Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Studii

Ce sunt datele cu caracter personal?
03.04.2018 | Valeriu STOICA

Succinte considerații privind reflectarea valențelor nemijlocirii în practica Inspecției Judiciare și a neconvenționalității funcționării Secției pentru judecători în materie disciplinară a CSM. UPDATE: excludere din magistratură
02.04.2018 | Camelia BOGDAN

Tribunalul Timiș. Refuzul instanței de a obliga ANRP să plătească efectiv și integral debitul stabilit definitiv într-un proces anterior. Notă critică la sentința nr. 4692/2017
02.04.2018 | Anca Postumia TIMIŞ, Andrei PAP

Et resurrectionis erimus: calea de atac a apelului sau anularea hotărârii declarative de moarte?
30.03.2018 | Marieta AVRAM, Mihai Vladimir POENARU

Bei ce vrei, dar ştii ce bei? Denumirile de origine (DO) şi indicaţiile geografice (IG) în domeniul vinurilor (Partea I)
30.03.2018 | Andreea MICU, Ramona BĂDESCU

Aprecierea interesului public în dispunerea unei soluții de renunțare la urmărirea penală fără suspect sau inculpat în cauză
30.03.2018 | Mihai-Adrian DINU

De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? (Partea I)
29.03.2018 | Gheorghe FLOREA

Zborul meu a fost anulat sau are întârziere. Ce drepturi am?
27.03.2018 | Andreea DUMITRESCU

Abonare gratuită la newsletter-ul JURIDICE.ro
JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bucureşti. Răspunderea patrimonială a salariatului. Condiţiile angajării răspunderii. Necesitatea ca angajatorul să facă dovada sarcinilor de serviciu ale salariatului a căror neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare au cauzat prejudicii. Imposibilitatea schimbării prin apel a cadrului procesual stabilit în faţa primei instanţe (tantum devolutum quantum iudicatum)
26.03.2018 | Gabriel ULUITU

Obligația de garanție contra evicțiunii și viciilor ascunse prin prisma vânzării bunului altuia: accesorialitate sau independență?
26.03.2018 | Alin CONSTANTINESCU, Alina-Ana-Maria NISTOR

JURIDICE.ro şi Revista Dreptul au creat JURIDICE ACADEMIC
✓ Acces la toate înregistrările video JURIDICE.ro
✓ Participare fără taxă la orice eveniment JURIDICE.ro
✓ Abonament şi acces la arhiva Revistei Dreptul

Dreptul creatorilor la veșnicie și drepturile intelectuale (sau un artist plastic între „colosul Baroului belgian” și „copilul teribil al Baroului bruxellez”)
23.03.2018 | Viorel ROȘ

Situații în care nu se aplică Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal
21.03.2018 | Laurențiu PETRE

Posibilitatea impozitării criptomonedelor potrivit reglementărilor legale actuale
21.03.2018 | Mihai IOACHIMESCU-VOINEA

Controlul administrativ/profesional al activității administratorului procedurii sau lichidatorului în procedura insolvenței persoanei fizice
20.03.2018 | Octav-Lucian PĂUN

Succinte considerații privind caracterul de interes public al informațiilor referitoare la apartenența magistraților la Marea Lojă Națională din România
15.03.2018 | Camelia BOGDAN | 4 comentarii

Considerații cu privire la relația dintre dreptul subiectiv și interes în legislația muncii în materie contractuală
13.03.2018 | Ion Traian ȘTEFĂNESCU

Succinte considerații privind nelegalitatea dispozițiilor art. 34 alin. (1) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii
13.03.2018 | Camelia BOGDAN

CEDO. Date personale. Sănătate. Divulgare de către medicul psihiatru către jurnaliști și familie. Cauza Mockute c. Lituaniei
09.03.2018 | Dragoș BOGDAN, Irina Andreea MICU

Telemunca. Noutate și nu prea…
09.03.2018 | Mihai ANGHEL

Reflecții pe marginea unor considerente sau ICCJ vs. CCR
09.03.2018 | Dumitru Marcel GAVRIȘ

Cine sunt membrii JURIDICE PLATINUM
JURIDICE.ro

Succinte considerații privind abrogarea tacită a dispozițiilor cuprinse în art. 71 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor („Legea nr. 303/2004”) 
09.03.2018 | Camelia BOGDAN

