ArticoleESSENTIALSRNSJStudiiOpiniiInterviuriInterviuri VIDEOPovestim cărţi
 
 
Studii

Către o definiție a actului medical. Privire specială asupra chirurgiei plastice, estetice
18.12.2017 | Doru COSTEA

Obiectul principal al contractului de credit în valută din perspectiva clauzelor care stabilesc rambursarea în moneda creditului. Cauza C-186/16 Andriciuc și alții împotriva Banca Romanească SA
14.12.2017 | Răzvan SCAFEȘ | 2 comentarii

Modificarea Legii evaziunii fiscale pentru incriminarea nereținerii la sursă, partea nevăzută a icebergului fiscal recent lansat la apă
14.12.2017 | Dan DASCĂLU

Recunoașterea reciprocă a sancțiunilor financiare la nivel european
12.12.2017 | Igor LĂCĂTUŞ

The romanian public procurement contracts based on FIDIC conditions of contract – which preliminary procedure?
11.12.2017 | Răzvan Cristian RUGINĂ

Ofertele inițiale de monede (ICO) bazate pe tehnologia blockchain
09.12.2017 | Diana ȘTEȚIU

Avocatul copilului între deziderate și eficiență
08.12.2017 | Cristian COLCERIU

Consimțământul – reguli noi pentru un temei tradițional de prelucrare a datelor personale
06.12.2017 | Sergiu CREȚU

Legile justiției. Unele sugestii privind Inspecția Generală de Justiție de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii
05.12.2017 | Marin VOICU

Temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența – elementele esențiale ale personalității omului
01.12.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Infracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale
01.12.2017 | Dan LUPAȘCU, Mihai MAREȘ

Reprezentarea convențională a persoanelor juridice în litigiile din materia dreptului proprietății industriale
01.12.2017 | Sonia FLOREA | 2 comentarii

Tribunalul Uniunii Europene. Hotărârile din 29 noiembrie 2017 în cauzele Bilde/Parlamentul şi Montel/Parlamentul. Dna judecător O. Spineanu-Matei, membru al completului
01.12.2017 | Diana BULANCEA

O porție de perplexitate
30.11.2017 | Valentin CONSTANTIN

Internetul Obiectelor (cu bune și rele)
30.11.2017 | Bogdan HALCU

Răspunderea civilă a magistraţilor în contextul noilor propuneri legislative
29.11.2017 | Alinel BODNAR | 1 comentariu

Când Statul seamănă vânt, contribuabilii culeg furtună
29.11.2017 | Dan DASCĂLU

Tax Update in Romania All Change – Perhaps?
24.11.2017 | Nicholas-Simon HAMMOND

Controlul activității profesionale a judecătorului în România. Inspectorii generali judecătorești – profesioniștii de ieri. Inspecția judiciară de AZI – Serviciul de sesizări și reclamații al CSM
23.11.2017 | Marin VOICU

Analiza unui caz practic – nelegalitatea reverificării începute în baza opiniei juridice date de organul fiscal
21.11.2017 | Luiza IONESCU-DONOIU, Raluca RUSU-OANA

Cum putem lupta cu agresiunile sexuale? Propunere legislativă
21.11.2017 | Vlad FESAN | 1 comentariu

Inamovibilitatea – centrul vital al statutului, carierei, independenței și responsabilității profesionale a judecătorului. Tradiții constituționale, legale și jurisprudențiale în România
18.11.2017 | Marin VOICU

T-784/16, Pilla/Comisia şi EACEA. Procedură de selecţie pentru susţinerea unei acţiuni pregătitoare în domeniul culturii la nivelul Uniunii. Subvenţii destinate exclusiv persoanelor juridice. Decizie de respingere a candidaturii unei persoane fizice. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
17.11.2017 | Diana BULANCEA

Observații privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităților publice de plata taxei de timbru și a cauțiunii respectă dreptul Uniunii Europene
17.11.2017 | Daniel-Mihail ȘANDRU

