.07.2014 | Beatrice ANDREȘAN-GRIGORIU | 1 comentariu

În fiecare zi pe cariere.juridice.ro sunt active câteva zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Problema filiației copilului născut din gestația pentru altul tranșată de CEDO: aplicarea de către judecătorul național a art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și a principiului interesului superior al copilului
08.07.2014 | Lavinia TEC | 2 comentarii

Cadrul procesual al efectuării cercetării la faţa locului în cazul accidentelor rutiere
07.07.2014 | Alexandra ȘINC | 1 comentariu

Despre abuzul de drept și obligația exercitării drepturilor procesuale cu bună credință
07.07.2014 | Tiberiu PATANCIUS | 1 comentariu

Excluderea probelor în procesul penal – instituție sau doar o optică nouă? O privire critică asupra materiei
07.07.2014 | Irinel SAMOILĂ | 7 comentarii

Analiza aplicabilității prevederilor art. 56 pct. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu privire la contractele de asistență juridică
04.07.2014 | Simona GHERGHINA | 2 comentarii

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

CEDO. Judecătorul care se pronunţă asupra măsurii arestării preventive în faza de judecată riscă să devină incompatibil să soluţioneze fondul cauzei
04.07.2014 | Lucian CRISTE

Contestarea procedurilor de achiziții publice a devenit un lux. Ce alternativă au contestatorii?
04.07.2014 | Iulia VASS | 1 comentariu

Incidența deciziilor CEDO din 26 iunie 2014. Contractele mamă-surogat
03.07.2014 | Alin Samir ORGOAN | 2 comentarii

Noi reguli în materia achiziţiilor publice. OUG nr. 34/2006. Garanţia de bună conduită
02.07.2014 | Adelina VRÂNCIANU

Admisibilitatea unirii excepţiei cu fondul
01.07.2014 | Valentin BULIGA

Click aici pentru a afla cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Transfer de sediu social vs. fuziune transfrontalieră. Caracteristici şi diferenţe semnificative ale celor două operațiuni
01.07.2014 | Mihaela ZLATE

Ce aduce nou în materia brevetelor de invenție Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu
01.07.2014 | Laura LEANCĂ | 1 comentariu

Instanța competentă să deschidă o procedură de prevenirea insolvenței sau de insolvență
30.06.2014 | Marcela COMȘA

Calitatea subiectului activ în cazul infracțiunilor de corupție prevăzute în noul Cod penal
27.06.2014 | Alexandra ȘINC

Incompatibilitatea taxei pe viciu cu Dreptul european
27.06.2014 | Cosmin Flavius COSTAȘ | 1 comentariu

Plata cheltuielilor judiciare în cazul respingerii plângerilor împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror
26.06.2014 | Alexandra ȘINC

Un participant la procedura insolvenței – administratorul special
26.06.2014 | Marcela COMȘA

Definirea fiduciei vs. Trust
26.06.2014 | Daniel MOREANU

Mini ghid pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
25.06.2014 | Alina LEȚIA

Aplicarea pedepsei amenzii în Noul Cod penal. Câteva considerații despre sistemul zilelor-amendă
25.06.2014 | Angelica Daniela CHIRILĂ

Peste 3100 de înregistrări: profesionisti.juridice.ro. Orice înscriere şi menţinerea în catalog sunt gratuite, evidenţierea specială este rezervată membrilor
JURIDICE.ro

Acțiunea salariatului în obligarea angajatorului la plata contribuției de asigurări sociale. Interes. Calitate procesuală (de obicei) activă. Temei juridic. Termen de prescripție
24.06.2014 | Cecilia JABRE | 11 comentarii

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală: dezavantajele unui control cu mai puţine reguli…
24.06.2014 | Luisiana DOBRINESCU | 2 comentarii

Societatea cu răspundere limitată, între societate de persoane şi societate de capitaluri. Discuţie asupra continuării societăţii cu succesorii. Propunere de lege ferenda
24.06.2014 | Adrian-Petru STEPAN, Roberto TURCHETTO, Adrian-Petru STEPAN

O variantă de simplificare și îmbunătățire a impozitării veniturilor realizate din activități independente
23.06.2014 | Doru BĂJAN