ICCJ. Contestație decizie încetare contract individual de muncă. Insolvență. Suspendare de drept
09.03.2018 | Igor LĂCĂTUŞ

Către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. UPDATE: Avize negative din partea procurorilor
08.03.2018 | Dragoș Alin CĂLIN, Ionuț MILITARU

Scurte considerații privind administrarea bunurilor altuia
08.03.2018 | Claudiu-Octavian ULICI

Cum se negociază cu operatorii asociați?
07.03.2018 | Alina MATEI

Câteva reflecții asupra deciziei Curții Constituționale nr. 45/30.01.2018 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată      
06.03.2018 | Lidia BARAC

Încă este respirabil în privința protecției datelor cu caracter personal
06.03.2018 | Andrei SĂVESCU | 1 comentariu

Un pericol la adresa secretului profesional al avocaților: Noul Proiect al legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor
06.03.2018 | Silvia USCOV

Cum preferați: cu cheltuieli de judecată, sau fără?
06.03.2018 | Ionuț DOBRINESCU | 35 comentarii

O scurtă prezentare privind aplicarea GDPR în avocatură
05.03.2018 | Silvia USCOV

Zeci de anunţuri de angajare pentru jurişti
JURIDICE.ro

Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?
05.03.2018 | Cătălin ONCESCU | 1 comentariu

Operează excluderea probelor întotdeauna prin sancțiunea nulității?
05.03.2018 | George-Dominic POP

Magistrați. Incompatibilitate. Valențe. Forța juridică a unui act administrativ individual. Despre obligația judecătorilor de a-și motiva hotărârile pronunțate, în lumina principiilor statuate în lumina forului de contencios constituțional. UPDATE: Sesizare CCR
02.03.2018 | Camelia BOGDAN | 14 comentarii

O chestiune mai degrabă practică decât teoretică: Sfera noțiunii „operatori de date cu caracter personal”
02.03.2018 | Andrei SĂVESCU

Anulare proces verbal de contravenție emis de CNAIR. (Ne)obligativitatea obținerii acordului prealabil al administratorului drumului și a autorizației pentru întreprinderi
28.02.2018 | Gabriela Petruța ȘTIRBU

Art. 52 NCPP – Chestiunile prealabile în procesul penal
28.02.2018 | Manuela GORNOVICEANU | 11 comentarii

Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri în lumina noilor dispoziții procedurale
27.02.2018 | Adina NICOLAE

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea II
27.02.2018 | Lidia BARAC

Privire critică asupra deciziilor Curții Constituționale pronunțate în materia infracțiunii de abuz în serviciu. Curtea Constituțională încotro? Partea I
26.02.2018 | Lidia BARAC | 1 comentariu

Cum trebuie să fie DPO (responsabilul cu protecția datelor)
23.02.2018 | Andrei SĂVESCU

Peste 2400 de înscrieri pe profesionisti.juridice.ro
JURIDICE.ro

Îmblânzirea scorpiei sau cum poate procedura arbitrală simplificată să vină în sprijinul mediului de business din România
20.02.2018 | Andreea MICU, Alin-Gabriel OPREA

Dreptul subcontractanților de a fi plătiți direct de către autoritatea contractantă
16.02.2018 | George TRANDAFIR

Condiția procurorului. Introducere în dialectica relațională
13.02.2018 | Simona FROLU

Considerații privind conflictul de cauze de suspendare de drept și din inițiativa salariatului a contractului individual de muncă
13.02.2018 | Valeriu ZANFIR

Insuficiența unor garanții procesuale în privința informării despre acuzația penală
12.02.2018 | Irinel SAMOILĂ

Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
08.02.2018 | Mihai MAREȘ

Implicațiile Parchetului European prin prisma Directivei (UE) nr. 2017/1371. Partea a II – a, aplicarea Directivei (UE) nr. 2017/1371 prin intermediul EPPO
08.02.2018 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

Declaraţia de Independenţă a Kosovo. Opinie consultativă
05.02.2018 | Cătălin PETRESCU

Este sau nu sedință de judecată şedinţa publică de pronunţare a hotărârii judecătoreşti în materie civilă? Se impune a fi înregistrată prin mijloace tehnice audio sau video?
02.02.2018 | Daniel MOREANU | 10 comentarii

Implicațiile Parchetului European prin prisma Directivei (UE) nr. 2017/1371. Partea I – Implicații generale
01.02.2018 | Ioan Dumitru APACHIȚEI