Accesorialitatea – criteriu de delimitare a fidejusiunii față de alte instituții juridice
16.11.2017 | Florin CIUTACU

Proprietatea asupra clădirii sau plantației pe terenul altuia, după încetarea prin termen a superficiei  
16.11.2017 | Alin CONSTANTINESCU

Contribuții sociale pentru PFA: 2017 vs 2018
15.11.2017 | Andrada PLEŞ

Rolul indivizibilității în creșterea securității creanței
15.11.2017 | Florin CIUTACU

Dreptul la viață în România în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
14.11.2017 | Daniela Miruna TĂTOIU | 1 comentariu

Confiscarea specială în cazul infracțiunii de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală
13.11.2017 | Mihai Adrian HOTCA

Drept comparat. Prestația compensatorie în raporturile dintre foștii soți. Legea aplicabilă divorțului. Litispendența internațională. Posibilitatea recunoașterii hotărârii pronunțate de o instanță străină
11.11.2017 | Claudiu-Octavian ULICI

Antihreza și ipoteca judiciară în dreptul comparat
08.11.2017 | Florin CIUTACU

Onerozitatea excesivă a convențiilor de credit bancar
06.11.2017 | Andreea DUMITRESCU

Delimitarea noţiunilor juridice de scutire de la plata taxei judiciare de timbru în cadrul OUG nr. 80/2013 şi scutire de la plata taxei judiciare de timbru, prin acordarea ajutorului public judiciar, în cadrul OUG nr. 51/2008
02.11.2017 | Ion DOMILESCU

Despre numirea, respingerea și înlocuirea subcontractanților propuși în achiziții publice
31.10.2017 | Iuliana LEON

TUE. T-857/16, Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forma unui pahar mare). Marcă tridimensională. Forma produsului. Refuz de înregistrare pentru lipsa caracterului distinctiv. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
30.10.2017 | Diana BULANCEA

Principiile specifice fazei de urmărire penală și respectarea dreptului la apărare
30.10.2017 | George Daniel DANCĂ

Considerații privind valoarea mărturiilor administrate în procesul penal în condițiile art. 381 alin. (7)  din Codul de procedură penală
28.10.2017 | Doru COSTEA

Riscul de dobândă în contractele de credit
26.10.2017 | Gheorghe PIPEREA

Directiva privind implementarea unui sistem de soluționare a litigiilor fiscale la nivelul UE, un nou orizont al speranței pentru contribuabili?
26.10.2017 | Dan DASCĂLU, Mihaela MITROI

Ce presupune alinierea la GDPR?
25.10.2017 | Natalia NISTOREAN

Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
23.10.2017 | Sonia FLOREA

TUE. T-7/15, Leopard/EUIPO – Smart Market (LEOPARD true racing). Mărci figurative, risc de confuzie. Dna O. Spineanu-Matei, judecător raportor
23.10.2017 | Diana BULANCEA

Dreptul de deducere a TVA în cazul tranzacțiilor cu furnizori sau prestatori declarați inactivi, în contextul Deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-101/16 Paper Consult SRL împotriva României, din data de 19 octombrie 2017
21.10.2017 | Liviu-Ioan ARMANU | 1 comentariu

Aplicabilitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 asupra tuturor recursurilor nesoluționate până la 20 iulie 2017
20.10.2017 | Dragoș NICU

Considerații și corelații în legătură cu infracțiunea de cesiune fictivă a unei societăți
20.10.2017 | Nicolae-Alexandru MOICEANU, Mihai-Costin TOADER

Independența Barourilor
17.10.2017 | Lucian Bernd SĂULEANU

TUE. T-143/16, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA). Absenţa utilizării serioase, decădere. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
17.10.2017 | Diana BULANCEA

Verificarea legalității procedeelor probatorii în camera preliminară
16.10.2017 | Radu SLĂVOIU

Instanța competentă material în cazurile de malpraxis medical – judecătoria. Studiu jurisprudențial. Necesitatea promovării unui recurs în interesul legii
16.10.2017 | Silvia USCOV